Tartışma 21 Aralık 2013 B Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında suhan1973 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. suhan1973

  suhan1973 TÜİSAG Üyesi  İşçinin iş akdini feshi ayda toplam 5 gün olmalı. Cevaplarda 5 yoktu. Arka arkaya 3 gün gelmezse iş akdi feshedilir ama cümlede o şekilde ( arka arkaya ) ifade etmiyordu.


   
 2. e-mine

  e-mine TÜİSAG Üyesi

  idari cezaya itiraz iş mahkemesine yapılması gerekir bence. ama cevaplarda yoktu

   
 3. temmuz17

  temmuz17 TÜİSAG Üyesi

  MADDE 25
  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

     

   
 4. gaktuylu

  gaktuylu TÜİSAG Üyesi

  İskele sökümü sorusu yapı işleri tüzüğünde yer alıyor.İtiraz edilmesi gerekir.Tüzük soruları geçen sınavda iptal oldu

   
 5. snakedoc

  snakedoc TÜİSAG Üyesi

  para cezalarına itiraz sulh hukuk mahkemelerineymiş, wiki bilgisi.İş mahkemeleri sadece işveren işçi arasındaki uyuşmazlıklara bakıyor.ben doğru yaptım soruyu ama şıklara iş mahkemesi seçeneği koysalardı kimse doğru yapamazdı heralde.

     

   
 6. myildiz_tr

  myildiz_tr TÜİSAG Üyesi

  4857 sayılı kanuna göre diye belirtmiş soruda, o yüzden sulh ceza mahkemesi olacak. 6331'e göre deseydi idare mahkemesi olurdu. Bunlar yazıyor kanunda arkadaşlar.

   
 7. özge29

  özge29 TÜİSAG Üyesi

  20 aralık 2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu olan yerler sorusuna itiraz edilebilir mi?bununla ilgili yasal bir dayanak var mı?
   
  cigsav ve oezguel bu yazıya teşekkür etti.
 8. polat1980

  polat1980 TÜİSAG Üyesi

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  EĞİTİM KONULARI


  1. Genel konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  3. Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma

  Konularda risk değerlendirme yok.   
 9. suhan1973

  suhan1973 TÜİSAG Üyesi

  İşverene İş Sözleşmesini Derhal Fesih Hakkı Veren Durumlar:

  Düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde yer almıştır. Buna göre süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilecektir. Maddede belirtilen haller şunlardır.

  2.1- Sağlık Sebepleri:

  a-İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından ya da içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. Bu maddede sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerinde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre geçerli olan ihbar sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde belirtilen sürenin (analık halindeki izinler) bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

     

   
 10. özge29

  özge29 TÜİSAG Üyesi

  İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

  MADDE 108. - Bu Kanunda öngörülen idari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.

  Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 4857 de böyle bir bilgi buldum,bize sorulan da idari para cezaları değil miydi?   
 11. suhan1973

  suhan1973 TÜİSAG Üyesi

  Tabi soru başlangıcı önemli. Büyük olasılıkla g bendi geçerli olacak
  şimdi anladım. Pisi pisine gitti soru..   
 12. myildiz_tr

  myildiz_tr TÜİSAG Üyesi

  4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

  MADDE 4 – (1) Kanun hükümlerine göre verilen idari para cezaları Kurum tarafından genel esaslara göre tahsil edilir.

  5) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

   
 13. kimyagelf

  kimyagelf TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar kurşunun çalışma ortamındaki conc değeri 0,15 mgr/m3 tür ama şıklarda böyle bir değer yoktu civanın değerini koymuşlar (0,075 mgr/m3) soru hATALI
   
 14. suhan1973

  suhan1973 TÜİSAG Üyesi

  0.075 twa değeri, ağırlıklı ortalama yani.

   
 15. FUNDA ÇUFADAR

  FUNDA ÇUFADAR TÜİSAG Üyesi

  iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti olan soru iptal edilmeli. verilen tarihe uygun cevap yoktu.   
  Keops, oezguel ve emine çevik bu yazıya teşekkür etti.
 16. Kenan BORA

  Kenan BORA TÜİSAG Üyesi

  6495 sayılı kanunla 6331 sayılı kanunun yürürlük maddeleri değişti.
  MADDE 56- 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “a) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”

   
  Keops bu yazıya teşekkür etti.
 17. Fatma Zişan

  Fatma Zişan TÜİSAG Üyesi

  bencede iptal olmalı

   
 18. Fatma Zişan

  Fatma Zişan TÜİSAG Üyesi

  acil tıp teknikeri olan soruda iptal olmalı

   
 19. Descartes25

  Descartes25 TÜİSAG Üyesi

  Arkaarkaya 2 gün, 1 ay içinde ayrı zamanlarda 3 gün. İş kanununda böyledir...

   
 20. nkursun

  nkursun TÜİSAG Üyesi

  sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin hangi kanunun maddesinde geçiyor ile ilgili soru

  4857 sayılı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu 111.madde. c şıkkıydı galiba.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica