18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hatalı Olan Yada Cevabı Değişmesi Gereken Sorular ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. kerim dede

  kerim dede TÜİSAG Üyesi  iptal edilen soru zaten dogru olarak kabul edıyor 71 yaptıysan 71 dır asagı ınme sansı yok. rahat ool gecmıssın hocam


   
  Tunahan FİDAN ve GULDANE YILMAZ bu yazıya teşekkür etti.
 2. Mete TAŞCI

  Mete TAŞCI TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşım bir de şöyle düşün tehlikenin tanımını hatırla, riskin tanımını hatırla "iş kazası" risk mi dir?

   
 3. recepöndercoban

  recepöndercoban TÜİSAG Üyesi

  c sınıfı b grubunda 77. soru c değilmi ? 14 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış.

     

   
 4. larantalya

  larantalya TÜİSAG Üyesi

  A kitapcigi aşağıdaki cevaplar yanlış ve şaibeli değil mi ?? Bu sorulara itiraz etmeyi düsünüyorum. Sınırdayım...
  88.
  81.
  80.
  75.
  68.
  43.
  40.
  24.

   
 5. frknfb

  frknfb TÜİSAG Üyesi

  Söylediğiniz gibi bu soruda "B" şıkkı da doğru gözüküyor itiraz etmekte fayda var.

     

   
  Seyidoglu60 bu yazıya teşekkür etti.
 6. kerim dede

  kerim dede TÜİSAG Üyesi

  bencede iş kazası rısk degıldır sonuctur , c sıkkıınada boyle yanlıs bır cumle kurarsan bızde ısaretlerız. aydınlatma ve devamında carpma kayma dusme gıbı bır sık olsaydı d sıkkına gecerdık

   
 7. Kürşat Dolayman

  Kürşat Dolayman TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi İşyeri Sağlık ve Gü-
  venlik Birimi (İSGB) ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) görev, yetki ve sorumlulukları için doğru değildir?
  A) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı
  yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve
  düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı
  gözetiminden sorumludurlar.
  B) İşyerinde kaza, yangın, doğal afetle ilgili önlemleri almakla görevlidirler.
  C) Sunulan hizmetlerin sağlanması sırasında işin
  normal akışını aksatmamaya özen gösterilmesi gerekir.
  D) OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
  tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya
  kuruma devredemezler

  Bu sorunun tüm sıkları doğru kesin iptal edilecektir. Hiç sıkıntı etmeyin banko iptal
   
  kimyagerhayriye bu yazıya teşekkür etti.
 8. mirrr

  mirrr TÜİSAG Üyesi

  Merhaba o sorunun cevabı değiştirildi daha sonrasında.. iptal edilen sorularla birlikte açıklama yapıldı.
  "A kitapçığında 94 nolu sorunun cevap şıkkının (a) yerine (b) olarak düzeltilmesi."   
  Seyidoglu60 ve Sedat_Jeolog bu yazıya teşekkür etti.
 9. OZGUR78

  OZGUR78 TÜİSAG Üyesi

  aynı sorulara tekrar tekrar takılıp duruyorsunuz.

  bir önceki sayfada yazılan cevabı da okumuyorsunuz.
  takıldığınız soruda ilgili yönetmeliği açarsanız cevabı daha rahat verebilirsiniz.

  titreşim yönetmeliği


  İKİNCİ BÖLÜM


  Madde 6 — İşyerlerinde mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:

  a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendi ve 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa ölçecektir. Ölçüm, bu Yönetmeliğin Ek’indeki A ve B Bölümlerinin 2 nci maddelerine uygun olarak yapılacaktır.

  b) Mekanik titreşime maruziyet düzeyi; kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlemler ile ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere, ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşacak titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

  Yukarıdaki değerlendirme özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak yapılacak ölçüm yerine geçmez.

  c) Yukarıda (a) bendinde belirtilen değerlendirme ve ölçümler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen yetkili uzman kişi veya kuruluşlarca planlanıp yapılacak ve uygun aralıklarla tekrarlanacaktır. Mekanik titreşime maruziyet düzeyi hakkındaki değerlendirme ve/veya ölçümlerden elde edilen veriler daha sonra tekrar kullanılmak üzere uygun biçimde saklanacaktır.

  d) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (c) bendine göre yapılacak risk değerlendirmesinde özellikle aşağıdaki hususları dikkate alacaktır:

  1) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,

  2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri,

  3) Riske duyarlı işçilerin sağlık ve güvenliğine olan etkiler,

  4) Mekanik titreşim ile işyeri veya başka bir iş ekipmanı arasındaki etkileşimden kaynaklanan ve işçinin güvenliğine tesir eden dolaylı etkileri,

  5) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri,

  6) Mevcut ekipman yerine kullanılabilecek, mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış iş ekipmanının bulunup bulunmadığı,

  7) Bütün vücut titreşimi maruziyetinin işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam etmesi durumunda maruziyetin boyutu,

  8) Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları,

  8. madde açık ve net
  soruda hata yok  Eğitim

  Madde 13 — İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir:

  a) Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler,

  b) Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler,

  c) Hijyen kuralları,

  d) Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması,

  e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dahil yapılması gereken işler,

  Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.

  hastalıklar ile ilgili bir eğitim tanımlanmamış.
  soru ve cevap doğru.

  bu iki soruyu artık tartışmayın.

     

   
 10. kıwo55

  kıwo55 TÜİSAG Üyesi

  Ancak soruda;
  Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen ÇOCUKLARIN (çocuk işçi demediği için) 40 saat doğru olabilir...   
  hbartvinli bu yazıya teşekkür etti.
 11. dhidem

  dhidem TÜİSAG Üyesi

  Mantığım Planlama dedi ve onu işaretledim fakat sanırım yönetmelikte böyle bir madde yok. Yönetmeliği göz önüne alırsanız itiraz etmeniz sonuç vermez...   
 12. maliyücel

  maliyücel TÜİSAG Üyesi

  katılıyorum

   
 13. seart

  seart TÜİSAG Üyesi

  Madde 184 - Daire (tepsi) testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır :
  1) Daire testere tezgahlarında, çalışma tablasının yerden yüksekliği 85-90 santimetre olacaktır.
  2) Daire testerenin üstü ve etrafı, mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen bir koruyucu ile örtülecek ve testerenin tabla altındaki kısmı da korunacaktır.
  3) Uzun parçaların kesildiği tezgahlarda, sıkışmayı önlemek için, ayırıcı bir bıçak veya kama bulunacak ve el ile iş verilen tezgahlarda, kısa parçaları veya kesilmesi biten uzun parçaları itmek için, kayar takozlar bulundurulacak ve bunların kullanılması sağlanacaktır.
  4) Daire testere tezgahlarında kullanılan ayrıcı bıçaklar, testere diş genişliğinden dar ve testere gövdesinden kalın olacak, tabla üzerinden yüksekliği 5 santimetreden az olmayacak, testere yüksekliğinden 2 milimetre aşağıda bulunacak ve testereye (3) milimetre açıklıkta kavisli bir şekilde yapılmış olacaktır.
  5) Daire testereler, bakımlı, ayarlı ve keskin olacak, arıza görülenlerle çatlak olanları derhal çıkarılacak ve çatlak uçları, delinecek dahi olsa, tekrar kullanılmayacaktır.
  6) Kalas biçen büyük testereli tezgahlarda, operatörün önüne tel korkuluk ve daire testerenin üstüne, ayarlı bir siper konacaktır. Çift testereli tezgahlarda, parça sıkışmasına engel olacak şekilde uygun ayırıcılar bulunacaktır.
  7) Sürekli odun kesen daire testere tezgahlarında, testere üzerine tabladan 15 santimetre yükseklikte 3 milimetre kalınlıkta saç veya 4 santimetre kalınlıkta tahtadan yapılmış bir koruyucu bulunacaktır.
  8) Sarkaç (Üstten mafsallı) testere tezgahlarında koruyucu eteği, testerenin ekseninden aşağıya kadar uzatılacak, yanları menteşe kapaklı olacak, testere, geri çekilme durumunda ve kesmez vaziyette iken de alt kısmı korunmuş olacak ve testerenin önden tablayı aşması önlenecektir.
   
 14. Kürşat Dolayman

  Kürşat Dolayman TÜİSAG Üyesi

  Kişisel audiodosimeter işyerinde gürültüye maruziyeti ölçer. Bu alet dozu veya gürültüye maruziyetin yüzdesini gösterir. Logging dosimeter¸yasal olarak izin verilen (90 db'lik gürültüye 8 saat boyunca sürekli maruziyet) dozu dikkate alarak zaman içindeki sesin basıncını ölçer ve günlük dozu hesaplar

  şıklarda bunun tam yazması lazımdı bir harf için iptal edildiyse buda iptal edilmelidir.Bennce

   
 15. akın dingil

  akın dingil TÜİSAG Üyesi

  aynen öyle. cümle saçma kurulmuş kesinlikle iptal edilmesi gereken bir soru çünkü ne demek istediği ANLATILAMAMIŞ.   
 16. seart

  seart TÜİSAG Üyesi

  evet doğru risk farklı iş kazası farklı

   
 17. kerim dede

  kerim dede TÜİSAG Üyesi

  bence orda mesele tıtresımın ısıtme kaybına neden olması degıl tabıkı olmaz , bence asıl sorun c sıkkında tehlıke ve ıs kazası verılmıs olması yanı rısk degıl orda rısk yetersız aydınlatmadan dolayı carpma olabılır dusme olabılır oyle yazılsa elbette d sıkkı cevap ısaretlerdık , ama oyle yazılmamıs yetersız aydınlatma var adam dustu ama bısey olmadı ıs kazası mı oldu? hayır ? eger rıskı belırtıceksen carpma dusme kayma vs yazıcaksın ıs kazası olur demıyceksın sonuc gerceklestıkten sonra ıs kazası olur onun adı .

   
 18. abuzer kadayıf

  abuzer kadayıf TÜİSAG Üyesi

  merhaba arkadaşlar.

  b kitapçığı 21. soruyu yorumlarmısınız lütfen?

  aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekimliği hizmetlerinin temel uygulamaları arasında yer almaz?

  ben d şıkkı yani "kişilerin niteliklerine uygun işte çalışmasının sağlanması" yapmıştım. bu bana iş güvenliği uzmanının görevi gibi geliyor.

  cevap b şıkkı yani "iş yerlerinde iyileştirici sağlık hizmetleri sağlanması" denmiş.

  ilk yardım ya da acil müdahale de bir iyileştirici hizmet değilmidir sizce? bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba?

   
  seytug bu yazıya teşekkür etti.
 19. dogan7

  dogan7 TÜİSAG Üyesi

  kürşat bey önlemleri almakla görevlidir kanunlar görev ve yükümlülükleri işverene bırakmıyorlarmı

   
 20. ayhan1683

  ayhan1683 TÜİSAG Üyesi

  1.Tehlike risk eşleştirme sorusuda yanlış deilmi sizce ??

  A)Yüksekte çalışma - Düşme
  B)Kimyasal madde - Zehirlenme
  C)Yetersiz Aydınlatma - İş kazası
  D)Titreşim - İşitme kaybı
  C şıkkı da şahibeli A şıkkıda şahibeli.
  Yüksekte çalışma tehlike değil risktir bence iptal gerektiren bir sorudur.

  2.B kitapçığı 4. soru

  Bu tarz kaynak ve kesme işlemleri yapılırken çalışanın meşgul edilmemesi ve çalışan kişinin işine konsantre olarak değişen şartlara göre pozisyonunu iyi ayarlaması gerekmektedir .

  Bu konularla ilgilenen bilim dalı hangisi olamaz.
  Endüstriyel hijyen bu konuyla nasıl bağdaştırılmış çözemedim doğrusu.

  B. Kitapçığı 21. soru

  Kişilerin niteliklerine uygun işte çalışmasının sağlanması eksik bir cümle. Sağlık açısından uygun denmesi lazımdı. Yoksa Kaynakçıyı tutsun torna atölyesine versin iş yeri hekimi. Yani kişilerin niteliklerine uygun işte çalışmasının sağlanması işyeri hekiminin görevi değil bence.

  B Kitapçığı 43. soru

  Gürültüye maruz kalma süresini azaltmak planlama ile de yapılabilecek bir risk kontroldür. Bence çelişkili sorulardan biriside budur.

  B kitapçığı 45. soru

  Bs800 bir yönetim sistemi bile değil bir rehberdir
  qs 9900 bir sistemidir
  Bu sorununda iptal edilmesi gereklidir.

  B kitapçığı 91. soru

  Yüksekte çalışmada bulunduğu noktayı değiştirebilmesi için emniyet kemeri bağlandığı sabit noktadan geçici olarak sökülebilir demiş. Bizlere başından sonuna kadar öğretilen her ne şartta olursa olsun emniyet kemeri bağlandığı noktadan sökülemez anca başka bir şekilde bağlandıktan sonra sökülebilir.

  B kitapçığı 94. soru

  Çalışma prensibindeki değişiklik iş ekipmanlarında güvenliği nasıl olumsuz etkiliyor onu da tam çözemedim. Yani çalışma prensibinde olumlu bir değişiklikte yapıyor olabilirim bu soruda çelişkilidir bence.

  B kitapçığı 99. soru

  Bütün arkadaşların söylediği gibi birim verilmemiş ben doğru yaptım ama kesinlikle iptal olması gereken bir sorudur.


  Verdiğim bilgiler eksik yada yanlış olabilir kusura bakmayın arkadaşlar. Sadece birlikte yorumlayalım diye yazdım.

   
 21. gklp

  gklp TÜİSAG Üyesi

  ancak alt işveren o iş yerinde bir tüzel kişilik altında çalışabilir

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica