Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi  Seyyun Bey,
  Bilgiler için teşekkür ederim. Sorunun edebi anlamda yanlışlığının yanında bilimsel tanım olarak yanlışlığından da söz edilebilir. Mesajınızı okuyana kadar böyle düşünmemiştim. "Emülsiyon" bilimsel tanım olarak bir yangın söndürme yöntemi değildir. Birbirine karışmayan iki sıvı anlamına gelir.
  Şıklarda, "Emülsiyon oluşturarak yangın söndürme" biçiminde ifade olsaydı, sorun teşkil etmezdi. Emülsifikasyon ise sürecin adı. "Emülsifikasyon ile yangın söndürme" benzeri bir ifade de kullanılabilirdi.


   
 2. aydin okur

  aydin okur TÜİSAG Üyesi

  Volkan Bey,
  18.06.2013 tarihli son yönetmelikte ilgili madde tam olarak aşağıdadır.
  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
  Bu soruyu ben de yanlış yaptım ama cevap doğru.

   
 3. fadh

  fadh TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar,
  itiraz edilecek soruları toparlayıp,dilekçe örneği oluşturup itiraz edelim

     

   
 4. orcinusorca

  orcinusorca TÜİSAG Üyesi

  Mevzu hukuk ; bir ülkede o an yürürlükte olan hukuktur.Tam olarak pozitif hukuk anlamına gelmez diye biliyorum yanılmıyorsam...

   
 5. c.g

  c.g TÜİSAG Üyesi

  iptal edilecek soru sayısının sonuca etkisi nasıl oluyor?

     

   
 6. Fatih Bozoklar

  Fatih Bozoklar TÜİSAG Üyesi

  Burada eş anlamlı olduğu yazıyor.

   
 7. que

  que TÜİSAG Üyesi

  iptal olan her soru doğru kabul edilir. yani doğru işaretleyenin kaybı olmaz ama yanlış yapana +1 sağlar.
   
 8. Anıl09

  Anıl09 TÜİSAG Üyesi

  İlaveten
  SORU...57....

  " Birbiriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana getirir.Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini,kaplar,yanmayı durdurup yayılmasını önler."şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Emülsiyon
  B)Yanıcı maddeyi dağıtma
  C)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
  D)Ara boşluğu meydana getirme "

  Şeklinde soru sorulmuştur.Soru edebi anlamda yanlış sorulmuştur.

  B,C,D
  Burada;(B),(C) ve (D) şıkları yangın söndürme yöntemidir.yapılan işi ve eylemi açıklayıcı mahiyettedir.(A) şıkkı ise
  Ancak,
  "Emülsiyon" kelime olarak bir nesne/karışım türünü ifade eder.
  Emülsiyon birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Bir sıvı (dağılan faz), öbürü (dağınılan faz) içinde dağılmış durumudadır. Emülsiyon oluşma sürecine emülsifikasyon denir.
  " emülsifikasyon yapılarak uygulanan yangın söndürme yönteminde, aşağıdakilerden hangi şıktaki karışım/malzeme kullanılır "
  şeklinde soru sorulsa idi ,
  cevap: Emülsiyon olabilirdi.

  emülsüyon kimyasal bir tanım olup yangın söndürme şekli değil bir aracıdır.yöntem adı değildir
  SORU NUMARASI :64

  SORU METNİ :

  I- Lokal Havalandırma sistemi kullanılabilir.

  II- Genel Havalandırma sistemi kullanılabilir.

  III- Mekanik ve Kimyasal ajanlarla Dışarıya atılabilir.

  Kanserojen veya Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


  İLAN EDİLEN CEVAP :B

  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP :D  GEREKÇE

  Kanserojen veya Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYönetmelikMadde 7/4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veyadiğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar denmektedir.

  Diğer yöntemler içinde mekanik ve Kimyasal ajanlar değerlendirilebilmektedir. Sorunun doğru cevabı “D” olarak değiştirilmelidir.   
 9. Ali Haydar Oruç

  Ali Haydar Oruç TÜİSAG Üyesi

  A sınıfı A kitapçığında Bana göre yanlışlıklar içeren sorular aşağıdaki gibidir sizlerde katılıyorsanız bakanlığa itiraz edin. Kimse 69 da kalmasın.

  Soru 6 da tabi hukuk da doğru olabilir.

  Soru 8 fazla mesaide hafta sonu değil veya bayramlar olmadığı belirtilmemiştir.

  Soru 13 de uluslar arası kuruluş olan İLO dan ve mevzuatlarından bahsedile bilinir. Çünkü Türkiye’de İl onun üyesi ve ona göre çalışma yapılmaktadır.

  Soru 29 da şaibelidir.

  Soru 31 deki cevaplarda tümünde asılabilir ve asılmaktadır ki kkd kullanılıyor

  Soru 36 da D sıkkında % 0,0001 en küçük olduğundan doğru olmalıdır.

  Soru 41 de şaibelidir.

  Soru 47 de elektrik akımının hissedilmesi insanın yapısıyla ilgilidir. Cevap hepsi olabilir

  Soru 54 de hem B Hem de D şıkkı doğrudur.

  Soru 59 da cevaplar şaibelidir

  Soru 74 de yapı işi bir yıl olup 25 çalışan olursa zaten 500 yevmiyeyi geçtiği için bakanlığa bildirmede proje müdürünü de görevlendirmelidir. Cevap C olmalıdır

  Soru 79 da havalandırma ve planı madenlerde olmasa olmazıdır. İhmal edilemez soru yanlıştır.

  Soru 80 de ekipmanların bakım ve onarımının takip edenler acısından oto kontrolü sağlaması acından bulunmasında yarar vardır. Soru şaibelidir.

  Soru 81 de metan oranı % 1.5 den çok metan olan ocaklarda elektrikle ilgili tüm cihazlar kapandığı için çalışılamaz. Cevap C olmalı

  Soru 85 de- cevap yanlış verilmişimdir

  Soru 86: co2 dezavantajları sorusunda -71 derecede soğuk yanınlarına neden olur denmiştir.. halbuki soğuk tanını değil soğuk yanıkları olmalıdır.bu sebeblede % 100 iptal bir başka sorudur. Saygılarımla.

  Ali Haydar Oruç

     

   
 10. ehoroz

  ehoroz TÜİSAG Üyesi

  Bir süre derken, bir iki gün mü? 2-3 yıl mı? Hangisini anlamamız lazım?
  Bence bununda iptal edilmesi gereken sorulardan biri. Ayrıca yapı iskeleleri 6 ayda bir kontrol edilir.   
 11. murat aklar

  murat aklar TÜİSAG Üyesi

  A sınıfı a kitapçığı 61 nolu soru yanlış soru ? iş yeri acil durum yönetmeliğinde farklı.   
 12. sakink

  sakink TÜİSAG Üyesi

  DİLEKÇE ÖRNEĞİ
  A GRUBU SORU KİTAPÇIĞI

  SORU NUMARASI VE SORU METNİ :
  4) Aşağıdakilerden hangisi kazalardan kaynaklanan görünen maliyetlerden değildir.
  A)Tedavi hizmetleri

  B)Ödenen tazminatlar

  C)Açılan davalar nedeniyle ödenen avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri

  D)Kaza nedeniyle kesintiye uğrayan üretim yetişmiş eleman kaybının maliyeti.


  İLAN EDİLEN CEVAP : D
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP : C VE D
  GEREKÇE

  GÖRÜNMEZ MALİYETLER

  İş günü ve iş gücü kaybı

  Mahkeme masrafları

  Fazla mesai

  Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasarı

  İsin durması nedeniyle uğranılan maliyet

  Sipariş kayıpları

  Arızalı makinenin üretim dısı kalması

  Denetim, araştırma ve yazışmaların

  Verim düşüşünden doğan maliyet

  Çalışanlardaki moral bozukluğunun

  Kazazede yerine alınan çalışanın eğitim maliyeti

  Şirketin prestij kaybı

  GÖRÜNÜR MALİYETLER

  Tıbbi masraflar

  Sigorta ödemeleri

  Tazminatlar

  SORU NUMARASI VE SORU METNİ :
  7) Yürürlükte olan mevzuata göre kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
  A)Kıdem tazminatı işçinin son net ücreti üzerinden hesaplanır.

  B)Askere giden işçi bir yıllık çalışma süresi olmasa da kıdem tazminatına hak kazanır.

  C)Bir yıllık çalışma süresi doldurduktan sonra evlenen kadın işçi, evlilik tarihinde itibaren bir yıl içinde iş sözleşmesini feshederse kıdem tazminatına hak kazanır.

  D)Kıdemö tazminatında zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren on yıl alır.


  İLAN EDİLEN CEVAP : A
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP : A VE B
  GEREKÇE
  İşçilerin kıdem tazminatlarını hangi hallerde alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde sırasıyla verilmiştir. Bu kanuna göre işçinin kıdem tazminatını hakediş koşulları;
  A-)4857Sayılı İş Yasası Kapsamında "İşçi" Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak edebilmek için gerekli ilk koşul, "hizmet akdine dayalı çalışma", yani "işçi" olmadır. Ancak, kıdem tazminatını alacak işçi; İş Kanunun 4. maddesindeKanunkapsamı dışında tutulan "iş" ve "işyerleri" dışında kalan işyerlerinde çalışmaması gerekir. Zira söz konusu işyerleri hakkında4857sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
  B-) Bir Yıl Çalışmış Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az bir yıllık sürenin doldurulması zorunludur.İşçinin aynı işyerinde fasılalarla veya aynı işverene ait farklı işyerinde çalışması çalıştığı toplam sürelere göre kıdem tazminatı alması gerekir.
  Bir yıllık süre fiilen çalışan süre değil, yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi, işçinin istirahat, izin ve diğerleri gibi hizmet akdinin askıda kaldığı bütün durumları da kapamaktadır. Yani İşçinin çalışarak geçirdiği günler yanında, hizmet sözleşmesinin sürmesine karşın çalışmadığı sürelerde göz önünde tutulmalıdır. Yalnız buradaki sürelerin değerlendirilmesinde4857sayılı kanunun 55. maddesinde belirtilen “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” göz önünde tutulmalıdır.
  C-)Hizmet Akdinin4857(1475) Sayılı Yasada Belirtilen Sebeplerle Sona Ermesi Koşulu
  İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; işçinin (1475 sayılı eski İş Kanunu 14. maddesinin4857sayılı yeni İş Kanununa uyarlanması sonucu) kanunda belirtilen sebeplerle sözleşmesinin fesih edilmesi gerekir. Kanuna göre; işçinin hizmet akdinin sona ermesi sebepleri şöyledir.
  1-İşveren tarafından işten çıkarılma:İşveren tarafından4857/25. maddesinin -II- numaralı bendinde gösterilen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebebi hariç “Sağlık sebepleri, Zorlayıcı sebepler, İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması” sonucu işinden çıkarılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  2- İşçi tarafından haklı sebeplerle işten çıkma:İşçinin4857/24. maddesi uyarınca “Sağlık sebepleri, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, Zorlayıcı sebepler” ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.4857/24. maddesine göre, İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, kanunda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: ancak işçi bu durumda sadece kıdem tazminatını isteyebilirken, ihbar tazminatı isteyemez.
  3- Askere gitme:Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu hak eder. Ancak işten ayrıldığının belli edilmesi için askerlik şubesinden alınmış 'sülüs'ün işverene verilmesi gerekir.
  4- Emeklilik anında:Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin sona ermesi ile işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  5- Emekli olmadan işten çıkma:506 SayılıKanun'ca öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak (15 yıl 3600 gün şartı da dahil) kendi isteği ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır.
  6- Kadın işçinin evlenmesi:Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  7-Ölüm (İşçinin ölümü ):İşçinin ölümü halinde hak edilmiş tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir. Ölüm sonrası ölen işçinin mirasçılarına yetkili mahkemeden alacakları ölüm ilamı (veraset ilamı) ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı ödenmelidir.
  Kıdem tazminatıda alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Askere giden işçi işyerinden ayrıldığı tarih itibariyle 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yıllık çalışma süresi kıdem tazminatı için çok önemlidir. Bir yıllık çalışma süresini doldurmayan çalışan işten ayrılıp askere gideceğini işyerine bildirdiğinde kıdem tazminatını da alamaz.SORU KÖKÜNE GÖRE YANLIŞ OLAN CEVAP HEM A SEÇENEĞİ HEM DE B SEÇENEĞİ DOĞRUDUR. DOLAYISIYLA SORUDA İKİ DOĞRU YANIT OLDUĞUNDAN DOLAYI SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

  SORU NUMARASI VE SORU METNİ :
  36) 4 -nitrodifenil"in başka bir kimyasal madde içindeki konsantrasyonu, aşağıda verilen hangi limit değerin altında bulunuyorsa kullanımına ilişkin yasak uygulanmaz?

  A)Ağırlıkça %90

  B) Ağırlıkça %0,1

  c)Ağırlıkça %0,001

  D)Ağırlıkça %0,0001

  İLAN EDİLEN CEVAP : B
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP : B, C ve D
  GEREKÇE :Matematiksel olarak ağırlıkça c ve d şıkları % 0,1 limitinden küçük olduğundan soruda 3 adet doğru cevap vardır. Sorunun iptal edilmesi gerekir.

  SORU NUMARASI VE SORU METNİ :
  59) Aşağıda verilenlerden hangisi karbondioksit söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin dezavantajlarından değildir?

  A)-78Co de çıkan CO2 ye temas soğuk yangınlarına sebep olur.

  B)Kritik sıcaklığı ( 31 Co) nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.

  C)Elektrik cihazlarına zarar veren atık bırakır.

  D)Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur.


  İLAN EDİLEN CEVAP : C
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP : İPTAL
  GEREKÇE :CO2 temasında soğuk yangınlarına neden olmaz, soğuk yanıklarına neden olur. “A” Şıkkında ifade hatası vardır.Sorunun iptal edilmesi gerekir.

  SORU NUMARASI VE SORU METNİ :
  64)I- Lokal Havalandırma sistemi kullanılabilir.
  II- Genel Havalandırma sistemi kullanılabilir.
  III- Mekanik ve Kimyasal ajanlarla Dışarıya atılabilir.
  Kanserojen veya Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYönetmelik’e göre kanserojen veya mutajen maddelerin, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan, kaynağından alınarak, dışarı atılması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


  A)Yalnız III

  B) I ve II

  C)I ve III

  d)I,II ve III


  İLAN EDİLEN CEVAP : B
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP : D
  GEREKÇE:Kanserojen veya Mutajen maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri HakkındaYönetmelikMadde 7/4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veyadiğer yöntemlerle, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışılan ortamdan dışarı atılmasını sağlar denmektedir.


   
 13. sniper

  sniper TÜİSAG Üyesi

  [​IMG] B Kitapçığı 62. soru.
  Ya soru yanlış, ya da cevap yanlış. Dikkate alınacak yerler II-IV. Dikkate alınmayacak yerler ise; I-III. (Ancak cevap:B) İptal olması gerekir bence
   
 14. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi


  CEVAP:


  A SINIFI B KİTAPÇIĞI SORU 62 ,ile ,
  A sınıfı A kitapçığı 85. soro aynı..
  B KİTAPÇIĞINDA DOĞRU CEVAP (b) şıkkı olarak verilmiş.

  Sorunun cevabının olması gereken hali de bu zaten.
  İtiraz edecek arkadaşlar sadece bu sayfaların çıktısını(6 adet sayfa..2 şer adet kapak (A kitapçığı ve B kitapçığı) ,2 şer adet 62 ve 85 soruların sayfaları ve şıkların görüldüğü sonuç sayfaları...)..) dilekçelerine ekleseler bile yeterli gerekçe olur ce düzeltmeeyapılır,
  herkese de 1 soru + olarak değerlendirilmiş olur.
  İtirazdan,Sonuç alma ihtimali % 100

  (Not:Emülsiyon mesajı ve içeriği bana ait,
  arkadaş paylaşmış sağolsun,
  içeriği ile ilgili ilave bilgi paylaşımına gerek olursa birlikte değerlendirebiliriz.
  İyi çalışmalar.)


   
  Seyyun ve Sorgulayan Adam bu yazıya teşekkür etti.
 15. Adamado

  Adamado TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar; ekte itiraz dilekçem ve itiraz ettiğim sorular mevcuttur. Umarım hep birlikte birşeyler başarabiliriz.   

  Ekli Dosyalar:

  obegzz bu yazıya teşekkür etti.
 16. İSRAFİL KAYABALI

  İSRAFİL KAYABALI TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar, Bu soruya (A kitapçığı 85) itirazımızı iptali yönünde yapalım. Çünkü yönetmelikte dikkate alınacak veya alınmayacak yerler diye bir açıklama yok. 25 m yarıçapında nakliye kuyu ağzı veya ana nefeslik yolu varsa ölçüm yapılmayacakmı.
  Dolayısı ile soru yanlış sorulduğundan iptali gerekir.

   
 17. sniper

  sniper TÜİSAG Üyesi   
  uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
 18. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  yöntemin adını soruyor yöntemin adı emülsiyon yöntemidir. itfaiyeden aldığımız yangın eğitimde de bu şekilde vermişlerdi. bu soruyu iptal etmezler tanım ve isim çok açık

   
 19. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi
  DÜZELTME:


  Bu kitapçıktaki cevap şıkkı da yanlış,
  yani itiraz edilirse hem B hem A kitapçığı yeknesak sonuç alır desek daha doğru olacak
  ...

   
 20. Yavuz gurbuz

  Yavuz gurbuz TÜİSAG Üyesi

  D
  doğru katılıyorum bu soruların iptal edilmesi gerekir

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica