21 Aralık 2013 Tarihli C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında emineerdoğan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. mehmet canpolat

  mehmet canpolat TÜİSAG Üyesi  a


   
 2. Menekşe Aydoğan

  Menekşe Aydoğan TÜİSAG Üyesi

  c

   
  mehmet canpolat bu yazıya teşekkür etti.
 3. İGUcumhur

  İGUcumhur TÜİSAG Üyesi

  a-Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) sosyal adaletin sağlanması yoluyla dünyada kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi amacıyla 1919 yılında Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuştur.
  kaynak : ÇSGB

  b-Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır
  kaynak : ÇSGB

  c-ILO’nun temel amacı, asgari ve evrensel uluslararası standartlar belirlenmesi suretiyle üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu standartlar uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır. ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 188 Sözleşme ve 199 Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Sözleşmeler, usulünce onaylanması halinde onaylayan ülke için bağlayıcı hale gelmektedir. Tavsiye Kararları için ise onaylama sözkonusu olmayıp bu metinlerde yer alan ilkeler yol gösterici veya Sözleşmeyi tamamlayıcı niteliktedir.
  kaynak : ÇSGB

  d-1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur
  kaynak : ilo.org

     

   
  hafizegönen bu yazıya teşekkür etti.
 4. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

 5. Aynur Bulut

  Aynur Bulut TÜİSAG Üyesi

  oksitleyici madde olarak yönetmelik tanımlarında okumuştum

     

   
 6. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  oksiteleyici

   
 7. Selma91

  Selma91 TÜİSAG Üyesi

  55kg
   
 8. İGUcumhur

  İGUcumhur TÜİSAG Üyesi

  6–Korkuluklarda;

  a) Platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk,

  b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,

  c) Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk,

  bulunması sağlanır.   
 9. Aculha2010

  Aculha2010 TÜİSAG Üyesi     

   
 10. Erkan Ozan

  Erkan Ozan TÜİSAG Üyesi

  Müthiş Maden Yönetmeliği Ek 1 den alıntı;

  14.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar herhangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler. Arama, kurtarma ve tahliye konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destek elemanı görevlendirme zorunluluğunun 10’dan az olduğu ve çalışan sayısının da 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. Arama, kurtarma ve tahliye için kullanılacak ekipmanlar, kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir.

  Hani sınavda hata yapmayalım diye vurgulamak istedim.   
  Selma91 bu yazıya teşekkür etti.
 11. Hasan Nadir Nadirler

  Hasan Nadir Nadirler TÜİSAG Üyesi

   
 12. Hasan Nadir Nadirler

  Hasan Nadir Nadirler TÜİSAG Üyesi

  a

   
 13. Hasan Nadir Nadirler

  Hasan Nadir Nadirler TÜİSAG Üyesi

  a ve d doğru 2 cvp var.
   
 14. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001’in ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)İş Sağlığı ve Güvenliği
  B) Proses Güvenliği
  C) Ürün Güvenliği
  D) Acil Durum

   
 15. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  Risk değerlendirmesi TS OHSAS 18001’in hangi aşamasında yapılır?
  A)Politika belirlenmesi
  B)Planlama
  C)Uygulama ve işlem
  D)Kontrol ve düzeltici faaliyet   
 16. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu’na göre risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü hangi işyerleri için geçerlidir?
  A)Bütün işyerleri
  B)50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri
  C)Çok tehlikeli işyerleri
  D)Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerleri

   
 17. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  Havalandırma sistemlerinde aspirasyon tesisatının genel temizliği kaç ayda bir yapılmalıdır?
  A) 3 ay B) 5 ay
  C) 6 ayD) 8 ay

   
 18. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  İşçinin gürültüye maruziyetinin belirlenmesinde hangisi doğrudur?
  A)Kullanılan kişisel kulak koruyucunun koruyucu etkisi dikkate alınarak maruziyet sınır değeri uygulanır.
  B)Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.
  C)Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en düşük maruziyet etkin değeri uygulanır.
  D)Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun etkisi dikkate alınmadan en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.

  Bunun cevabını söyleyeyim (DOĞRU CEVAP A) akılda kalıcı olması bakımınından şöyle açıklayacağım :
  Dikkate alınIR ===> maruziyet sınIR

   
  ilker1959 bu yazıya teşekkür etti.
 19. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  Yüksek gerilim tesislerinde ve havai hatlardaki çalışmalar kaç kişi ile yapılır?
  A)1 çalışan yeterlidir
  B)1 çalışan + 1 izlemekle görevli en az 2 kişi
  C)2 çalışan + 1 izlemekle görevli en az 3 kişi
  D)En az 3 çalışan

   
 20. vahit kurtulus

  vahit kurtulus TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzükte yer almayan yanlış bir uygulamadır?
  A)Ocağın dışında, bütün elektrik akımını güvenlikle kesmeye yarayan bir ana devre kesicisi kurulur.
  B)Yağlı transformatörler ve yağlı devre kesiciler, yangına dayanıklı, ayrı oda veya bölmelere konur. Bir göçük halinde oluşacak tehlikeleri karşı da içerisinde su bulundurulur.
  C)Tesisat projesi bakanlıkça onaylanan ocaklarda elektrik enerjisi kullanılabilir.
  D)Yetkisiz kimselerin elektrik aygıtlarını almasının ve kullanmasının yasak olduğu bilgileri içeren yönerge, uygun yerlere asılır.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica