21 Aralık 2013 Tarihli C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında emineerdoğan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. mehtaparas

  mehtaparas TÜİSAG Üyesi  18 ağustos sınavı için dikkat


  ÇSGB’nın 1 Temmuz 2013 Tarihinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim programının yeni içeriğini yayımlayacaktır. Eğitim kurumlarına gönderilen bildirimlerde ise 4857 sayılı kanuna bağlı, yürülükten kalkan yönetmeliklerin yerine, 6331 sayılı kanuna istinaden çıkarılan yönetmliklerin geçerli olduğu söylenmektedir.
  Ayrıca 4857 sayılı kanunun yürülükten kalkan 77. maddeden 89. maddeye kadar olan kısmının dışında kalan bütün içerikler sınav konularına dahildir.


  4857 SAYILI İŞ KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ARASINDAKİ FARK VE sınav MÜFREDATI HAKKIND BİLİNMESİ GEREKENLER.

  4857 Sayılı kanun amacı: Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
  6331 sayılı kanun amacı: Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir


  4857 sayılı kanun; çalışma süreleri, mesailer, yıllık izinler, haftalık tatiller, yıllık tatilleri, iş akidlerini, gece çalışmalarını, fesih şartları gibi durumları içerirken
  6331 sayılı kanun; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri belirler
  Her iki kanun birbirinden bağımsız içerikler içerirken; birliktede çalışma yaşamı koşullarını düzenlerler
  Kanunların amaçlarına baktığınız zaman içerik olarak çok farklılar. Yeni Kanunla birlikte değişikler neler?


  4857 sayılı kanun, 6331 sayılı kanun çıkmadan önce 77. Madde İle 89. Madde arasındaki maddeler İş sağlığı ve iş güvenliğinden söz ederdi. 6331 sayılı kanun çıktıktan sonra bu maddeler yürürlükten kalkıp değişikliğe uğrayarak 6331 sayılı kanuna dâhil edildi.


  4857 sayılı kanunda iş sağlığı ve güvenliği; Sanayiden sayılan işler, En az 50 işçi bulunduran ve 6 aydan uzun süren işlerde uygulanırdı.
  6331 sayılı kanunda ise sanayi, işçi ve 6 aylık süre kalkarak; yerine tüm işletmeler, çalışan ve süreli süresiz işler kavramı getirildi. Yani 6331 sayılı kanun kademeli olarak yürürlüğe girerken; 50’nin üstünde çalışanı olan işletmeler hemen, 50’nin altında çalışanı olan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler 30 Haziran 2013 tarihinde, 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında ise 30 Haziran 2014 itibari ile yürürlüğe girmiş olacak.


  Yeni kanun birçok işletmede İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Sağlık personeli zorunluluğu getirdiği için ve piyasadaki İş Güvenliği Uzman ve İşyeri Hekimi sayısının yetersiz olmasından dolayı, mevcut 4857 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerinde yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar 6331 sayılı kanun ve yönetmeliklerinde giderilmeye çalışılmaktadır.
  Ayrıca risk değerlendirmelere çeşitli yönetmeliklerde atıflar var iken yeni ‘İşyerlerinde Risk değerlenme yönetmeliğinde’ risk değerlendirme konusunda yapılacaklar bir çatı altına toplanmıştır.


  6331 sayılı kanun çıktığından beri geçen süre zarfında;
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik


  Yönetmeliklerinde bir takım değişiklikler yapılarak 4857 sayılı kanundan 6331 sayılı kanuna geçişleri sağlanmıştır. Bu değişikliklerde en önemli olanları İş güvenliği Uzmanlarının Çalışma sürelerinde değişiklik olmuştur. Bununla birlikte birçok madde aynı kalmakla birlik ufak eklentilerde sağlanmıştır.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile de OSGB ve İSGB lerin işleyişlerinde bir takım değişiklikler gerçekleşti.
  Ayrıca yeni kanunla birlikte 4857 sayılı kanunda olmayan yeni yönetmeliklerde çıkmıştır. Bunlar
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
  • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliği


  4857 sayılı kanundan değişikliklere uğrayarak 6331 sayılı kanuna bağlanan yönetmelikler
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik


  Değişen ve yeni çıkan yönetmeliklerin dışında diğer yönetmeliklerde de değişiklikler olacaktır ve şuan taslakları bakanlık tarafından sosyal taraflara sunulmuş durumda..

  TÜM BU OLANLARI BİRLEŞTİRDİĞİNİZ ZAMAN 18 AĞUSTOS MÜFREDATI NASIL OLACAK?
  18 Ağustos 2013 sınavı müfredatı ile ilgili açıklama Genel Müdürlük tarafından yapılmıştır. Duyuruda açıkça belirtildiği üzere 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yürürlükte olan mevzuattan yapılacaktır.
  Şöyle ki, Yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler sınav konularına dâhil edilmiştir. Buda şu anlama gelir yeni çıkan bir yönetmeliğin eskisi iptal edileceğinden sizler sınava çalışırken ilgili yönetmeliğin son ve yürürlükte olan halinde çalışmalısınız. Örneğin İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin eski hali değil yayımlanmış son hali sizlerin sınav sorularına dâhil edilecektir. Özellikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu sınava dâhil edilmiştir.


  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Kurumlarına yapılan açıklamaya göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı 1 Temmuz 2013 tarihinde açıklanacaktır.
  Duyuruya bakıldığı zaman hem 4857 sayılı kanun hem de 6331 sayılı kanundan sorumlusunuz.
  Yani 6331 sayılı kanuna bağlı yeni ve değişikliklere uğramış yönetmeliklerden ve 4857 sayılı kanunda hala yürürlükte devam eden yönetmeliklerinden sorumlusunuz
  Neden?
  4857 sayılı kanun; çalışma süreleri, mesailer, yıllık izinler, haftalık tatiller, yıllık tatilleri, iş sözleşmelerini, gece çalışmalarını, fesih şartları gibi durumları içerdiği için
  6331 sayılı kanun; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri belirlediği için her ikisi de sınav içeriğindedir.


  ÖZETLE;
  Ortalıkta dolaşan söylentiler göz önüne alındığında 6331 sayılı kanunla tüm mevzuatın değiştirilerek farklı kavram, görev, yetki sorumluluklar tamamen yok edilmiş yerine eskisiyle hiç ilgisi alakası olmayan yenilikler getirilmiş gibi bir karışık durum yaratılıyor.


  SINAVA HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPMANIZ GEREKENLER.
  4857 sayılı kanun ve kanuna bağlı yürürlükte olan yönetmelikleri ve 6331 sayılı kanun, kanuna bağlanmış (4857 sayılı kanundan geçirilmiş) yönetmelikler ve yeni oluşturulan (sıfırdan oluşturulmuş) yönetmeliklere çalışacaksınız. Tabi bununla birlikte yasal mevzuatta yer almayan konulara da bakmanız gerekmektedir.
  Olayı karışık kılan ise bazı yönetmeliklerin 4857 sayılı kanuna bazılarının ise 6331 sayılı kanuna bağlı olmasından kaynaklanıyor.


   
  akoç, MAD, AKIN26 ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. guven7557

  guven7557 TÜİSAG Üyesi  Bu bildiri bana göre son derece laçka yazılmış bir bildiridir. Burada ki karışıklığı belirtirken çalışmamız gereken yerleri de söylüyorlar ama sınavda iş tüzüğünden en az 40 soru gelmesine rağmen şu bildiride iş tüzüğü ile ilgili bir yazı göreniniz var mı ? karmakarışık bir durum söz konusu.
  Bu bildiri bana göre son derece laçka yazılmış bir bildiridir. Burada ki karışıklığı belirtirken çalışmamız gereken yerleri de söylüyorlar ama sınavda iş tüzüğünden en az 40 soru gelmesine rağmen şu bildiride iş tüzüğü ile ilgili bir yazı göreniniz var mı ? karmakarışık bir durum söz konusu.

   
 3. K.muh.taner

  K.muh.taner TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar,

  İş Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğünde değişlikler yapılmış. Bakanlığın sitesinde ki tüzük güncel olanı mıdır?

     

   
 4. mujganasya

  mujganasya TÜİSAG Üyesi   
 5. 63m

  63m TÜİSAG Üyesi

  6 iş günü

     

   
 6. 63m

  63m TÜİSAG Üyesi

  2 iş günü içinde çalışma bölge müdürlüğüne 3 iş günü içinde de ssk ya bildirilmeli

   
  ayse1226 bu yazıya teşekkür etti.
 7. serhatgençsoy

  serhatgençsoy TÜİSAG Üyesi

  b şıkkı 1000
   
 8. Durmus Gorur

  Durmus Gorur TÜİSAG Üyesi

  a
  A   
 9. Tolga Recep ALANYALI

  Tolga Recep ALANYALI TÜİSAG Üyesi

 10. Okan Akyüz

  Okan Akyüz TÜİSAG Üyesi

  Cevaplari veriyorum


  Binalarin yangindan korunmasi hakkindaki yonetmelige gore asagidakilerden hangisi yanlistir.

  A- Hidrojen yangini C sinifi bir yangindir.
  B- Bitisik nizam olarak tanzim edilen yerlesim yerlerinin ada boylari 75 metreyi gecemez
  C- Acil Durum asansorlerinin onlerinde bulunan holler minimum 10 metrekaredir.
  D- Elektrik matorlari olan pompa odalarinin sicakliklari 4 dereceden asagida olamaz.


  Arkadaslar bunun cavabu C binalarin yangindan korunmasi hakkinda yonetmelik 10 m2 yi gecemez diyor


  OHSAS 14001 olan bir isletmede yapilan ic tetkikde denetci hazirlanmis egitim planinda mayis ayinda yapilmasi planlanan yapildigini fakat ise haziran ayinda alinan 3 personelin egitiminin gerceklesmedigini tespit etmistir. Bu durumda kusur kaynagi asagidakilerden hangisidir.

  A- Planlama
  B- Uygulama
  C- Kontrol
  D- Gozden gecirme

  Bu soru biraz kaymis ama kusur B de

  ILO ile ilgili asagidaki tanimlardan hangileri dogrudur

  A- 1919 yilinda Versay Anlasmasi ile kurulmustur.
  B- Isveren temsilcileri, Calisan temsilcileri ve hukumet temsilcileri esit oranda yer alirlar
  C- Yayinladigi kararlar tavsiye niteligindedir. Baglayiciligi yoktur.
  D- 1932 yilinda Turkiye de uye olmustur.


  Bunun cevabi B 28 hukumet 14 isci 14 isveren
   
 11. ERAYGÜN

  ERAYGÜN TÜİSAG Üyesi

   
 12. 63m

  63m TÜİSAG Üyesi

  Türkiye ılo ' ya 1932 de üye olmadı mı?

   
 13. ZgnZR

  ZgnZR TÜİSAG Üyesi

  iyide her geçen gün yeni bir yönetmelik çıkıyor. sınava kalmış 3-4 hafta ve sınavdan 3 hafta önce çıkan yönetmelikler sınav müfredatında olur mu?
   
 14. burcu merve

  burcu merve TÜİSAG Üyesi


  a şıkkı cvp :60dk

   
 15. ilknur123_

  ilknur123_ TÜİSAG Üyesi

  a   
 16. Bianegro

  Bianegro Guest

  soru: aşağıdakilerden hangileri tehlikeli hareket değildir?

  1) tehlikeli yerlerde çalışmak,
  2) kusurlu alet, makine ve techizat kullanmak,
  uc) emniyetsiz çalışmak,
  4)koruyucusuz çalışmak,

  a)1-2 b) 1-3 c)2-4 d) 1-4


   
 17. Bianegro

  Bianegro Guest

  bu sorunun cevabı 2 mi üç mü

   
 18. Bianegro

  Bianegro Guest

  B şıkkı üçlü yapıda bulunan tek örgüt

   
 19. Bianegro

  Bianegro Guest

  OKSİTLEYİCİ

   
 20. Bianegro

  Bianegro Guest

  parafinden eşya imal edebilirler çocuk ve genç işçiler

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica