Tartışma - 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular | Sayfa 34 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. TUĞBA2580

  TUĞBA2580 TÜİSAG Üyesi  B Grubu 69 soru


   
 2. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi


  CEVAP:

  Sayın, "cersoz"
  ,ben sizinle aynı düşünmüyorum.
  Henüz sonuçlar resmi olarak nihayete erdirilmedi,
  yani atalarımıza kulak verelim derim;"Çıkmamış candan umut kesilmez"
  İyi sonuçlar dilerim.

   
 3. UmitS

  UmitS TÜİSAG Üyesi

  Aynı şekilde düşünerek 2 kişi demiştim ama, yönetmeliğin 11nci madde 5nci fıkrasını okursanız soruyu yanlış yaptığınızı fark edeceksiniz..

  "(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir."

     

   
 4. mehmet1983

  mehmet1983 TÜİSAG Üyesi   
 5. mehmet1983

  mehmet1983 TÜİSAG Üyesi

  A kitapçığı 7,35,64 soruna itiraz için dilekçe hazırlıyorum.

     

   
 6. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  69. I- Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular
  II- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler
  III- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler
  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II
  C) I ve III D) I, II ve III

  Soruda, 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacak olanlar sorulmuş.
  Kanunun 5. maddesi:
  MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır:
  a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
  ..........

   
 7. Mehmet ÇARKIT

  Mehmet ÇARKIT TÜİSAG Üyesi

  A kitapçığı 74. soru; a seçeneği doğru verilmiş; yani proje sorumlusu görevlendirebilir şeklinde;

  Ancak yönetmelikte "Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi" ifadesi yer almıştır,

  Yürürlükte olan yapı denetim kanununa göre çıkarılmış Yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmeliğe göre yapı işinde; proje yapılabilmesi için bir proje sorumlusunun, ayrıca işin proje ve teknik şartnamelerine uygun olması içinde şantiye şefi veya bir müteahhit firma ile anlaşmak gerekir ki bu da tüzel kişiliktir. Bunlar yönetmelikte geçen proje sorumlusu ile aynı görevi yapar, madde 10 da yer alır,

  Aynı maddenin son fıkrasında;
  "(15) Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı teknik personelin şantiye şefi olarak görev yaptığı 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında yer alan inşaat ve tesisat işlerinde, şantiye şeflerinin iş güvenliği uzmanlığı belgesine haiz olması zorunludur."

  Yani; proje olmadan ve yapım sorumlusu olmadan hiç bir yapı işine başlanmaz,

  Bu nedenle doğru seçeneğin c şıkkı olması gerekirdi,
   
 8. First Safety

  First Safety TÜİSAG Üyesi

  Yürürlükteki mevzuat ile ilişkilendirilerek itiraz edilmesi gereken sorular, bana göre aşağıdaki gibidir ;

  İptal :
  B kitapçığı 32.soru. Kıdem tazminatının hak edilmesi. Net üzerinden hesaplanmaz ve askere de gidiyor olsa 1 yıl dolmadan kıdem alamaz. 2 şık doğru olduğu için iptal edilmeli.

  Şık değişimi :
  B.kitapçık 62.soru. Grizu ölçümlerinde dikkate alınacak yerler arasında değildir ? Cevap anahtarında b şıkkı verilmiş oysa tam tersi özellikle dikkat edilmesi gereken yerler. Doğru cevap a) şıkkı olmalı.   
  Şahin Hamarat bu yazıya teşekkür etti.
 9. İsmailDEMİR

  İsmailDEMİR TÜİSAG Üyesi

  Keşke sizin dediğiniz gibi olsa bende b işaretledim. tam sınırdayım
  ama soru iptal olacak bir soru değil bence


  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

  Kanun Numarası : 5510
  madde5
  a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

  e) (Değişik bend: 13/02/2011-6111 S.K 24.mad. ) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK/665/29.md.) Bunlar için Türkiye İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.

     

   
 10. First Safety

  First Safety TÜİSAG Üyesi

  a, b ve c şıklarında güvensiz durum veya davranışlar belirtilmiş, bunlardan biri veya bir kaç mevcutsa iş kazası görülme olasılığı yüksek, yani bir iş kazası ile ilişkilendirilebilir (bileşenlerinden biridir). (d) şıkkında ise proaktif olmak yani iş kazası olmadan önce önleyici faaliyet uygulamak (KKD, eğitim, toplu koruma, risk analizi vs) yani proaktif yaklaşımdan kaynaklanan bir iş kazası olmaz.   
 11. İsmailDEMİR

  İsmailDEMİR TÜİSAG Üyesi

  Evet grizu ile ilgil bu soru iptal olabilir   
 12. MUHAMMET KARABULUT

  MUHAMMET KARABULUT TÜİSAG Üyesi

  85. soruda cevabın b olarak değiştirilmesi demişsiniz zaten cevap b sanırım a demek istediniz

   
 13. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi

  [/quote]  CEVAP:
  Öncelikle , edebi zeminde ,soru tekniğinde sıkıntı olduğunu düşünüyorum.
  Çok doğaldır ki,her zaman toplu koruma önlemleri kişisel koruma önlemlerinden önce gelir.
  Ancak,yönetmelikteki cümleden kelimelerin yerini değiştirerek ,hatta biraz da şaşırtmaya ve anlam karmaşasına yol açacak şekilde zorlayarak ve anlam /cümle çatısı ile oynayarak
  soru oluşturulduğunda ,en emin olunan bilgiyi bile çarpıtmak mümkün olabiliyor.
  Buna en güzel örnek"Oku baban gibi....olma"dır.
  virgülü nereye koyarsanız ona göre anlam değişir.
  Burada şekil ve uygulama tam olarak böyle değil ama,az da olsa uygulama sonucunda,netice aynı olmuş ki;
  bizler en bilinen bir konuya ait bir soruyu yanlış ve tereddütlü olarak işaretliyebiliyoruz.
  Mesela....Bu soru;
  ( )parantez içinde karekterini küçülttüğüm kısmı yazmadan soru sorulmuş olsa idi herhangi bir tereddüt olur muydu?
  Bence hayır.buradaki uygulama
  -kasıtlı olarak veya
  -yanlışlıkla yapılmıştır.
  Soruyu hazırlayanlara bu durumun aktarılması,belki de sorunun "SORU TEKNİĞİ HATASI NEDENİ İLE İPTALİ"
  sonucunu sağlar ve mağduriyetler giderilmiş olur diye düşünüyorum.
  "Taş atılacak da kol mu yorulacak."
  İki satır dilekçe ve 10 Tl bedele bakar bu iş diye düşünüyorum.
  İyi sonuçlar dilerim.
   
 14. Seyyun

  Seyyun TÜİSAG Üyesi

  4.GRUP, A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (A ) Kitapçığı,

  SORU...57....

  " Birbiriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana getirir.Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini,kaplar,yanmayı durdurup yayılmasını önler."şeklinde tanımlanan yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Emülsiyon
  B)Yanıcı maddeyi dağıtma
  C)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
  D)Ara boşluğu meydana getirme "

  Şeklinde soru sorulmuştur.Soru edebi anlamda yanlış sorulmuştur.

  B,C,D
  Burada;(B),(C) ve (D) şıkları yangın söndürme yöntemidir.yapılan işi ve eylemi açıklayıcı mahiyettedir.(A) şıkkı ise
  Ancak,
  "Emülsiyon" kelime olarak bir nesne/karışım türünü ifade eder.
  Emülsiyon birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Bir sıvı (dağılan faz), öbürü (dağınılan faz) içinde dağılmış durumudadır. Emülsiyon oluşma sürecine emülsifikasyon denir.
  " emülsifikasyon yapılarak uygulanan yangın söndürme yönteminde, aşağıdakilerden hangi şıktaki karışım/malzeme kullanılır "
  şeklinde soru sorulsa idi ,
  cevap: Emülsiyon olabilirdi.
  Soru yanlış sorulmaktadır.

   
  uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
 15. arifa74

  arifa74 TÜİSAG Üyesi

  90-110 desibel için sorulmuştu.Aradaki fark 20 db üstünde olduğundan en yüksek desibel şiddeti toplam desibel şiddeti olarak dikkate alınır.Cevap 110 ve doğrudur.   
 16. ümitarı

  ümitarı TÜİSAG Üyesi

  birinde görevdirmelidir der diğer şıkda görevlendirebilir. yani birince zaruri diğerinde keyfiyata bırakılmış.

   
 17. inandurdu

  inandurdu TÜİSAG Üyesi

  sınırda olup 14 ocak a kadar beklemek zulüm zulüm :)

   
 18. cöztürk

  cöztürk TÜİSAG Üyesi


  Hocam 6331 değil 5510 a göre diyor.

   
 19. gulaykorkmaz

  gulaykorkmaz TÜİSAG Üyesi

  iskele sorusu ,ses desibel sorusu ,kıdem tazminatı sorusu iptal edilmeli

   
 20. orcinusorca

  orcinusorca TÜİSAG Üyesi


  kesinlikle katılıyorum....

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica