18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular | Sayfa 29 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. İSMAİL SOLAK

  İSMAİL SOLAK TÜİSAG Üyesi


   
 2. missisg

  missisg TÜİSAG Üyesi

  deniz hanıma kaynaklarıyla birlikte mail atmalı.onları düzenlemesi gerek.biraz fazla iş düştü deniz hanıma.

   
 3. Bora Alevok

  Bora Alevok TÜİSAG Üyesi


  oksiasetilen kaynağı sorusundaki hata için verdiğiniz metin nerede geçiyor, dilekçede belirtmek için yasal dayanağımız nedir? bilgilendirirseniz sevinirim..

     

   
 4. emrah duman

  emrah duman TÜİSAG Üyesi

  4 SORUYU AÇIKLAMASI İLE BİRLİKTE VERDİM.
  SINAVDAN KALIP 2000 LİRALARI KURSA VERECEĞİMİZE, 100 LİRA VERİP HAKKIMIZI ARAYALIM.


  B Kitapçığı 57. Soru Güven Bey'in Çalıştığı İş Yerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre işveren çalışanlara hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?

  A) Yükün Ağırlığı
  B) Yükle ilgili genel bilgiler
  C) Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  D) Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler
  Cevap: A seçeneği verilmiş.

  Yanlış olduğu kanıtı:

  Elle Taşıma yönetmeliği Madde 8- Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
  (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:
  a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
  b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
  c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

  Yukarıda belirttiğim maddeye göre İşveren şıkların hepsinden sorumludur ve soru bu nedenle yanlıştır. Sonuç olarak soru iptal edilmelidir.
  B Kitapçığı 7. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  A)Riskleri değerlendirme,risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  B)Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme,eğitme ve katılımını sağlama
  C)Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  D)Mevcut durumu analiz etme
  Cevap: A seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:

  Türk Standardları Enstitüsü’nün yayınladığı TS 18001 (Nisan 2008) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar standardında ;
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI:
  4.3.PLANLAMA:
  4.3.1.Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi
  Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

  Buna göre A seçeneğinde verilen ‘Risklerin değerlendirmesi,risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme’ olgusu planlama aşamasındadır.
  Sorunun C seçeneğinde verilen ‘Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme’ döngünün diğer safhalarında yer almaktadır.

  Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Sonuç olarak soru iptal edilmelidir.


  B Kitapçığı 81. Soru: Yapı işletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir?

  A)İşveren
  B)Proje Sorumlusu
  C)Hazırlık Koordinatörü
  D)Uygulama Koordinatörü
  Cevap: D seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:


  4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre ;

  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
  j) Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

  Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;
  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.
  b) Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
  c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.
  Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri
  Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;
  a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;
  İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.
  b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.


  Dolayısıyla C seçeneğide doğrudur. Sonuç olarak soru iptal edilmelidir.  B Kitapçığı 25. Soru: Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği ( nufüs etmesi ) yanlıştır?

  A) Beta : Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur.
  B) Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
  C) Gama: kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.
  D) Nötron plastik ve benzeri maddelerde soğurulur.
  Cevap: A seçeneği verilmiştir.

  Yanlış olduğu kanıtı:

  TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU:
  Adres: http://www.taek.gov.tr/nukleer-guve...-rapor/440-bolum-06-radyasyondan-korunma.html

  Bölüm 06. Radyasyondan Korunma
  Yayın: Salı, 24 Ağustos 2010 14:23
  Son güncelleme: Çarşamba, 06 Şubat 2013 11:24

  Radyasyon tipleri


  İyonlaştırıcı radyasyon alfa parçacıkları, beta parçacıkları, nötron veya gama ışınları ve X-ışınları olarak bilinen elektromanyetik radyasyon formunda olabilir. İyonlaştırıcı radyasyonun her bir tipi, madde (insan vücudu da dahil) ile farklı şekilde etkileşir ve bunların her biri, farklı tipteki malzemeyle etkin bir şekilde durdurulabilir (Şekil 6.1).


  [​IMG]
  Şekil 6.1. Farklı Radyasyon Tipleri İçin Giricilik Mesafeleri


  Alfa parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılır ve iki proton ile iki nötron içerirler. Bu parçacıklar Helyum atomu çekirdeği ile aynıdır ve pozitif (+2) yüklüdürler. Ağır ve yüklü oldukları için madde içerisinde enerjilerini çabuk kaybederler. Alfa parçacıklarını bir kağıt tabakası veya insan vücudundaki ölü deri tabakası gibi az bir kalınlıktaki maddelerle durdurmak mümkündür. Alfa parçacıkları, doğrudan hassas hücrelerle temas edeceği için sadece ağız yolu ile vücuda alındığı ve teneffüs edildiği zaman insan sağlığı açısından tehlikeli olurlar.

  Beta parçacıkları, atomun çekirdeğinden yayılan elektronlardır ve sadece bir negatif yüke sahiptirler. Bunlar, alfa parçacıklarına göre madde ile daha az etkileşime girerler ve böylece maddenin daha içlerine nüfuz edebilirler. Plastik veya metal gibi ince nesnelerle durdurulabilirler ve alfa parçacıklarında olduğu gibi ağız yoluyla vücuda alındığı veya solunduğu zaman tehlikelidirler. Işınlanma yeteri kadar büyük ise deriye radyasyon hasarı verebilirler.

  Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunurlar ve çarpışma veya fisyon ile açığa çıkarlar. Proton ile yaklaşık aynı kütleye sahip elektriksel olarak yüksüz parçacıklardır. Yüksüz oldukları için madde ile zayıf etkileşime girerler ve dolayısıyla madde içerisine kolaylıkla nüfuz edebilirler ve kolayca durdurulamazlar. Kalın beton tabakası veya hidrojen atomları açısından zengin (su veya yağ gibi) bir malzemeyle durdurulabilirler.

  Gama ışınları ve X-ışınları, her ikisi de elektromanyetik dalgalardır. Gama ışınlarının kaynağı atom çekirdeğidir ve atom elektron seviyelerindeki değişim sonucu meydana gelir. Röntgen ışınları da denilen X ışınları, görünür ışık ve mor ötesi ışınları gibi dalga şeklindedir. Bir atoma dışarıdan gelen veya gönderilen yüksek enerjili elektronlar o atomun ilk halkalarından elektronlar koparırlar. Atomdan kopan bu elektronun yerine daha yüksek seviyelerden (üst halkalardan) elektronlar atlayarak kopan elektronun yerindeki boşluğu doldururlar. Bu sırada ortaya çıkan enerji fazlalığı X ışını şeklinde dışarı salınır. Gama ve X-ışınlarının ikisi de yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon formunda olduklarından madde ile daha az etkileşime girerler. En iyi, kalın kurşun tabakası veya yoğun malzemelerle durdurulabilirler.


  Bu verilere göre: A ve D şıkları cevap seçeneği olmalıdır. Sonuç olarak soru iptal edilmelidir.

   
  ksm, ugurikiz ve ilterkilerci bu yazıya teşekkür etti.
 5. ilterkilerci

  ilterkilerci TÜİSAG Üyesi

  Bana kalırsanız böyle mi bu böyle mi diye tartışılacağına herkes elini taşın altına koyup hata olduğunu düşündüğü soruları ve yönetmelikleri açıp bir an önce itiraz dilekçelerini göndermeli ne kadar çok itiraz ulaşırsa o kadar iyi olur bence... Ben kendime göre üzerime düşeni yaptım itirazlarımı sizinle de paylaştım resmi makama da iletiyorum ama yapabileceğim ve faydası dokunacak her teklife de açığım kişisel olarak verilecek 10-20-30 tl kimseyi rahatsız etmez verilen kurs ücreti ve harcanan zaman göz önüne alındığında saygılar...

     

   
  glryvz bu yazıya teşekkür etti.
 6. melih1234

  melih1234 TÜİSAG Üyesi

  B kitapçığı 47. soru
  Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için,
  1-İşyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olacak,
  2-Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için farklı ses tonu kullanılacak,
  3-Diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacaktır,

  MADDE 459 - Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri , işyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı, diğer makinaların meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli ve titiz olacak ve aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır.

  cevaplarda 47- D olarak verilmiş ancak cevap hepsi şıkkı yani C olmalı ÇÜNKÜ aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için aynı ses tonu kullanılacaktır. İBARESİ İşçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü MADDE 459 da açık bir şekilde yazılı.

   
 7. İSMAİL SOLAK

  İSMAİL SOLAK TÜİSAG Üyesi

  MELİH KARDEŞ CIVITMA SORUYU OKUSANA
   
 8. selçukisg

  selçukisg TÜİSAG Üyesi

  -İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
  -Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
  -Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,
  -Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin tüzük,

  adlı tüzükler, 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.

  25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2 nci maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.

  Fakat, Geçici 2 nci madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.


  Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2 nci madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı yukarıda sayılan tüzüklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir
  . sınav müfredatı yürürlükte olan mevzuat değilmiydi arkadaşlar,oysa ki sınavda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği TüzüğüMaden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin tüzük, ile ilgili sorular vardı ,buna itiraz edilebilir mi acil cevap bekliyorum....   
 9. imran nabi

  imran nabi TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar,birisi forumda itiraz edilmesi gereken soruları ve itiraz gerekçeleri ile ne olması gerektiği konusunda tümünü bizlerle paylaşırsa sevinirim.bizde hemen itirazımızı yapalım.birlik olursak sonuç alabiliriz.lütfen bu konuda çalışan bir arkadaş yarına kadar bunları toparlayarak gönderirse itirazlara bizlerde katılalım.herkes ayrı telden çalıdığı için sonuç alamıyoruz.ben şahsen böyle hazırlanmış itiraz dilekçeleri gelirse hemen itiraz edeceğim.sorun para değil organize olamamak.

     

   
  ugurikiz bu yazıya teşekkür etti.
 10. --merve--

  --merve-- TÜİSAG Üyesi

  aynen söyledğinize katılıyorum ayrıca elle taşıma yönetmelğine göre olan soruda riski azaltmak diyor cevap olarak diğer hepsinde çoğul kullanmış haklı olarak hastalıklar, kazaları bertaraf etmek gibi elle taşımada tek risk mi var.   
 11. gizem_

  gizem_ TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar 18 MAYIS sınavında da aynı şeyler olmuştu. Net 10 tane yanlış soru vardı ama 5 tanesi iptal oldu. Ben şahsen paraya kıyıp en az 5 soruya itiraz edeceğim. Lütfen herkes bilinçli davransın sadece burda yorum yapmak işe yaramıyor malesef. Bariz yanlış olan bir sürü soru var lütfen elimizden geleni yapalım.   
  glryvz bu yazıya teşekkür etti.
 12. allerjik

  allerjik TÜİSAG Üyesi

  Edilebilir bu dediginiz maddeler kullanilarak ancak bunu kabul etmeyip bizlere mahkeme yolunu gosterecekler bence bu sinavi bir avukata danisarak mahkemeye tasimaliyiz

   
  Lal09 bu yazıya teşekkür etti.
 13. salimeric

  salimeric TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar forumda yaklaşık 12 civarında itiraz edilecek sorudan bahsediliyor. deniz hanıma gerekçeleri ile mail atan oldumu
  gördüğüm kadarı ile elle dokunulur tek organizasyon bu görünüyor.
   
 14. missisg

  missisg TÜİSAG Üyesi

  bireysel olacak galiba bu iş.ben yarın kendi itirazlarımı yapacağım.

   
 15. firuze elif

  firuze elif TÜİSAG Üyesi


  kesinlikle katılıyrum. 100 soruluk bir sınavda en az 10 12 tane yanlış var hatta belki daha fazla. sınavın iptal olması gibi bir durum olabilir mi? binbir umutlarla sınavlara giriyoruz hepimiz üniversite mezunu insanlarız ancak sınavda sorular ne demek onu bile kavrayabilmek mucize gibi nerede kaldı doğru cevap vermek. geçen seneki sorularla kıyaslayınca ne kadar zor ve değişik olduğu ortada. sınava az bir süre kala kurslar tamamlanmışken 6331i sınava dahil etmek cabası oldu. ben şahsen biyolojik etmenlerle ilgili soruda 15 yılı görünce direkt atladım cevaba. belki yanlış belki de çok insan giriyor diye eleme yapılmak isteniyor ama bunun doğru yolu kimsenin anlayamayacağı saçma sapan sorular sormak mıdır hiç anlayamadım.   
  allerjik bu yazıya teşekkür etti.
 16. sisko

  sisko TÜİSAG Üyesi

  A KİTAPCIĞI SORU 64
  METAN,HİDROJEN,ASETİLEN ,LPG GAZLARI SU İLEDE SÖNDÜRÜLMEZ BİLDİĞİM KARARILLA ORDA (SOĞUTMA )DİYOR SOĞUTMA SU DUR
  BUNADA İTİRAZ EDİLMELİ

   
 17. mehmet celal

  mehmet celal TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar bakın en azından kim hangi soruya itiraz edecekse onu açıklasın bizde diğerlerine itiraz edelim en azından soruları paylaşalım aramızda bireysel olarak hareket sadece güç kaybıdır

   
 18. salimeric

  salimeric TÜİSAG Üyesi

  ben bu akşam izmire uçuyorum bireysel şansım yok. o açıdan bu işe gönüllü organize olacak arkadaşlara hem kendi adıma hemde faydalanacaklar adına katılımı bir borç biliyorum. deniz hanım bir organizasyon gerçekleştirirse ktılacağımı bildiren maili gönderdim. yine de organize olmakta fayda var.

   
 19. süleyman demir

  süleyman demir TÜİSAG Üyesi

  A GRUBU 47. SORUDA
  ELLE TAŞIMA İLE İLGİLİ SORUDA
  HANGİSİ ELLE TAŞIMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE İŞVEREN ÇALIŞANI ELLE TAŞIMA İLE İLGİLİ EĞİTİM VERMEKLE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR DİYOR?

  DOĞRU CEVAP OLARAK DA
  A) YÜKÜN AĞIRLIĞI

  CEVABI VERİLMİŞ

  HALBUKİ YÖNETMELİKTE

  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

  MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:

  a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,

  b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,

  c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.

  b BENDİNİ DİKKATLE OKURSANIZ SORUYA VERİLEN CEVABIN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ...

  KAYNAK
  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130724-24.htm


   
 20. salimeric

  salimeric TÜİSAG Üyesi

  forumda paylaşılanlar havada kalıyo gibi mevzuattan gerekçelerini net bir şekilde ortaya koyan arkadaşlar var. mail ortamında düzenleyerek deniz hanıma mail atmalarını emek haracayan arkadaşlardan daha verimli olacağını düşünerek rica ederim.

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica