Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. dilek akar

  dilek akar TÜİSAG Üyesi  Bunu bende söylemiştim kimse oralı olmadı.Yönetmelikte aynen şöyle diyor:
  çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
  Şıkta bu belirtilmemiş. Eğitim aldığım kuruma itirazımı gönderdim. Onlar değerlendirip ona göre dilekçe verecekler.


   
 2. fatih uzun

  fatih uzun TÜİSAG Üyesi

  Bu iş cesaret işi hukuki sorumlulukları ağır işini layıkıyla yapan ve de bilen yapar.mesleki tecrübesi olmayan girmesin derim.Hukuki sorumlulukları çok ağır.

   
 3. fatih uzun

  fatih uzun TÜİSAG Üyesi

  Bu soruda iptal edilebilir ozaman

     

   
 4. que

  que TÜİSAG Üyesi

  buraya yazan arkadaşlardan itiraz eden olmadı anladığım kadarıyla. itiraz eden yoksa, iptal de olmaz.

   
 5. fatih uzun

  fatih uzun TÜİSAG Üyesi

  Sanırım bu sınavda'' iptal edilen sorular'' rekoru kırılacak:).Bakanlık bu işden çok para kazanıyor.itiraz edilen soru başına 10tl.Yukarda bir arkaaş yaklaşık 66776 gibi bir rakam dan bahsetti eğer doğruysa he kişi en az 5 soruya itiraz etse 66776*10*5=3.338.800tl resmen bir rant..bilerek yapılan bir yalnışlık söz konusu ozaman.

     

   
  Muharrem MAMAK bu yazıya teşekkür etti.
 6. fatih uzun

  fatih uzun TÜİSAG Üyesi

  sanırım o soruyada itiraz eden olmuş

   
 7. hacı evran

  hacı evran TÜİSAG Üyesi

  Arkadaslar iptal edilebilecek sorular 1_kidem tazminati olan soru 2 yanlis cevap var.2_OHsas 18001 eslestirme seklinde sorunun sorulus sekli yanlis 3.psikososyal risk etmenleri dolayliya hepsi girer.4_yapi iskelesi sorusunda siklarin hepsi dogru. Ben bu sorulara sansiminda yardimiyla dogru cevap verdim.
  Itiraz halinde enaz ikisinin iptal edilecegini tahmin ediyorum.
   
 8. fatih uzun

  fatih uzun TÜİSAG Üyesi

  sınav iptal olsa 18 ağustostaki A sınıfı sınavı iptal olurdu. 22 soru iptali vardı.50 soruda iptal olsa sınavı iptal etmez bunlar.   
 9. tolga07

  tolga07 TÜİSAG Üyesi

  Mesleki tecrübe çok önemli ama çalışılacak firmaların bakış açısıda bir okadar önemli...

     

   
 10. tolga07

  tolga07 TÜİSAG Üyesi

  Mesleki tecrübe çok önemli ama çalışılacak firmaların bakış açısıda bir okadar önemli...   
 11. Asuman Gülhan

  Asuman Gülhan TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar itiraz edilecek sorularla ilgili tekrar paylaşım yapıyorum
  2. A Kitapçığı
  7, 54, 57, 59, 64, 71, 85, 29,74,36 nolu sorular
  EK:2
  21.12.2013 TARİHLİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI OLASI HATALI SORULARI ( A kitapçığı)
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  1
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  7
  Yürürlükte olan mevzuata göre kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  A)Kıdem tazminatı işçinin son net ücreti üzerinden hesaplanır.
  B)Askere giden işçi bir yıllık çalışma süresi olmasa da kıdem tazminatına hak kazanır.
  C)Bir yıllık çalışma süresi doldurduktan sonra evlenen kadın işçi, evlilik tarihinde itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanır.
  D)Kıdem tazminatında zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren on yıl alır.
  A
  A ve B
  GEREKÇE
  İşçilerin kıdem tazminatlarını hangi hallerde alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde sırasıyla verilmiştir. Bu kanuna göre işçinin kıdem tazminatını hakediş koşulları;
  A-)4857Sayılı İş Yasası Kapsamında "İşçi" Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak edebilmek için gerekli ilk koşul, "hizmet akdine dayalı çalışma", yani "işçi" olmadır. Ancak, kıdem tazminatını alacak işçi; İş Kanunun 4. Maddesinde Kanunkapsamı dışında tutulan "iş" ve "işyerleri" dışında kalan işyerlerinde çalışmaması gerekir. Zira söz konusu işyerleri hakkında 4857sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
  B-) Bir Yıl Çalışmış Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az bir yıllık sürenin doldurulması zorunludur. İşçinin aynı işyerinde fasılalarla veya aynı işverene ait farklı işyerinde çalışması çalıştığı toplam sürelere göre kıdem tazminatı alması gerekir.
  Bir yıllık süre fiilen çalışan süre değil, yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi, işçinin istirahat, izin ve diğerleri gibi hizmet akdinin askıda kaldığı bütün durumları da kapamaktadır. Yani İşçinin çalışarak geçirdiği günler yanında, hizmet sözleşmesinin sürmesine karşın çalışmadığı sürelerde göz önünde tutulmalıdır. Yalnız buradaki sürelerin değerlendirilmesinde 4857sayılı kanunun 55. maddesinde belirtilen “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” göz önünde tutulmalıdır.
  C-)Hizmet Akdinin 4857(1475) Sayılı Yasada Belirtilen Sebeplerle Sona Ermesi Koşulu
  İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; işçinin (1475 sayılı eski İş Kanunu 14. Maddesinin 4857sayılı yeni İş Kanununa uyarlanması sonucu) kanunda belirtilen sebeplerle sözleşmesinin fesih edilmesi gerekir. Kanuna göre; işçinin hizmet akdinin sona ermesi sebepleri şöyledir.
  1-İşveren tarafından işten çıkarılma: İşveren tarafından 4857/25. maddesinin -II- numaralı bendinde gösterilen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebebi hariç “Sağlık sebepleri, Zorlayıcı sebepler, İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması” sonucu işinden çıkarılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  2- İşçi tarafından haklı sebeplerle işten çıkma: İşçinin 4857/24. maddesi uyarınca “Sağlık sebepleri, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, Zorlayıcı sebepler” ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. 4857/24. maddesine göre, İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, kanunda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: ancak işçi bu durumda sadece kıdem tazminatını isteyebilirken, ihbar tazminatı isteyemez.
  3- Askere gitme: Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu hak eder. Ancak işten ayrıldığının belli edilmesi için askerlik şubesinden alınmış 'sülüs'ün işverene verilmesi gerekir.
  4- Emeklilik anında: Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin sona ermesi ile işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  5- Emekli olmadan işten çıkma:506 Sayılı Kanun'ca öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak (15 yıl 3600 gün şartı da dahil) kendi isteği ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır.
  6- Kadın işçinin evlenmesi: Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  7-Ölüm (İşçinin ölümü ):İşçinin ölümü halinde hak edilmiş tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir. Ölüm sonrası ölen işçinin mirasçılarına yetkili mahkemeden alacakları ölüm ilamı (veraset ilamı) ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı ödenmelidir.
  Kıdem tazminatıda alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Askere giden işçi işyerinden ayrıldığı tarih itibariyle 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yıllık çalışma süresi kıdem tazminatı için çok önemlidir. Bir yıllık çalışma süresini doldurmayan çalışan işten ayrılıp askere gideceğini işyerine bildirdiğinde kıdem tazminatını da alamaz. SORU KÖKÜNE GÖRE YANLIŞ OLAN CEVAP HEM A SEÇENEĞİ HEM DE B SEÇENEĞİ DOĞRUDUR. DOLAYISIYLA SORUDA İKİ DOĞRU YANIT OLDUĞUNDAN DOLAYI SORU İPTAL EDİLMELİDİR.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  2
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  54
  [​IMG]
  B
  SORU İPTALİ
  GEREKÇE
  Çalışanların Titreşimle İlgili RisklerdenKorunmalarına Dair Yönetmelik
  Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri
  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri aşağıda verilmiştir:
  a) El-kol titreşimi için;
  1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.
  2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.
  b) Bütün vücut titreşimi için;
  1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.
  2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.
  Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması
  MADDE 8 – (1) Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir.
  (2) Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uyulur.
  (3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet eylem değerlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde; işveren, mekanik titreşime ve yol açabileceği risklere maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyar: YÖNETMELİK ESAS ALIDIĞI TAKDİRDE EL TİTREŞİMİ ve VÜCUT TİTREŞİMİ AYIRIMI NET OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ İÇİN HEM A HEM DE B ŞIKKI DOĞRU CEVAP OLMAKTADIR. DOLAYISIYLA SORUNUN İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  3
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  57
  Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler. Şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir.

  A) Emülsiyon
  B) Yanıcı maddeyi dağıtma
  C) Yanıcı Maddeyi ortadan kaldırma
  D) Ara boşluğu meydana getirme
  A
  SORU İPTALİ
  GEREKÇE
  Emülsiyon; örtme yöntemiyle söndürülen yangınlarda kullanılan örtü maddesidir, yöntem değildir, maddedir, örneğin akaryakıt yangınlarında kullanılan köpük maddesi bir emülsiyondur. Örtü olarak kullanılan malzemeler, yanan cismin üzerinde bir tabaka teşkil ederek yangının hava ile temasını keser.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  4
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  59
  [​IMG]
  C
  SORU İPTALİ
  GEREKÇE
  Sorunun A seçeneğinde -78C’de çıkan CO2’ye temas soğuk yangınlarına sebep olur denmiş. Soğuk “yangınına” değil soğuk “yanık”larına sebep olur. Adaylara kelime şaşırtması yapmak istenildiğini, o yüzden kelimenin “yanık’’ yerine ‘’yangın’’ kelimesi kullanılması cevabın doğru olarak tesbit edilmemesine yol açmıştır.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  5
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  64
  I-Lokal Havalandırma sistemi kullanılabilir.
  II- Genel Havalandırma sistemi kullanılabilir.
  III- Mekanik ve Kimyasal ajanlarla Dışarıya atılabilir.

  Kanserojen veya Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
  A) Yalnız III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  B
  D
  GEREKÇE
  Kanserojen veya Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında YönetmelikMadde 7/4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar denmektedir.
  Diğer yöntemler içinde mekanik ve Kimyasal ajanlar değerlendirilebilmektedir. Sorunun doğru cevabı “D” olarak değiştirilmelidir.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  6
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  71
  Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre, iskelelerin işveren tarafından, görevlendirilen ehil bir kişi tarafında kontrole tabi tutulmalarını gerektiren durumlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  A) İskeleler, kullanılmaya başlamadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.
  B) İskeleler, üzerinde değişiklik yapıldığında kontrole tabi tutulmalıdır.
  C) İskeleler, belli bir süre kullanılmadığında, kontrole tabi tutulmalıdır.
  D)İskeleler, En az 6 ayda bir, kontrole tabi tutulmalıdır.
  D
  SORU İPTALİ
  GEREKÇE
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm
  2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları
  2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
  2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.
  2.2.3. Madde 2.1.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri Tablo: 2’de belirtilmiştir.
  EKİPMAN ADI
  KONTROL PERİYODU
  (Azami Süre)
  (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)
  PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
  (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
  Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3)
  Standartlarda süre belirtilmemişse
  1 Yıl
  TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
  Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)(4)
  Standartlarda süre belirtilmemişse
  1 Yıl
  31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.
  Yürüyen merdiven ve yürüyen bant
  Standartlarda süre belirtilmemişse
  1 Yıl
  TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
  İstif Makinesi (forklift,transpalet, lift)
  Standartlarda süre belirtilmemişse
  1 Yıl
  TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.
  Yy Yapı İskeleleri
  Standartlarda süre belirtilmemişse
  6 Ay
  TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  7
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  85
  [​IMG]
  B
  A
  GEREKÇE
  MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
  EK- 3
  YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER
  10.17. Ateşleyici grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. Bu ölçmede % 1 veya daha yüksek oranda metan tespit edilirse lağımlar doldurulmaz.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  8
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  29
  Aynı anda çalışan ve her birisi 110 dB(A) ve
  90 dB(A) ses düzeyine sahip iki gürültü kaynağı
  toplamda kaç dB(A) ses düzeyinde etkili olur?
  A) 100 B) 110 C) 113 D) 200
  B
  SORU İPTALİ
  GEREKÇE
  Leq= 10*LOG10((10^(110/10) + 10^(90/10))
  Leq= 10*LOG10((10^(11) + 10^(9))
  Leq= 10*LOG10((100*10^(9) + 10^(9))
  Leq= 10*LOG10((101*10^(9))
  Leq= 10*(LOG10(101)+LOG10(10^9))
  Leq= 10*(2.004321+9)
  Leq= 110.04321
  cevap 110,04 dB(A) olması gerekiyor.
  Cevapların hiç birine birimde yazılmamıştır.
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  9
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  74
  Safiye Hanım bir inşaat işletmesinin işverenidir ve yeni bir yapı işine başlayacaktır. Yapı işi 1 yıl sürecek ve devamlı olarak 25 çalışan istihdam edilecektir. Ayrıca Safiye Hanım işletmede yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde ve asıl işin bir bölümünde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iki alt işverenle anlaşmıştır. Buna göre aynı yapı alanında bir işveren ile iki alt işveren bulunacaktır.

  Safiye Hanım’ın bu yapı işinde sağlık ve güvenlik koordinatörü ve proje sorumlusu görevlendirme yükümlülüğü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü -Proje sorumlusu
  A)Görevlendirmelidir-Görevlendirebilir.
  B)Görevlendirmesi gerekmemektedir-Görevlendirebilir.
  C)Görevlendirmelidir-Görevlendirmelidir.
  D)Görevlendirmesi gerekmemektedir-Görevlendirmelidir.
  A
  SORU İPTALİ
  GEREKÇE
  Safiye Hanımın mesleği belli değildir, dolayısı ile, uygun meslekte değilse, proje sorumlusu görevlendirmesi gerekir, bu nedenle sorunun iptal edilmesi gerekir
  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  10
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  36
  nitrodifenil"in başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?
  A) Ağırlıkça %90 B) Ağırlıkça %0,1
  C) Ağırlıkça %0,001 D) Ağırlıkça %0,0001
  B
  B,C,D Şıklarının hepsi doğru
  GEREKÇE
  Soruda Aşağıda Verilen değerlerin kriter alınması istenmiş. Aşağıdaki değerlerden Konsantrasyona müsaade edilenlerin hangisi olduğu talep edilmiş anlamı da çıkmaktadır. Bu nedenle B, C ve D şıkları da doğru kabul edilmelidir. Soru kökünde yasak olmayan maksimum limit değer sorulsaydı doğru cevap B şıkkı kabul edilebilirdi
  sınav İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
  Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
  anahtarlarınınhttp://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.trinternetadreslerindeya
  yımlanmasındanitibaren en geç3 (üç) iş günü içerisinde,İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
  Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.
  Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  Döner Sermaye İşletme MüdürlüğününZiraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85
  0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru
  için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka
  dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
  BAŞVURU ADRESİ
  Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü
  Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.
  sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından
  incelenip sonuçlandırılarak adaylara yineİSGGM tarafından yazılı olarak
  bildirilecektir.
  Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp
  kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının
  açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri
  Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi
  Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk
  Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat
  Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında
  yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
  Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü
  Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp
  MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak
  bildirilecektir.
  SüresigeçtiktensonrayapılanitirazlarileadayınT. C.kimliknumarası,imza,adresve
  dekontuolmayandilekçeler ile faksla yapılan itirazlardikkatealınmayacaktır.
  sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on)
  gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara
  ve İSGGM’ye bildirilecektir.
  Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve
  saati esas alınacaktır.
  Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da
  sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
  Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda
  sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde
  kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim
  Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını
  öğrenebileceklerdir.   
  fethi toprak, Önder81 ve Cengizhan bu yazıya teşekkür etti.
 12. fatih uzun

  fatih uzun TÜİSAG Üyesi

  haklısnız.

   
 13. sedat kızıltunç

  sedat kızıltunç TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bu soruda problem yok, risk kontrol adımları riskten kaçınma, ikame, azaltmaya yönelik tedbirler, toplu koruma yöntemleri ve en son kişisel korumadır
   
 14. Halit KOCA

  Halit KOCA TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar yarım saat önce A kitapçığı 7-19-20-23-45-56-57-64-67 numaralı sorulara gerekçeli itirazımı yaptım. En az 5-6 tanesinden çok ümitliyim. İnş. hepimizin hakkında hayırlısı olur.

   
  Cengizhan, bcdyzi2, que ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 15. experience

  experience TÜİSAG Üyesi

  Birkaç gün önce İzmirde bir fırkateyn denize indirilirken yan yattı ve bir çok ilimize şehit cenazeleri gönderildi.Tabi burada aslında tipik bir İş Kazası ve bu iş kazasını meydana getiren pek çok ihmaller zinciri elbette mevcuttur.Benim merak ettiğim ise şudur;bu sınavda A sınıfı belge alabilen arkadaşlardan herhangi birinin orada 1 yıldır çalıştığını düşünürsek;acaba kaç tanesi böylesine bir kazayı engelleyebilecek nitelikte bir çalışma sergileyebilecekti?   
 16. obegzz

  obegzz TÜİSAG Üyesi

  66776 gelen evrak kayıt numarası
  yeni yılda 1 den başlar ve sene sonuna doğru 60-70 bin arasında biter
  sadece bu iş için o dan başlamış bir numara değil

   
 17. Ayal

  Ayal TÜİSAG Üyesi

  Hiçbiri, ancak bu olayın olduğu yerde zaten bir İG uzmanı muhtemelen zaten vardır. Yani yenilerle bu işin bir ilgisi yok. Mevcutlar da önleyemiyor. Ayrıca hala yaya geçidinde yayaya yol vermeyen, emniyet kemeri uyarı sesi kesilsin diye kemersiz toka kullanan, arka koltuk başka fizik yasalarına tabiymiş gibi arka koltukta hiç kimsenin kemer takmadığı, takana alaycı gözlerle bakıldığı bir toplumda ve bu topluluğun oluşturduğu ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle sınıfı ne olursa olsun İG uzmanlarının en azından kısa ve orta vadede misyonu günah keçiliğidir. Devlet iş yeri sahibinin yakasına yapışmak yerine pratikte hiç bir yetkisi olmayan iş yerinde hiyerarşik sıralamada en alt basamakta olan bir kurban yaratmıştır.

   
 18. tekstildokuma

  tekstildokuma TÜİSAG Üyesi   
 19. ERKAN TEKGÜR

  ERKAN TEKGÜR TÜİSAG Üyesi

  Henüz bu sınavdan çıkıpta A sınıfı belgesi ile çalışan yok. Buradan yola çıkarak orada kesin olarak çalışan tecrübeli bir A Belgeli İ.G. uzmanı var.. Demek ki o da engelleyememiş..... Tecrübe konusuna katılıyorum ama buradan çıkanların büyük bir çoğunluğu eminim ki ne kendi ne de başkasının hayatıyla oynama cesaretini gösterecek kadar cahil ve aptal değiller...

   
 20. bcdyzi2

  bcdyzi2 TÜİSAG Üyesi

  Merhaba sorulara itiraz eden uğraşan ve caba sarf edenlere çok tesekurler ınsallah istediğimiz gibi olur.Soruları ınceleyınce ıptal edilecek olan var bencede.ıptal soruları sızce ne zaman acıklanır.gorunuse gore 4-5 soru ıptal olur dıye dusunmekteyım.selamlar herkese...

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica