Tartışma 21 Aralık 2013 A Sınıfı Sınavı Itiraz Edilecek Iptal Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. inandurdu

  inandurdu TÜİSAG Üyesi  Diyarbakır dan yarın yollasam yetişmicek galiba


   
 2. Hilal Aydın

  Hilal Aydın TÜİSAG Üyesi

  biz itiraz etmessek iptal olmaz arkadaşlar durumu kritik olanlar itiraz edelim bence

   
 3. obegzz

  obegzz TÜİSAG Üyesi

  a kitapçığı 92.soru

  a) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve
  benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve
  bunlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.


  e) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve
  değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar
  hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar
  hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.) Bunlar için Türkiye
  İş Kurumu prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.

  b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday
  çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası;
  meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı
  Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç
  tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş
  kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
  kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel
  sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

  cevap şıklarının mevzuatta yazanı tam karşılamadığını düşünüyorum, katılan var mı

     

   
 4. dcikikci

  dcikikci TÜİSAG Üyesi

  Evet bencede bu soruda değildir kısmı atlanıp cevap şıkkı verilmiş cevap anahtarinda düzeltme yapılması gerekir

   
 5. ORHANN

  ORHANN TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar iskele sorusunda 6 ayda bir kontrol diyor, periyodik kontrol demeliydi o yüzden cevap odur

     

   
 6. unal05

  unal05 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar B 37. soruda çift doğru yokmu: D şıkkında işveren çalışanlar arasında uzman, hekim yada hemşire görevlendirebilir diyor.
  bu cümleden istediği herkesi görevlendirir anlamı çıkıyor. Şartları uyuyorsa demesi gerekmezmi?

   
 7. Cenk Ersöz

  Cenk Ersöz TÜİSAG Üyesi

  sadece itiraz edenlerdemi bu sorular duzeltilecek eger hataliysa? yoksa genel bir düzeltme mi uygulanacak.. Bir baskasinin itiraz ettigi bir soru duzeltilirse banada faydasi olurmu?
   
 8. zambak19

  zambak19 TÜİSAG Üyesi

  4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu 4857 nin 31. maddesi askerlik ve kanundan doğan çalışma, başlığı var   
 9. Hilal Aydın

  Hilal Aydın TÜİSAG Üyesi

  ben daha önce itiraz ettim bakanlıkdaki arakdaşımın dediği aynen şöyleydi organize olup aynı sorulara itiraz edin bir iki kişi için sonucu değiştirmiyorlar ama 50 den fazla kişi aynı soruya itiraz ettiyese iprali için iptal edileneler herkez için doğru sayılıyor

     

   
 10. obegzz

  obegzz TÜİSAG Üyesi

  detaylarını yazdığım şekilde a kitapçığı 7,8,29,35,51,54,85 hatalı olduğunu açıkladığım şekilde düşünen var mı, fikirlerinizi bekliyorum   
 11. Cenk Ersöz

  Cenk Ersöz TÜİSAG Üyesi

  tamam o zaman sorulari belirleyelim ve burdaki herkes itiraz etsin bu sorulara

  daha once yazdigim gibi A kitapcigi 7,23,40,51,59,85 ..bunlara ilave edilecek varsa olabilir?   
 12. aysecanan007

  aysecanan007 TÜİSAG Üyesi

  sınavda aynen bende sizin bahsettiğiniz gibi anladım. istediği kişiyi bu şekilde görevlendirir gibi ,bencede bu soru iptal edilmeli

   
 13. polat

  polat TÜİSAG Üyesi

  Üzüldüm. Ben 82 civarı alırım diye düşünüyorum. sınavın analitik düşünenlere göre olmadığını, başarı sağlayanların tamamının A sınıfı uzmanlık yapabilecek beceride olmadığı kanaatindeyim. Aslında bu sınavı performansa dayalı VOC-TEST merkezleri yapsa daha iyi olur.
   
 14. Hilal Aydın

  Hilal Aydın TÜİSAG Üyesi

  kıdem tazminatının yazdığı dosyayı atabilir msiniz ?dilekçe eki için yani bu soru yanlış değil mi arkadaşlar

   
 15. sakink

  sakink TÜİSAG Üyesi

  KIDEM TAZMİNATININ HAKEDİŞ KOŞULLARI
  İşçinin işyerine ve işverene bağlılığını, iş sözleşmesi ile üstlendiği sorumluluğunu iyi niyetli şekilde ve layıkıyla yerine getirmesini sağlamak maksadıyla işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini temin edebilmesi için işçiye kanunda öngörülen hallerden biri ile işinden ayrılması ve yine kanunda öngörülen asgari sürenin üstünde çalışması durumunda kıdem tazminatı ödenir.Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli hukuksal sonuçlarından birisidir.
  Kıdem Tazminatının Hakediş Koşulları…
  İşçilerin kıdem tazminatlarını hangi hallerde alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde sırasıyla verilmiştir. Bu kanuna göre işçinin kıdem tazminatını hakediş koşulları;
  A-) 4857 Sayılı İş Yasası Kapsamında "İşçi" Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak edebilmek için gerekli ilk koşul, "hizmet akdine dayalı çalışma", yani "işçi" olmadır. Ancak, kıdem tazminatını alacak işçi; İş Kanunun 4. maddesinde Kanun kapsamı dışında tutulan "iş" ve "işyerleri" dışında kalan işyerlerinde çalışmaması gerekir. Zira söz konusu işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
  B-) Bir Yıl Çalışmış Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az bir yıllık sürenin doldurulması zorunludur. İşçinin aynı işyerinde fasılalarla veya aynı işverene ait farklı işyerinde çalışması çalıştığı toplam sürelere göre kıdem tazminatı alması gerekir.
  Bir yıllık süre fiilen çalışan süre değil, yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi, işçinin istirahat, izin ve diğerleri gibi hizmet akdinin askıda kaldığı bütün durumları da kapamaktadır. Yani İşçinin çalışarak geçirdiği günler yanında, hizmet sözleşmesinin sürmesine karşın çalışmadığı sürelerde göz önünde tutulmalıdır. Yalnız buradaki sürelerin değerlendirilmesinde 4857 sayılı kanunun 55. maddesinde belirtilen “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” göz önünde tutulmalıdır.
  C-)Hizmet Akdinin 4857 (1475) Sayılı Yasada Belirtilen Sebeplerle Sona Ermesi Koşulu
  İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; işçinin (1475 sayılı eski İş Kanunu 14. maddesinin 4857 sayılı yeni İş Kanununa uyarlanması sonucu) kanunda belirtilen sebeplerle sözleşmesinin fesih edilmesi gerekir. Kanuna göre; işçinin hizmet akdinin sona ermesi sebepleri şöyledir.
  1-İşveren tarafından işten çıkarılma: İşveren tarafından 4857/25. maddesinin -II- numaralı bendinde gösterilen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebebi hariç “Sağlık sebepleri, Zorlayıcı sebepler, İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması” sonucu işinden çıkarılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  2- İşçi tarafından haklı sebeplerle işten çıkma: İşçinin 4857/24. maddesi uyarınca “Sağlık sebepleri, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, Zorlayıcı sebepler” ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. 4857/24. maddesine göre, İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, kanunda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: ancak işçi bu durumda sadece kıdem tazminatını isteyebilirken, ihbar tazminatı isteyemez.
  3- Askere gitme: Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu hak eder. Ancak işten ayrıldığının belli edilmesi için askerlik şubesinden alınmış 'sülüs'ün işverene verilmesi gerekir.
  4- Emeklilik anında: Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin sona ermesi ile işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  5- Emekli olmadan işten çıkma: 506 Sayılı Kanun'ca öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak (15 yıl 3600 gün şartı da dahil) kendi isteği ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır
  6- Kadın işçinin evlenmesi: Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  7-Ölüm (İşçinin ölümü ): İşçinin ölümü halinde hak edilmiş tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir. Ölüm sonrası ölen işçinin mirasçılarına yetkili mahkemeden alacakları ölüm ilamı (veraset ilamı) ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı ödenmelidir.   
 16. sakink

  sakink TÜİSAG Üyesi

  KIDEM TAZMİNATININ HAKEDİŞ KOŞULLARI
  İşçinin işyerine ve işverene bağlılığını, iş sözleşmesi ile üstlendiği sorumluluğunu iyi niyetli şekilde ve layıkıyla yerine getirmesini sağlamak maksadıyla işçinin işsiz kaldığı dönemde geçimini temin edebilmesi için işçiye kanunda öngörülen hallerden biri ile işinden ayrılması ve yine kanunda öngörülen asgari sürenin üstünde çalışması durumunda kıdem tazminatı ödenir.Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin en önemli hukuksal sonuçlarından birisidir.
  Kıdem Tazminatının Hakediş Koşulları…
  İşçilerin kıdem tazminatlarını hangi hallerde alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde sırasıyla verilmiştir. Bu kanuna göre işçinin kıdem tazminatını hakediş koşulları;
  A-) 4857 Sayılı İş Yasası Kapsamında "İşçi" Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak edebilmek için gerekli ilk koşul, "hizmet akdine dayalı çalışma", yani "işçi" olmadır. Ancak, kıdem tazminatını alacak işçi; İş Kanunun 4. maddesinde Kanun kapsamı dışında tutulan "iş" ve "işyerleri" dışında kalan işyerlerinde çalışmaması gerekir. Zira söz konusu işyerleri hakkında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmamaktadır.
  B-) Bir Yıl Çalışmış Olma Koşulu
  Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az bir yıllık sürenin doldurulması zorunludur. İşçinin aynı işyerinde fasılalarla veya aynı işverene ait farklı işyerinde çalışması çalıştığı toplam sürelere göre kıdem tazminatı alması gerekir.
  Bir yıllık süre fiilen çalışan süre değil, yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi, işçinin istirahat, izin ve diğerleri gibi hizmet akdinin askıda kaldığı bütün durumları da kapamaktadır. Yani İşçinin çalışarak geçirdiği günler yanında, hizmet sözleşmesinin sürmesine karşın çalışmadığı sürelerde göz önünde tutulmalıdır. Yalnız buradaki sürelerin değerlendirilmesinde 4857 sayılı kanunun 55. maddesinde belirtilen “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” göz önünde tutulmalıdır.
  C-)Hizmet Akdinin 4857 (1475) Sayılı Yasada Belirtilen Sebeplerle Sona Ermesi Koşulu
  İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için; işçinin (1475 sayılı eski İş Kanunu 14. maddesinin 4857 sayılı yeni İş Kanununa uyarlanması sonucu) kanunda belirtilen sebeplerle sözleşmesinin fesih edilmesi gerekir. Kanuna göre; işçinin hizmet akdinin sona ermesi sebepleri şöyledir.
  1-İşveren tarafından işten çıkarılma: İşveren tarafından 4857/25. maddesinin -II- numaralı bendinde gösterilen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebebi hariç “Sağlık sebepleri, Zorlayıcı sebepler, İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması” sonucu işinden çıkarılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  2- İşçi tarafından haklı sebeplerle işten çıkma: İşçinin 4857/24. maddesi uyarınca “Sağlık sebepleri, Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, Zorlayıcı sebepler” ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. 4857/24. maddesine göre, İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı, süresi belirli olsun veya olmasın işçi, kanunda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: ancak işçi bu durumda sadece kıdem tazminatını isteyebilirken, ihbar tazminatı isteyemez.
  3- Askere gitme: Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu hak eder. Ancak işten ayrıldığının belli edilmesi için askerlik şubesinden alınmış 'sülüs'ün işverene verilmesi gerekir.
  4- Emeklilik anında: Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin sona ermesi ile işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  5- Emekli olmadan işten çıkma: 506 Sayılı Kanun'ca öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak (15 yıl 3600 gün şartı da dahil) kendi isteği ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır
  6- Kadın işçinin evlenmesi: Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
  7-Ölüm (İşçinin ölümü ): İşçinin ölümü halinde hak edilmiş tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir. Ölüm sonrası ölen işçinin mirasçılarına yetkili mahkemeden alacakları ölüm ilamı (veraset ilamı) ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı ödenmelidir.

   
 17. polat

  polat TÜİSAG Üyesi

  Bu soruya her ikisini de Görevlendirmelidir diyerek yanlış yapan olarak her iki kelime de aynı anlama gelmez diyorum. Biri kesinlik ve zorunluluk anlamı taşırken diğeri isteğe bırakma anlamı taşımaktadır.

   
 18. Adamado

  Adamado TÜİSAG Üyesi

  Bende buna katılıyor, farklı bir görüşde aktarmak istiyorum. İş kazası sayılabilmesi için, kurum sahası içinde ve en az 1 gün sigortalı olması gerekir. 1 günlük çalışanı yetişmiş eleman sayamazsınız, ayrıca üretimi etkilemeyen bir noktada, saha, yemekhane, yatakhane gibi bir alanda olmuş olabilir. Dolayısıyla d şıkkının doğruluğu tartışılır. Ayrıca avukatlık ücretleri, tedavi ve tazminatlar yanında görünür maliyetlerden sayılamaz. Kaza sonrası ilk akla gelen avukatlık ve mahkeme masrafı değildir, ikincil planda kalır. Bu soru neresinden bakarsanız bakın yanlış...

   
 19. Hilal Aydın

  Hilal Aydın TÜİSAG Üyesi

  85 e gerek yok şık değişir zaten tazminat ve 59. soru için sizinle hem fikirim ama gerekçemizi dilekçede yönetmelik kanun vb ile destelemek zorundayız

   
 20. polat

  polat TÜİSAG Üyesi

  İptal ya da cevap şıkkı değişikliği sınava giren herkesi kapsar. İptal herkese doğru olarak yansır.

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica