18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Duyurusu | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Duyurusu

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  SINAVIN ADI
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
  sınav ÜCRETİ
  Aday; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 22 Nisan- 03 Mayıs 2013 tarihlerinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
  sınav BAŞVURUSU
  Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 22 Nisan-03 Mayıs 2013 tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.
  Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 10 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.
  sınav YERİ
  ANKARA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)
  sınav TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
  18 Mayıs 2013, Cumartesi günü, Saat: 10.00
  sınav UYGULAMASI
  sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
  Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
  Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (10 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr, adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.
  Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
  sınav UYGULAMA DUYURUSU
  2
  SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
  sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise sınav talep eden İSGGM’ye teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
  sınav SORULARI
  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
  İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
  NO
  KONU ADI
  YÜZDE (%) ORANI
  1
  Hukuk
  5
  2
  Genel İSG Konuları
  15
  3
  Mevzuat
  30
  4
  Sağlık
  35
  5
  Teknik
  15
  A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
  NO
  KONU ADI
  YÜZDE (%) ORANI
  1
  Hukuk
  5
  2
  Genel İSG Konuları
  15
  3
  Mevzuat
  30
  4
  Sağlık
  10
  5
  Teknik
  40
  3
  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
  GRUP NO
  GRUP ADI
  1
  İşyeri hekimliği
  2
  C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
  3
  B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
  4
  A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
  Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
  Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
  Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
  Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
  Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
  Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
  İLETİŞİM ve DUYURU
  Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147” telefonundan yararlanabileceklerdir.
  Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  sınav soru ve cevap anahtarları 20 Mayıs 2013 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır.
  Adayların sınav sonuçları 12 Haziran 2013 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.
  sınav İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
  Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.
  4
  Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
  Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.
  sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
  Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
  Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir.
  Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.
  Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.
  18 Mayıs 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.
  Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

  Kaynak : http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/duyuru/IsYeriHekim_IsGuvnUzm.pdf


   

  Ekli Dosyalar:

  seher efe bu yazıya teşekkür etti.
 2. melihd

  melihd TÜİSAG Üyesi

  sınav ücreti internet üzerinden yatabiliyor mu?

   
 3. sevgay

  sevgay TÜİSAG Üyesi

  22 Nisan-03 Mayıs 2013 tarihine kadar para yatıramıcazmı. bu tarihlerde yatırmak mı gerekiyor? Birde sınav yerleri kesin ne zaman belli olacak. malum otel rezervasyonu için gerekecek.

     

   
 4. burçin.gumus

  burçin.gumus TÜİSAG Üyesi

  Bu sınava başvuru şartları nedir? Ben gittiğim bir seminerde İSİG dersi almış lisans bölümü mezunları da İş Güvenliği uzmanı olabilir denilmişti. Yanlış mı biliyorum. Ben Çalışma Ekonomisi mezunuyum ve İSİG dersi aldım. Katılabilir miyim? Ve KPSS gerekiyor mu?

   
 5. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar,

  2011 aralık ile iligili bir istatistik çalışması yaptım

  diğer sınavlar ile iligili de yapmayı düşünüyorum(tabi iş durumum uygun olursa)

  Risk Değ: 11 soru
  Sosyal haklar ve 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu:8 soru
  Elektrik: 8 soru
  Makinalar ve diğer araçlar: 8 soru
  Bakım onarım ve inşaat : 5 soru
  Çalışma ortamı ve sağlık gözetmi: 6 soru
  Maden : 4 soru
  İSGtarihi, hukuk,iş hukuku,"Ramazzzini...:)"ndan soru gelmemiş. Diğer tüm konlardan 1-3 arası soru var. Örenğin: ohsas 1,gürültü 3,yangın 3,çalışma hayatında etik 1,işçi eğitimi 3,genç işçiler 2..vb...

     

   
  stil15 ve hlyfizik bu yazıya teşekkür etti.
 6. f.kevser

  f.kevser TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ben B sınıfı sınavına başvuracağım. Verilmesi gereken evraklarda dilekçe var, fakat bu dilekçenin matbuu bir formatı var mı ? Yoksa herkes kendine göre bir dilekçe mi yazacak? ben duyurulara baktım, denk gelmedim..

   
 7. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

 8. o_caglar07

  o_caglar07 TÜİSAG Üyesi

  Ben de daha göremedim sanırım daha eklenmemiş
   
 9. fatmaaktaş

  fatmaaktaş TÜİSAG Üyesi

  henüz aktif olmamış, görüştüm meb'le, gün içinde aktif olacakmış.

     

   
  o_caglar07 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica