18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Huseyin_Turkoglu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. err

  err TÜİSAG Üyesi  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi değildir
  A.İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak
  B.İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri almak
  C.Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek
  D.4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek

  CVP ?


   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 2. err

  err TÜİSAG Üyesi

  İşyeri sağlık birimi çalışanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
  A.Elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hemşire ya da sağlık memuru bulunması zorunludur
  B.İşyerlerinde sağlık ile ilgili eğitimi görevi işyeri hemşirelerince sürdürülür, hekimler bu konuda yardımcı olur
  C.İşyeri hekimleri işyerinde verilen yemekleri kontrol eder
  D.İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve önceliklerin belirlenmesi İşyeri hemşirelerinin görevleridir
  CVP?

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 3. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında bulunmaz
  A.Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önlemek ve aşılama çalışmalarını organize etmek
  B.Poliklinik hizmeti vermek (hasta muayenesi)
  C.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarına katılmak, danışmanlık yapmak, kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek
  D.Üç haftadan fazla süren işten uzaklaşmalarda işe dönüş muayenesi yapmak
  CVP

     

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 4. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir
  A.Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi
  B.Kapalı sistemler kullanılması
  C.Mühendislik kontrol önlemleri
  D.Lokal veya genel havalandırma sistemi
  CVP

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 5. err

  err TÜİSAG Üyesi

  -Aşağıdakilerden hangisi tehlikeleri belirlemede en etkili uygulamadır
  A.Malzeme güvenlik formları
  B.Ortam ölçümleri
  C.Sağlık gözetimi
  D.İş kazası analizleri
  CVP

     

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 6. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  Cevap B

   
  err bu yazıya teşekkür etti.
 7. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  CVP : B olmalı herhalde, tedbirleri almak değil alınmasını sağlamak
   
  err bu yazıya teşekkür etti.
 8. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi


  Cevap B


  Cevap C

  Cevap C   
 9. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
  Madde 7 — İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;
  a) İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
  c) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
  d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
  e) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,
  f) Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
  g) İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
  h) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,
  i) 4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.


  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek,
  tedbirleri belirlemek
  , işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak, maddesi var ancak bu
  tedbirleri almak
  ile aynı anlamda değilmidir? Çok arada bırakacak bir soru daha.

     

   
 10. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  Aynı anlamda olmaması lazım çünkü, o halde tüm şıklar doğru oluyor. Bizim görevimiz tedbirleri belirlemek, tedbir almak işverenin sorumluluğunda.Tuzak bir soru...   
  err bu yazıya teşekkür etti.
 11. err

  err TÜİSAG Üyesi

  CVP A YAZIYOR KAFAM KARIŞTI   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 12. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  A şıkkı olmazsa olmaz cevap. Cevap anahtarında sorun olabilir. Err bu soruları nerden çözüyorsun?

   
 13. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  hangi soru için A yazıyor sayın err , anlayamadım.
   
 14. err

  err TÜİSAG Üyesi

  İşyeri sağlık birimi çalışanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
  A.Elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde hemşire ya da sağlık memuru bulunması zorunludur
  B.İşyerlerinde sağlık ile ilgili eğitimi görevi işyeri hemşirelerince sürdürülür, hekimler bu konuda yardımcı olur
  C.İşyeri hekimleri işyerinde verilen yemekleri kontrol eder
  D.İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve önceliklerin belirlenmesi İşyeri hemşirelerinin görevleridir İŞ YERİ HEMŞİRESİ NASIL GÜVENLİK SORUNLARINI TESPİT EDİYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM , SAĞLIK SORUNLARI OK AMA
  ACABA HEMŞİRELER BAKIM ONARIM, YÜKSEKTE ÇALIŞMA ,KAPALI ALANDA ÇALIŞMA, ELEKTRİKLE ÇALIŞMA ,YAPI İŞLERİNDE GÜVENLİK EĞİTİMİ Mİ ALIYOR BU 4+4+4 SİSTEMİNDE ? :)

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 15. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir
  A.Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi
  B.Kapalı sistemler kullanılması
  C.Mühendislik kontrol önlemleri
  D.Lokal veya genel havalandırma sistemi   
  Gözde YAŞAR ALTUNBAŞ ve emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 16. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6 "İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır." Buna göre cevap A şıkkı.

   
 17. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  ilkyardım eğitimini hemşireler veriyor olabilir! araştıralım bunu...

   
 18. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  Kullanımın Azaltılması
  Madde 6 — İşverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler:
  a) İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır.
  b) İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır.
  Maruziyetin Önlenmesi ve Azaltılması
  Madde 7 — Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için:
  a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenecektir.
  b) Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkanlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır.
  c) Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir.
  d) Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti, Ek-III’de verilen sınır değerleri aşmayacaktır.
  e) İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır.
  1) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
  2) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
  3) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
  4) Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
  5) Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunacaktır.
  6) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.
  7) Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı ve/veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır.
  8) Özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır.
  9) Çalışanlar bilgilendirilecektir.
  10) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır.
  11) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
  12) Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddeler açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır.
  13) Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.

   
  nurdan bu yazıya teşekkür etti.
 19. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri
  Madde 30 – İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
  a. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanmasında, önceliklerin belirlenmesinde ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimine yardımcı olur,
  b. Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olur,
  c. İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder,
  d. Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve kontrolüne katılır,
  e. Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır,
  f. Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır ve gerekli kayıtları tutar,
  g. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimine yardımcı olur.
  h. İşyerinde çalışanların sağlık eğitiminde görev alır,

   
 20. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi


  bu sorunun cevabı neymiş peki?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica