Tartışma 21 Aralık 2013 C Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. sinanadik1983

  sinanadik1983 TÜİSAG Üyesi  OLAY TV


   
 2. Emre ÇİFTÇİ

  Emre ÇİFTÇİ TÜİSAG Üyesi  C sınıvı İSG sınavına itiraz edlimesi gereken sorular B kitapçığı 45, 76, 84, 86 ve 88 dir. İtiraz dilekçesi yazacaklara ekte gerekçelerin yer aldığı dosyayı paylaşıyorum.

  Herkese kolay gelsin
  C sınıvı İSG sınavına itiraz edlimesi gereken sorular B kitapçığı 45, 76, 84, 86 ve 88 dir. İtiraz dilekçesi yazacaklara ekte gerekçelerin yer aldığı dosyayı paylaşıyorum.

  Herkese kolay gelsin

   

  Ekli Dosyalar:

 3. canpolat1321

  canpolat1321 TÜİSAG Üyesi

  iptal sonuçları ne zaman belli olur?

     

   
 4. Zafer Bulak

  Zafer Bulak TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar sizce itirazlar dikkate alınıpta iptal edilen sorular olurmu

   
 5. utku simsek

  utku simsek TÜİSAG Üyesi

  Site yönetici sorusu doğru soru.
  Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı apartmanlarda risk değerlendirme rehberi:
  Yükümlük
  İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir.


  Risk değerlendirmesi yönetmeliği MADDE 6 –
  (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  Risk değerlendirmesi yönetmeliği GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.


  6331 MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı
  tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.


     

   
 6. famesss

  famesss TÜİSAG Üyesi

  bu akşammı yarın akşammı son

   
 7. famesss

  famesss TÜİSAG Üyesi

  cevapların açıklandığı gunden ıtıbaren 3 iş günü içerisinde denmiyor mu??
   
 8. canpolat1321

  canpolat1321 TÜİSAG Üyesi

  iptal sonuçları ne zaman belli olur?   
 9. sinanadik1983

  sinanadik1983 TÜİSAG Üyesi

  ARKADAŞLAR İPTAL OLURMU SİZCE ?

     

   
 10. safari

  safari TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bugün itiraz dilekçemi elden verdim 5 soruya itiraz ettim. Çok kalabalıktı itiraz eden çoktu etmeyenler endişelenmesin nerdeyse burda açıklanan tüm sorulara itiraz edildi byee::ok::   
 11. ayşegül gül

  ayşegül gül TÜİSAG Üyesi

  öyle deyip de itiraz etmemezlik yapmayalım arkadaşlar bende itirazımı bugün yaptım hakkmızı savunalım   
  Hülya1339 bu yazıya teşekkür etti.
 12. kubilay polat

  kubilay polat TÜİSAG Üyesi

  İTİRAZ DİLEKÇERİNİ YAZDIK AMA PARASINI ÖDEDİK ANKARADA OLAN Bİ ARKADAŞ VEREBİLİRMİ ACİL DÖNÜŞ YAPARMISINIZ

   
 13. Emre ÇİFTÇİ

  Emre ÇİFTÇİ TÜİSAG Üyesi

  Değerli arkadaşlar daha önce eklediğim dosyayı indiremiyenler olur diye C sınıfı İSG sınavı B kitacığında itiraz edilmesi gereken soruları gerekçeleri ile buradan paylaşıyorum.

  SORU 45 : Aşağıdakilerden hangisi Salim Bey'in risk değerlendirmesini gerçekleştirdiği ekipte bulunması zorunlu olan kişilerdir?

  GERKÇELER :

  1-) Sorunun dayanağı olan aynı sayfa başında 43 ile 46 ıncı sorular arasında kalan soruların cevaplanması için verilen paragrafta "…… Salim Bey, 18 Nisan 2013 tarihinde, kontrol listesi yöntemini kullanarak Site görevlisi ve bir iş güvenliği uzmanı ile Sitenin risk değerlendirmesini gerçekleştirmiştir." ifadesi yer almaktadır.

  2-) Soru metninde de "……. Salim Bey'in risk değerlendirmesini gerçekleştirdiği ekipte ….." ifadesi ile Salim Bey'in ekibin üyesi olduğu Salim Bey'in haricinde kimlerin olması gerektiği sorulmuştur. Bu yüzden; 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan "İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ" MADDE 6'ya göre; – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri

  hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen

  çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi

  çalışanlar.


  Bu yüzden sorunun doğru cevabı B şıkkı.
   
  Ege Karaeski bu yazıya teşekkür etti.
 14. Emre ÇİFTÇİ

  Emre ÇİFTÇİ TÜİSAG Üyesi

  C sınıfı İSG sınavı B kitacığında itiraz edilmesi gereken 2 inci soru:

  Soru 76 : Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  Gerekçe :

  Toprak kaçak akım şalteri diye birşey yoktur. Kaçak Akım Rolesi vardır ve Rölenin Çalışma Prensibi esas itibariyle basit bir çalışma mantığına sahiptir. İçerisinde toroidal ölçüm transformatörü bulunmaktadır. Bu transformatör özellik olarak içerisinden geçen akımın toplamında bir dengesizlik veya bir eşitsizlik olduğu vakit, bu dengesizliğin oranında bir akım endükler. Kaçak akım rölesi temel olarak toroidal transformatörün bu özelliğinin üzerine kurulmuştur. İletkenliği nispeten az olan bir topraklama düzeneği direnç oluşturacağı için sistem sağlıklı çalışmaz.

  Bu yüzden sorunun doğru cevabı D şıkkı.


   
 15. ihsan çiper

  ihsan çiper TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar bu 73 sayfalık yorumların büyük çoğunluğunu okudum ve gerçekten çok komik ve saçma yorumlar okudum.Sınava 3 gün kala mı çalışmaya başladınız? bazı sorulara yanlış diyorsunuz açıklamasını da yanlış yapıyorsunuz.Birkaç tanesine örnek vereyim.İnsanlar tutturmuş risk değerlendirmesi çok tehlikelide 2,tehlikelide 4,az tehlikelide 6 senede bir yapılır diye. Yahu sen yönetmeliğin bir tek o cümlesini mi okudun.Bak yönetmelikte ne diyor?

  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

  MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

  (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

  a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

  b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

  c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

  ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

  d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

  e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

  f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
  o soruda sıvı yakıttan katıya geçtiği için kullanılan maddede değişiklik olduğu için risk değerlendirmesi yenilenir ayrıca mevzuatta 17 temmuz 2013 de değişiyor.yani soruda bir hata yok.
  Gelelim ikinci sorumuza şu kişisel koruyucu donanım kapsamındadır sorusu? hiç mi zahmet edip yönetmeliğe bakmıyorsunuz.ben baktım.bakın ne yazıyor orda.
  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

  (2) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımları kapsamaz.

  a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,

  b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,

  c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular,

  ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,

  d) Spor ekipmanı,

  e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,

  f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar.
  bu maddelerde deniz taşımacılığı ile ilgili birşeyden bahsediyor mu?Bahsetmiyor.O yüzden soru doğru.
  Gelelim üçüncü soruya.Roma rakamlı forklift sorusu.O soruda iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde yazıyor.
  3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

  a) Sürücü için kabin bulunur veya

  b) Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya

  c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya

  ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur.
  adamlar direk yönetmelikten kopyala/yapıştır yaparak soru hazırlamışlar.
  daha fazla uzatmak istemiyorum yazımı. bilmeden araştırmadan öğrenmeden itiraz ediyorsunuz ilk önce araştırın....   
 16. bayrama

  bayrama TÜİSAG Üyesi

  Dilekce sonuclari ne zaman belli olur ve sonuclarla beraber mi yayinlanir iptaller

   
 17. osmangazı34

  osmangazı34 TÜİSAG Üyesi

  yangın söndürme tipi sorusu.....magnezyum,potasyum,titanyum cevabı köpük diyo ama cevabın D tipi kimyevi toz olması gerekmezmii

   
 18. Emre ÇİFTÇİ

  Emre ÇİFTÇİ TÜİSAG Üyesi

  C sınıfı İSG sınavı B kitacığında itiraz edilmesi gereken 3 üncü soru:

  Soru 84 : Tezgâhların periyodik kontrolleri ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

  Gerekçe :

  İş Ekipmanlarının kullanımında sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin; 13 ve 14. Maddeleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

  Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi

  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.

  a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.

  1) Adı ve soyadı.

  2) T.C. kimlik numarası.

  3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.

  4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası.

  5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.

  (2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.

  (3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

  (4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

  (5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.

  (6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.

  Yetkilendirme, eğitim ve denetim

  MADDE 14 – (1) Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.

  (2) Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır. Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

  Bu maddelere göre makine mühendisi de olsa “ periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi” belgesi olmayan hiçbir kimse iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapamaz.

  Sorunun doğru cevabı şıklar içerisinde yoktur, bu nedenle soru iptal edilmelidir.

   
 19. Emre ÇİFTÇİ

  Emre ÇİFTÇİ TÜİSAG Üyesi

  C sınıfı İSG sınavı B kitacığında itiraz edilmesi gereken 4 üncü soru:

  Soru 86 : Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi södürür?

  Gerekçe :

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. Maddesinin ç bendinde "D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle kuru metal tozlu yangın söndürme cihazları bulunur denilmektedir.

  Yine aynı yönetmeliğin 1.Bölüm Madde 4 vv bendi; 4) "D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını", denilmektedir.


  Bu yüzden sorunun doğru cevabı C şıkkı.

   
 20. Emre ÇİFTÇİ

  Emre ÇİFTÇİ TÜİSAG Üyesi

  C sınıfı İSG sınavı B kitacığında itiraz edilmesi gereken 5 inci soru:

  Soru 88 : Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, içerebileceği yanıcı malzemeler açısından konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, bürolar, restoran, tiyatro ve benzeri yerler aşağıdaki bina tehlike sınıflandırmalarından hangisinde yer alır?

  Gerekçe :

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126

  14/2/1985 No : 3152

  13/12/1983 180 sayılı KHK

  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735

  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 47


  Bina tehlike sınıflandırması

  MADDE 19- (1) Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlemin ve faaliyetlerin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre belirlenir.

  (2) Binada veya bir bölümünde söndürme sistemleri ve kompartıman oluşturulurken, tasarım sırasında aşağıdaki tehlike sınıflandırması dikkate alınır:

  a) Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2’den büyük olmayan yerlerdir.

  b) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.

  c) Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir.

  (3) Binada veya bir bölümünde, söndürme sistemleri tasarımında uyulacak bina tehlike sınıflandırılması ile ilgili olarak kullanılan alanlar, Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C’de gösterilmiştir.


  Eklere göre; (Ek 1/B)

  Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar,

  kütüphaneler (kitap depoları hariç),

  okullar, bürolar Orta tehlike-1 gösteriliyor. (Ek1/A) Ayrıca Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* )

  Sorunun 2 doğru cevabı vardır A ve B Bu yüzden soru iptal edilmelidir.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica