Tartışma 21 Aralık 2013 B Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında suhan1973 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ahmet OBALI

  Ahmet OBALI TÜİSAG Üyesi  1-)B kitapçığı 1.soruda cevap anahtarına göre D şıkkı yanlış gözükmetedir. Fakat aşağıda belirtilen yönetmeliğe göre tüm şıklar doğrudur.


  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

  ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


  Yayımlandığı resmi gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710


  Soyunma yeri ve elbise dolabı

  50 - İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır.

  51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır.


  2-) B kitapçığı 34. Soruda kamu 50’den fazla çalışanı olan kamu kurumunda işgüvenliği uzmanı yükümlüğü 01/07/2016 tarihinde zorunlu hale gelecektir.

  6495 sayılı kanunla 6331 sayılı kanunun yürürlük maddeleri değişti.
  MADDE 56- 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”


  3-) B kitapçığı 65. Soruda diğer sağlık personeli aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş ve cevap olarakta acil tıp teknikeri denmiştir. MEB meslek tanıtım kılavuzuna bakıldığında acil tıp teknisyenliği bölümünün bir üst adımı olan acil tıp teknikerliği yanlış olarak belirtilmiştir.

  ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ

  ACİL TIP TEKNİSYENİ KİMDİR ?

  Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birdenbire hastalanan insanlara iyileştirici yönde ilk müdahaleyi yapan kişidir.
  GÖREVLERİ
  Yaraları tedavi eder, sarar, Şiddetli kanamaları önler, Solunumun durması halinde Sun’i teneffüs yaptırır, Zehirli maddeleri vücuttan temizler, Deriyi yıpratan maddeleri temizler, Şoka giren hastaları şoktan çıkarmaya çalışır, Tansiyon ölçer, iğne yapar.
  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
  Tansiyon aleti, Pamuk, Merhemler, ilaçlar, Sonda aletleri, İlk yardım çantası, Sargı bezi.
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Acil Tıp Teknisyeni olmak isteyenlerin; İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Dikkatli, temiz, titiz, Soğukkanlı, Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen, Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.
  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Acil Tıp Teknisyenleri bazen açık havada (trafik kazaları vb. durumlar) bazen de hastane vb. sağlık kuruluşlarında kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olmayıp gece nöbetleri vardır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınları ve diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunur.
  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  Acil Tıp Teknisyenleri genellikle kamu ve özel hastaneler ile polikliniklerde çalışırlar. Meslekte iş bulma olanağı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kamu sektöründe az, özel sektörde ise yetenek ve bilgiye bağlıdır.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Acil Tıp Teknisyenliği mesleğinin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık alanı “Acil Tıp” dalında verilmektedir.
  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Acil Tıp Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için; Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
  EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin içeriği öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda, sağlık mesleği olan acil tıp teknisyenliğine hazırlamaktır. Kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile ilk yardım bakımı planlama, ilk yardım bakımı uygulama, acil bakım ünitesi araç ve gereçlerini kullanma, kazazedeyi koruyucu ve acil bakım ünitesine alarak iyileştirme müdahaleleri uygulama dersleri okutulmaktadır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra, tanıtım ve yönlendirme dersi de verilmektedir.
  MESLEKTE İLERLEME
  Meslekte ilerleme tamamen, değişen ilk yardım tekniklerini takip etme ile beceri ve yeteneklere bağlıdır. Bu koşullara göre ekip başı ve kısım şefi olma olanakları vardır. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Meslek Liselerinin “Acil Tıp Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Acil Yardım Teknikerliği, Adli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Teknikerliği, Elektronörofizyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Cerrahi Teknikerliği, İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ve Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.  4-) B kitapçığı 31. Soruda;

  4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işverenlere uygulanacak idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?

  a) İSGGM
  b) SGK il Müdürlüğü
  c) Sulh Ceza Mahkemesine
  d) Anayasa Mahkemesine

  Doğru cevap: C imiş
  Oysaki Kuruma yapılmalı.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi uyarınca, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren öncelikle onbeş gün içinde idari para cezasını tebliğ eden Kurum Ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz idari para cezasının tahsiline ilişkin takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, itiraz kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

  5-) B kitapçığı 22. Soruda;

  Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Uygun bir sigorta kullanıldığı taktirde kaçak akım koruma şalterleri kullanılmasına gerek kalmaz.
  b) Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 mA değerini geçmesi halinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
  c) Bina girişlerinde, kaçak akımın 30 mA değerini geçmesi halinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
  d) Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 A değerini geçmesi halinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.

  Doğru Cevap; b imiş

  İş güvenliği uzmanlığı 21.10.2012 tarihli c sınıfı iş güvenliği sınavında aynı soru sorulmuş ve c 30mA doğru cevap olarak kabul edilmiş…


   
 2. slh027

  slh027 TÜİSAG Üyesi  tamam fiziksel şiddet cevabı doğru ancak işten uzaklaştırma da doğru değil mi hocam? çünkü işten işle ilişiği kalmıyor kişinin.haksız mıyım?
  tamam fiziksel şiddet cevabı doğru ancak işten uzaklaştırma da doğru değil mi hocam? çünkü işten işle ilişiği kalmıyor kişinin.haksız mıyım?

   
 3. Ahmet OBALI

  Ahmet OBALI TÜİSAG Üyesi

  ARKADAŞLAR İTİRAZ İÇİN BUGÜN HERKES AYRI AYRI BAŞVURU YAPMASI GEREKMEKTEDİR
  ÇOK BAŞVURUDA SORULAR DİREK İPTAL OLMA İHTİMALİ ARTIYOR

     

   
 4. slh027

  slh027 TÜİSAG Üyesi

  hocam peki işten uzaklaştırma işten çıkarma anlamına gelmez mi? ben bu anlamda anladım işten çıkartıldı diye mobbing diyemeyiz ki...

   
 5. kenan atalar

  kenan atalar TÜİSAG Üyesi

  mobbing psikolojik olarak yıldırmadır. fiziksel şiddet zaten açıkca uygulanmış yanlıştır boyutu farklı

     

   
 6. Memet Arslan

  Memet Arslan TÜİSAG Üyesi


  Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır.

  Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde olmayan iş yerlerinde?

   
 7. Remzi ELİKILIÇ

  Remzi ELİKILIÇ TÜİSAG Üyesi


  ama iq testine mi girdik sanki, kelime oyunu yapmışlar resmen. bu kadarı da ayıp bence.
   
 8. kacharf

  kacharf TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar itiraz dilekçesi gönderen var mı? 3 iş günü içinde itiraz edilmesi lazım. itirazlarla ilgili bir açıklama yapılmadı issgm sitesinde.   
 9. GökayAydogan

  GökayAydogan TÜİSAG Üyesi

  b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

  Soruda yanlışlık yok arkadaşlar... Sadece yanıltmaca var..

     

   
 10. civilchief

  civilchief TÜİSAG Üyesi

  Bencede haklısınız.
  Kuvvetli rüzgardan bahsediliyor.   
 11. alidoga

  alidoga TÜİSAG Üyesi

  bende o soruda çok takıldım 2 şık arasında gidip geldim sonuçta doğru şıkkı işaretledim fakat gürültü ölçümünü işveren yaptırır yapmaz.   
 12. murat82yilmaz

  murat82yilmaz TÜİSAG Üyesi

  bence de bu soru şaibeli iptal olabilir...

   
 13. GökayAydogan

  GökayAydogan TÜİSAG Üyesi

  b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

  Cevap acil tıp teknikeri..... Soruda yanlışlık yok ... Aldatmaca var..
   
 14. alidoga

  alidoga TÜİSAG Üyesi

  dilekçe örneği rica ediyorum

   
 15. kaydin

  kaydin TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar elinde dilekçe örneği olan lütfen paylaşşsın zaman daralıyor   
 16. GökayAydogan

  GökayAydogan TÜİSAG Üyesi

  Tüzükten zaten sorumluyduk... Tüzükten çıkması, mantık sorusu şeklinde sorulmasında sakınca yok.. Sorunun iptalini gerektirecek bir durum göremedim... Ayrıca ben de bu soruyu yanlış cevapladım.. Soru tüzükle başlamadığı için iptal edilmez..

   
 17. alidoga

  alidoga TÜİSAG Üyesi

  örnek dilekce verebilecek var mı?

   
 18. GökayAydogan

  GökayAydogan TÜİSAG Üyesi

  Soru 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile alakalı, diğer personelin çalışma süresi baz alınarak sorulmuş bir sorudur.. 1928 tarihini nerden çıkartıyorsunuz ... Bu soruyu ben de yanlış yaptım ama adil olmak gerek.. Soru da yanlış yok sadece aldatmaca var...

  b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,

   
 19. yasinn_c

  yasinn_c TÜİSAG Üyesi

  işveren, çalışanların iş güvenliği egitimi ile ilgili soruda program sonunda katılanlar ilşe ilgili sınav düzenlemekde saglamakla yükümlüdeilmidir. yönetmelikde egitimin başında ve sonunda sınav yapılacakdır dıyor. yanı bu soruda hepsi doğru olmıcakmı?

   
 20. yasinn_c

  yasinn_c TÜİSAG Üyesi

Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica