18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Mine 06

  Mine 06 TÜİSAG Üyesi  A Grubunda 17. ; B Grubunda 7. soru

  Soru:Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem Al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  A) Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  B) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımın sağlama
  C) Faaliyet planın izleme ve gerçekleştirme
  D) Mevcut durumu analiz etme

  Cevap Anahtarı; Cevap A

  Soru hatalıdır
  Aşağıda gerekçeleriyle beraber hatalı olan durumlar gösterilmiştir.

  1- Geçmiş yıllarda kurumunuzun yapmış olduğu sınavda Planlama aşamasında Risk değerlendirmesi yer almaktadır denilmiş, buradaki soruda Planlama aşamasında yer almazın cevabı olarak Risk değerlendirmesi denilmiştir

  2 TEMMUZ 20011 B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ VE UZMANLIĞI sınavında yer alan

  A Grubu 22. B Grubunda 2. Soru

  Soru: Risk değerlendirmesi TS18001 standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır?

  A) Uygula
  B) Planla
  C) Kontrol et
  D) Önlem al

  Cevap Anahtarı : Cevap B  2 Temmuz 2011 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında Risk değerlendirmesi Planlama aşamasında iken

  18 Ağustos 2013 yılında C sınıfı İş güvenlik uzmanlığı sınavında Risk Değerlendirmesi Planlama aşamasında değil denilmiştir


   
  ugurcaner bu yazıya teşekkür etti.
 2. eskmn

  eskmn TÜİSAG Üyesi

  Şimdiye kadar yazılan en mantıklı ve gerçekçi iptal dilekçesi budur. Tebrik ediyorum bu soruların iptallerine kesin gözüyle bakıyorum. Bir de yürürlükten kalkmış olan sorular mecburen iptal edilecek çünkü resmi duyuru var. Dolayısı ile bu sınav iptale gidecektir. Fakat iptal etmemek için ne yapacaklar, nasıl hak yenecek onu bilemiyorum...

   
 3. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar mantıklı sorular paylaşalım lütfen yarınki tek şansımız ankarada olan bilinçli arkadaşlarımızın itirazları olacaktır...
  KESİN YANLIŞ SORU Manisa olduğum için dilekçemde bu yoktu o yüzden Ankaradaki arkadaşlarıdan yardım bekliyorum ...
  20) İş sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.?
  A)işveren veya işveren vekili
  B)risk değerlendirme uzmanı
  C)işyeri temsilcileri
  D) işyerinde VARSA destek elemanı
  resmi gazete Tarihi: 29.12.2012 resmi gazete Sayısı: 28512
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
  Bakanlık cevabı B olarak görülen bu sorunun ilgili yönetmeliğine bakıldığında;D Şıkkında belirtilmiş olan '' İş yerinde varsa destek elemanı'' ifadesininde ekipte bulunması zorunlu değil anlamı çıkmaktadır.Yönetmelikte verilen tanımlamaya uymamaktadır.

  Ayrıca ilgili yönetmeliğin Madde 6 d bendinde de, riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar tanımına,b şıkkında verilmiş olan risk değerlendirmesi Uzmanı ifadesini kastetmektedir.

     

   
 4. Ayal

  Ayal TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar; A
  Aşağıda gerekçeleri ile sunulmuş sorulara itiraz edilebilir. Bilgi ve değerlendirmenize sunarım.

  "18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan C sınıfı uzmanlık sınavı soruları hakkındaki görüşlerimiz A kitapçığı üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

  İtiraz İçin;
  Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

  Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.

  sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

  SORULAR

  A KİTAPÇIĞI 17. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  A) Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  B)Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
  C)Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  D) Mevcut durumu analiz etme

  Doğru Cevap A seçeneği verilmiştir.

  Fakat; Türk Standartları Enstitüsü’nün yayınladığı TS 18001 (Nisan 2008) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar standardında ;

  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI:
  4.3.PLANLAMA:
  4.3.1.Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi

  Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

  Buna göre A seçeneğinde verilen ‘Risklerin değerlendirmesi, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme’ olgusu planlama aşamasındadır.

  Sorunun C seçeneğinde verilen ‘Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme’ döngünün uygulama ve işletme safhalarında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalıdır.

  A KİTAPÇIĞI 30.SORU:
  Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde, acil çıkış kapıları ve yangınla ilgili hiçbir hüküm ve madde yoktur. Yasal dayanağı yanlış verilen soru iptal edilmelidir.
  Sorunun dayanağı tüzük İşçi sağlığı ve İş güvenliği tüzüğüdür. Ayrıca tüzüklerin ikisinin de yürürlükte olmaması sorunun iptali için bir nedendir.

  A KİTAPÇIĞI SORU 32
  Doğru kabul edilen cevap : C

  Yasal veya literatürdeki dayanağı olan ve ismi Gürültü yönetmeliği diye bir yönetmelik yürürlükte değildir.
  Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik isimli bir yönetmelik yürürlüktedir. Söz konusu yönetmelikte de MARUZİYET ETKİN DEĞER diye bir kavram bulunmamaktadır soru iptal edilmelidir.

  A KİTAPÇIK 35.SORU
  Doğru kabul edilen cevap : A
  Olması gereken cevap : A ve D

  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU. http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r02.htm
  Beta parçacıkları da alfa parçacıkları gibi belli bir yük ve kütleye sahip olduklarından madde içerisinden geçerken yolları üzerinde iyonlaşmaya sebep olurlar. Ancak bu iyonlaşma, alfa parçacıklarının oluşturduğu iyonlaşmadan daha azdır. Çünkü bu parçacıklar alfa parçacıklarına göre daha hafif ve yüz kere daha giricidirler. Yine de bunlardan korunmak için ince alüminyum levhadan yapılmış bir zırh malzemesi yeterlidir.
  D seçeneği de yanlış verilmiştir. Nedeni ise; Nötronlar sadece kalın beton, su veya parafin kütleleriyle durdurulabilirler.

  A kitapçığı 51.
  Kaynak işleminde ; Özellikle kesme yüzey düzgünlüğü için parça kalınlığına göre alev ayarı yapılır. Alev ayarı yapmak için önce yakıcı gaz(O2) bir miktar açılır, sonra yanıcı gaz(Asetilen) açılır.
  Dolayısıyla sorunun yanıtı A değil B olmalı

  A KİTAPÇIĞI 56.SORU.
  Klakson sesleri farklı olmalıdır şıkkına yanlış denilmiş fakat yürürlükte olmayan tüzüğe göre klakson sesleri farklı olmalıdır?
  Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri, işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli ve titiz olacak ve aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:459)

  A KİTAPÇIĞI SORU 58

  Doğru kabul edilen cevap : C
  Olması gereken cevap : B
  Yasal veya literatürdeki dayanağı
  Madde 387 - Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.
  Madde 388 - Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
  Yasal dayanağı artık kalmayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünden soru sorulmuştur?

  A KİTAPÇIĞI SORU 59
  Doğru kabul edilen cevap : C
  Sorunun A şıkkında işçinin kolayca kullanabileceği yerde NE bulunacaktır?
  Soru cümlesinde, tüzükten hangi konuyla ilgili soru sorulduğu net değildir. Şıklardan gidilerek, soru tahmin edilmektedir. İptal edilmelidir.

  A KİTAPÇIĞI SORU 62
  Sorunun dayanağı olan mevzuat bilgisi yoktur? Yüksekte çalışmada emniyet kemeri kullanma ile ilgili bilgi İşçi sağlığı iş güvenliği Tüzüğüne göre 3 metre, Yapı işlerinde işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğü içinde 4 metre olacaktır.
  Dolayısıyla soru iptal edilmelidir.

  A KİTAPÇIĞI 73.SORU
  A ve D şıkları da doğrudur.

  A KİTAPÇIĞI 78.SORU
  B ve C şıkları ikisi de doğrudur.

  A KİTAPÇIK 85.SORU
  Yürürlükte Olmayan Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük'e göre sormuş. 30.12.2012 tarihinden itibaren tüzüğün dayanağı kalmadığından iptal edilmelidir.
  Soru Sorulmuş ve Ayrıca, Soruda 4 Tane Boşluk Vardır Ama Cevaplarda 3 Boşluk Vardır. İptal Edilmelidir"


   
 5. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar MSDS li soruyu paylaşıp durmayalım lütfen soru doğrudur yukarıdaki vermiş olduğu paragraftan çıkartılacak bir sorudur o soruda kimyasallarla alakalı bir ortam değildir buna itiraz etmemenizi öneririm onun yerine sorulan yönetmelikleri açın ve iyice okuyun ispatınızı bu şekilde yapmanızı dilerim...

     

   
  mehmet emin ceylan bu yazıya teşekkür etti.
 6. Alihan DAĞHAN

  Alihan DAĞHAN TÜİSAG Üyesi

  Benimde 69 netim var, Vinç sorusunu doğru yaptım.İptali istenen sorularda iptal edilirse kazanma umudum doğuyor.sınav gerçekten çok anlaşılmaz ve zordu.Bu yanlış soruları hazırlayanları komisyondan çıkarsınlar artık.Birde arkadaşlar iptal olayı ne zaman sonuçlanır.

   
 7. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  klakson sorusuna da itiraz etmemenizi öneririm çünkü farklı seslerin kullanılması demiyor,farklı ses tonlarının kullanılması diyor,Ton farkı önemli değildir;Biraz dikkatlice yapalım bilgi karmaşasına neden olmayalım lütfen herkes burada Uzman olmak istiyor fakat bilinçli hareket etmek en iyisi galiba...Benim şahsi düşüncemdir...
   
 8. CemalDemir

  CemalDemir TÜİSAG Üyesi

  Arkadaslar cok acil tavsiye bekliyorum ben bugun iadeli taahhutlu yolladim ama yaptigim arastirma sonucu iadeli tahhutlunun bu cumaya kadar girmesi mumkun degilmis. Acaba yarin sabahtan ziraat bankaaindan dekontumun asli gibidirini alsam ve tekrar aps ilemi yollasam yada moto kurye ilemi yada otobuse veeip ankaradan birinemi ulastirsam ne yapsamki yaa 5 soruya para yatirdim kafam karisti iyice   
 9. nogay

  nogay TÜİSAG Üyesi

  bizim kursun hatalı bulduğu sorular ben 5 soruya itiraz etmiştim, varsa itiraz edecek aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz
  18 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVINDA HATALI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN SORULAR:
  1- (A KİTAPÇIĞI 17. - B KİTAPÇIĞI 7. SORU): Kitapçıkta doğru cevap olarak belirtilen A Şıkkı-“Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme” planlama aşamasında yer almaktadır. (TS 18001-2008) Cevap yanlış
  2- (A KİTAPÇIĞI 30. – B KİTAPÇIĞI 40. SORU): Soruda yer alan bilgiler “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”nde yer almamaktadır. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin EK IV-A-3. Maddesinde yer almaktadır. İlgili mevzuatın adı yanlış yazılmış.
  3. (A KİTAPÇIĞI 62. - B KİTAPÇIĞI 72. SORU) : Soruda yer alan metinin hangi mevzuata ait olduğu belirtilmemiştir. Soru metni “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” nün 521. Maddesinde yer almaktadır. Ancak soruda anılan Tüzük referans olarak gösterilmemiştir.
  4. (A KİTAPÇIĞI 78. - B KİTAPÇIĞI 67. SORU): Şıkların hepsi doğru olduğundan, en önemli nedeni vb. açıklama olması gerekirken böyle bir vurgulama yapılmamıştır.
  5. (A KİTAPÇIĞI 50. - B KİTAPÇIĞI 70. SORU): Kaynak atölyelerinde lokal havalandırma etkin koruma yöntemlerindendir. Sorunun doğru cevabı olarak belirtilen (D) şıkkında genel havalandırma ile birlikte lokal havalandırma da yer almaktadır. Dolayısıyla 4 seçenek de doğru kabul edilmelidir.
  6. (A KİTAPÇIĞI 51. - B KİTAPÇIĞI 42. SORU): Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ders notlarında; yanıcı yakıcı gaz tüplerinin kullanıldığı kaynak işlerinde önce oksijen tüpü vanasının açılmasın gerektiği belirtilmektedir. Doğru cevap (B) şıkkı olmalıdır.
  7. (A KİTAPÇIĞI 58. - B KİTAPÇIĞI 49. SORU): Doğru cevap (C) olarak belirtilmiştir. Ancak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 387. Maddesine göre, doğru cevap (B) şıkkı olmalıdır.
  8. (A KİTAPÇIĞI 59. - B KİTAPÇIĞI 50. SORU): Cevap şıklarından (A) da, özne yoktur.
  9. (A KİTAPÇIĞI 75. - B KİTAPÇIĞI 64. SORU): Ortam havasında Azot miktarı belirtilmediğinden ve Azot’un da boğucu gaz olması nedeniyle cevap şıklarının tamamı doğru olmalıdır.
  10. (A KİTAPÇIĞI 85. - B KİTAPÇIĞI 95. SORU): Soru metninde 4 (dört) boşluk, cevap şıklarında ise 3 (üç) değer verilmiştir. Soru ve cevap uyumsuz.
  11. (A KİTAPÇIĞI 65. - B KİTAPÇIĞI -75 SORU): Sorunun (D) şıkkında 4-12 kg belirtilmeksizin cevap oluşturulmuştur. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 99.madde 5 inci fıkrada kg özellikle belirtilmiştir.
  Ayrıca; Tüzük hükümlerine ilişkin soruların, Tüzüklerin yürürlükte olmaması nedeniyle iptali gerekmektedir.


     

   
  hasancakar ve foodengineer01 bu yazıya teşekkür etti.
 10. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  hala herkes %19-%2-%0,5 li soruda 4 boşluk vardının peşinde...Arkadaşlar karbondioksit olacak, karbonmonoksit değil biraz dikkatli araştıralım böyle kimse kimseye yardım etmiyor,aksine bilgi karmaşası içinde insanlar boğuluyor ispatları yönetmelik olarak ispat şeklinde yaparsanız daha iyi olur bencelerle olmaz bu iş yani...Sonuçta resmi bir kuruma bir şeyler ispatlamaya çalışıyorsunuz...   
  nogay bu yazıya teşekkür etti.
 11. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  bu arada muhtemelen azot gazlı fena kokulu soru A78 iptal olmayacak çünkü direkt İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte bu cümle var bilgilerinize sunarım...   
 12. chemistanbul45

  chemistanbul45 TÜİSAG Üyesi

  bu arada avatarım ''sınav sorularında 65 doğru olduğunu öğrenince ben'' ifadesidir :D

   
  birhilaluğruna, fkumas, cansu67 ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 13. nogay

  nogay TÜİSAG Üyesi

  Emin olunuz sizin dediğiniz gibi 10 kişide 1 kişi çıkar birçok arkadaş dün geceden beri sağlam ynetmelik tüzük ne gerekiyorsa sağlam bir yada birden çok dayanak göstererek itiraz etti, söylediğiniz soruya ben itiraz ediyorum hazır dilecek yarın verecek arkadaş karbonmonoksit karbondioksit olayını da yazarak.
   
 14. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  ARKADAŞLAR A20 itiraz eden varmı biliyormusunuz ANKARADAKİ DUYARLI UZMAN ADAYLARI ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM BU SORU KESİNLİKLE HATALIDIR VE İTİRAZ DAHİLİNDE KESİN REDDEDİLECEKTİR.OKUYAN GÖREN VARSA BU MAİLİ LÜTFEN DİKKATE ALIN VE BİRİLERİ İTİRAZ ETSİN.ÖZEL MAİL ADRESİM ufuk.topal@mmo.org.tr .dir.Hertürlü irtibata geçebilirler itirazlar hakkında elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım...

   
  birhilaluğruna, fahriyamac ve cansu67 bu yazıya teşekkür etti.
 15. Kasımda da aynı şeyler olmayacağı garanti mi lütfen netlik olsun dökümanlar bir olsun net olsun asıl sorulacak yerler belli olsun bilgi kirliliği içinde uzman olacakla olamayacağın da bir farkı olsun. Ayrıca belge parası var bu da ayrı konu kursa o kadar para veriyoruz yetmezmiş gibi belge parası da isteniyor kağıt parçası 400 lira eder mi ben onu çalışarak almışım haketmişim. Belgeyi alınca sanki trilyoner olucaz :)   
 16. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  @nogay bey A20 sorusuna bakarmısınız ben veremiyorum dilekçe yetişmez çünkü sizin de yanlışsa buna da itiraz edebilirmisiniz Ankaradasınız galiba itiraz nedeninizi kaynağını yönetmeliğini yazacağım kesin iptal soru...

   
 17. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi

  20) İş sağlığı ve Güvenliği risk değerlendirmesi Yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir.?
  A)işveren veya işveren vekili
  B)risk değerlendirme uzmanı
  C)işyeri temsilcileri
  D) işyerinde VARSA destek elemanı
  resmi gazete Tarihi: 29.12.2012 resmi gazete Sayısı: 28512
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.
  Bakanlık cevabı B olarak görülen bu sorunun ilgili yönetmeliğine bakıldığında;D Şıkkında belirtilmiş olan '' İş yerinde varsa destek elemanı'' ifadesininde ekipte bulunması zorunlu değil anlamı çıkmaktadır.Yönetmelikte verilen tanımlamaya uymamaktadır.

  Ayrıca ilgili yönetmeliğin Madde 6 d bendinde de, riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar tanımına,b şıkkında verilmiş olan risk değerlendirmesi Uzmanı ifadesini kastetmektedir.

   
 18. seher tütenk

  seher tütenk TÜİSAG Üyesi

  Bence bu sınavın sonuçları çan eğrisi ile değerlendirilsin. Çünkü sınava az bir zaman kala yeni mevzuattan sorumlu olunacağı yayınlandı, buna rağmen sınavda yeni mevzuata ait pek çok soru vardı.Bu da başarı oranını düşürdü. Eminim Pek çok İş güvenliği uzmanı adayı eğitim aldığı kurumlarda eski mevzuat üzerinden eğitildi. Eğitim kurumları bu sınavda yeni mevzuatı beklemiyordu. Tamamen plansız hareket ve organizasyon bozukluğu. Hem eğitim kurumlarını hem de sınavı düzenleyen kurumu kınıyorum, zayıf organizasyonlarından dolayı. Bu sınav kesinlikle çan eğrisi ile ölçülmeli. Bu konuda yapılabilecek bir girişim varsa yapılmalıdır.

   
  bbaşar ve tegv bu yazıya teşekkür etti.
 19. ferihan

  ferihan TÜİSAG Üyesi

  merhaba arkadaşlar,
  hatalı bulduğumuz sorulara itiraz edelim fakat sizden bir ricam daha var. milli eğitim bakanlığına çalışma bakanlığına , iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne, milletvekillerine mail gönderelim, telefon edelim, fax çekelim. hatları kilitleyelim. yıllardır yapılan bu yanlışlıklara bir son verilsin. sorunu kökten çözelim. ben anlamıyorum. insanların eğitiminde en büyük rolu olan milli eğitim bakanlığı sürekli aynı hataları yapıp halkın güvenini sıfıra indirdi. biz ve öncekiler yandık. bundan sonrakiler yanmasın. kim bilebilir belki sınavı da iptal ettirebiliriz. milli eğitim bakanlığı yıllarca hazırladığı hatalı sorularla sınava girenlerin kafasını iyice karıştırmış olup doğru sorularda da hata yapılmasına sebep olmuştur. belki bu sefer hakkımızı hakkıyla iade ederler


   
  bbaşar, S.Hakan GÖRGÜN, tegv ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 20. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  ARKADAŞLAR Bİ BAKIN VE YORUMLARINIZI BEKLİORUM BUNLARIN DIŞINDAKİLERİDE PAYLAŞIN ALLAH NE VERDİYSE İTİRAZ EDİCEM BUKADAR OLMAZ

   
  Ercan Mattaoğulları bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica