18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular | Sayfa 312 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi  ı ııh.. birinci iptal o olmaz.. soruda ne demiş? hangi yönetmeliğie göre?


   
 2. Bianegro

  Bianegro Guest


  :Dhahahhh...yasin bey:D....itiraz dilekçenizde soruyu verdiniz savunması yok, savunması var soru yok:DD

   
 3. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

  EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır.)  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  b) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az kırk saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğiticilerin eğitimi belgesini,

  c) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

  ç) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan programı,

  d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

  e) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

  f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

  g) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,

  ğ) Teknik eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM

  İşverenin Yükümlülükleri

  İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü

  MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir.

  b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

  c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir.

  (2) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

  (3) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

  (4) İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

     

   
 4. Bianegro

  Bianegro Guest


  ali bey iskeleye gelin:D..orada yorum yaptım fikriniz yok mu

   
 5. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  bura dediğin? iskele sorusu mu?
  o zaten iptal gibi dostum.. bağlanarak indirme şıkkı da yanlış oğlu yanlıştır.. iptal etmezlerse kendileri bilir.. hakim karşısında hesap verirler.. cukkacukka

     

   
 6. gilgin

  gilgin TÜİSAG Üyesi

  Lokanta işletme sahibi olanların üye olduğu Oda. Ticaret odası da işveren kuruluşudur.

   
 7. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  2. BÖLÜM MADDE 5 İPTAL EDER
   
 8. Bianegro

  Bianegro Guest

  yasin bey..hesapladık
  48 bin kişi sınava girdi   
  ISGurusu bu yazıya teşekkür etti.
 9. Bianegro

  Bianegro Guest


  ali bey..okudunuz mu..işaret zamiri kullanmadı...bağlanarak dedi..yöntemini belirtmedi

     

   
 10. Alihan DAĞHAN

  Alihan DAĞHAN TÜİSAG Üyesi

  Yarın iptalleri bekliyoruz, olması gereken en az 9 iptal 2 şık değişimi benim tahminim 5 iptal 2 şık değişikliği   
 11. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  tamam bizde aksini sölemedik.. bu soruda iptale koşar..   
 12. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  1 TANE
  BEN 10 TANE İTİRAZ YAPTIM BİLİON
  OZAMAN KENDİM HAZIRLADIM ZOR HAZIRLADIM
  OLDUĞU KADAR KARDEŞİM
  alnım okadar hatam olsun :D

   
  Bianegro bu yazıya teşekkür etti.
 13. Bianegro

  Bianegro Guest


  iki şık değişimi değil..1 şık değişimi...asetilen sorusu şık değişikliği olmayacak
   
 14. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  VE İŞVEREN VE BERBER İPTAL OLMASIN BEN SORCAM ONLARA

   
 15. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  İPTAL OLUCAKMI PEKİ ?
  gene büyük küçültüm oke   
 16. Bianegro

  Bianegro Guest


  ee ben de koşamaz diyorum da:D

   
 17. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  evet ama kurulan veya dan sonra.. işveren kuruluşu veya bu kuruluş tarafından kurulan.. :D

  burda anlaşamayız belliki.. geç oldu ben gider.. iyi geceler herkse..

   
 18. Bianegro

  Bianegro Guest


  iptal kaçarı yok..

   
 19. Bianegro

  Bianegro Guest


  görüşürüz ali bey..yarın açıklanabilir..canlı yayına bekleriz:D

   
 20. yasiner

  yasiner TÜİSAG Üyesi

  neden koşamaz kardeşim açıklama pls

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica