Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. ANIL ÇİNPOLAT

  ANIL ÇİNPOLAT TÜİSAG Üyesi  Leq= 10*LOG10((10^(110/10) + 10^(90/10))
  Leq= 10*LOG10((10^(11) + 10^(9))
  Leq= 10*LOG10((100*10^(9) + 10^(9))
  Leq= 10*LOG10((101*10^(9))
  Leq= 10*(LOG10(101)+LOG10(10^9))
  Leq= 10*(2.004321+9)
  Leq= 110.04321


   
 2. que

  que TÜİSAG Üyesi

  nasıl 25 i son oluyor. yayınlandığı gün ilk gün mü kabul ediliyor?

   
 3. mehmet1983

  mehmet1983 TÜİSAG Üyesi

  yalnız şöyle bir durum var o zaman sadece 10tl yatırabildim, aynı TC numarası ile 10tl den fazla yatıramıyor. itiraz kısmında 10tl soru başı demiş :)

     

   
 4. ahmet yüksel

  ahmet yüksel TÜİSAG Üyesi

  itiraz dilekçesini nasıl göndermemiz gerekiyor? kargo, ptt?

   
 5. agora61

  agora61 TÜİSAG Üyesi

  A gurubu kitapçığında 67. Soruda “Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda, kapalı alandaki oksijen düzeyini düşüren durumlardan değildir” diye sorulmaktadır .Sorunun cevabı olarak a şıkkındaki “Gemi ambarlarındaki, paketlenmemiş, dökme mallar” olarak verilmiştir. Ancak sorunun b şıkkındaki “ Su püskürtme işlemleri” de kapalı alandaki oksjen miktarını azaltacaktır. Bülent Ecevit üniversitesi çevre mühendisliği ders notları arasında verilen (http://cevre.beun.edu.tr/dersnotu/icmesulari/icme-sularinin-aritilmasi.pdf) üniversitenin web adresinden indirilebilecek olan notun 14. Sayfasında “Püskürtücüler (Fıskiyeli havalandırıcılar): Su püskürtücüden düşey veya eğimli bir açı ile yukarı doğru püskürtülür. Bu sırada su damlalara ayrılır. Böylece hava ile temas yüzeyi artar ve havadan oksijen alır” denmektedir. Dolayısıyla suyu püskürtmek kapalı alanda oksijen azalmasına yol açacaktır. Soruda oksijen düzeyini düşürmez diye sorulduğu için b şıkkındaki su püskürtülmesi oksijen miktarını azaltacaktır. Dolayısıyla bu sorunun da iptali gerekmektedir

     

   
  Sorgulayan Adam bu yazıya teşekkür etti.
 6. agora61

  agora61 TÜİSAG Üyesi

  A grubu kitapçığı 7. Soruda “Yürürlükte olan mevzuata göre kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır” diye sorulmaktadır. Bu sorunun cevabı olarak a şıkkı verilmektedir. Ancak sorunun b şıkkı da yanlıştır. Meri mevzuata göre 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlardan askere gidenlere işverenleri kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin olduğu 1475 Sayılı Kanun’un 14. maddesine göre; Bağlı çalıştığı işveren emrinde en az 1 yıldan beri hizmet akdi ile çalışan erkek işçilerde, muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş akitlerini feshedenlere, kıdem tazminatı ödenmesi mümkündür. Dolayısıyla sorunun b şıkkında “Askere giden işçi bir yıllık çalışma süresi olmasa da kıdem tazminatına hak kazanır.” İfadesi yanlıştır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, bir yıllık çalışma süresi olması ve de sözleşmesini fesih ettikten sonra silüs kağıdını işverene sunması ve de makul bir süre içinde askere gitmesi gerekmektedir. Dolayısıyla b şıkkı da doğrudur, bir yıllık çalışma süresi olmayan işçi askere gitmesi halinde kıdem tazminatı alamaz

   
 7. agora61

  agora61 TÜİSAG Üyesi

  A grubu kitapçığı 77. Soruda “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre barınma yerleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır” diye sorulmaktadır. Cevap olarak d şıkkı verilmiştir.Ancak yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde dinlenme ve barınma yerleri başlığı adı altında 61. Madde de “Dinlenme, barınma ve sosyal amaçlı kullanılan tesisler, yanıcı olmayan ve kolay tutuşmayan malzemeden inşa edilir. Barınma amacıyla çadır ve branda kullanılmaz. Meskûn mahal dışında, yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada yapılan çalışmalarda, barınma ve benzeri ihtiyaçları gidermek amacıyla, sadece yanmaz malzemelerden yapılmış çadırlar kullanılabilir” denmektedir. Bu maddeye göre çadır sadece meskun mahal dışında ve sadece yanmaz malzemeden olabilir. Soruda meskun mahal içinde dediği için sorunun d şıkkı da yanlıştır. Dolayısıyla bu sorunun da iptali gerekmektedir.
   
 8. agora61

  agora61 TÜİSAG Üyesi

  A gurubu kitapçığında 63. Soruda “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre pasif (suni) havalandırma sistemlerinde hava akımı yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangilerine sahip olmalıdır” denmektedir. Havalandırma sisteminin özellikleri arasında arızayı bildiren kontrol sistemine sahip olması gerekliliği belirtilmemekte, cevap olarak c şıkkının doğru cevap olduğu belirtilmektedir A gurubu kitapçığının 64.sorusunda “Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili olarak lokal havalandırma ve genel havalandırma kullanılabileceği beliritilen şık doğru cevap olarak belirtilmiş. Bu bağlamda kansorejen ve mutajen maddelerle çalışılan işyerlerinde havalandırma sistemi zararlı maddeleri işyeri havasından uzaklaştırmak için büyük bir önem arz etmektedir. Havalandırma sistemi arıza verdiğinde bunu bildirmesi, derhâl sisteme müdahale açısından büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla lokal havalandırma sisteminin arızayı bildiren kontrol sistemine sahip olması bazı işyerleri için elzemdir. Doğru şık d şıkkı olmalıdır. Bu sorununda iptali gerekmekledir.   
 9. Hüseyin HOŞAFÇI

  Hüseyin HOŞAFÇI TÜİSAG Üyesi

  Evet. Süreyi aynı gün başlatıyorlar.

     

   
 10. ELEKTIRIKMUHENDISI

  ELEKTIRIKMUHENDISI TÜİSAG Üyesi

   
 11. Sedat

  Sedat TÜİSAG Üyesi

  B kitapçığının 57 nci sorusunun doğru cevabı olan EMÜLSİYON için, aşağıda yapılan araştırmaları bilginize sunarak bu sorunun İPTAL edilmesi gereğini bilgilerinize sunarım.
  AÇIKLAMA:
  Emülsiyon yöntemi çok istisnai bir uygulama olup, ülkemizde bilinen ve uygulanan bir yöntem değildir. Emülsiyon yöntemi ülkemizdeki konu ile ilgili kitaplarda ve yabancı kaynak kitaplarda yer almamaktadır.
  Bu sorudaki Emülsiyon yönteminin Çasgem’in ders notlarından alındığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Çasgem’in ders notlarında çok sayıda hatalı bilgi yer almaktadır.
  Çasgem Ders Notunda bu konu; “Suyun emülsiyon için kullanma özelliği: Birbiriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerinde dağılarak küçük damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler. Fuel-oil üzerine ince damlalar halinde püskürtülecek su yanmayı durdurur. Suyun bu teknikle kullanılması sonucu meydana gelen olaya emilsiyon (emülsifikasyon) denir.”şeklinde yer almaktadır.
  Wiki pediadaki bilgilere göre; (http://en.wikipedia.org/wiki/Emulsion)
  "Emülsiyonlaştırma maddeleri B sınıfı yangınlarda yanıcı sıvıların küçük, ince katman döküntüleri üzerinde yangın söndürmede etkilidir. Emülsiyonlaştırma maddeleri yakıt – su fazındaki yakıtı sarmalar, böylece sudaki yanıcı buharları hapseder. Bu emülsiyon bir sulu sürfaktan çözeltisini yakıta yüksek basınçlı bir nozül vasıtasıyla uygulayarak başarılır."
  Buna göre emülsiyonda soruda geçtiği şekliyle “yanıcı sıvının üzerini kaplama” etkisi söz konusu değildir. Ders notundaki ve sorudaki bilgi yanlıştır. Ülkemizde uygulaması olmayan, çok istisnai bir yöntem olan ve emülsiyonun tarifinin yanlış yapıldığı bu soru iptal edilmelidir.   
 12. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  dilekçe yazdınız mı?

   
 13. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  arkadaş sen 10 tl yi ayrı ayrı mı yatırdın? hepsini birlikte mi? bir defa 10 tl hakkın var deniyor bir tc kimlik numarası için. bizi aydınlatabilir misin?
   
 14. hamza yüzüak

  hamza yüzüak TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar itiraz derken postaya verdiğimiz tarihmi 25 olacak

   
 15. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  internet bankacılığı kullanarak parayı yatırsak oluyor mu?   
 16. Mete Tanören

  Mete Tanören TÜİSAG Üyesi

  Zorunluluk dışında kullanılmaz denmektedir. Meskun mahal dışı da bu zorunluluğu gerektiriyor. Nerede barındıracaksınız ki işçileri başka türlü? Karayolu inşaatında tuğladan bina yapılamayacağına göre mecburen branda olacak.

  Meskun mahal içinde branda kullanılır mı? AVM inşaatındaki yangını hatırlayın. Cevap doğru...

   
 17. que

  que TÜİSAG Üyesi

  hayır 25.inde teslim edilmiş olması gerek.
  acil olarak bugun kargoya verilmeli.

   
 18. murat aklar

  murat aklar TÜİSAG Üyesi

  nafis arkadaşımızın fikri çok yerinde, hemen yapılmalı

   
 19. Mehmet ÇARKIT

  Mehmet ÇARKIT TÜİSAG Üyesi


  Ben itiraz ettim az öncede kargo ile dilekçemi gönderdim, çünkü sorular yayınlandıktan sonra üç iş günü içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir. dün yayınlandı, bugün iki, kargo yetişirse yarın üçüncü gün olucak,

   
 20. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  sizin dilekçenizin örneği var mı? ben de hemen dilekçeme ekleyeyim

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica