Tartışma 21 Aralık 2013 C Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ozrec

  ozrec TÜİSAG Üyesi  üçüncü sınav hakkı var o kesinde daha fazlası hakkında bilgim yok


   
 2. muratts

  muratts TÜİSAG Üyesi

  sadece D tipi söndürücü sorusunda şık değiştirileceği yönünde bir bilgi aldım kurstan..yani öyle bekliyorlarmış..

   
 3. muratz

  muratz TÜİSAG Üyesi

  ağustos ve şimdiki kasım sınavlarına girdim. normalde 2 diye biliyorum sınav hakkı.eğer bu sınavdan geçemezsem 3. sınav hakkım olacak mı arkadaşlar. ve diğer sınav şubatta diyolar ne kadar doğru?

     

   
 4. tatevo

  tatevo TÜİSAG Üyesi

  ben enaz 2 sorunun iptal edileceğini düşünüyorum. açıkça hatalı sorular. ama bu sayı en az 4-5 diyen hocalarımız var. bu gün veya yarın açıklanır sanırım. hakkımızda hayırlısı...

   
 5. muratz

  muratz TÜİSAG Üyesi

  4-5 soru iptal olsa keşke ama sanmıyorum. 1 tane cevap değişikliği 1 yada 2 tane de soru iptali olur bence

     

   
 6. hakkı çelikten

  hakkı çelikten TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar sizde göreceksiniz 4 yada 5 soru da iptal veya şık değişikliği yapılacaktır.

   
 7. ozrec

  ozrec TÜİSAG Üyesi

  23 aralıkta olursa sadece yükseltme sınavı olacak
   
 8. ihsan çiper

  ihsan çiper TÜİSAG Üyesi

  nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?   
 9. fatih33

  fatih33 TÜİSAG Üyesi

  Eğitim kurumundan 11.10.2013'te bizlere gelen ÇSGB'nin yazısı aşağıdadır. Lütfen 5. maddeyi dikkatle
  okuyunuz...


  21 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI sınav DUYURUSU


  Bilindiği üzere; işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir.


  Bu itibarla; 21.12.2013 günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklama aşağıda belirtilmiş olup, adayların bu takvime göre hareket etmeleri önem arz etmektedir.


  1- sınav uygulama duyuru metni 11.11.2013 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tradreslerinde ilan edilecektir.


  2- 21.12.2013 günü yapılacak işyeri hekimliği sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/1-c maddesinde belirtilen kişiler (Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorları, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimler) doğrudan girebileceklerdir.


  Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploması örneği, lisansüstü eğitim mezuniyet belgesi, hizmet çizelgesi ile) Bakanlığa posta yoluyla veya elden başvuru yapmak zorundadır. Hizmet çizelgesi sadece Bakanlık mensupları için gereklidir.


  3- 21.12.2013 tarihinde yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/1-b-2 maddesinde belirtilen kişiler (iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile veya teknik elemanlar) doğrudan girebileceklerdir.


  Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği, yüksek lisans diploma örneği,) Bakanlığa başvurmak zorundadır.


  4- 21.12.2013 tarihinde yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen kişiler doğrudan girebileceklerdir.


  Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği, hizmet çizelgesi ile) Bakanlığa başvurmak zorundadır.


  5- Bakanlığımızca Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılan daha önceki sınavlardan birine girmiş ve başarısız olmuş adaylar en son katıldıkları eğitimin tarihinden itibaren üç yıl içinde ilgili sınavlara katılabileceklerdir. Bu itibarla bu durumdaki adayların isimleri sınav listesine otomatik olarak eklenecektir.


  6- 21.12.2013 tarihinde yapılacak işyeri hekimliği sınavına; Bakanlığımızca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp girdiği her iki sınavda da başarısız olan hekimler doğrudan girebileceklerdir.


  Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği) Bakanlığa başvurmak zorundadır.


  7- Öte yandan; “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;


  a-15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabileceklerdir.


  Söz konusu adaylar;21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava girebilmek için 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği) Bakanlığa başvurmak zorundadır.


  b-2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 55.maddesi doğrultusunda iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar, aşağıda belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ na ödenmiş olan prim gün sayısı ve sahip olduğu belgeye göre üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en fazla iki defa girebileceklerdir.


  (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;


  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,


  b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,


  (2)(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;


  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  girebileceklerdir.


  Prim ödemelerinin (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın sadece prim ödeme gün sayıları dikkate alınacaktır.


  Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na tabi çalışanlar prim ödeme gün sayısını gösteren hizmet dökümünü gösterir belge, Emekli Sandığına tabi çalışanlar ise Kurumlarından alacakları resmi yazı ile ) Bakanlığa başvurmak zorundadır. İstenilen belgelerde herhangi bir onay şartı aranmamaktadır.


  Bu duyurunun 7. maddesi doğrultusunda 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak olan sınava girenler, başarılı olsalar dahi, daha sonra Genel Müdürlüğümüzce yapılacak incelemelerde durumları ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlara kesinlikle belge düzenlenemeyecek ve herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.


  8- 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan ancak henüz belgesi düzenlenemeyenler ve 7.maddede belirtilen şartları taşıyanlar da bir üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına yukarıda belirtilen başvuru şartları doğrultusunda 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava doğrudan katılabileceklerdir.


  9- Adayların sınav başvuru işlemlerini sağlıklı yapabilmesi için öncelikle 11.11.2013 tarihindewww.meb.gov.tr ve www.isggm.gov.tr adreslerinde yayınlanacak uygulama duyuru metnini incelemesi gerekmektedir.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

     

   
 10. ozrec

  ozrec TÜİSAG Üyesi

  23 şubat   
 11. tatevo

  tatevo TÜİSAG Üyesi

  murat bey hep beklenti öyle oluyor da sonuçlara bakınca hep daha fazla iptal var. gerçi bu sınav daha az hatalıydı ama eski sınavlarda da iptal olması gereken çok soru olmadı. göreceksiniz yine bir çok soru iptal olacak. yani olması gerekiyor. bana göre en
  az 2 veya 3 iptal olacak. aslında daha çok bekliyorum da söylemeye korkuyorum. :)   
 12. muratz

  muratz TÜİSAG Üyesi

  inşallah dediğiniz gibi olur da sınırdaki arkadaşlarımız geçer.bende sınırdayım:)

   
 13. Hilal2006

  Hilal2006 TÜİSAG Üyesi

  170'i az önce aradım ve bayan beni uzunca bir vakit telefonda beklettikten sonra eğitim tarihinden itibaren 3 yıl içinde sınav hakkının sınırsız olduğunu belirtti. Ben ağustos sınavında başarısız oldum ve bu sınavdan da başarısız olma ihtimalim için danışmak istedim. Yükseltme harici sınavlar için bu durumun geçerli olduğunu belirttiler. Bilginize arkadaşlar...
   
  gokhanissisu bu yazıya teşekkür etti.
 14. hakkı çelikten

  hakkı çelikten TÜİSAG Üyesi

  zaten soruları çok dikkatli incelediysen ne demek istediğimi anlarsın bariz yanlış yapılam sorular örnek orta tehlike ve d tipi toz soruları gibi en az 4 soru diyorum

   
 15. muratz

  muratz TÜİSAG Üyesi

  hilal2006 yani 3 yıl içinde geçene kadar her sınava girebiliriz..   
 16. tatevo

  tatevo TÜİSAG Üyesi

  hesaplamama göre 73 alıyorum. ama sonuçlar belli olmadan kazandım diyemem. ayrıca bana göre 67 ve üstü gelen arkadaşlar iptallerle beraber geçebilirler. dediğim gibi daha çok iptal bekliyorum ama sonuçları beklemek en iyisi bu saatten sonra... umarım emeğimiz zayi olmaz.

   
 17. Adem BÜYÜKKÖPRÜ

  Adem BÜYÜKKÖPRÜ TÜİSAG Üyesi

  sınav hakkı eğitim alındıktan sonra zannedersem eğitim alınan kurumla ilgili olarak Bakanlıkça eğitim vermesi yetkilendirilen yerlerden 2009 yılından sonra eğitim almış olanlar 3 yıl boyunca Bakanlıkça yapılan bütün sınavlara katılma hakkı var. bu kesin bilgi . şubatta ise sadece sınıf yükseltme sınavları olacak .

   
 18. Tansu Yılmaz

  Tansu Yılmaz TÜİSAG Üyesi

  Sınava giriş ile ilgili bildiklerimi paylaşayım.

  1-Öncelikle eski yönetmelikte "enfazla 2 defa" girebilir ifadesi yeni yönetmelikte kaldırıldı.
  2-Geçici madde ile 2 sınav hakkı dolanlara 1 yıl içinde yapılacak sınavlara girme hakkı verildi.
  3-Eğitim almadan sınav hakkı tanınanlara 2 kez sınava girme hakkı verildi.

  Sonuç olarak yeni yönetmeliğe göre (geçici ek maddeden yararlanmayanlar) hakkı bitmemiş olanlar 3 yıl boyunca yapılacak sınavlara katılabilecekler. Ben bakanlığıda aradım kursuda aradım. Bakanlıktaki personelde çelişkili cevaplar verdi. Biri olur biri olmaz dedi.(çalışanlarında haberi yok :) Kurslar ise işlerine geldiği gibi yorumluyor. Tekrar yazılsında bir daha para kazanalım hesabı. Benim kursumda net cevap vermedi. Ama yönetmelik açık ve net.

   
 19. muratz

  muratz TÜİSAG Üyesi

  inşallah ya benim net 66 doğrum var 4 sorununda hangi şıkkı işaretledim kararsızım. iptallerle birlikte geçeriz inşallah

   
 20. tatevo

  tatevo TÜİSAG Üyesi

  hiç umutsuz olma inşallah geçersin. ben de daha önce kalmış biri olarak geçmek istiyorum inşallah azıcık emek veren herkes geçmiştir.

   
  muratz bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica