18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hatalı Olan Yada Cevabı Değişmesi Gereken Sorular ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Erdem BULUT

  Erdem BULUT TÜİSAG Üyesi  18 MAYIS 2013 tarihli İş Güvenliği Uzmanlığı B SINIFI Sınavında

  yanıtı hatalı verilmiş ve iptali gereken sorular :

  ( Sorular B SINIFI sınavı , B kitapçığına göre numarasıyladır )  YANITI CEVAP ANAHTARINDA yanlış şıkla belirtilen sorular : ( 4 adettir )  36. SORU :

  OHSAS 18001 ’ de yer alan politikada aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

  OHSAS ‘da ; sürekli iyileştirme, kontrol,denetleme ve gözetim, yasal mevzuata uygunluk, sürekli gözden geçirme faaliyetleri ve iyileştirme politikanın temel unsurlarıdır.

  Ancak OHSAS 18001 politikasında, o kuruma ait risklerin detayı ve büyüklüğü yer almaz, bu husus, yönetim programının, iyileştirmelerin, kurum hedeflerinin, düzeltici faaliyet ve risk analizlerinin konusudur.

  Dolayısıyla, B şıkkı yanıtı yanlıştır, doğru olan yanıt D şıkkıdır.

  __________________________________________________________________________  39. SORU :

  OHSAS 18001’ e göre, acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır ?

  Yanıt anahtarında B şıkkı denmiş, yani “Kontrol etme ve uygulama” ifadesi denmiş ki, bu açık ve kesin bir hatalı durum. Plan - prosedür oluşturma, hazırlık ve süreçler, OHSAS’da PUKİ metodolojisine göre ( Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir ) sıralamasına göre, ilk sırayı yani sistemin ilk basamağını “PLANLAMA” yı oluşturur.

  Bu sebeple, doğru yanıt A ) PLANLAMA şıkkı olarak A şıkkıdır.

  54. SORU :

  Karmaşık yapıda ki kişisel koruyucu donanımlara girmeyen aşağıdakilerden hangisidir ?

  Karmaşık yapıda ki kişisel koruyucu donanımlar, ikili/karma ya da birkaç sistemi iç içe barındıran, kopleks, özel tarif ve eğitim gerektirebilen koruyuculardır.

  Doğru yanıt A şıkkı denmiş, ancak “ yüksek basınçlı ortamlar için acil durum ekipmanları” özel tasarımlı, bileşik ve özel tarif-eğitim gerektiren türde koruyuculardandır.

  Cevap şıklarında, basit / temel ve karmaşık olmayan, çalışanın/ işyerinin derhal takıp kullanabilmesini sağlayan D şıkkında ki yüksekten düşmeye karşı kullanılan ( emniyet kemeri, düşme ağı vb. ) donanımlardır. Doğru yanıt D şıkkıdır.

  ________________________________________________________________________

  68. SORU:

  Ekranlı araçlarda, çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi aşağıdakilerden hangisi değildir ?

  Yanıt sehven A denmiş yani “Kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi”, ofis faaliyetlerinde ve ekranlı araç çalışmaları için eğitimlerde verilen önemli bir husustur.

  A şıkkı doğru yanıt değildir, doğru yanıt D şıkkıdır : “Ekranlı Araçların tasarımı”, çalışanların konusu olmayıp, tasarım, bir üretim teknolojisi, ergonomi bilimi ve tasarım mühendisliği konusudur.Çalışanın çalışma ve ergonomisiyle ilgili bir husus değildir, dolayısıyla çalışanlara verilen eğitiminde bir parçası-konusu değildir.

  İPTAL EDİLMESİ GEREKEN SORULAR VE GEREKÇELERİ : ( 4 adettir )  32. SORU:

  Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan birisi değildir ?

  C şıkkı doğru denmiş. Soruyla yanıt çelişir olmuş. Bu yanıt, soru “ kazançlardan birisidir ?” şeklinde sorulsaydı doğru olurdu. Ayrıca doğru şık olan C de ki cümle devrik cümledir, anlam boşluğu vardır. OHSAS kalite yönetim sistemi, temel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği’ni esas aldığından, verimi / kapasiteyi arttırmayı hedef almaz. Yani eğer soru cümlesine göre düşünülürse, doğru yanıt A şıkkıdır.

  SORU İPTAL EDİLMELİ ya da yanıtı A şıkkına çevrilmelidir.

  47. SORU :

  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder ?

  Yanıt olarak A şıkkı : “İşyerinin düzensizliği” denmiş. Bu ifade bilimsel ve teknik bir ifade değildir, göreceli bir yorum ifadesidir.

  Teknik ve mevzuat da geçen ya da parametrik bir ifade ile belirtilmeliydi. Örneğin “ çalışma zemininin engellerle dolu olması, kaçış yolları ve kapılarının malzeme ile işgalli olması-önlerinin kapalı olması, çalışma tezgahlarının dağınık ve risk içerir halde olması,istif ve depolamanın riskli-rastgele olması, atölye-soyunma odası-yemekhane gibi işyeri eklentilerinin iç içe ve mevzuata uygun normlarda olmaması “ gibi.

  Bu soru, bu bağlamda, muallak ve göreceli/ soyut yanıtı nedeniyle geçersizdir.

  SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

  ______________________________________________________________________

  58. SORU :

  SGK 2011 istatistik yıllığına göre, 2011 yılında, iş kazası sebebiyle hayatını kaybeden toplam çalışan sayısı” sorusu cümle olarak yanlıştır. Soru da “ülkemizde” veya “Türkiye’de” ifadesi unutulmuştur.

  Diğer SGK sorusunda, Türkiye’de ki iş kazalarında” ifadesi doğru olarak geçmiş, ancak bu soruda bu sehven unutulduğundan, ölümlü iş kazası sayısının Dünyadakimi-ülkemizdekimi sorulduğu belirsizleşmiştir. Sınava giren birçok kişi, dünyada ki ölümlü kaza sayısının sorulduğunu sandığını ifade etmektedir. Soru bu şekliyle, dünyada ki iş kazasında ki hayat kayıplarını kastediyor olabilir durumdadır. Soru cümlesinde anlam boşluğu vardır.

  SORU İPTAL EDİLMELİDİR.  62. SORU :

  Kurşun kromat tozu birikimi en fazla hangi organda görülür ?

  Yanıt anahtarında doğru yanıt “ B) Kemikler “ denmiş. Ancak tıp literatürüne ve tespit edilmiş çok sayıda klinik vakaya göre, kurşun kromat en çok “ parankimal organlarda ( organların temel-yumuşak doku kısımlarında yani göğüs kafesinde ki organlarda, bilhassa ağırlıklı olarak karaciğer ve akciğerlerde ),kemik iliği ile kanda ve kemiklerde görülmektedir.

  Bu sebeple, soru birden çok yanıt şıkkı içermektedir. Yanıt şıkları içerisinde verilen Karaciğer, Akciğer yanıtları da bilimsel olarak geçerlidir. Eğer Karaciğer, Akciğeri içeren şıklar sorunun yanıt şıkları arasında olmasaydı, kemikler yanıtı geçerli olabilirdi. Sorunun hatalı olduğu açık ve kesindir. SORU İPTAL EDİLMELİDİR.


   
 2. Erdem BULUT

  Erdem BULUT TÜİSAG Üyesi

  18 MAYIS 2013 tarihli İş Güvenliği Uzmanlığı B SINIFI Sınavında

  yanıtı hatalı verilmiş ve iptali gereken sorular :

  ( Sorular B SINIFI sınavı , B kitapçığına göre numarasıyladır )  YANITI CEVAP ANAHTARINDA yanlış şıkla belirtilen sorular : ( 4 adettir )  36. SORU :

  OHSAS 18001 ’ de yer alan politikada aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

  OHSAS ‘da ; sürekli iyileştirme, kontrol,denetleme ve gözetim, yasal mevzuata uygunluk, sürekli gözden geçirme faaliyetleri ve iyileştirme politikanın temel unsurlarıdır.

  Ancak OHSAS 18001 politikasında, o kuruma ait risklerin detayı ve büyüklüğü yer almaz, bu husus, yönetim programının, iyileştirmelerin, kurum hedeflerinin, düzeltici faaliyet ve risk analizlerinin konusudur.

  Dolayısıyla, B şıkkı yanıtı yanlıştır, doğru olan yanıt D şıkkıdır.

  __________________________________________________________________________  39. SORU :

  OHSAS 18001’ e göre, acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler ile ilgili plan ve prosedür oluşturma çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin hangi unsuru kapsamında yer alır ?

  Yanıt anahtarında B şıkkı denmiş, yani “Kontrol etme ve uygulama” ifadesi denmiş ki, bu açık ve kesin bir hatalı durum. Plan - prosedür oluşturma, hazırlık ve süreçler, OHSAS’da PUKİ metodolojisine göre ( Planla-Uygula-Kontrol Et-İyileştir ) sıralamasına göre, ilk sırayı yani sistemin ilk basamağını “PLANLAMA” yı oluşturur.

  Bu sebeple, doğru yanıt A ) PLANLAMA şıkkı olarak A şıkkıdır.

  54. SORU :

  Karmaşık yapıda ki kişisel koruyucu donanımlara girmeyen aşağıdakilerden hangisidir ?

  Karmaşık yapıda ki kişisel koruyucu donanımlar, ikili/karma ya da birkaç sistemi iç içe barındıran, kopleks, özel tarif ve eğitim gerektirebilen koruyuculardır.

  Doğru yanıt A şıkkı denmiş, ancak “ yüksek basınçlı ortamlar için acil durum ekipmanları” özel tasarımlı, bileşik ve özel tarif-eğitim gerektiren türde koruyuculardandır.

  Cevap şıklarında, basit / temel ve karmaşık olmayan, çalışanın/ işyerinin derhal takıp kullanabilmesini sağlayan D şıkkında ki yüksekten düşmeye karşı kullanılan ( emniyet kemeri, düşme ağı vb. ) donanımlardır. Doğru yanıt D şıkkıdır.

  ________________________________________________________________________

  68. SORU:

  Ekranlı araçlarda, çalışmalarda verilecek başlıca eğitim konularından birisi aşağıdakilerden hangisi değildir ?

  Yanıt sehven A denmiş yani “Kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi”, ofis faaliyetlerinde ve ekranlı araç çalışmaları için eğitimlerde verilen önemli bir husustur.

  A şıkkı doğru yanıt değildir, doğru yanıt D şıkkıdır : “Ekranlı Araçların tasarımı”, çalışanların konusu olmayıp, tasarım, bir üretim teknolojisi, ergonomi bilimi ve tasarım mühendisliği konusudur.Çalışanın çalışma ve ergonomisiyle ilgili bir husus değildir, dolayısıyla çalışanlara verilen eğitiminde bir parçası-konusu değildir.

  İPTAL EDİLMESİ GEREKEN SORULAR VE GEREKÇELERİ : ( 4 adettir )  32. SORU:

  Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminin kurulmasıyla elde edilmesi beklenen kazançlardan birisi değildir ?

  C şıkkı doğru denmiş. Soruyla yanıt çelişir olmuş. Bu yanıt, soru “ kazançlardan birisidir ?” şeklinde sorulsaydı doğru olurdu. Ayrıca doğru şık olan C de ki cümle devrik cümledir, anlam boşluğu vardır. OHSAS kalite yönetim sistemi, temel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği’ni esas aldığından, verimi / kapasiteyi arttırmayı hedef almaz. Yani eğer soru cümlesine göre düşünülürse, doğru yanıt A şıkkıdır.

  SORU İPTAL EDİLMELİ ya da yanıtı A şıkkına çevrilmelidir.

  47. SORU :

  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder ?

  Yanıt olarak A şıkkı : “İşyerinin düzensizliği” denmiş. Bu ifade bilimsel ve teknik bir ifade değildir, göreceli bir yorum ifadesidir.

  Teknik ve mevzuat da geçen ya da parametrik bir ifade ile belirtilmeliydi. Örneğin “ çalışma zemininin engellerle dolu olması, kaçış yolları ve kapılarının malzeme ile işgalli olması-önlerinin kapalı olması, çalışma tezgahlarının dağınık ve risk içerir halde olması,istif ve depolamanın riskli-rastgele olması, atölye-soyunma odası-yemekhane gibi işyeri eklentilerinin iç içe ve mevzuata uygun normlarda olmaması “ gibi.

  Bu soru, bu bağlamda, muallak ve göreceli/ soyut yanıtı nedeniyle geçersizdir.

  SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

  ______________________________________________________________________

  58. SORU :

  SGK 2011 istatistik yıllığına göre, 2011 yılında, iş kazası sebebiyle hayatını kaybeden toplam çalışan sayısı” sorusu cümle olarak yanlıştır. Soru da “ülkemizde” veya “Türkiye’de” ifadesi unutulmuştur.

  Diğer SGK sorusunda, Türkiye’de ki iş kazalarında” ifadesi doğru olarak geçmiş, ancak bu soruda bu sehven unutulduğundan, ölümlü iş kazası sayısının Dünyadakimi-ülkemizdekimi sorulduğu belirsizleşmiştir. Sınava giren birçok kişi, dünyada ki ölümlü kaza sayısının sorulduğunu sandığını ifade etmektedir. Soru bu şekliyle, dünyada ki iş kazasında ki hayat kayıplarını kastediyor olabilir durumdadır. Soru cümlesinde anlam boşluğu vardır.

  SORU İPTAL EDİLMELİDİR.  62. SORU :

  Kurşun kromat tozu birikimi en fazla hangi organda görülür ?

  Yanıt anahtarında doğru yanıt “ B) Kemikler “ denmiş. Ancak tıp literatürüne ve tespit edilmiş çok sayıda klinik vakaya göre, kurşun kromat en çok “ parankimal organlarda ( organların temel-yumuşak doku kısımlarında yani göğüs kafesinde ki organlarda, bilhassa ağırlıklı olarak karaciğer ve akciğerlerde ),kemik iliği ile kanda ve kemiklerde görülmektedir.

  Bu sebeple, soru birden çok yanıt şıkkı içermektedir. Yanıt şıkları içerisinde verilen Karaciğer, Akciğer yanıtları da bilimsel olarak geçerlidir. Eğer Karaciğer, Akciğeri içeren şıklar sorunun yanıt şıkları arasında olmasaydı, kemikler yanıtı geçerli olabilirdi. Sorunun hatalı olduğu açık ve kesindir. SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

   
 3. muhendishi

  muhendishi TÜİSAG Üyesi

  Merhaba arkadaşlar,

  Ben de 3 soruya itiraz etmeyi planlıyorum. a grubunda 86-26-20 nolu sorular.
  86 ve 26 ya birşeyler yazdım (26. soruda sadece kaynak olarak linkler verdim. Bu sebeple yeterli olduğundan emin değilim.).Fakat 20. soru -dozimetre fiyaskosu- için birşeyler yazamadım. Eğer aranızda bu soru için dilekçe yamış olan varsa kopyasını bana iletebilir mi?( 6:00 pm' e kadar)

  Allah yardımcımız olsun.

     

   
  fahriyamac ve Erdem BULUT bu yazıya teşekkür etti.
 4. reeaall

  reeaall TÜİSAG Üyesi


  bende sizinle aynı fikirdeyim ama bugün dilekçe yazsam yarına Ankara'ya ne ptt yoluyla ne de kargo ile yetiştiremiyorum. İş güvenliği B sertifikasına sahip arkadaşımın yorumu da sorunun cevabının B olduğu yönünde.

   
  melik şereflişan bu yazıya teşekkür etti.
 5. imdat

  imdat TÜİSAG Üyesi

  1. Dozimetri nedir?
  Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlar ve yapılan işlemleri ifade eden sistemdir.

     

   
 6. imdat

  imdat TÜİSAG Üyesi

  1. Dozimetri nedir?
  Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlar ve yapılan işlemleri ifade eden sistemdir.

   
 7. ibrahimabdulkadir

  ibrahimabdulkadir TÜİSAG Üyesi

   
 8. ibrahimabdulkadir

  ibrahimabdulkadir TÜİSAG Üyesi


  LÜTFEN İTİRAZ EDİLECEK TÜM SORULAR ALTATA YAZILSIN VE SİTE YÖNETİMİ HESAP NUMARASI VERSİN.BEN 10.-TL Yİ SEVE SEVE GÖNDERİRİM.   
  melik şereflişan ve hülya ayyıldız bu yazıya teşekkür etti.
 9. Erdem BULUT

  Erdem BULUT TÜİSAG Üyesi

  İtiraz, sınav yanıt anahtarı açıklandıktan sonra ki 3 iş günü içerisinde, Ankara İSGGM ye yazılı dilekçe ve soru başına 10 TL harç yatırılıp dekontuyla yapılacak.
  3 işgünü yarın akşam mı, Perşembe akşamı mı bitiyor belirsiz, ama zaman kaybedemezsiniz. Dilekçe de TC kimlik no ve yanıt için adres bulunacak şartı var.
  İtiraz harcı Ziraat Bankasına yatıyor. C sınıfı sınavın en az 5-6 sorusu iptal olur gibi gözüküyor, ancak başvurularınızı yapmalısınız.
  Benim detaylı soru iptal mesajım B sınıfı sınavı içindir.

     

   
 10. memostar

  memostar TÜİSAG Üyesi

  ben 2.sorunun iptal olmayacağını,14.sorunun bütün şıklarının doğru olduğundan dolayı iptal edilmesi gerektiğini,88.soruya gelince o konuda kararsızım açıkçası yani mantıken tezgah yüksekliği 90 metre yada 90 mm olamayacağı için birim vermesede aralığı bilenlerin soruyu rahatlıkla cevapladıklarını düşünüyorum...   
 11. muhendishi

  muhendishi TÜİSAG Üyesi

 12. ibrahimabdulkadir

  ibrahimabdulkadir TÜİSAG Üyesi   
  berna61 bu yazıya teşekkür etti.
 13. sevinç irem

  sevinç irem TÜİSAG Üyesi

  Gürültü Dozimetresi
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6/2/2003 tarihli olarak kabul edilen Gürültü Yönetmeliği çerçevesinde çalışanların gün boyunca maruz kaldıkları gürültü değerlerine sınırlama getirilmiş ve bunun tespiti, korunması üzerine bazı tarifler yapılmıştır.
  Ölçümler TS EN ISO 9612 nolu standartta belirtilmekte olan Lex ya da Lmar ifadesine göre yapılır.
  “Farklı sürelerdeki iş günlerinden gürültüye maruz kalmaları kıyaslamak için, birçok amaçla, daha kısa veya daha uzun (Te) süreli günlük meslekî gürütüye maruz kalmanın 8 saatlik bir anma iş gününe normalize edilmesi istenir. Bu standardda 8 saatlik süreye karşılık gelen zaman aralığına (T0) denilmiştir. ”
  Normalleştirilmiş günlük gürültüye maruz kalma seviyesi aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanır:
  [​IMG]
  Ayrıca Lmar değerinden hesaplarak elde yüzdesel doz değeri ile ölçüm süresince ve sonrasında günlük dozun ne kadarının alındığını belirtir.
   
 14. altasege

  altasege TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar şuan bakanlıktayım ve itiraz için dilekce hazırlıyorum eşim zaten bu bakanlıkta calışıyor para sorun değil lütfen bizim bulamadığımız sizin bulduğunuz şeyler çok önemli çünkü itiraz sebebinize göre inceleme yapılacakmış diyelim hata var ama kimse hata burada demesse soru doğru kabul ediliyormuş haberiniz olsun nasılsa itiraz edilir bu soru iptal olunur diye bir şey yok kısaca ben öğretmenim ve 72 doğrum var gibi gözüküyo ama böyle sacma sapan sınav olurmu mail:altasege@hotmail.com

   
 15. glpr

  glpr TÜİSAG Üyesi

  1)Hangi kaynak olduğunu belirtmesine gerek yok, gaz kaynağında da ark kaynağında da su kullanılmaz.
  kaldı ki kaynak yapılan malzeme metal yani D sınıfı yangınlara müsait olduğunu düşünüyorum.
  2)Halon gazının kullanımının yasak olması zaten onu direkt eliyor şıklar arasından, bundaki sıkıntınızı anlayamadım.   
 16. pflk

  pflk TÜİSAG Üyesi

  3 yıl içerisinde 2 kez girme hakkınız var.Değiştirmezler ise

   
  wowozange bu yazıya teşekkür etti.
 17. ibrahimabdulkadir

  ibrahimabdulkadir TÜİSAG Üyesi

  CE konusunda ki itirazına katılıyorum.

   
 18. fuunda

  fuunda TÜİSAG Üyesi

  bende bu soruya b dedim aileden gelen hastalık genetiktir iş kapsamlı değil ayrıca d şıkkında uygulanabilir diyor yani ucu açık evet uygulanmalı dese kesin bişey olsa tamam ama d şıkkı mantıksız
  ayrıca şimdi dilekçenizi hemen yzıp gönderirseniz yetişir bende yarım saat önce yolladım dilekçemi

   
 19. deck

  deck TÜİSAG Üyesi
  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
  Hakkında Yönetmelik
  (11/2/2004 tarihli,25370 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.)

  EK-II
  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ

  CİLT KORUYUCULARI
  - Koruyucu kremler / merhemler

   
 20. selman şamlı

  selman şamlı TÜİSAG Üyesi

  iptal edilecek sorularla ilgili bir fikri olan varmı?

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica