Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. inangokhan

  inangokhan TÜİSAG Üyesi  Merhabalar arkadaşlar;

  Risk MED tarafından hazırlanan itiraz dilekçesini eke gönderiyorum. 4 soru tespit etmişler. Umarım faydası olur.


   
 2. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  şimdi farkettim geç oldu ama bir iptal sloru daha var
  benim dilekçem
  1- co2 soğuk yangın meselesi
  2- maden de cevabı yanlış verilen grizulu çatlak özellikle dikkate alınacak meselesi idi.

  ts 18001 neyle eşleşir sorusu da yanlışmış. çünkü eşleşmiyor, uyumlu. kelime uyumlu olması lazımmış. eşleşir dediğinde hangisini referans alır gibi bir anlam çıkıyormuş. bir baş denetçi'nin yorumu bu. ben artık dilekçe yollayamam istanbuldayım. belki ankaradaki arkadaşlar yollar

   
 3. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  bir de bizim şirket avukatı ile birlikte şu askerlik kıdem meselesini araştırdık. iş kanununa göre diyor. iş kanununda 1 sene ifadesi geçmediği için o sorunun iptal edilemeyeceğini söyledi. bu da bir bilgi paylaşmak istedim. lakin inşallah iptal olur.

     

   
 4. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi


  aynen buna ben de itiraz ettim. çünkü diğer yöntem ifadesi geçiyor. bu diğer yöntemin ajan olmadığı ne malum? soruyu bildiğim halde ve yönetmeliğide bildigim halde bu mantıkla yanlış yaptım

   
 5. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi


  aynen stresin direkt etkisi yorgunluktur insan kendini yorgun hisseder. depresyonda bile aynı şey olur. kalp krizi stresin belli süre birikmesi ya da heyecan seviyesi yüksek, şok edici bir olay olması sorunu olur. çok bariz hatalı seçenekler

     

   
 6. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  eşleştirme değil uyumlu dur diye sorsaydı soru tamamdı. eşleştirme alıntı yapma gibi. örneğin TS 18000 OHSAS 18000 ile eşleşir

   
 7. Asuman Gülhan

  Asuman Gülhan TÜİSAG Üyesi

   
 8. Asuman Gülhan

  Asuman Gülhan TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bir arkadaşım derlemiş aşağıdaki sorulara itiraz konusu
  A sınıfı itiraz edilen sorular
  A47=B22
  A59=B86
  A85=B62
  A29=B4
  A74=B51
  A7=B32
  A SINIFI İTİRAZ EDİLEBİLİR SORULARIN LİSTESİ
  A KİTAPÇIĞI 40, 71, 85, 70
  B KİTAPÇIĞI 15, 98, 62, 97
  B SINIFI İTİRAZ EDİLEBİLİR SORULARIN LİSTESİ
  A KİTAPÇIĞI 66, 90
  B KİTAPÇIĞI 91, 65
  C SINIFI İTİRAZ EDİLEBİLİR SORULARIN LİSTESİ
  A KİTAPÇIĞI 51, 59, 61, 63
  B KİTAPÇIĞI 76, 84, 86, 88
  IGUDER,21 ARALIK A SINIFI ISG SINAVI İTİRAZ SORULARI A KİTAPÇIĞI
  1.AÇIKLAMA:7 soruda
  B şıkkında 1 yılı doldurmadığı için tazminat kazanmaması gerekiyordu A ve B şıkkı doğru soru iptal olmalı.Kıdem tazminatı:Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçininölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 2.AÇIKLAMA:13. Soruda
  Asgari eğitim içerisindeki Standartlar içerisinde OHSA,ILO,WHO gibi uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlardan bahsedilmesi gerekiyor bu nedenle kapsam içinde sayılması gerekmektedir. Bu soru soruluş şekli nedeniyle iptal edilmelidir.MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,f) Meslek hastalıkları,ğ) Risk değerlendirmesi. 3.AÇIKLAMA:29.soruda
  90db ve 100db sorusunda sonuç 100,045 çıkıyor. Ama şıklarda 100 var. Başka sorularda virgülden sonra 3 basamaklı cevaplar varken bu soruda yok. 4.AÇIKLAMA:56.soruda
  D şıkkında verilen cevap bakım kılavuzu deniyor ancak yönetmelikte imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılıraçıklaması ile bakım kılavuzundan değil teknik veriler ve gerekliliklerden faydalanılmasını ifade ediyorkılavuz bakım kılavuzu olması için tüm aşamaların tek tek anlatılıyor olması gerekiyor ifade yanlış olmuş D ve C şıkkı yanlış cevaplar olduğundan soru iptal edilmelidir.BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR1. Genel hususlar1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. 5.AÇIKLAMA:73 soruda
  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri MADDE-10 c maddesinde proje süresince ve proje tamamlanana kadar yapılacak işler temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır deniyor bu nedenle yapı ruhsatı da alınırken yapılabileceği bilgisi anlaşılıyor sorunun soruluş şekli net olmadığı B ve C şıklarının doğru olarak anlaşılacağı nedeniyle iptal edilmelidir.
  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleriMADDE 10 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında;a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine eder.b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri62–Kazı işine başlanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur:a) Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali mevcut ise kazı başlamadan önce gerekli tedbirler alınır.b) Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır. 6.AÇIKLAMA: 74. Soruda
  Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan olması nedeniyle işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir olması nedeniyle doğru cevap D olmalıdır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGenel HükümlerSağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirimMADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.(3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.(4) İşveren veya proje sorumlusu;1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği veya İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 7.AÇIKLAMA:79. soruda
  Havalandırma çalışma koşullarına göre değişen bir durum olduğu için plan çalışma şartlarına göre ayarlanmalı yani Havalandırma planı olmalıdır. Bu nedenle A şıkkı da doğrudur sorunun yanlış cevabı yoktur bu nedenle iptal olmalıdır. Ayrıca soruda kesinlik olması gerekmektedir yoruma dayalı olması cevabın her iki şeklinde doğruluğunu kabul etmektedir.7.7. Yeraltı maden ocaklarında Yönergesinde;b) Tahkimatın yapılması sırasında çevre güvenliğinin alınması,f) Tavan tahkimatının geri kazanılması,g) Ayak arkasının düşürülmesi,ile ilgili hususlar yer alır.8. Havalandırma8.1. Çalışma yapılan bütün yeraltı işletmelerinde uygun havalandırma sağlanır. Üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun bir havalandırma sistemi kurulur. Ocaklarda;a) Sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması,c) Kullanılan çalışma yöntemi ve çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalışma şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması zorunludur. 8.AÇIKLAMA: 84. Soruda
  Karbonmonoksit te bir gazdır bu nedenle B şıkkındaki Gaz ve toz filitresi de doğru olur .İlave olarak yanında olması gereken CO2 + ferdi oksijen maskesi cevaplarda yok. Semih ULUTAŞC SINIFI ISG UZMANI5322100986   
 9. BİLAL İRİ 03

  BİLAL İRİ 03 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar A sınavı 90. soruyu kontrol eden varmı??


     

   
 10. BİLAL İRİ 03

  BİLAL İRİ 03 TÜİSAG Üyesi

  sayın sakink bence yaptığınız tesbitler 100% doğru size katılıyorum   
 11. gafo

  gafo TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ben ekte gönderdiğim sorulara itiraz ettim.Ankarada oturanlarda bu sorulara itiraz edebilir diye düşünüyorum   

  Ekli Dosyalar:

 12. sakink

  sakink TÜİSAG Üyesi

  SİZCE BU SORULAR İPTAL OLURMU

   
 13. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  toplu koruma iptal olmaz bence soru çok açık ve netti
   
 14. omer_bacak

  omer_bacak TÜİSAG Üyesi

  Ankaradaki arkadaşlar lütfen aşağıdaki sorulara itiraz ediniz. İş güvenliğine büyük bir hizmetiniz dokunur. Teşekkürler.
  A sınıfı itiraz edilen sorular
  A47=B22
  A59=B86
  A85=B62
  A29=B4
  A74=B51
  A7=B32
  A SINIFI İTİRAZ EDİLEBİLİR SORULARIN LİSTESİ
  A KİTAPÇIĞI 40, 71, 85, 70
  B KİTAPÇIĞI 15, 98, 62, 97
  B SINIFI İTİRAZ EDİLEBİLİR SORULARIN LİSTESİ
  A KİTAPÇIĞI 66, 90
  B KİTAPÇIĞI 91, 65
  C SINIFI İTİRAZ EDİLEBİLİR SORULARIN LİSTESİ
  A KİTAPÇIĞI 51, 59, 61, 63
  B KİTAPÇIĞI 76, 84, 86, 88
  IGUDER,21 ARALIK A SINIFI ISG SINAVI İTİRAZ SORULARI A KİTAPÇIĞI
  1.AÇIKLAMA:7 soruda
  B şıkkında 1 yılı doldurmadığı için tazminat kazanmaması gerekiyordu A ve B şıkkı doğru soru iptal olmalı.Kıdem tazminatı:Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçininölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 2.AÇIKLAMA:13. Soruda
  Asgari eğitim içerisindeki Standartlar içerisinde OHSA,ILO,WHO gibi uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlardan bahsedilmesi gerekiyor bu nedenle kapsam içinde sayılması gerekmektedir. Bu soru soruluş şekli nedeniyle iptal edilmelidir.MADDE 7 – (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,ç) İş hijyeninin temel ilkeleri,f) Meslek hastalıkları,ğ) Risk değerlendirmesi. 3.AÇIKLAMA:29.soruda
  90db ve 100db sorusunda sonuç 100,045 çıkıyor. Ama şıklarda 100 var. Başka sorularda virgülden sonra 3 basamaklı cevaplar varken bu soruda yok. 4.AÇIKLAMA:56.soruda
  D şıkkında verilen cevap bakım kılavuzu deniyor ancak yönetmelikte imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılıraçıklaması ile bakım kılavuzundan değil teknik veriler ve gerekliliklerden faydalanılmasını ifade ediyorkılavuz bakım kılavuzu olması için tüm aşamaların tek tek anlatılıyor olması gerekiyor ifade yanlış olmuş D ve C şıkkı yanlış cevaplar olduğundan soru iptal edilmelidir.BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR1. Genel hususlar1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. 5.AÇIKLAMA:73 soruda
  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri MADDE-10 c maddesinde proje süresince ve proje tamamlanana kadar yapılacak işler temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır deniyor bu nedenle yapı ruhsatı da alınırken yapılabileceği bilgisi anlaşılıyor sorunun soruluş şekli net olmadığı B ve C şıklarının doğru olarak anlaşılacağı nedeniyle iptal edilmelidir.
  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleriMADDE 10 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında;a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine eder.b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri62–Kazı işine başlanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur:a) Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali mevcut ise kazı başlamadan önce gerekli tedbirler alınır.b) Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır. 6.AÇIKLAMA: 74. Soruda
  Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan olması nedeniyle işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir olması nedeniyle doğru cevap D olmalıdır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMGenel HükümlerSağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirimMADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.(3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.(4) İşveren veya proje sorumlusu;1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği veya İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 7.AÇIKLAMA:79. soruda
  Havalandırma çalışma koşullarına göre değişen bir durum olduğu için plan çalışma şartlarına göre ayarlanmalı yani Havalandırma planı olmalıdır. Bu nedenle A şıkkı da doğrudur sorunun yanlış cevabı yoktur bu nedenle iptal olmalıdır. Ayrıca soruda kesinlik olması gerekmektedir yoruma dayalı olması cevabın her iki şeklinde doğruluğunu kabul etmektedir.7.7. Yeraltı maden ocaklarında Yönergesinde;b) Tahkimatın yapılması sırasında çevre güvenliğinin alınması,f) Tavan tahkimatının geri kazanılması,g) Ayak arkasının düşürülmesi,ile ilgili hususlar yer alır.8. Havalandırma8.1. Çalışma yapılan bütün yeraltı işletmelerinde uygun havalandırma sağlanır. Üretime başlamadan önce, her ocakta, uygun bir havalandırma sistemi kurulur. Ocaklarda;a) Sağlığa uygun solunabilir hava sağlanması,c) Kullanılan çalışma yöntemi ve çalışanların fiziki faaliyetleri dikkate alınarak çalışma şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilmesi için sürekli havalandırma yapılması zorunludur. 8.AÇIKLAMA: 84. Soruda
  Karbonmonoksit te bir gazdır bu nedenle B şıkkındaki Gaz ve toz filitresi de doğru olur .İlave olarak yanında olması gereken CO2 + ferdi oksijen maskesi cevaplarda yok. Semih

   
  gokhan topçuoglu bu yazıya teşekkür etti.
 15. gen-mak

  gen-mak TÜİSAG Üyesi

  İtiraz ettiğim sorular..
  23-40-74
  toplu korunma yöntemleri cevabı yanlıştır. Soruda kişisel korunma yöntemlerine göre diye bir ibare var. soruyu zorlaştırmak için cümle uzatılmış. ve mana değişmiş. dökümantasyon, kkd kullanımıve maruziyetlerin belirlenmesi şıklarından birini seçmemiz isteniyor.
  Ayrıca kişisel korunma önlemlerine başvurulmadan önce, maruziyet seviyelerinin belirlenmesi gerekir. Bu seviyelere göre değişik özelliklerde KKD kullandırılır.   

  Ekli Dosyalar:

 16. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Fazla çalışma ücretinin hesaplanması konusunda sorulan sorunun, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili olmadığını söyleyen meslektaşlarıma bildirmek isterim. Bu düşünce ile kıdem tazminatının, kaç yıl çalışanın ne kadar yıllık izine hak kazandığınının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgisi de olmamalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu dahilinde sınavda sorulan birçok soruya itiraz edilmelidir.

   
 17. hüseyinsubaşı

  hüseyinsubaşı TÜİSAG Üyesi

  Slm arkadaşlar.Eğitim kurumundaki eğitimcilerle ve emekli iş müfettişleri ile de görüştüp çoğu A kitapçığındaki 7.soru(kıdem tazminatı sorusu)35.soru(sıvı azot tankları ile lpg deposu arasındaki mesafe)ve 64.soru(kanserojenik ve mutojenik maddelerin bertarafı ile ilgili soru)nun iptal edilme ihtimalinin çok güçlü ihtimal olduğunu söylediler.ben bu sorular için itirazda bulundum. yalnış yapan arkadaşlar varsa bunlara başvursunlar ihtimal daha da artsın.

   
  eskmn bu yazıya teşekkür etti.
 18. Elif Selma

  Elif Selma TÜİSAG Üyesi

  BUGÜN SON GÜN !!! ÖNEMLE BİLGİLERİNİZE...
  sınav İLE İLGİLİ İTİRAZLAR Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir. Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır. sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir. Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. 21 Aralık 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.

   
 19. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  inşallah siz haklı çıkarsınız ama soru dediğim gibi çok açık. kişisel koruma yöntemlerine göre neye ağırlık verilir diye sorsan ben direk toplu koruma derim.

   
 20. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  hangi soruların iptal olduğu 10 gün sonra mı beli oluyor? yoksa sınav sonuçları ile birlikte mi? bilen var mı

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica