21 Aralık 2013 Tarihli C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında emineerdoğan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ÇAĞRI KABAK

  ÇAĞRI KABAK TÜİSAG Üyesi  D


   
 2. ÇAĞRI KABAK

  ÇAĞRI KABAK TÜİSAG Üyesi

  A

   
 3. ÇAĞRI KABAK

  ÇAĞRI KABAK TÜİSAG Üyesi

  D

     

   
 4. ÇAĞRI KABAK

  ÇAĞRI KABAK TÜİSAG Üyesi

  B

   
 5. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  C

     

   
 6. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden Hangisi İş Sağlığı Uygulamalarının "Temel İlkelerinden" Biridir?

  a) İşyerinde sağlık hizmeti sağlanması

  b) Meslek Hastalıklarının tanısının konması

  c) Bireysel korunma ekipmanlarının kullanılması

  d) İş kazalarından korunma

   
 7. öz madenci

  öz madenci TÜİSAG Üyesi

  Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu çalışmaların doğru sıralaması nasıl olmalıdır?


  I. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması
  II. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması
  III. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması


  a) I-II-III

  b) III-I-II

  c) I-III-II

  d) II-I-III
   
 8. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  d şıkkı   
 9. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  b

     

   
 10. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  b   
 11. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  b   
 12. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  a

   
 13. xtextilex

  xtextilex TÜİSAG Üyesi

  b
   
 14. ismail köklü

  ismail köklü TÜİSAG Üyesi

  D

   
 15. ismail köklü

  ismail köklü TÜİSAG Üyesi

  d   
 16. ismail köklü

  ismail köklü TÜİSAG Üyesi

  c

   
 17. azorlu80

  azorlu80 TÜİSAG Üyesi

  D

   
 18. azorlu80

  azorlu80 TÜİSAG Üyesi

  Bu
  soru yanlışlık mı var

   
 19. İGUcumhur

  İGUcumhur TÜİSAG Üyesi


  (5) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son
  bulmasından sonra en az onbeş yıl süre ile saklanır. 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında
  belirtilen özel durumlarda kişisel tıbbi kayıtlar bilinen son maruziyetten itibaren kırk yıl süre
  ile saklanır.

  MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz
  kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz
  kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.
  (2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak
  aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu
  olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyettensonra en az kırk yıl boyunca saklanır:
  a) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyet.
  b) Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis
  edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet.
  c) Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep
  olan biyolojik etkenlere maruziyet.
  ç) Tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklarla sonuçlanan
  biyolojik etkenlere maruziyet.
  d) Uzun süreli ciddi hasar bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik
  etkenlere maruziyet.

   
 20. İGUcumhur

  İGUcumhur TÜİSAG Üyesi


  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
  MADDE 14 – (1) İşveren;
  a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri
  yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
  b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde
  işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş
  ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları
  düzenler.
  (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde
  bulunur:
  a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
  b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek
  hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

  (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları
  vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına
  sevk eder.
  (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen
  sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün
  içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
  (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun
  görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica