18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Huseyin_Turkoglu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ezgiiii

  ezgiiii TÜİSAG Üyesi  3. Korkuluklarla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
  A-Tabandan yüksekliği en fazla 90 santimetre olmalıdır
  B-Herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılmalıdır.
  C-En fazla 2 metrede bir ara dikme konulmalıdır.
  D-Korkuluk yapımında ahşap, metal profil ve boru malzeme kullanılmalıdır


  arkadaşlar ben a,b, ve c şıkkını doğru olarak biliyorum d ile ilgili bi fikrim yok ama cevap anahtarında a diyo


   
 2. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  30 m olacak arkadaşlar...

   
  begonyaa bu yazıya teşekkür etti.
 3. seha

  seha TÜİSAG Üyesi

  Madde 6 (Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri): Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre güne sekiz haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
  Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.
  Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma süresini aşamaz.
  İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.
  Madde 8 (Hafta Tatili): Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
  Madde 10 (Yıllık Ücretli İzin Kullandırılması): Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.
  Madde 12 (İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü):İşveren, çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile iş sözleşmesi yapmak zorundadır.
  Ben burdan bı soru gelcegını ınnıyorum

     

   
  gansol, boşver ve meltem2050 bu yazıya teşekkür etti.
 4. isg27

  isg27 TÜİSAG Üyesi

  Korkuluklar en az 90cm en fazla 150cm olabilir orada en fazla 90cm dediği için yanlış

   
 5. suhuso01

  suhuso01 TÜİSAG Üyesi     

   
 6. kucuncu

  kucuncu TÜİSAG Üyesi

  33.Ondört yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

  I-İlköğretimini tamamlamış olacak

  II-Okulları devam ediyorsa engel olmayacak

  III-İşyeri servisi olacak

  IV-Bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine engel olmayacak

  a)I-II-III b)I-II-IV c)I-III-IV d)I-II-III-IV


  34. 18 yaşını doldurmamış işçiler hangi işlerde gece çalıştırılabilir?

  I- Hiçbir iş kolunda gece çalışamaz

  II-Sanayiden sayılan işlerde

  III-Hizmet sektöründe

  IV-Sanayiden sayılmayan işlerde

  a) I b)II-IV c)III-IV d)IV

  35. İşçi niteliğine haiz bir konsomatris işyerine alkollü olarak gelebilir mi?

  a)Gelemez,ancak müşterileriyle alkol alabilir

  b)Gelebilir

  c)Alkolsüz bira içtiyse gelebilir

  d)İşyeri hekimi raporuyla gelebilir
  36.……..yaşından 18 yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işbaşlangıcında işe uygunluk muayenesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar …… ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilmesi şarttır.

  a) 15-6 ay b)14- 3 ay c) 16-6 ay d) 16- 3 ay

  37. Kadın işçilere verilecek süt izni hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  I- Süt emen çocuğu için günde 2 saat ücretli izin hakkı

  II- 1 yaşına kadar bebeği için günde 1,5 saat ücretli izin hakkı

  III- Üçüz bebekler için günde 4,5 saat ücretli izin alabilir

  IV- Her çoğul doğum için günde 1,5 saat ücretsiz izin
  a) I b)II-III c)II d)IV

  38.Gebelik halinde kullanılacak izinler için aşağıdakilerden hangisi dogrudur?

  I- İkiz gebelikte dogum öncesi 10 + doğum sonrası 8 hafta Ücretsiz

  II-Tekil gebelikte 8+8 ücretsiz

  III-Çoğul gebelikte 10+8 ücretli

  IV-Erken doğumda doğum öncesi izin sonradan eklenir (ücretli)
  a)I b)III c)III-IV d)I-II

  38.İşveren hangi koşulda işyerine kreş kurmak zorundadır?

  a) 150 işçiden fazla çalıştırıyorsa

  b) 100 işçiden fazla çalıştırıyorsa

  c) 150 kadın işçiden fazla çalıştırıyorsa

  d) İşyerinde okul öncesi çağda çocuğu olan kadın işçisi varsa

  39. Ulusal İSG konseyinde aşağıdaki hangi kuruluş(lar)dan temsilci bulunmaz?

  I-İSG ile ilgili dernek-vakıflar

  II-Çevre ve Şehircilik Bk.

  III-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  IV-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  a) I b)I-II c)I-III d) I-IV

  40.Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğü hakkında aşağıdakilerden hangisi dogrudur?

  a) Toplam personelin %3 ü kadar özürlü işçi çalıştırılmak zorunludur

  b)50 den fazla çalışanı olan işyeri çalışanlarının %3 ü özürlü olacaktır

  c) Toplam personelin %2 si kadar özürlü işçi çalıştırılmak zorunludur

  d) İşverenin özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğüne uyup-uymadığı denetlenecektir   
 7. kucuncu

  kucuncu TÜİSAG Üyesi

  Yuh bu kadar da olmaz diyenlere bunlar da gerçek çıkmış sınav sorularından örnekler:
  Umarım bu sınav bunca olumsuzluktan sonra biraz olsun bilgiyi ölçmeye yönelik olur ve böyle saçmalıklar
  yaşanmaz,herkes de emeğinin-parasının karşılığını alır.
  sevgilerimle //KEMAL


  44.İş Kanunu’na göre, alt işverenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  (B sınav sorusu-Dogru cevap C imiş)
  A) Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.

  B) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.

  C) Asıl işverene ait yardımcı işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.

  D) Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edildiğinde, alt işvere- nin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler

  45.Kapalı ortamlardaki tehlikeli/zararlı maddeler arasında kimyasal özellikleri nedeniyle boğucu nitelikteki gazlar için verilen aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? (B sınav sorusu Cevap A)

  a)Metan b)Karbonmonoksit c)Hidrojen sülfür d)Hidrojen siyanür

  (Not:Metan gibi görünüyor değil mi?)
  46. (B sınav sorusu)

  I-Kollar masaya paralel tutulacak

  II-Monitör göz hizasında tutulacak

  III-Fare kullanırken kol açısı 90 derece olacak

  Ekranlı araçları kullanırken ISG açısından hangi noktalar dikkate alınmalıdır?

  (Özel not: Bunu hazırlayan beyefendi herhalde hayatında maus kullanmadı!!)

  Dogru cevap : I-II-III imiş??

  47.Kova(!!!) ile insan taşınan kuyularda kullanılan kovaların hızı en fazla ne kadar olabilir? (B sınav sorusu)

  a)0,5 m/s b)1 m/s c)1,5 m/s d)2 m/s

  48.İşyerinde periyodik muayenenin amacı nedir? (B sınav sorusu-24/12/2011)

  a)Sağlık eğitimi

  b)İş verimliliğinin belirlenmesi

  c)İşe bağlı sağlık sorunlarının erken tanısı

  d)Kronik hastalıkların erken tanısı

  Dogru cevap B imiş.

  49.Aşağıdakilerden hangisi OGSB lerde bulunacak asgari malzemelerden değildir? (B sınav sorusu)
  a)Monometreli O2 tüpü

  b)EKG Cihazı

  c)Laringoskop

  d)Negatoskop  50. Bruselloz hangi meslek hastalıkları grubuna girer? (B sınav sorusu)
  (Yav brusellozu sor bulaş yollarını sor 2 saat anlatalım,ben bunu ezberlesem de 1 haftaya zaten unuturum!!)


  a)A b)B c)C d)D   
 8. ezgiiii

  ezgiiii TÜİSAG Üyesi

  umarım sınavdada dikkat eksikliğinden gitmez sorular çok teşekkür ederim   
 9. ardakuleyin

  ardakuleyin TÜİSAG Üyesi

  el işaretleri ve ışıklı işaret

     

   
 10. ardakuleyin

  ardakuleyin TÜİSAG Üyesi

  a ve d :)   
 11. mustafatok

  mustafatok TÜİSAG Üyesi

  550 yevmiyeden fazla olması gerekir o yüzden cevap D
  A şıkkında 500 yevmiyeden fazla demiş 510 fazladır ama 550den az olacağı icin yanlıştır   
 12. abdullah.suruc

  abdullah.suruc TÜİSAG Üyesi  Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenliği Yönetmeliğine göre;

  Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim
  Madde 5 —Yapı işyerlerinde koordinatörlerin atanması, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
  a) Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör atayacaktır.
  b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır.
  Yapı işinde Ek-II’deki listede belirtilen risklerin bulunmaması halinde koordinatör atanmayabilir.
  c) İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-III’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;
  - Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,
  - İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.
  Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.

   
 13. kucuncu

  kucuncu TÜİSAG Üyesi

  Bu soru en az 2 kez sorulmuş DİKKAT ! (İş güvenliği ile ne alakası varsa!)
  Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren KAÇ AY içinde iş mahkemesinde dava açabilir ?
   
  servey bu yazıya teşekkür etti.
 14. abdullah.suruc

  abdullah.suruc TÜİSAG Üyesi


  1 ay

   
 15. kucuncu

  kucuncu TÜİSAG Üyesi

  bu sorudanbişey anlayan varsa yardımcı olabilirmi lütfen Dogru cevap:D

  Farklı risk değerlendirme yöntemlerinde riskin olasılığı farklı şekillerde ifade edilebilir.
  buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-lıştır?


  A) Geçen üç yıl içinde bir riskin meydana geliş sayısı

  B) Geçen 52 hafta içinde bir riskin meydana gel-diği hafta sayısının 52’ye bölümü

  C) Gelecek bir yılda bir riskin gerçekleşmesine dair kullanılan “beklenmez”, “belki”, “muhteme- len” nitel ifadelerinden biri
  D) Geçmiş bir yılda riskin ağır yaralanma veya ölümle sonuçlandığı gerçekleşme sayısının toplam gerçekleşme sayısına bölümü   
 16. kucuncu

  kucuncu TÜİSAG Üyesi

  Bu sorunun cevabı C ama mevzuatta Risk DEğ.için süre bulamadım,bilen varmı tşk
  18. Risk değerlendirmesinin yenilenmesi veya gözden geçirilmesi işyerinde birçok durumda tavsiye edilir.

  Aşağıdakilerdenhangisibunlardanbirideğildir?


  A) Mevzuatta risk değerlendirmesinin yenilenme-

  si ile ilgili verilen azami sürenin dolması

  B) İşyerindeki bir atölyede gürültü düzeyinde ciddi artış gözlenmesi

  C) İşyerinde kaza ve olay raporlamasına başlan-

  masından önce

  D) İşyerine yeni bir atölye kurularak burada üreti-

  me başlanması


   
 17. kucuncu

  kucuncu TÜİSAG Üyesi

  bu sorunun doğru cevabı C ama JSA dada kesinlikle sayısal değer yoktur,çünkü ben uyguladım,bu nasıl iş anlamadım
  Aşağıdakiriskdeğerlendirmesiyöntemlerinden hangisinderiskleresayısaldeğerlerverilmez?

  A) Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

  B) İş Güvenlik Analizi (JSA)

  C) Olursa-ne-olur Analizi
  D) Kinney Yöntemi

   
 18. ardakuleyin

  ardakuleyin TÜİSAG Üyesi

  ) İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-III’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;
  - Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,
  - İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.
  Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.

   
 19. DemetN

  DemetN TÜİSAG Üyesi

  iş makinalarının yerleşim yeri içinde ve dışarısında hızları en fazla kaç km/h olmalıdır?
  a-10 b-15 c-20 d-30  aşağıdakilerden hangisi ILO nun belirlediği bir kişinin taşıyabieceği en fazla yüktür?
  a-20 b-30 c-40 d-50

   
 20. seha

  seha TÜİSAG Üyesi

  hız 10 olması lasım

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica