18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hatalı Olan Yada Cevabı Değişmesi Gereken Sorular ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Esin Ergun Kutlu

  Esin Ergun Kutlu TÜİSAG Üyesi  Rica etsem bana da hatalı soruların gerekçelerini kurstan geldiği şekliyle gönderebilir misiniz?Gerekçelerini dilekçeme yazabilmek için.Teşekkürler
  esin.ergunkutlu@bshg.com


   
 2. Mustafa Cemil BAYRAM

  Mustafa Cemil BAYRAM TÜİSAG Üyesi


  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  ANKARA


  TARİH : 21.05.2013
  KONU : 18.05.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav Sorularına İtiraz

  Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından 18.05.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım.

  20.05.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarını açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde bazı soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim. Komisyonunuzun gerekli incelemeleri yaparak, bilgileri yazılı sınava katılan tüm C sınıfı iş güvenliği uzmanı adaylarının emeklerinin korunması ve adil bir değerlendirme yapılabilmesi için gerekli değişiklik ve/ve ya iptallerin yapılması gerekmektedir. Hatalarının gerekçeleri de soruların altında itiraz nedenini açıklamalı olarak dilekçemin ekinde belirtmiş bulunmaktayım.
  İtirazımın incelenerek; yerinde görülmesi halinde gerekli değişikliklerin yapılması, reddedilmesi halinde tatmin edici açıklama bilgi ve belgelerle tarafıma cevaplanmasını arz ederim.

  Saygılarımla,
  TC Kimlik No :
  Adı Soyadı :
  İmza :  Adres :

  EKLER:
  1. Sorulara İtiraz Ücreti Dekontu
  2. İtiraz edilen sorular ve itiraz nedeni açıklamaları

  A GRUBU KİTAPCIĞI

  14. Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin (OSGB) görev, yetki ve sorumlulukları için doğru değildir?
  A) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek yer türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri kapsayan çalışma ortamı gözetiminden sorumludurlar.
  B) İşyerinde kaza, yangın, doğal afetle ilgili önlemleri almakla görevlidirler.
  C) Sunulan hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterilmesi gerekir.
  D) OSGB’ler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.
  CEVAP ANAHTARINDA DOĞRU CEVAP = B
  İtiraz Açıklaması :
  Öncelikle belirtmek isterim ki; 27 Kasım 2010 tarihli 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 12 maddesinin ç bendinde
  ‘‘İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından sorumludurlar.’’ denilmektedir. Bu yönetmelikten anlaşıldığı gibi ‘B’ şıkkında belirtilen durum İSGB ve OSGB lerin görev yetki ve sorumlulukları arasındadır.
  Bu soruda cevap seçeneklerinden hangisisin doğru olmadığı sorulmuştur. Cevap seçeneklerinin arasında doğru olmayan bir seçenek yoktur ve dolayısıyla soruya cevap verilemez. Bu neden ile A Grubundaki 14. Sorunun iptali,

  26. I- BS 8800
  II- QS 9000
  III- ISO 9000
  IV- OHSAS 18001
  Yukarıda verilenlerden hangileri İSG yönetim sistemidir?
  A)Yalnız IV B) II ve III
  C)I, II ve IV D) I, II ve III
  CEVAP ANAHTARINDA DOĞRU CEVAP = C
  İtiraz Açıklaması:
  Cevap anahtarında doğru seçenek olarak belirtilen C seçeneğinde BS 8800, QS 9000 ve OHSAS 18001 ‘ in İSG yönetim sistemleri olduğu sonucu çıkmaktadır. BS 8800 ve OHSAS 18001 isg yönetim sistemidir. Ancak QS 9000 bir İSG yönetim sistemi değildir.
  Çünkü QS 9000, standartın 4. Maddesin(4.1’den 4.20 ye kadar)den de anlaşılacağı gibi bir Kalite Yönetim Sistemidir.
  QS 9000 Kalite Yönetim Sisteminin bu soruda İSG yönetim sistemi olarak görülmesinin nedeni ‘Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi
  nin bu sistemin içerisinde olmasıdır diye düşünüyorum. Ancak QS 9000 sisteminin 4.2.3 Kalite Planlama maddesinin a bendi Kalite Planlarının Hazırlanması bölümünde Olası Hata Türü ve Etkileri Analizi’ne değinilmiştir. FMEA bir sistemdir İSG yönetiminde Risk Yönetimi yapar fakat QS 9000 Kalite Yönetim Sisteminde kalite planlaması yapmak için kullanılmıştır. Sadece FMEA’nın QS 9000 ‘in içerinde olması QS 9000 sistemini İSG yönetim sistemi olarak sayılması için yetersizdir. Bu nedenle bu sorunun doğru cevabı ‘I ve IV’ olması gerekmektedir. Cevap seçenekleri arasında da bu cevap olmadığı için 26. sorunun iptali,

  28. Aşağıda yer alanlardan hangisi işyerindeki banyo-temizlik yerleri için uygun değildir?
  A) Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır.
  B) Duşlar 15 günde bir iyice yıkanıp dezenfekte edilecektir.
  C) Duşlarda kullanılmak için işveren tarafından havlu/peştamal sağlanmayacak, işçiler kendi malzemelerini getirecekler.
  D) İşveren, duşların kullanma zamanını, şartlarını düzenleyecektir.

  CEVAP ANAHTARINADA DOĞRU CEVAP = C
  İtiraz Açıklaması:
  Bu sorunun cevap seçeneklerinde belirtilen durumlardan hangisinin uygun olmadığı solumaktadır ve cevap anahtarında ‘C’ seçeneğinin uygun olmadığı belirtilmektedir ve doğrudur ‘C’ seçeneği uygun olmayan bir durumdur. Ancak burada atlanılan bir nokta var. ‘B) Duşlar 15 günde bir iyice yıkanıp dezenfekte edilecektir.’ Seçeneği de uygunsuzdur. Çünkü, bu seçenekten yalnızca 15 günde bir defa temizlik yapılacağı anlaşılmaktadır. Oysaki 11 Ocak 1974 tarihli 14765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü
  ’’ madde 40 son parağrafta ‘‘Duşlar, normal temizlik ve bakım dışında, her 15 günde bir, iyice yıkanıp temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.’’ Denilmektedir. Sınavda bu soruyu cevaplarken bütün C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı adayı arkadaşlarımın bu seçenek ile C seçeneği arasında kalmış olması normaldir çünkü; B ve C seçeneğinin ikisi de bu sorunun cevabıdır. Sorunun iki tane doğru cevabı olduğu için sorunun iptali,  86. Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) CE ‘‘Avrupa Kalitesi’’ anlamına gelmektedir.
  B) CE işareti, ürünün belgelerine iliştirilmelidir.
  C) CE işareti ürünün kaliteli olduğunu göstermek için iliştirilir.
  D) CE işareti, boyutları uygun olduğu takdirde ürünü iliştirilmelidir.

  CEVAP ANAHTARINDA DOĞRU CEVAP = D
  İtiraz Açıklaması:
  CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak 17 Ocak 2002 tarihli 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘‘CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Kullanılmasına Dair Yönetmelik’’ mevcuttur. Bu yönetmeliğin İKİNCİ BÖLÜM 5. Maddesinin C bendinin 3. Paragrafında ‘‘
  Ürüne veya bilgi plakasına, ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı ya da istenmediği durumlarda varsa ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngörmesi halinde ürün beraberindeki belgelere iliştirilir,’’denilmektedir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere CE uygunluk işareti ürüne iliştirilebildiği gibi ürünün belgelerine de iliştirilebilir. Ve bu yönetmeliğe göre sorunun ‘‘B) CE işareti, ürünün belgelerine iliştirilmelidir.’’ Seçeneği yanlış değildir. Bu yüzden sorunun iki tane doğru seçeneği vardır. Sorunun iptali,   
  Bayman, volkan38, SeyitAliYavuz1907 ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Murat Fatih İNAN

  Murat Fatih İNAN TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar dün dediğim üzere, dilekçemi yolladım, bakalım artık, hakkımızda hayırlısı.

   

  Ekli Dosyalar:

  volkan38, kimyager ve lanope bu yazıya teşekkür etti.
 4. mamaro1905

  mamaro1905 TÜİSAG Üyesi


  fabrikada asetilen kullanıyorum 10 yıldır rengi sarı

     

   
 5. Kürşat Dolayman

  Kürşat Dolayman TÜİSAG Üyesi

  Dedigim soruya baktinmi bsinifi yzmanlik 28. Soru akitapcigi dozimtre radyasyon olcer ben fizikciyim oyle ogrendim unvde gurultu dozimetresi gurultu olcer soruya bak anlarsin sebebi onlarda ayni soru siklarda ne var

   
  mamaro1905 bu yazıya teşekkür etti.
 6. Mustafa Cemil BAYRAM

  Mustafa Cemil BAYRAM TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar Emniyet kemeri ile ilgili yani A grubu 80. soru içinde itiraz yazacağım fakat yasal bir dayanak bulamadım herhangi bir standardı veya yönetmeliği var mı bilemedim?

     

   
 7. Remzi ELİKILIÇ

  Remzi ELİKILIÇ TÜİSAG Üyesi

  Forumdan Mehmet Özcan Bey mail adresini verip, Ankarada oldugunu ve eşinin çsb çalıştığını söylemiş idi.

  Kendisine mail attım...

  mailim şu şekildedir............

  1-)
  b kitağçığı 33 nolu soru da tüm şıkların doğru??

  soruda hangisi OSGB ve İSGB nin görev ve sorumlulukları için DOĞRU değildir diye sormuş.

  cevap şıkkı olarak B şıkkını veriyor cevap anahtarı - yani b şıkkı: İşyerinde kaza, yangın, doğal afetle ilgili önlemleri almakla görevlidirler. ( Cevap anahtarına göre doğru olmayan şık bu imiş)

  Ancak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ'nin MADDE 13 te ise şu şekilde yazmakta.

  İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları

  ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından, sorumludur der.

  ---------------------
  2-)
  bu hatadan yuzde yuz emınım

  B kitapçığı 45 nolu soru…

  I - BS 8800 bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği rehber standarttıdır ve işletme yönetimine rehberlik edecek önerileri içermektedir. Bu Standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin, işletme yönetimine entegre edilmesi
  gerektiği ve genel yönetimin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği düşünülerek hazırlanmıştır.

  II - QS 9000, ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması olup Chrysler, Ford Motor ve General Motor şirketleri tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir standarttır.

  III - ISO 9000 Serisi küçük, orta ya da büyük ölçekli herhangi bir işletme için uygulanabilecek kalite güvence standartlarini ortaya koymakta olup, mevcut herhangi bir sistem için kullanilabilir ve işletmenin iç maliyetlerini azaltmasina, etkinliğini, verimliliğini artirmasina katkida bulunur ve toplam kalite ve kalitenin sürekli iyileştirilmesi yönünde bir aşamadir. ISO 9000 serisi ürün standartlarini içermemektedir. ISO 9000 serisindeki her bir doküman farkli başvurular için bir kalite modelini tanimlamaktadir.


  IV - OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

  YUKARIDAKİLERDEN HANGİSİ İSG YÖNETİM SİSTEMİDİR?


  Cevap anahtarı doğru cevabın I, II , IV olduğunu soyluyor.

  Ancak şıklara sırasıyla baktığımızda; QS 9000 ve ISO 9000 ‘nin kendi içlerinde bir yönetim sistemi olabileceği ancak direk bir İSG YÖNETİM SİSTEMİ olmadığı yorumunu yapabiliyoruz.

  Doğru cevap I, IV olmalı. Ve bu da şıklarda yok.
  3-)

  SORU:
  kişisel koruyucu donanımlarda ce işaretinin eklenmesi sorusunda

  İTİRAZ NEDENİ: http://www.tse.org.tr/hizmetlerimiz
  ' CE '' İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ
  Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye ‘ CE’ işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.
  Bu soruda yazım hatası bulunmaktadır ve iki seçenek doğru olarak verilmiştir.  ve kendisi mailime az önce cevap vermiş.

  demiş ki: ben öğretmenim eşim çsğ çalışıyor bu sorulara itiraz ediyoruz saygılarımla...


  zaman daralıyor arkadaşlar. Mehmet bey bizim için fırsattır. Kendisine çok teşekkür ediyorum.


  altasege@hotmail.com


   
 8. dertmuhendisi

  dertmuhendisi TÜİSAG Üyesi

  ben de geçiyorum fakat desteğim olsun istiyorum Ankara'dan teslim edeceklere itiraz için 10-20 tl verebilirim
   
 9. sevinç irem

  sevinç irem TÜİSAG Üyesi

  MURAT ARKADAŞLA AYNI SORULAR... GALİBA AYNI KURSA GİTMİŞİZ   
 10. alpissus

  alpissus TÜİSAG Üyesi

  GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

  Maruziyetin Önlenmesi veya Azaltılması
  Madde 7 — Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için;

  7) Gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu ile;
  - Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak,
  - Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlenmesi,
  gibi önlemler alınacaktır.

  dolayısıyla A grubu 24.soruda "gürültüye maruz kalma süresini azaltmak" gürültü yönetmeliği açısından iş organizasyonu yani planlama ile gürültü kontrolü demektir.

  Doğru cevap B olmalıdır.
  İtiraz eden arkadaşlar yasal dayanağı ile eklemeli.

     

   
  mamaro1905 bu yazıya teşekkür etti.
 11. mamaro1905

  mamaro1905 TÜİSAG Üyesi

  68 ile kaldım kahroluyorum :(   
 12. Egemen Mühürcüoğlu

  Egemen Mühürcüoğlu TÜİSAG Üyesi

  ben şıklar değiştirilsin demiyorum ki şıkların ikisi doğru seçenektir. soru iptal edilmeli ve herkesin ki doğru sayılmalı diyorum...

  sanırım heyecandan hızlı okudunuz yanlış yorumladınız.
  yanlış anlaşılmak istemem.
  iyi çalışmalar...   
  didem27 bu yazıya teşekkür etti.
 13. ozlemozhan

  ozlemozhan TÜİSAG Üyesi

  Bir sonraki yazımda toparlamıştım hepsini

   
 14. muhendishi

  muhendishi TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar bir forum sitesinden bulduğum itiraz dilekçesini sizinle paylaşmak istedim.
  Bu doküman itiraz edeceklere çok yardımcı olacak diye düşünüyorum.
  mutlaka bakın.
   

  Ekli Dosyalar:

 15. akın dingil

  akın dingil TÜİSAG Üyesi

  ARKADAŞLAR 4 TANE SORUYA ANKARADAKİ KARDEŞİM VASITASIYLA İTİRAZ EDİYORUM. 2 TANE SORUYU GEREKÇESİYLE YAZDIM. 2 TANE DAHA KESİN GÖRDÜĞÜNÜZ SORUYU BANA GEREKÇESİYLE VARSA ELİNİZDE MSJ ATIN HEMEN DİLEKÇEYE EKLEYİP KARDEŞİME GÖNDERECEM. ACİL BEKLİYORUM.
  BENİM EKLEDİKLERİM; CE İŞARETLİ VE OHSAS 18001 SORULARI. BUNLAR DISINDA 2 TANE DAHA GÖNDERIN BANA HEMEN BEKLİYORUM. AMA GEREKÇELİ SEBEBİ VARSA YAZINKI VAKIT DARALDI HEMEN GÖNDEREYIM

   
  Doğuş1903 bu yazıya teşekkür etti.
 16. şükrü salık

  şükrü salık TÜİSAG Üyesi

   
 17. SeyitAliYavuz1907

  SeyitAliYavuz1907 TÜİSAG Üyesi

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Dozölçer
  bende size katılıyorum bu soruya itiraz edilmeli

   
 18. deniztuna2001

  deniztuna2001 TÜİSAG Üyesi

  ben itirazlarımı kargo ile gönderdim elden mi teslim etmek gerekiyordu??

   
 19. Kürşat Dolayman

  Kürşat Dolayman TÜİSAG Üyesi


  isg uzmanlık sınavı bsınıfı uzmanlık a kitapcıgı 28. soru bkz. kolay gelsin cevabı orda iptalin banko delili bunu koyun yeter ben yolladım sizde yollayın birşey kaybetmezsiniz bir sigara parası devlete sadakanız olsun uzmn olunca sizde onu dolandırın :D

   
 20. SeyitAliYavuz1907

  SeyitAliYavuz1907 TÜİSAG Üyesi

  Bende sizle aynı fikirdeyim ve bu konu hakkında doğru bir kaynak bulamadım. Ama mantık yürütülüğünde kurşunla çalışan bir işçinin sağlık sorunu ile annesinin veya babasının sağlık sorunu arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz ki? Bir ailede 3 kardeş varsa ve bu üç kardeş farklı işletmelerde maden, döküm ve ofis işlerinde çalısıyor olsunlar bu üç kardeşinde sağlık durumları kesinlikle birbirinden farklı olacaktır.Bence bu soruya itiraz kesinlikle edilmeli

   
 21. hakan06

  hakan06 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ben 4 soruya itiraz ettim. itiraz dilekçem ekte. sizden rica kesin hatalı olduğuna inandığınız soruların no ve hata nedenlerini gönderirseniz yeniden başvuru yapabilirim.

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica