Tartışma 21 Aralık 2013 B Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında suhan1973 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. AYŞIN ÖCMENLER

  AYŞIN ÖCMENLER TÜİSAG Üyesi  cevapta 4 üde doğru yönetmelite yazıyor...soru iptal arkadaşlar...
  arkadaşlar aynı şey değil mi? tekniker ve teknisyen aynı şeydir.itiraz edin bence iptal bu soru..


   
 2. Kenan BORA

  Kenan BORA TÜİSAG Üyesi

  6331 sayılı kanunun güncel hali böyle diyor.

   
 3. nergal1903

  nergal1903 TÜİSAG Üyesi

  google amcaya göre..

  teknıker 2 yıllık meslek yuksek okullarından mezun olanlara verılen unvandır.teknısyen isemeslek lısesı mezunlarına verılen unvandır.

     

   
 4. osman83

  osman83 TÜİSAG Üyesi

  iptal olması gerekli
  limit değerini sormuş dikkat edin
  teknisyen görevlendirilebiliyorda kardeşim sen teknikersin sen daha tecrübelisin onun için görevlendiremeyiz denilmez heralde...

   
 5. kutluhan gültekin

  kutluhan gültekin TÜİSAG Üyesi

  B GRUBU SORU 9 YANİ 2 NAFTİLAMİN BASKA KİMYASAL MADDE İÇİNDEKİ KONSANTRASYONU,AŞAGIDA VERİLEN HANGİ LİMİTİN ALTINDA BULUNUYORSA KULLANIMINA İLİŞKİN YASAK UYGULANMAZ?0,1 VE ALTINDAKİ BÜTÜN DEĞERLER OLACAK.
  Bİ BAŞKA SORUDA İSKELE SMKME İŞLERİ SORUSU BARİZ VE BELLİ TÜZÜK SORUSUDUR.
  ıspatı
  Madde 75 - İskele sökülmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:
  1 - İskelelerin sökülmesine en üst kısımdan başlanacaktır.
  2 - İskelelerin bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve yukarıdan aşağıya sırayla sökülecektir.
  3 - Sökülmüş olan malzeme hangi yükseklikten olursa olsun doğrudan doğruya yere atılmayacak, iki yerinden bağlanarak dengeli şekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir.
  4 - Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman alınamaz. Ancak söküme başlandıktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacıyla iki dikme arası (aks) korkuluklarının alınması mümkündür.

     

   
  erdal_kar bu yazıya teşekkür etti.
 6. osman83

  osman83 TÜİSAG Üyesi

  Yürürlükte olan 11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı kanunun 3. maddesine eklenerek ATT görevlilerin görev tanımı yapılmıştır. Yürürlükteki kanun maddesine göre ATT’nin görev tanımı şöyledir

  Acil Tıp teknikeri ile acil Tıp teknisyenleri hastaya müdahale edebilir , bu hususta lazım gelen iş ve işlemleri yapabilir.”

   
  blueyes78 ve erdal_kar bu yazıya teşekkür etti.
 7. zozgeshn

  zozgeshn TÜİSAG Üyesi

  20.07.2013 tarihinde yayınlananİŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİNDE
  MADDE 4 b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri olarak tanımlanıyor.

  sınavda bu cevapları görüp teknisyen yada tekniker olarak yanlışı bulmak imkansız.
  Nasıl bir sınav mantığı , kesinlikle iptal edilmeli ki zaten 4'üde yönetmelikte geçiyor diye kafa yordum boşu boşuna
   
  erdal_kar bu yazıya teşekkür etti.
 8. nkursun

  nkursun TÜİSAG Üyesi

  erdal_kar bu yazıya teşekkür etti.
 9. kacharf

  kacharf TÜİSAG Üyesi

  b kitapçığı 1.soruda sıkıntılı bence. eğitimlerde biri temiz biri kirli elbise için olmak üzere 2 adet dolap olması gerektiği söyleniyordu.

     

   
 10. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  Uzun zamandır işlerden dolayı giremiyordum siteye.4 sorunun yanlış olduğunu düşünmekteyim.

  B kitapçığı 65.Sorunun sorunun Çevre sağlığı teknisyeni olması gerekir.Hiç bir şey bilmeyen bir kişiye sorsanız bile cevabın D şıkkı olduğunu söyler.Bunun yasal bilgisini bilmemekteyim

  B kitapçığı 73.Soru=Eğitimle ilgili işveren eğitim sonunda katılanlara sınav düzenlenmesi yapması gerekir.Biz boşuna sınav yapıyoruz.Çalışanların eğitimden ne kadar bilgi alındığına bakılması gerekmez mi?

  B kitapçığı 81. CO2 sorusunda b şıkkında çok az tahrişten bahsetmiş.Ben tahriş eder kanısındayım.

  B kitapçığı 83.Soru soğutma ve boğma ile söndürülen LPG soğutma ve boğma yöntemiyle söndürülür.Burada sıvı madde den bahsettiği için LPG yi sayamayız fakat Petrol türevlerinden kastı nedir?   
 11. FormCll

  FormCll TÜİSAG Üyesi

  1-) B kitapçığı 1.soruda cevap anahtarına göre D şıkkı yanlış gözükmetedir. Fakat aşağıda belirtilen yönetmeliğe göre tüm şıklar doğrudur.


  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

  ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


  Yayımlandığı resmi gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710


  Soyunma yeri ve elbise dolabı

  50 - İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için, yeterli büyüklükte, uygun aydınlatma, havalandırma, termal konfor ve hijyen şartlarını haiz, kadın ve erkek çalışanlar için ayrı ayrı soyunma yerleri sağlanır. Çalışanların soyunma yerleri dışındaki yerlerde giysilerini değiştirmelerine izin verilmez. Soyunma yerlerinin kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede olması ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunması sağlanır.

  51 - Soyunma odalarında her çalışan için çalışma saatleri içinde giysilerini koyabilecekleri yeterli büyüklükte kilitli dolaplar bulundurulur. Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde ve benzeri işlerde iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için yan yana iki bölmeli veya iki ayrı elbise dolabı sağlanır. Soyunma yeri gerekmeyen işyerlerinde çalışanların elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer ayrılır.   
 12. Selahattinekinci

  Selahattinekinci TÜİSAG Üyesi

  Tespit ettiğim 4 soru var. İptal edilmesi gerekli.

  Soru 1: ''2-naftilamin ve tuzları'' nın başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanamaz?

  a) Ağırlıkça % 0,1
  b) Ağırlıkça % 0,7
  c) Ağırlıkça % 0,001
  d) Ağırlıkça % 0,0001

  Doğru cevap: a imiş

  Bu soruda kullanımına ilişkin yasak uygulanır demek istemişler. Çünkü Limit değer % 0,1 ise c ve d şıklarıda doğru.  Soru 2: Toprak kaçak akım şalterleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Uygun bir sigorta kullanıldığı taktirde kaçak akım koruma şalterleri kullanılmasına gerek kalmaz.
  b) Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 mA değerini geçmesi halinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
  c) Bina girişlerinde, kaçak akımın 30 mA değerini geçmesi halinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.
  d) Bina girişlerinde, kaçak akımın 300 A değerini geçmesi halinde elektriği kesen kaçak akım koruma şalterleri kullanılması zorunludur.

  Doğru Cevap; b imiş

  c olması gerekmez mi?
  Soru 3: 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işverenlere uygulanacak idari para cezalarına itiraz nereye yapılır?

  a) İSGGM
  b) SGK il Müdürlüğü
  c) Sulh Ceza Mahkemesine
  d) Anayasa Mahkemesine

  Doğru cevap: C imiş
  Oysaki Kuruma yapılmalı.
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi uyarınca, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren öncelikle onbeş gün içinde idari para cezasını tebliğ eden Kurum Ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz idari para cezasının tahsiline ilişkin takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, itiraz kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

  Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi tam süreli işyeri hekiminin görevlendirilmesinin zorunlu olmadığı tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika İSG hizmetleri ile ilgili olarak görevlendirilemez?  a) Hemşire

  b) Sağlık memuru

  c) Acil tıp teknikeri

  d) Çevre sağlığı teknisyeni  Doğru cevap: c imiş

  Kelime cambazlığı yapmışlar ama tekniker ve teknisyen ayrımı yapamazlar

   
  brave_man bu yazıya teşekkür etti.
 13. Mete TAŞCI

  Mete TAŞCI TÜİSAG Üyesi

  Kusura bakmayın sınava girmedim, sınavlara da girmeyeceğim, sizin çektiğiniz stresi yaşamıyorum; uzaktan gazel okumak gibi değerlendirebilirsiniz, ama yazmak zorundayım.

  Bu işi yapmayı düşünüyorsanız, lütfen yönetmelikleri iyi okumayı öğrenmelisiniz.

  Yönetmelik çok açık;
  1- Her iş yeri için dolap olmaz
  2- "İş elbisesi giyme zorunluluğu olan çalışanlar için" bir dolap
  3-"Nemli, tozlu, kirli, tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde" iki veya iki gözlü dolap olur
   
 14. serhatg

  serhatg TÜİSAG Üyesi

  bu soru bencede iptal edilmeli

   
 15. Mete TAŞCI

  Mete TAŞCI TÜİSAG Üyesi

  Lütfen dikkat edin; 5510 sayılı yasada özel düzenleme olduğu için önce idareye, sonra idari yargıya başvurulur

  4857 sayılı yasada özel bir düzenleme olmadığı için genel hukuk kuralları çerçevesinde (kabahatler yasası) Sulh Ceza Mahkemesine başvurulur.

  Soruda açık olarak 4857 sayılı yasadan bahsedilmiş.   
 16. FormCll

  FormCll TÜİSAG Üyesi

  Siz bahsettiğim soruyu okudunuzmu???

   
 17. dinçer şenay

  dinçer şenay TÜİSAG Üyesi

  teknıker 2 yıllık meslek yuksek okullarından mezun olanlara verılen unvandır.teknısyen ise meslek lısesı mezunlarına verılen unvandır

   
 18. servet_berber

  servet_berber TÜİSAG Üyesi

  Teknisyen meslek lisesi mezunlarına verilen unvandır, ki siz de teknisyensiniz. tekniker ise teknik meslek yüksek okulu mezunlarının unvanıdır.

   
 19. aygunercan

  aygunercan TÜİSAG Üyesi

  B sınıfına giren kişi sayısı az olduğu için en az iptal olan soru sayısı da B sınıfında olacaktır.

  bunun için herkes mantıksız sorulara itiraz etmelerinde fayda var!

   
 20. Bayram AKA

  Bayram AKA TÜİSAG Üyesi

  E
  eğer senin yanlışsa evet +1 olur senin için doğruysa hiçbir etkisi olmaz sana

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica