18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu | Sayfa 66 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Huseyin_Turkoglu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. deniss9999

  deniss9999 TÜİSAG Üyesi  girmiyo malesef.cevap yüksek ihtimal b demiştir


   
 2. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda belirtilenlerden hangileri yangın durdurucu sistemlerdir?

  I. Yangın kaçış yolu aydınlatması
  II. Yangın damperleri
  III. Kablo köpükleri
  IV. Yangın boyaları
  V. Yangın duvarı

  a. Hepsi, b. II, V c. II, III, IV, V d. II, IV, V

   
 3. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğinde tanımlanan şekliyle sağlık gözetiminin tanımıdır?
  a. Kimyasal maddelerle etkilenme sonucu işçinin tedavisinin yapılması
  b. Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler
  c. Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için; ortam havasında bulunan kimya- salların maruziyet limit değerlerle karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi
  d. Maruziyet ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi için; doku, salgı, dışkı, solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde veya metabolitlerinin uygun referanslarla karşılaştırmalı olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi

     

   
 4. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

  cevap b diyor evet ama bana biraz hatalı soru gibi geldi sonuçta c ve d şıkları ortamda , b kişide , a şıkkı ise kaynagında oluyor . soruda yanlışlık olabilir belki

   
 5. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Patlama Riskinin Değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
  a. Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.
  b. işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri
  c. Çalışanların sağlık gözetimi
  d. Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynaklarının bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri

     

   
 6. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

  4000 Hz olması lazım

   
 7. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır?
  a. Patlayıcı ortam
  b. Parlayıcı madde
  c. Yanıcı madde
  d. Patlayıcı madde
   
 8. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki şartlardan hangisine uyulması doğru değildir?
  a. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır
  b. Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı, güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır
  c. Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır
  d. Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir
  Cevap nedir ve neden   
 9. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

  C şıkkı

     

   
 10. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a. Geri gidişlerinde sesli ya da ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır.
  b. Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir.
  c. Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilir.
  d. Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.   
 11. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularında bulunması gerekli özelliklerden değildir?
  a. Metal ya da benzeri malzemeden yapılacaktır.
  b. Kullanımı kolay olacaktır.
  c. Makine ile ilgisi olmamakla birlikte makine çevresinde bulunanların da hareketli kısımlarla temasını önleyecektir.
  d. Makineden toz ve gaz çıkışını da önleyecektir   
 12. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?
  a. Sanayi ve Ticarette İş Teftişini
  b. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını
  c. İş Sağlığı Hizmetlerini
  d. Çalışma Ortamının Niteliklerini

   
 13. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar?
  a. Gürültü düzeyi 75 db(A)’ya ulaştığında
  b. Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında
  c. Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında
  d. Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir?
  a. 1982 tarihli Anayasa
  b. 4857 sayılı İş Kanunu
  c. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik
  d. 81 numaralı İLO sözleşmesi
   
 14. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar “Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği” uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?
  a. Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden
  b. Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından
  c. Alaşımlı çelik malzemelerden
  d. Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan

   
 15. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi şebekeden beslenen tesislerde, kullanılan yedek elektrik üretim aygıtı (jeneratör) ile şebekeyi ayıran işletme elemanıdır?
  a. Kesici
  b. Sigorta
  c. Enversör şalter
  d. Termik şalter   
 16. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Yapı işlerinde hazırlanması gereken “sağlık ve güvenlik plânı” aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaz?
  a. İşveren
  b. Koordinatör
  c. Proje sorumlusu
  d. İş sağlığı ve güvenliği kurulu

   
 17. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda verilen ifadelerden, karbon dioksit –karbon monoksit – metan gazları için sırası ile hangisi doğrudur?
  a. Yanmaz-Patlayıcı-Patlayıcı
  b. Patlayıcı-Yanıcı-Patlayıcı
  c. Yanmaz-Yanmaz-Patlayıcı
  d. Patlayıcı-Patlayıcı-Patlayıcı

   
 18. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi oksijen tüplerinin TS 7450 Standardı gereği dolum basıncına göre en az veya en çok kaç yılda bir hidrolik basınç testine tabi tutulmalıdır?
  a. 1-2
  b. 3-6
  c. 4-8
  d. 5-10

   
 19. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  TS 10116’ya göre kaldırma araçlarının statik yük deneylerinde yükler en fazla kaç cm. havada ve en az kaç dakika askıda tutulmalıdır?
  a. 10-20 cm; 10 dakika
  b. 20-30 cm; 10 dakika
  c. 30-40 cm; 20 dakika
  d. 50-60 cm; 30 dakika

   
  deniss9999 bu yazıya teşekkür etti.
 20. ahmet san

  ahmet san TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki durumların hangisinde kulak koruyucularının kullanımı zorunluluğu başlar?
  a. Gürültü düzeyi 75 db(A)’ya ulaştığında
  b. Gürültü düzeyi 80 db(A)’ya ulaştığında
  c. Gürültü düzeyi 85 db(A)’ya ulaştığında
  d. Gürültü düzeyi 90 db(A)’ya ulaştığında

  cevap c

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica