Tartışma 21 Aralık 2013 C Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ersaneyuboglu

  ersaneyuboglu TÜİSAG Üyesi
  a grubu 37.sorunun cevap şıkkı yanlıştır.STEL in tanımı soruluyor.stel 15 dk süre ile maruz kalınan azami süreye denir.cvp anahtarında b şıkkı verilmiş.
  bir diğer soru a grubu 61.soru metal yangınlarının söndürülmesinde kullanılacak yangın söndürücü sorulmuş.doğru cvp d tipi kuru kimyevi toz olmalı


   
 2. özgür demir

  özgür demir TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik kapsamındadır


  A)Nefsi müdafayı ve caydırmayı hedefleyen ekipman

  B)Deniz taşımacılığında kulanılan kişisel koruyucular

  C)Türk silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular

  D)Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananKişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğiesas alınmak üzere;
  1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
  2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
  3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
  4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder.


  Soruda B şıkkı doğru olarak verilmiştir. Ancak özellikle acil birimlerin müdahale faaliyetlerinde gözlük, eldiven, baret, oksijen tüpü, halat, vb şeyler kullandığı bilinmektedir. Ayrıca aynı sınavda 62. sorusunun II. maddesi yukarıda yazılı yönetmeliğin 3. maddesine uymadığından yanlış kabul edilmesi, bu soruda Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipmanlarında bu kapsama alınması gerektiğinin kanıtı niteliğindedir. Dolayısı ile D şıkkındaki ekipmanlarda bu maddeye uygunluk gösterdiği için doğru olabileceğini ve sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşündüğüm en banko soru bence...

   
 3. yasinesraöztürk

  yasinesraöztürk TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar sorulara itiraz eden varmı tüisag başkanı sayın levent kavlak 12 soruya itiraz edilebileegini belirtmiş.

     

   
 4. foksuz

  foksuz TÜİSAG Üyesi

  BUNLARDA BİZİM YORUMUMUZ

   

  Ekli Dosyalar:

  bio-mine bu yazıya teşekkür etti.
 5. wishboneash

  wishboneash TÜİSAG Üyesi

  hangi sorular olacağını da belirtmiş mi

     

   
 6. yasinesraöztürk

  yasinesraöztürk TÜİSAG Üyesi

  evet belırtmış hocam facede levent kavlak tüisag yazınca çıkıyor dilekçe

   
 7. celilcevik

  celilcevik TÜİSAG Üyesi

  STEL sorusunun cevabı zaten D verilmiş yani 15 dk doğru.
   
  akın kurt bu yazıya teşekkür etti.
 8. celilcevik

  celilcevik TÜİSAG Üyesi

  TS1800 Asetilen Tüpleri ile alakalı bir yönetmeliktir. TS 18001 olacatı o soruya da itiraz ettik.   
 9. özgür demir

  özgür demir TÜİSAG Üyesi

  orda alıntı yapıp yollasan burda soruları daha iiyi olur...

     

   
 10. celilcevik

  celilcevik TÜİSAG Üyesi

  EK:2

  21.12.2013 TARİHLİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

  OLASI HATALI sınav SORULARI

  ( A kitapçığı)


  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  1

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  6

  “Yönetmelikle” ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  a) Yönetmelikler Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadan resmi gazete’de yayımlanamaz

  b) Yönetmelikler kanuna ve tüzüğe aykırı hükümler taşıyamaz.

  c) Başbakanlık, Bakanlıklar, valilikler ve kamu tüzel kişilerinin kendi iç işleyiş esaslarını, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardığı idari düzenlemelerdir.

  d) Her yönetmelik resmi gazete’de yayımlanmaz, hangi yönetmeliklerin resmi gazete’de yayımlanacağı kanunla belirlenir

  A

  A – C

  Soru İptali

  GEREKÇE

  c) Başbakanlık, Bakanlıklar,valilikler ve kamu tüzel kişilerinin kendi iç işleyiş esaslarını, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardığı idari düzenlemelerdir.

  Bu C seçeneğine göre de sadece bahsedilen yerlerin iç işleyiş esasları için yönetmelik çıkarılır anlamı çıkıyor. Oysa yönetmelik örneğin bir sanayi kuruluşunun, bir binanın, benzer işleri yapan işyerlerinin iç işleyiş esaslarıyla da ilgili çıkartılıyor ki bunların sayısı daha da fazladır. Bu nedenle bu C şıkkı ile beraber Cumhurbaşkanından bahseden A şıkkı ikisi birden yanlış oluyor. İki şık birden işaretlenmeyeceği için sorunun iptal edilmesi gerekir.

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  2

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  16

  TS 1800, İş Sağlığı ve güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre “Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikasına göre, tahammül edilebileceği düzeye indirilmiş risk” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?


  a) Güvenilir Risk

  b) Kabul edilebilir olay

  c) Kabul edilebilir risk

  d) Kabul edilebilir tehlike


  C

  Soru İptali

  GEREKÇE

  TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Olması gerekirken soru metninde TS1800 diye yazılmasından dolayı sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI


  3

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  30

  İşyerinde biyolojik izleme sırasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Biyolojik izleme; maruziyet düzeyi ve alınan kontrol önlemlerinin yeterliliğini değerlendirme konusunda çok önemli ve yardımcı bir araçtır.

  B) İşyerinde yapılan biyolojik izleme sonuçlarının risk değerlendirmesi sırasında dikkate alınması mevzuata aykırıdır.

  C) Biyolojik izleme sonucuna göre işyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanım tiplerinin yeterliliği değerlendirilir, gerekirse yeni mühendislik tedbirlerinin alınması sağlanır.

  D) Kimyasal maddelere maruz kalınabilecek

  solunum, sindirim ve deri gibi taşınım yolları değerlendirildikten sonra çalışanlarda yapılacak biyolojik izleme yöntemine karar verilir.

  B

  Soru İptali

  GEREKÇE


  İş güvenliği uzmanlığı eğitim müfredatında “Biyolojik izleme” ile ilgili bir konu bulunmamaktadır. İşyeri hekimlerinin eğitim müfredatında yer almaktadır. Dolayısıyla müfredatta yer almayan bir konudan soru sorulduğu için bu sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI


  4

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  36

  Aynı ortamda çalışan 100 dB(A) ve 80 dB(A) düzeyine sahip iki farklı gürültü kaynağı toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?


  a) 90

  b) 100

  c) 103

  d) 180


  B

  Soru İptali

  GEREKÇE

  Leq = 10 * LOG10( 10^(80/10) + 10^(100/10) )

  Leq = 100.0432 dB


  Mühendislik hesaplamalarına göre olması gereken değer yukarıda hesaplanmıştır. Mühendislik hesaplamalarında virgülden sonraki değerler göz ardı edilmediğinden ve cevaplarda doğru seçenek olmadığı için bu sorunu iptal edilmesi gerekmektedir.  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI

  5

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  39

  Benzidin ve tuzları’nın başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?


  a) Ağırlıkça % 75

  b) Ağırlıkça % 0,001

  c) Ağırlıkça % 0,1

  d) Ağırlıkça % 0,0001


  C

  Soru İptali

  GEREKÇE


  KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE

  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

  EINECS No ( 1 )

  CAS No ( 2 )

  Madde Adı

  Yasak Uygulanmayacak

  Limit Değer

  202-080-4

  91-59-8

  2-naftilamin ve tuzları

  % 0,1 (ağırlıkça)

  202-177-1

  92-67-1

  4-aminodifenil ve tuzları

  % 0,1 (ağırlıkça)

  202-199-1

  92-87-5

  Benzidin ve tuzları

  % 0,1 (ağırlıkça)

  202-204-7

  92-93-3

  4-nitrodifenil

  % 0,1 (ağırlıkça)


  B, C ve D şıklarındaki sayısal değerlerin sorunun cevabına aykırı olmadığı gerekçesiyle doğru olarak değerlendirilebileceğini, bu sebeple ilgili sorunun B,C ve D şıklarının doğru olarak kabul edilmesi ya da sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.


  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI

  6

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  51

  51. Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Bina ve daire girişlerinde kaçak akım koruma şalterleri kullanılması faydalıdır ancak zorunlu değildir.

  B) Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, topraklama düzeneğine gerek kalmaz .

  C) Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, iletkenliği nispeten az olan bir topraklama düzeneği yeterli olabilir.

  D) Bina girişlerinde ve daire girişlerinde kullanılan kaçak akım koruma şalterleri aynı kaçak akım değerinde elektriği keserler.

  C

  SORU İPTALİ

  GEREKÇE


  Cevap olarak açıklanancevap şıkkında “C) Kaçak akım koruma şalterleri kullanıldığı takdirde, iletkenliği nispeten az olan bir topraklama düzeneği yeterli olabilir.” İbaresi ile ilgili mevzuatımızda bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kaçak akım rölesinin arızalı olması durumunda insan hayatı tehlikeye gireceği için “nispeten az olan bir topraklama düzeneği yeterli olabilir.” İbaresi kabul edilebilir bir ifade değildir.


  Bu soruda tüm seçenekler yanlış olduğu için soru iptal edilmelidir.


  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI

  7

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  61

  Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi söndürür?


  a) Su

  b) Köpük

  c) D tipi kuru kimyevi toz

  d) ABC tipi kuru kimyevi toz


  B

  SORU İPTALİ

  GEREKÇE


  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


  · D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını ifade eder.

  · D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulur.

  i)Soruda ilgili metallerden reaktif olarak , yönetmelikte ise aktif olarak bahsedilmiştir.

  ii)Metallerin söndürülmesi ile ilgili olarak “D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. “ maddesine dayanarak kuru metal tozlu söndürme cihazlarının kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

  Yukarıda bahsedildiği üzere ilgili sorunun cevabının C şıkkı olarak kabul edilmesini eğer “D tipi kuru kimyevi toz” ifadesi kuru metal toz ifadesini kapsamıyor ise sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

  SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI


  8

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  63

  Binaların Yangından korunması hakkında yönetmelik e göre içerebileceği yanıcı malzemeler açısından konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, bürolar, restoran, tiyatro ve benzeri yerler aşağıdaki bina tehlike sınıflandırmalarından hangisinde yer alır?


  a) Orta tehlike

  b) Düşük tehlike

  c) Yüksek tehlike

  d) Çok yüksek tehlike


  B

  Soru İptali

  GEREKÇE

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ

  Ek-1

  Bina Tehlike Sınıflandırması

  Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları

  (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

  Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2 ’den büyük bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

  Ek-1/B Orta Tehlike Kullanım Alanları

  (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)

  Çeşitli

  Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler Radyo ve televizyon yayınevleri, tren istasyonları, tesisat odaları Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, tütün fabrikaları

  İlgili madde ve tablo incelendiğinde soruda belirtilen yerlerin bazılarının düşük tehlike , bazılarının ise orta tehlike sınıfında yer aldığı görülmektedir. Soruda iki adet doğru cevap bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.
  Madde 62 - “Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları

  Düşük yangın yüküne sahip, düşük yapabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar.Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

  * Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar.

  MADDE 63– Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-1/B Orta Tehlike Kullanım Alanları” tablosu aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.

  “Ek-1/B OrtaTehlikeKullanımAlanları


  KULLANIM  TÜRÜ


  OrtaTehlike-1


  OrtaTehlike-2


  OrtaTehlike-3


  OrtaTehlike-4

  Camveseramikler
  Camfabrikaları  Kimyasallar


  ÇimentoiĢleri

  Fotoğraf laboratuvarları, fotoğraffilm fabrikaları

  BoyamaiĢlemleri, sabunfabrikaları

  Mumvebalmumu fabrikaları,kibrit fabrikaları, boyahaneler


  Mühendislik

  Metallevhaüretimi

  Otomotiv fabrikaları, tamirhaneleri

  Elektronik

  fabrikaları,buzdolabı veçamaĢırmakinesi fabrikaları  Yiyecekve

  [​IMG]içecekler

  Mezbahalar,

  mandıralar

  Fırınlar,bisküvi, çikolata,Ģekerleme imalathaneleri,bira fabrikaları

  Hayvanyemi fabrikaları,meyve kurutma,suyu çıkarılmıĢsebzeve çorbafabrikaları, Ģeker imalathaneleri, tahıldeğirmenleri


  Alkoldamıtma


  ÇeĢitli

  Hastaneler,oteller, konutlar,lokantalar, kütüphaneler(kitap depolarıhariç), okullar,bürolar

  Fizik laboratuvarları, çamaĢırhaneler, otoparklar, müzeler

  Radyovetelevizyon yayınevleri,tren istasyonları,tesisat odaları

  Sinemalar, tiyatrolar,konser salonları,tütün fabrikaları


  Kâğıt  Cilthaneler,mukavva fabrikaları,kâğıt fabrikaları,baskı iĢleri vematbaalar


  Atıkkâğıt iĢletmeleri


  Lastikveplastik  Kablofabrikaları,

  plastikdökümve


  Halatfabrikaları   
  bayrama ve fatih. yildirim. bu yazıya teşekkür etti.
 11. farukavci

  farukavci TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar inşallah hepiniz geçersiniz hakkınız hukuğunuz istediğiniz gibi olur ama uzman olacak arkadaşlara ISRARLA DİYORUM 1500 - 2500 TL ye çalışmayın devlette çalışan yüksek okul mezunu o kadar maaş alıyor. Bakın yıllardır bu işin içindeyim mezun olduğum yıldan buyana hep yurtdışında çalıştım kolay bir meslek değil gidersiniz 1500 e kaza olur dünya kadar ince ayrıntı var, her şeyden işveren sorumlu ama bizlerdede tüm evraklar senetler yerinde olmalı...2007 yılında 1500 veriyorlardı şimdi ne verseler çalışırım diyen arkadaşlar saolsun.....devam etsinler yarın düşünmeye çok zamanları olacak....   
  kemalx ve özgür demir bu yazıya teşekkür etti.
 12. Emre Bağbaşı

  Emre Bağbaşı TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar ağustos kazazedesi olarak ;

  Metal yangını sorusunda şık değişimi ve %50 olasılık ilede bina,okul vb sorusundaki tehlike sınıfınfa yine şık değişimi olabilceğini düşünüyorum.Geri kalan sorularda herhangi bi iptal ve değişim beklemiyorum.Tecrübeli arkadaşlara iptal olmaz deyince kızmayın çünkü ağustos sınavında 20 ye yakın çok sıkıntılı soru vardı.İnanılmaz bi itiraz yapılmıştı.Gerekçeler çok iyiydi ama hiç dikkate bile almadılar.Çoğu kişinin beklemediği yerden soruları yanlış sayığ değiştirdiler.Haliyle ağustos sınavında göre fersah iyi olan bu sınavda 1 şık değişiminden başka bişey beklemiyorum.Tabiki şüphelendiğiniz sorular değişsin isterim bende fakat biz daha önce tecrübesini tattık.Türkiyede atom işleriyle uğraşan kuruma csgb diyip atom enerjisi kurumunu yok sayan bi sınavdı ağustos sınavı gazetelere bile skandal sınav diye geçmiştir

   
 13. yasinesraöztürk

  yasinesraöztürk TÜİSAG Üyesi

  T.C.

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

  ANKARA
  TARİH : 21.12.2013

  KONU : 21.12.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav Sonuçlarına İtiraz  Milli Eğitim Bakanlığınca 21.12.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 23.12.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde bazı soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim.

  İtiraz için gerekli olan ödeme hesabınıza yapılmış olup, dekont ektedir. söz konusu soruların incelenerek, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi hususunu,


  Gereği için bilginize arz ederim.


  Saygılarımla

  TC Kimlik No :

  Adı Soyadı :


  İmza :  Adres :
  EKLER:

  1. Dekont (Toplam 12 soru)
  2. A Kitapçığı (6, 16, 20, 36, 39, 41, 57, 59, 61 ,63 ,66 ,86 no lu sorular)

  EK:2 - 21.12.2013 TARİHLİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI OLASI HATALI SORULARI ( A kitapçığı)

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  1

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  6

  “Yönetmelikle” ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  a) Yönetmelikler Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadan resmi gazete’de yayımlanamaz

  b) Yönetmelikler kanuna ve tüzüğe aykırı hükümler taşıyamaz.

  c) Başbakanlık, Bakanlıklar, valilikler ve kamu tüzel kişilerinin kendi iç işleyiş esaslarını, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardığı idari düzenlemelerdir.

  d) Her yönetmelik resmi gazete’de yayımlanmaz, hangi yönetmeliklerin resmi gazete’de yayımlanacağı kanunla belirlenir

  A

  A – C

  Soru İptali

  GEREKÇE


  c) Başbakanlık, Bakanlıklar,valilikler ve kamu tüzel kişilerinin kendi iç işleyiş esaslarını, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardığı idari düzenlemelerdir.
  Bu C seçeneğine göre de sadece bahsedilen yerlerin iç işleyiş esasları için yönetmelik çıkarılır anlamı çıkıyor. Oysa yönetmelik örneğin bir sanayi kuruluşunun, bir binanın, benzer işleri yapan işyerlerinin iç işleyiş esaslarıyla da ilgili çıkartılıyor ki bunların sayısı daha da fazladır. Bu nedenle bu C şıkkı ile beraber Cumhurbaşkanından bahseden A şıkkı ikisi birden yanlış oluyor. İki şık birden işaretlenmeyeceği için sorunun iptal edilmesi gerekir.
  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI  2

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  16

  TS 1800, İş Sağlığı ve güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre “Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politikasına göre, tahammül edilebileceği düzeye indirilmiş risk” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?


  a) Güvenilir Risk

  b) Kabul edilebilir olay

  c) Kabul edilebilir risk

  d) Kabul edilebilir tehlike


  C

  Soru İptali

  GEREKÇE

  TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Olması gerekirken soru metninde TS1800 diye yazılmasından dolayı sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  3

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  20

  43-46 sorularını aşağıda verilen paragrafa göre cevaplayınız.


  Bir görevlinin çalıştığı güven sitesinin yöneticisi olan salim bey , 18 Nisan 2013 tarihinde kontrol listesi yönetimini kullanarak site görevlisi ve bir iş güvenliği uzmanı ile sitenin risk değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. Site yönetimi tarafaından apartman sakinleri ile yapılan toplantıda ‘’risk değerlendirmesi çalışmaları ‘’ ile ilgili alınan kararlar kayıt altına alınmıştır. Ayrıca 17 temuz 2013 tarihinde ‘’ işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmenlik yönetmelik ‘’yayımlanmıştır ve aynı tarihte merkesi ısıtma sistemi sıvı yakıttan katıya çevrilmiştir.


  Aşağıdakilerden hangisi salim beyin risk değerlendirmesini gerçekleştirdiği ekipte bulunması zorunlu kişilerdir .?


  A)Salimbey ve site görevlisi

  B)Site görevlisi ve iş güvenliği uzmanı

  C)İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı

  D)Salim bey, site görevlisi ve işyeri hekimi  A
  B olmalı yada soru iptal

  GEREKÇE

  Risk değerlendirmesi ekibiMADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  6331ilgiliyönetmelik:

  risk değerlendirmesini işveren yapar veya yaptırır, yani yetkin ve kendi meslek disiplinine uygun bir alansa yapabilir;

  Soruda A şıkkı doğru olarak verilmiştir. Ancak ekipte en azından bir iş güveliği uzmanı olması gerekirdi. Dolayısı ile kısmen B şıkkının doğru olabileceğini ancak sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

  1 ) Yukarıda ki sorunun açıklamasında altı çizili olarak belirttiğim kısımda salim beyin iş güvenliği uzmanı ve site yöneticisiyle birlikte hazırlayıp ve site yönetimiyle birlikte kayıt altına aldığı risk değerlendirmesi raporunda bulunan iş güvenliği uzmanı cevap şıklarında yok.

  2) Ekipte bulunması zorunlu olmayan iş güvenliği uzmanı rapor hazırlama kısmında bulunuyorsa ve bu rapor geçerli oluyorsa oraya imzasını atan iş güvenliği uzmanı neden sonra şıklarda sorumlu olan kişi olmuyor, bu durumda o imzanın sorumluluğunu taşımıyor mu ?

  3) Uzman tutularak yapılan risk analizinde (salim bey risk analizini isg uzmanına yaptırmış) uzmanın olmaması nasıl doğru olur ?


  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  4

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  36

  Aynı ortamda çalışan 100 dB(A) ve 80 dB(A) düzeyine sahip iki farklı gürültü kaynağı toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?

  a) 90 b) 100 c) 103 d) 180


  B

  Soru İptali

  GEREKÇE

  Leq = 10 * LOG10( 10^(80/10) + 10^(100/10) )

  Leq = 100.0432 dB

  Sonuç bu şekilde olması lazım şıklarda bu cevap olmadığı için sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  5

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  39

  Benzidin ve tuzları’nın başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?


  a) Ağırlıkça % 75

  b) Ağırlıkça % 0,001

  c) Ağırlıkça % 0,1

  d) Ağırlıkça % 0,0001


  C

  Soru İptali

  GEREKÇE


  KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE

  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Aşağıda belirtilen kimyasal maddelerin ithali, üretimi ve bu maddelerin işyerinde kullanımı ile kimyasal maddeler ihtiva eden aşağıda belirtilen işlerin yapılması yasaktır. Ancak bu maddelerin başka bir kimyasal madde içindeki veya atık maddedeki konsantrasyonu, aşağıda verilen limit değerlerin altında bulunuyorsa bu yasak uygulanmaz.

  EINECS No ( 1 )

  CAS No ( 2 )

  Madde Adı

  Yasak Uygulanmayacak

  Limit Değer

  202-080-4

  91-59-8

  2-naftilamin ve tuzları

  % 0,1 (ağırlıkça)

  202-177-1

  92-67-1

  4-aminodifenil ve tuzları

  % 0,1 (ağırlıkça)

  202-199-1

  92-87-5

  Benzidin ve tuzları

  % 0,1 (ağırlıkça)

  202-204-7

  92-93-3

  4-nitrodifenil

  % 0,1 (ağırlıkça)


  B, C ve D şıklarındaki sayısal değerlerin sorunun cevabına aykırı olmadığı gerekçesiyle doğru olarak değerlendirilebileceğini, bu sebeple ilgili sorunun B,C ve D şıklarının doğru olarak kabul edilmesi ya da sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI  6

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  41

  10’dan az çalışanı olan özel bir araştırma laboratuarında biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin belirlenmesi için risk değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. İşveren risk değerlendirmesi çalışmalarını yürütecek ekibe destek olması için işyeri dışındaki ortak sağlık ve güvenlik birimi ( OSGB ) ile sözleşme yapar.OSGB’de görevli diğer sağlık personeli, ekibin çalışmasına destek olmak üzere sözleşme kapsamında önerilerde bulunur.İşveren, önerilere baktığında;biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili mevzuat gereği bulunması gereken bazı hususların değerlendirilmediğini görür ve OSGB’den eksikliğin giderilmesini ister.


  Soru:41-) Aşağıdakilerden hangisi işverenin mevzuat uyarınca risk değerlendirmesi ile ilgili belirttiği hususlardan biri olamaz?

  a) Çalışanların maruziyetinin türü, düzeyi ve süresi

  b) İş yerinin yüz ölçümü ile kapı, pencere ve lavabo sayısı

  c) Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıklar ile ilgili bilgiler

  d) Çalışanların yaptıkları işler sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler


  B

  Soru İptali

  GEREKÇE

  OSGB ile ilgili soruda OSGB’lerin hastalıkları tedavi etme görevi olmadığı için C şıkkındaki çalışanların geçmişte yakalandıkları hastalıklar ile ilgili bilgiler ancak hastanelerden alınabilir. OSGB bu konuda doğru bilgi veremeyebilir. OSGB ancak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler verebilir. Bu durumda B ve C şıklarının ikisi birlikte işaretlenemeyeceği için soru iptal edilmeli.

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  7

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  57


  I)Sürücü için kabin bulunmalıdır
  II) Forklift devrilmeyecek yapıda olmalıdır.
  III) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.


  IV) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olmalıdır


  Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynakların risklerinin azaltılmasıyla ilgili yukarıdaki hangi önlemlerin alınması doğrudur.

  A) I, II, III B) I III ve IV

  B) C)ı ve II D) I II III ve IV

  D

  SORU İPTALİ

  GEREKÇE


  İŞEKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER – EK I
  3.1.5. Üzerinde bir veya daha fazla çalışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;


  a)Sürücü için kabin bulunur veya

  b)Forklift devrilmeyecek yapıda olur veya

  c) Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan çalışanlar için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda veya

  ç) Forklift, devrilmesi halinde sürücünün forkliftin parçaları tarafından ezilmesini önleyecek yapıda olur


  57. soruda II. Şıkta Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması gerektiği verilmişken ve bunu kabul edersek, III ve IV. Şıkların yanlış olması ya da hiç verilmemesi gerekirdi. Yönetmelikte II şık ile III ve IV şıkların “veya” kelimesi ile birleştirildiğini görmekteyiz. Dolayısı ile bu sorunun cevabının D olamayacağını ve iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  8

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  59

  Tezgahların periyodik kontrolleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Tezgahların periyodik kontrollerini makine mühendisi ve makine teknikeri birlikte yapmalıdır.


  B) Elektronik kumanda sistemiyle donatılmış tezgahların periyodik kontrolerini bilgisayar mühendisleri tek başlarına yapabilir


  C) Tezgahların periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir


  D) Elektronik kumanda sistemiyle donatılmış tezgahların periyodik kontrollerini elektronik mühendisi ve elektrik mühendisi birlikte yapmalıdır

  C

  D veya soru iptali

  GEREKÇE

  2.4. Tezgâhlar
  2.4.1. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır.
  2.4.2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.
  2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.

  Not :

  Tezgahların periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir deniliyor ama hangi tezgahlar belirtilmesi gerekirdi, D seçeneğinde belirtildiği gibi ( Nasıl Bir Tezgah olduğu ).Sorunun soruluş şeklide bir yanlışlık olduğu için soru iptal edilmeli yada;


  2.4.3 Te çok açık ve net belirtilmiştir elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolünü kimlerin yapabileceğini dolayısıyla D seçeneği de doğru bir seçenek olmuş oluyor .  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  9

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  61

  Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını aşağıdakilerden hangisi söndürür?


  a) Su

  b) Köpük

  c) D tipi kuru kimyevi toz

  d) ABC tipi kuru kimyevi toz


  B

  SORU İPTALİ

  GEREKÇE


  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


  · D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını ifade eder.

  · D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulur.

  i)Soruda ilgili metallerden reaktif olarak , yönetmelikte ise aktif olarak bahsedilmiştir.

  ii)Metallerin söndürülmesi ile ilgili olarak “D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu, söndürme cihazları bulundurulur. “ maddesine dayanarak kuru metal tozlu söndürme cihazlarının kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

  Yukarıda bahsedildiği üzere ilgili sorunun cevabının C şıkkı olarak kabul edilmesini eğer “D tipi kuru kimyevi toz” ifadesi kuru metal toz ifadesini kapsamıyor ise sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  10

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  63

  Binaların Yangından korunması hakkında yönetmelik e göre içerebileceği yanıcı malzemeler açısından konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, bürolar, restoran, tiyatro ve benzeri yerler aşağıdaki bina tehlike sınıflandırmalarından hangisinde yer alır?


  a) Orta tehlike

  b) Düşük tehlike

  c) Yüksek tehlike

  d) Çok yüksek tehlike


  B

  SORU İPTALİ

  GEREKÇE

  9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA tarih ve 27344 sayılı resmi gazete’de 2009/15316 Karar Sayısı ile Yayınlanan Yönetmelik

  Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 8/7/2009 tarihli ve 2313 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  Ek-1/A Düşük Tehlike Kullanım Alanları

  Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar.Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler

  * Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar

  MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-1/B Orta Tehlike Kullanım Alanları” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Ek-1/B Orta Tehlike Kullanım Alanları

  KULLANIM TÜRÜ

  Orta Tehlike -1  Çeşitli

  Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar


  Yangın Yönetmeliğinde 2009 yılında yukarıda verilen değişiklikler yapılmıştır. Dolayısı ile 89 nolu sorunun cevabı iptal edilen Yönetmelik maddesine göre B olarak verilmiştir. Yangın Yönetmeliğinde yapılan değişikliler ve yukarıda verilen bilgiler ışığında, doğru cevabın A şıkkı da olabileceği, dolayısı ile bu sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  11

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  66

  İşyerlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik’e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 25 çalışanı bulunan işyerinde, yangınla mücadele konusunda uygun donanıma sahip ve özel eğitimli kaç çalışan görevlendirilmelidir.

  A) 1 B)2 c)3 d)4

  A

  B

  GEREKÇE


  İşyerlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik


  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.


  Soruda A şıkkı doğru olarak verilmiştir. Ancak arama , kurtarma, tahliye işlerinin de yangın ile birlikte işlediğini ve dolayısı ile birer eleman ile en az toplamda 2 çalışanın görevlendirilmesini ve B şıkkının doğru cevap olabileceğini düşünüyorum.

  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  12

  SORU NUMARASI

  SORU METNİ

  İLAN EDİLEN CEVAP

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  86

  Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlardan hangisi kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik kapsamındadır


  A)Nefsi müdafayı ve caydırmayı hedefleyen ekipman

  B)Deniz taşımacılığında kulanılan kişisel koruyucular

  C)Türk silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular

  D)Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman

  B

  D olmalı yada -İptal Soru

  GEREKÇE

  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananKişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğiesas alınmak üzere;
  1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
  2) Kişiyi bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımı,
  3) Belirli bir faaliyette bulunmak için korunma amacı olmaksızın taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,
  4) Kişisel koruyucu donanımın rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçalarını ifade eder.


  Soruda B şıkkı doğru olarak verilmiştir. Ancak özellikle acil birimlerin müdahale faaliyetlerinde gözlük, eldiven, baret, oksijen tüpü, halat, vb şeyler kullandığı bilinmektedir. Dolayısı ile kısmen D şıkkının doğru olabileceğini ancak sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
   
 14. ömerr faruk apaydin

  ömerr faruk apaydin TÜİSAG Üyesi

  geçmişte sınavlarda buna benzer emsaller varmı acaba ?

   
 15. ömerr faruk apaydin

  ömerr faruk apaydin TÜİSAG Üyesi

  ayrıca soruda forlikf ile iş taşıması falan diyor :)   
 16. ömerr faruk apaydin

  ömerr faruk apaydin TÜİSAG Üyesi

  işçi taşınması pardon.

   
 17. ömerr faruk apaydin

  ömerr faruk apaydin TÜİSAG Üyesi

  iyikide 3 gün demişler, ya sınav bitiminden itibaren 1 saat deselerdi ne yapcaktık :)

   
 18. nehir kalay

  nehir kalay TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar B kitapçığı 86. sorunun cevabıda yanlış neden ondan bahsetmiyorsunuz. metal yangınları D tipi kuru kimyevi tozla söndürülür. cevap şıkkında Köpük denilmiş onada itiraz edilsin.

   
 19. Kasım Öztürk

  Kasım Öztürk TÜİSAG Üyesi

  evet fatıh bey deneyecem mecbur bakalım ne cıkacak ilginiz icin tşk ederim

   
 20. ömerr faruk apaydin

  ömerr faruk apaydin TÜİSAG Üyesi

  soru başlı başına bir muamma zaten...

   
  SELDA GÜRSEL HEKİMOĞLU bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica