18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sonrası Soruları Ve Cevapları Buradan Paylaşabilirsiniz

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. zehratrm

  zehratrm TÜİSAG Üyesi  Kemal bey
  ) Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?

  A) Kurşun ve arsenik işleri
  B) Çimento sanayii işleri
  C) Montaj işleri
  D) Kaynak işleri

  ancak 7,5 saat buna dikkatinizi çekmek istiyorum. buradaki ancak kelimesi en fazla anlamında olup açık ve nettir. mevzuatta da bu şekildedir.
  soruda olmayan işi soruyor . şıklarda tek bir seçenek var oda montaj işleri .
  bu soruda itiraz edilecek bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum.


   
  Kemal Erdal Çelen bu yazıya teşekkür etti.
 2. Kemal Erdal Çelen

  Kemal Erdal Çelen TÜİSAG Üyesi

  Yönetmeliğe göre "En fazla 7,5 saat/gün çalışılacak iş MONTAJ işi olabilir mi?
  Tekrar düşünün Zehra hanım!....Ben böyle algılıyorum

   
 3. zehratrm

  zehratrm TÜİSAG Üyesi

  Kemal bey biraz uzun olacak ama ; soruda aşağıdaki işlere dahil olmayan işi soruyor ki tek seçenek var oda montaj işleri.

  Günde Ancak Yedibuçuk Saat Çalışılabilecek İşler

  Madde 4 – Bir işçinin günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır:

  a) Kurşun ve arsenik işleri

  1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri,

  2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işleri,

  3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işleri,

  4) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle yakılması işleriyle levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü, yapımı gibi kurşun veya kurşun alaşımıyla çalışılan işler,

  5) Üstübeç, sülügen, kurşun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşiklerin hazırlanması işleri,

  6) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve oyuncak yapımı işleriyle bina, dokuma ve otomobil boyacılığı ile dar, iç mekan ve sağlığa uygun olarak havalandırılmayan mekanlarda yapılan boyacılık, renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) işleri,

  7) Kurşun levhaları birbirine kaynatma işleri.

  b) Cam sanayii işleri

  1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),

  2) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde),

  3) Ateşçilik işleri,

  4) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde),

  5) Basınçla yapılan cam işleri (cam tazyiki işleri),

  6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işleri (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde),

  7) Camı fırın başından alma işleri,

  8) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,

  9) Traş işleri,

  10) Asitle hak ve cilalama işleri,

  11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işler (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde),

  12) Pota ve taş odalarında görülen işler.

  c) Cıva sanayii işleri

  1) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma işleri, akümülatörcülükte çinko amalgamı işleri, harç malzemesi yapımında cıvalı kurşunlu yapılan lehimcilik işleri,

  2) Cıvalı aletler yapımı işleri,

  3) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapımı işleri,

  4) Süblime, kalomel ve cıva fulminat gibi cıvalı bileşiklerin hazırlanması işleri ve laboratuvarlarda cıvayla yapılan işler.

  d) Çimento sanayii işleri

  1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri,

  2) Otomatik fırınlarda pişirme işleri,

  3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde).

  e) Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler:

  1) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edilmesi ve taşınması işleri (tozun etrafa yayılmasını önleyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),

  2) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri,

  3) Kimyasal arıtma işleri,

  4) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işleri,

  5) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,

  6) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri,

  7) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri.

  f) Çinko sanayii işleri

  1) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,

  2) Damıtma fırınının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri,

  3) Çinkoyla alaşım yapılması işleri,

  4) Çinko tozunun ambalajlanması işleri,

  5) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehimciliği işleri,

  6) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınai işler,

  7) Elektrolitik çinko madeni üretilen tesislerdeki işler.

  g) Bakır sanayii işleri

  1) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında yapılan işler,

  2) Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri,

  3) Bakır fabrikalarında cevherin yıkama, flotasyon ve izabe işleri,

  4) Hurda bakırın eritilerek dökülmesi işleri.

  h) Alüminyum sanayii işleri

  1) Alüminyum oksit üretimi işleri,

  2) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,

  3) Alüminyum madeni üretimi işleri.

  ı) Demir ve çelik sanayii işleri

  1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler,

  2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,

  3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işler,

  4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işleri,

  5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işleri,

  6) Demir ve çelik presleme makinelerinde yapılan işlerle bu makinelerin sıcak demir veya çelikle beslenmesi ve yapılan sıcak parçaların kaldırılma veya taşınması işleri,

  7) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi işleri.

  j) Döküm sanayii işleri

  1) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,

  2) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve döküme hazır duruma getirilmesi işleri,

  3) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit maden eritme (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma getirilmesi işleri,

  4) Maden eritme ve dökme işleri,

  5) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlenmesi işleri,

  6) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

  k) Kaplamacılık işleri

  1) Parlak ve mat kaplama işleri (galvano),

  2) Polisaj işleri,

  3) Kalaycılık işleri,

  4) Doldurma yoluyla galvanizleme işleri,

  5) Asitle yüzey temizleme işleri.

  l) Karpit sanayii işleri

  Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

  m) Asit sanayii işleri

  1) Asit için hammaddelerin hazırlanması işleri,

  2) Asidin yapılma safhalarındaki işler,

  3) Asidin dinlendirilme, yüklenme, boşaltılma ve taşınması işleri,

  4) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

  n) Akümülatör sanayii işleri

  1) Akümülatör yapım ve onarım işleri,

  2) Akümülatör suyu hazırlama ve şarj işleri.

  o) Kaynak işleri

  1) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak işleri,

  2) Toz altı kaynak işleri,

  3) Oksijen ve elektrik kaynağı işleri.

  p) Madenlere su verme işleri

  1) Su verme işleri (sertleştirme),

  2) Semantasyon işleri.

  r) Kauçuk işlenmesi işleri

  1) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması işleri,

  2) Sağlığa uygun olarak havalandırılmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanılmadan yapılan sıcak vulkanizasyon işleri.

  s) Yeraltı işleri

  Maden ocakları işleri (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işler.

  t) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

  Doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işler.

  u) Gürültülü işler

  Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işler.

  v) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler:

  Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).

  y) Pnömokonyoz yapan tozlu işler

  Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerlerindeki işler.

  z) Tarım ilaçları

  Tarım ilaçları kullanımı işleri.

     

   
  Kemal Erdal Çelen bu yazıya teşekkür etti.
 4. deming

  deming TÜİSAG Üyesi

  itirazları okurken bir tane itiraza takıldım.. testere tabla yüksekliği sorusunda birim yazılmamış ve dolayısıyla soru iptal edilmeliymiş.. anlamadığım şu ; soruya yalnış cevap veren arkadaşlar ( mesela 80 yada 100 diyen ) soruda birim olsaydı , doğru olan şıkkı mı işaretleyeceklerdi.

   
  zehratrm bu yazıya teşekkür etti.
 5. bekir111

  bekir111 TÜİSAG Üyesi

  merhaba arkadaşlar , ben bu sınavda 70 dogruda kaldım ve ihtiraz edilen sorularada dogru cevap verdim. şayet ihtirazlar kabul edilirse benim sınavı geçememe gibi bir durumla karşı karşıya kalma ihtimalim ve geçememe gibi bir durumum oluşurmu? saygılar.

     

   
 6. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  iş yeri hekimi sorusu kesin yanlış arkadaşlar

   
 7. atakan35

  atakan35 TÜİSAG Üyesi

  İşyeri hekimi ve ce sorusu yanlış ve iptal olucak arkadaşlar
   
 8. Bu soruyu hangi zihniyetle sordun arkadaşım önce bunu açıklarmısın?Önemli olan doğru veya yanlış olması değil binlerce kişinin hayatının geleceği bağlı olduğu bi sınav dilinin bu kadar bozuk olması.Gürültü sorusunu düşün hangisi olmalıdır dedi iki cevbı var Hz olsa 20 desibel olursa 0 dB anladınmı şimdi arkadaşım birim neden önemli soruda.   
 9. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  testere sorusu da kesin iptal olur

     

   
 10. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Ağır ve tehlikeli iş” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabileceği işler Ek-3’te belirtilmiştir.”

  “Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında çalıştırılamaz.

  Ayrıca yaş kayıtlarına bağlı olarak müsaade edilen işlerden olsalar dahi hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işlerinde, parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işlerde, gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde, fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, işyeri hekimi raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, para taşıma ve tahsilat işleri ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler çalıştırılamaz.”
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3, başlığı ile birlikte ekteki şekilde değiştirilmiştir.
  MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


  “Ek-3
  16 Yaşını Doldurmuş Fakat 18 Yaşını Bitirmemiş Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler
  1. Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğla, ateş tuğlası işleri ile boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri.

  2. Kurutma ve yapıştırma işleri, kontrplak, kontratabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işleri.
  3. Parafinden eşya imali işleri.
  4. Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.
  5. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. (PVC’nin imali ve PVC’den mamül eşyaların yapımı hariç)
  6. Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili, otomobil ürünleri ve benzerleri).
  7. Kağıt ve odun hamuru üretimi işleri.
  8. Selüloz üretimi işleri.
  9. Kağıt ve kağıt ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve malzemenin imali işleri.
  10. Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler.
  11. Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri.”   
 11. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  genç işçi tanımı arkadaşlar.   
 12. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  cevap 15-18 diyor arkadaşlar

   
 13. Dostum o tanım değil,16 yaşını tamamlamış ama 18 yaşını doldurmamış genç işçiler diyor...Bende bu soruyu yanlış yaptım, tüm yönetmeliklerde 6331 de de genç işçi tanımı 15 yaşını doldurmuş,18 yaşını doldurmamış diye geçiyor.
   
 14. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  biz 4857 iş kanunundan sorumluyuz ama.bi dahaki sınavdan 6331 den sorumluyuz...

   
 15. AABDULLAH

  AABDULLAH TÜİSAG Üyesi

  4857 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu 16-18 diyor   
 16. Kemal Erdal Çelen

  Kemal Erdal Çelen TÜİSAG Üyesi

  Bekir bey, bu ilginç sorunuzu yanıtlamaktan zevk duyacağım.
  Doğru yanıt verdiğiniz sorulardan herhangi birisi itirazlar sonucu iptale değilde şık değişikliğine uğrarsa durumunuz kritikleşir; iptali söz konusu soruların fazlalığı karşısında ise puanınızın artma olasılığı bile vardır. Yeter ki söz konusu sorular doğru yanıtlarınız kapsamında olmasın. Hadi bakalım Bekir bey. bu bilgiler doğrusunda yanıtlarınızı gözden geçirmek size düşüyor. Sevindirici haberlerinizi beklemek umudu ile kalın sağlıcakla.

   
  bekir111 bu yazıya teşekkür etti.
 17. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Tanımlar
  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını,
  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
  Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,
  Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;

   
 18. bekir111

  bekir111 TÜİSAG Üyesi

  aydınlatmanız için teşekkürler Kemal bey, sınav sonucunu beklemek gerekiyor. inşallah herkes bu sınavı geçer.

   
 19. hkodabasi

  hkodabasi TÜİSAG Üyesi

  iptal edilen sorular doğru kabul edilecek

   
  bekir111 bu yazıya teşekkür etti.
 20. deniss9999

  deniss9999 TÜİSAG Üyesi

  merhabalar inşallah soruların şıkları değişmez sizin için.

   
  bekir111 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica