Tartışma - 21 Aralık 2013 A Sınıfına Yükselme Sınavı Sonrası Soruları Ve Cevapları Burada Topluyoruz | Sayfa 61 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfına Yükselme Sınavı Sonrası Soruları Ve Cevapları Burada Topluyoruz

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

21 Aralık 2013 A Sınıfına Yükselme Sınavı Zorluk Seviyesi Sizce Nedir ?

Anketin kapanma tarihi 17 Ocak 2014.
 1. Kolay

  32,8%
 2. Orta

  49,6%
 3. Zor

  17,6%
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. seda hatip

  seda hatip TÜİSAG Üyesi  toplu soru listesi çıktımı ? toplu halde baksak..


   
 2. okaliptus

  okaliptus TÜİSAG Üyesi

  90 113 iki ses kaynağı aradaki fark 23 artış logaritmik olduğu için 0'a çok yakın yani 113

   
 3. Nurulhan

  Nurulhan TÜİSAG Üyesi

  tek doğru olan II mesleki eğitim alan çünkü işletmede çalışan olarak vermiş soruda

     

   
 4. okaliptus

  okaliptus TÜİSAG Üyesi

  evet yönetim, site yahut iş mrk yönetimi

   
 5. seda hatip

  seda hatip TÜİSAG Üyesi

  ben çırak dedim

     

   
 6. Hüseyin Çiçek

  Hüseyin Çiçek TÜİSAG Üyesi

  495TL

   
 7. denızalp

  denızalp TÜİSAG Üyesi

  487,5 tl.
   
 8. mehmet akaydın

  mehmet akaydın TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar fazla çalışmadan bahsediyor, ek mesaiden değil, fazla calısma +% 25 fazla dolayısyla 487i5 yapar , dıye dusunuyorum   
 9. Pınar ÇINAR KILIÇ

  Pınar ÇINAR KILIÇ TÜİSAG Üyesi

  iyonize radyasyon beta mı

     

   
 10. Deniz Devrim

  Deniz Devrim TÜİSAG Üyesi

  Çırak neden yanlış?   
 11. mehmet akaydın

  mehmet akaydın TÜİSAG Üyesi

  carbon monoksit filtresi gibi...   
 12. Mustafa AYKUL

  Mustafa AYKUL TÜİSAG Üyesi

  MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta
  kolları şunlardır:
  a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve
  benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve
  bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
  b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday
  çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası;
  meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı
  Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç
  tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş
  kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
  kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel
  sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
  c) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
  3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı
  bağlanmış malûllerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya
  başlayanların aylıkları kesilmez. 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar
  sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
  olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
  çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
  hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri
  uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip
  eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel
  sağlık sigortası primi alınmaz.
  d) (Mülga: 17/4/2008-5754/3 md.)
  e) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve
  değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar
  hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar
  hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.) Bunlar için Türkiye
  İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.
  f) (Mülga: 17/4/2008-5754/3 md.)
  g) (Ek: 17/4/2008-5754/3 md.) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce
  yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
  sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların
  uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak
  ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri
  uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.(Ek
  cümle: 13/2/2011-6111/24 md.) Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri
  isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

   
  İsmail SALMAN, cem.imren, hayati41 ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 13. okaliptus

  okaliptus TÜİSAG Üyesi

  O dediğiniz fazla sürelerle çalışma
   
  İsmail SALMAN bu yazıya teşekkür etti.
 14. taneraydın

  taneraydın TÜİSAG Üyesi

  Toz ürettikleri için

   
 15. Deniz Devrim

  Deniz Devrim TÜİSAG Üyesi

  Ben de çırak dedim, yalnız III diye işaretledim. Ama doğruluğundan emin değilim, siz emin misiniz?   
 16. fırattek

  fırattek TÜİSAG Üyesi

  geçmiş yıllarda sanki sorulmuştu ve 113 tü diye hatırlıyorum bende

   
 17. tugra55

  tugra55 TÜİSAG Üyesi

  fazala çalışma sözleşme saati 45 ssattten az ise 45 ssate kadar olan çalışmadır 48 olunca fazala mesai olur

   
 18. Nurulhan

  Nurulhan TÜİSAG Üyesi

  ben de bu soruda takıldım çünkü kişisel koruma ifadesi kullanıyor.Doğru cevap bilen varmı?

   
 19. edc

  edc TÜİSAG Üyesi

  Anayasa 50. Madde ile ilgili soru toplu sozlesme
  OHSAS 18 1 karsiligi yonetim sistemi sorusu
  ILO 187 ile is sagligi ve guvenligi gelisimi ile ilgili soru

   
 20. Mutlu Erdal Erdem

  Mutlu Erdal Erdem TÜİSAG Üyesi

  Karbonmonoksit maskesi

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica