18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.


 1. kasım 2011 sınavı sonrası. şuan ile benzer bir durum

  İSG Uzmanlığı sınav sorularına gelen tepkilerden bakanlıkta şaşkın. Herkes soruların yayınlanmasını bekliyor.
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve iş güvenliği genel müdürlüğünden sınav konusu ile sorumlu kişi ile yaptığımız görüşme sonrası konu ile ilgili bakanlığa yüzlerce telefon binlerce mail geldiği yönündedir. Ancak konuyu yarın sınav sorularılar açıklandıktan sonra ele alacaklarını dile getiren bakanlık yetkilisi.
  sınav soruları yayımlandıktan sonra değerlendirme yapacaklarını, sorun teşkil edecek unsur var ise konu hakında bakanlığın çalışma yapacağını dile getirdi.
  Oluşan tepkilerin kendilerini bile şaşırtığı anlaşılan bu durum sonrası yapılacak tek şeyin, sınav soruların yayınlanması ile ele alınacağıdır.
  Bakanlığa gelen tepkilerden dolayı, anlatımdan da sizlerinde anlayacağı gibi sınav sorularından 15 - 20 kişinin tepkisi değil 1000 leri aşkın kişi tarafından aynı beyan ile tepki verilmesi bakanlıktakilerinde kafasını karıştırmış durumda.
  Süreç sınav soruların yayınlanması ile yayınlandıktan sonra yapılacak değerlendirme ile ne yapılacağı kararlaştırılacaktır.
  NOT: Sayın üyelerimiz sınavlar ile ilegili yasal mevzuatlar nezlinde. açıklanmayan sorular hakkında hükme neden olabilecek beyanlar yayımcı kuruluşlar tarafından yapılamaz. ????????
  http://www.isguvenlikciler.com/haber/index.php?Git=haberler&haber_seo=is-guvenligi-uzmanlik-sinavi-hakkinda-son-dakika

  Hatalı olarak düşünülen sorular şöyle:

  ARME AKADEMİ son sınav ve sorularla ilgili görüşlerini İSGGM'ne bildirmiş.
  - - -

  Sayın Kasım ÖZER
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

  Konu : 24.12.2011 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına yönelik görüş ve önerilerimiz
  ...
  Malumunuz olduğu üzere, Genel Müdürlüğünüzün düzenlediği her İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’ndan sonra, sınav sorularına yönelik görüş ve önerilerimizi yazılı ve elektronik ortamda kurumunuza iletmekteyiz.

  24.12.2011 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na yönelik genel değerlendirmemiz aşağıda gibi olmakla birlikte sınav sorularının değerlendirildiği gerekçeli liste ekte yer almaktadır.
  Genel Müdürlükçe eğitim kurumlarına gönderilen bilgi mesajlarında, sınav sorularının konu bazında dağılımlarını gösterir bir formülden bahsedilmekteydi. Buna yönelik yapılan görüşmeler sonucu edinilen izlenimlere göre, müfredattaki derslerin süreleri ile orantılı bir soru ağırlığı beklenmesi yönünde bir teamül oluşmaya başladığından bahsetmek mümkün gözükmektedir. Bununla birlikte, 24 Aralık sınavında Elektrik ve Maden konularından, müfredattaki ağırlıklarının üzerinde soru gelmesi ve özellikle elektrik sorularının içerik olarak C sınıfı Uzmanlık müfredatında aktardığımız konuların dışına da taşması, verilen eğitim ile ölçülmeye çalışılan bilgi arasında çelişki doğmasına neden olmuştur. sınav sorularının bazılarında, çok ciddi dilbilgisi hataları mevcuttur ve bu durum sorunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. ( Ayrıntı için bkz. gerekçeli listemiz) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu sınav öncesi bir gözden geçirme ve düzeltme faaliyetinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bazı sınav sorularında, sorunun kaynağını oluşturan mevzuat ya da standarta atıfta bulunulmaması ya da genel geçer kabullerin soru olarak üretilmesi, hakkaniyetli bir ölçüm yapılmasını zorlaştıracak bir durum oluşturmaktadır. ( Ayrıntılar için bkz. Gerekçeli liste) A,B,C sınavlarında yirmiye yakın ortak sorunun yer alması, sertifika sınıfları arasındaki düzey farkının sınırlarını belirsizleştirmektedir. Bu durum da sınavların etkinliğine yönelik soru işaretlerinin doğmasına yol açabilecek potansiyele sahiptir.
  Yukarıda sıralanan görüşlerimizin ve A kitapçığına göre ekte yer alan değerlendirmelerimizin, Bakanlığınızca yapılacak çalışmalara yardımcı olması umuduyla saygılar sunarız

  Serkan Küçük
  Genel Müdür

  Not : Bu doküman elektronik ortamda iletildiğinden imzasızdır.
  Soru No
  Soru
  İlan Edilen Cevap
  Görüşümüz
  18
  Proses akış şemasında sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
  Operasyon
  Hem ülkemizde hem de dünyada, süreçlerin incelenmesi için kullanılan pek çok yöntem mevcuttur ve bu işaret bir çoğunda farklı anlamlara gelebilmektedir. Soru dayanak aldığı standart, yönetim sistemi ya da mevzuata ilişkin herhangi bir bilgi içermediği için, öğrenme düzeyini ölçme aracı olarak kullanılmamalıdır. Bundan dolayı sorunun iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
  19
  Aşağıdakilerden hangisi tesisin tasarım aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir?
  Ön Tehlike Analizi
  Şıklar içinde yer alan ‘Tehlike ve işletilebilirlik Analizi – HAZOP – Hazard and Operability Analysis) tam da bu soruda sorgulandığı gibi tasarım aşamasında kullanılacak bir yöntemdir. USA OSHA’nın regülasyonları arasında yer alan, tasarım aşamasında uygulanma tavsiyesi verilen bu tekniğin doğru seçenekler arasında zikredilmemesi uygun bulunmamaktadır. Birden fazla doğru seçenek içeren bu sorunun iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
  32
  Aşağıdaki nem oranı hangi aletle ölçülür?
  Higometre
  Bu sorunun doğru yanıtı Higrometre olacaktır. Muhtemelen yazım hatası olmuştur. Ancak, resmi bir kurumun düzenlediği sınavda katılımcının bunu düşünerek yanıt vermesini beklemek mümkün olmayacağı için, bu haliyle soru doğru yanıt içermemektedir. Dolayısıyla iptal edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
  33
  Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır?
  Karbonmonoksit
  Karbonmonoksit, hemoglobinle reaksiyona girerek karboksihemoglobin oluşumuna neden olduğu için ‘zehirleme’ etkisi gösteren bir gazdır. Azot ise, inert gazlar sınıfında yer alan, bileşik halinde vücutta kimyasal reaktivite göstermeyen ve ‘boğucu’ sınıfında yer alan bir gazdır. Sorunun doğru şıkkının Azot olması gerekliliği aşikardır. Dolayısıyla bu sorunun iptal edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
  40
  Biyolojik etkenlere maruziyetin izlenmesi sırasında aşağıdaki işlemlerden hangisi anlamlı değildir?
  Biyolojik izlemede ortam havasında bulunan etken madde miktarı ölçülmelidir
  Soruda, işlemler arasında anlamsız olan sorgulanmak istenmekle birlikte, A şıkkında bir işlem değil, yorum yer almaktadır. Bu haliyle sorunun A şıkkı, sorgulanmak istenen bilgiyle alakalı değildir. Soru tekniği açısından hatalı bir uygulama olduğunu ve sorunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
  58
  Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretleri uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket (davranış) eşleşmelerin hangisi doğrudur?
  Kırmızı – Yangınla mücadele ekipmanı
  Öncelikle soruda uygun yerlere virgül konulmadığı için, soruyu anlamlı bir hale getirmek zorlaşmaktadır. Soruda, ‘renk ve tehlikeli hareket davranış ‘ ilişkisi sorgulanmaktadır. Yönetmelik EK – 1 Madde 4’te, kırmızı seçeneğinde yer alan ‘Yangınla Mücadele Ekipmanı’ ibaresi, işaretin anlam ve amacını belirlemektedir. Öte yandan yeşil renginin, tehlikeli hareket veya davranışını belirleyen ibare ‘Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipmanlar, tesisler’ olarak belirtilmektedir. Bu haliyle doğru olarak ilan edilen C seçeneğinin yanıtı olan ‘Yangınla Mücadele Ekipmanı’ tehlikeli hareket ve davranış sütununda yer almamaktadır. Öte yandan Yeşil için verilen tanım ise Ek1, 4. Maddedeki tablonun ‘Tehlikeli hareket veya davranış’ sütununda yer almaktadır. Dolayısıyla bu sorunun iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz .
  60
  Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
  Mavi daire
  Yangın sınıflamasının yer aldığı ulusal mevzuat Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliktir. Bu mevzuatta ‘Elektrik Yangınları’ bir yangın sınıfı olarak tanımlanmamaktadır. NFPA 10, Standart for Portable Fire Extinquisher 2010 Edition’da elektrik yangınları C (Current) sınıfı yangınlar olarak tanımlanmakta ve mavi daire içinde C harfiyle sembolize edilmesi gerekmektedir. Soruda herhangi bir referans verilmediği için, katılımcılar doğal olarak ulusal mevzuata dayanarak sorulduğunu düşünebilirler. Kaldı ki, soru kendi içinde de eksiktir. NFPA standardında da mavi daire içinde C harfi olması gereklidir. Dolayısıyla sorunun NFPA standardına dayandığı düşünülse bile bizce hatalıdır. Öte yandan bu sınavda, ulusal mevzuatın sorgulanmasının daha anlamlı olacağı ise aşikardır. Referans verilmediği ve eksik tanımlama içerdiği için bu sorunun iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
  61
  Petrol kuyusu yangınlarında en etkin söndürme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
  Dinamit
  Bu yangınların söndürülmesi aşamalarında pek çok etkin yöntem vardır. Kuyu ağzına valf takma, yüksek basınçlı su sisi ile söndürme, köpükle boğma, hava ile boğma kuyu ağzına likit azot bırakma ve eski dönemlerde daha çok kullanılan dinamit ile söndürme gibi. Soru genel geçer bir bilgi içermekte ve tek bir etken yöntem varmış kabulünü içermektedir. Kısaca kuru kimyasal olarak adlandırılan tozlar da, film yapıcı köpükler de, azot da zaman zaman daha etkin olabilmektedir. Öte yandan eğitim müfredatında da bu detaylara yer verilmesi gerekliliği yer almamaktadır. Bu haliyle bilimsel temelleri ve gelişim aşamaları verilmeyen bu sorunun iptal edilmesi gerektiği görüşündeyiz.
  64
  Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir?
  Yangın, sel, deprem, patlama vb. felaketlerin oluşum olasılığını önlemek amacıyla
  D şıkkı diğer şıklar arasında en doğrusu gibi gözükmekle birlikte. İçeriği itibariyle hatalıdır. Hayatın doğal akışında, sel ve deprem gibi oluşum olasılığı engellenemeyecek durumlar mevcuttur. Depremin oluşum olasılığını engellemek için hazırlanmış bir acil durum planında bahsetmek mümkün olamayacağına göre bu soru katılımcıyı ciddi anlamda yanlış şıkka yönlendirme potansiyeline sahip ve bilgi olarak hatalıdır, dolayısıyla sorunun iptal edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

  83
  I-Maske
  II-Solunum cihazı
  III- Emniyet kemeri
  Tehlikeli gaz, buhar ya da sislerin meydana gelebileceği tank ve depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde bakım işçilerinin yukarıdaki kişisel korunma araçlarından hangisi / hangilerine sahip olmaları gerekmektedir?
  I-II-III
  Soruda herhangi bir nicel değer verilmediği için aslında doğru şıkkı bilebilmek mümkün değildir ve bu haliyle bir soruda olması gereken sorgulama kriterlerinden uzaktır. Ortamdaki gaz, buhar, sis ve fiziki mekanın miktar ve durumuna göre verilmesi gereken KKD’ler değişkenlik gösterir. Öte yandan temiz hava solunum cihazı maskesiyle birlikte kullanılan bir ekipman olduğu için, bu tanım maske dahil bir bütün seti ifade eder. Yani hem temiz hava solunum cihazı ( set olarak) hem maske kullanmak diye bir şey söz konusu olamayacağı için, soru kendi içinde çelişiktir. Değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
  91
  Solunum açısından insan sağlığına en zararlı toz cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
  Kuvars tozu
  Soru tekniği açısından bakıldığında, soruda tehlikenin diğer belirleyenleri olan toza maruziyet süresi, ortamdaki miktarı ve kişinin hassasiyeti gibi faktörlerin yer almadığı görülmektedir. Bu haliyle genel geçer bilgilere dayanan bir soru olmuştur. Bu tür temel bilgi ve referans içermeyen soruların, kişilerin bilgi düzeylerini ölçmede bir fayda sağlamayacağını düşünmekteyiz.
  92
  Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
  16 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş olanlar
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre genç işçi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. İlan edilen A şıkkı Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılabilecek Genç İşçiler için yaş sınırlamasına uymaktadır ancak bu da referans olarak yer almadığı için bu sorunun iptal edilmesi gerektiği görüşündeyiz.


  Bu içerik sanalsantiye tarafından derlenmiştir.

  http://www.sanalsantiye.com/guncelhaberler/868-is-guvenligi-uzmanligi-sinavinda-buyuk-skandal.html   
 2. aralık 2011   
 3. Bianegro

  Bianegro Guest


  92 inci soruda iki tane doğru var
  16 yaşını doldurmuş da doğrudur
  15 yaşını tamamlamış ta doğrudur

     

   
 4. aralık 2011 iptal ve şık değişimi

  C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI:
  A kitapçığında 4, 32, 34, 40, 58, 72 ve 97 nolu soruların iptali.
  B kitapçığında 5, 7, 13, 31, 45, 70 ve 77 nolu soruların iptali.
  A kitapçığında 29 nolu sorunun cevap şıkkının (a) yerine (c) olarak düzeltilmesi.
  A kitapçığında 94 nolu sorunun cevap şıkkının (a) yerine (b) olarak düzeltilmesi.
  B kitapçığında 2 nolu sorunun cevap şıkkının (a) yerine (c) olarak düzeltilmesi.
  B kitapçığında 67 nolu sorunun cevap şıkkının (a) yerine (b) olarak düzeltilmesi.

  7 iptal + 2 şık değişimi  koray bey tşk

   
 5. Bianegro

  Bianegro Guest


  93 üncü soruda maskeden kasıt merhem kabul edildi..kapalı alanlarda özellikle kaynak işlerinde yüze kullanılan maske metodu merhem kullanımıdır

     

   
 6. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Bir başka tespitimi de sizlerle paylaşmak isterim. Sınavda sorulan soruların çoğunluğunun, tüzüklerden veya yönetmeliklerden birebir kopyalanarak alınmasına çoğu kişi kızıyor ve bu yöntemin uygunsuz olduğunu düşünüyor. Soruların neden bu şekilde hazırlandığını düşündünüz mü?

  Olaya bir de soru hazırlayanın tarafından yaklaşın. Hazırladığınız soru yönetmelikte aynen yazan maddeleri içeriyor. Sadece bir şıkta kelimeleri değiştiriyorsunuz. Bu soruya bile bir sürü insan itiraz ediyor. Hiç bunu yapmayıp, bir tüzük içeriğinden kendi kafanıza göre soru hazırladığınızda beta ışınları sorusu gibi bir garabet ortaya çıkıyor.:) Çünkü konunun uzmanı değilsiniz. Bilgi olmayınca tüzük dışından kaynak konusunu soruyorsunuz. Bu kez de asetilen mi oksijen mi tartışmalı bir konuda soru sorduğunuzu bilemiyorsunuz.

  Anlayacağınız; soru hazırlayan komisyondaki çoğu kişi kendini savunabilmek adına, bundan sonra da tüzük ve yönetmelikten metin kopyalama yönteminden uzaklaşmayacaktır. Kasım'da sınava gireceklere duyurulur! :)

   
 7. Aralık 2011 de 12 temel soruya itiraz varmış. 7 iptal ve 2 şık değişimi olmuş.

  O dönemde de emin olun hepsi doğru diyen pek çok kişi sinir bozmayı sürdürmüş. Bu tür şeyleri kafanıza takmayın.

  60 üzeri alan pek çok arkadaş sınavı geçecektir.

  Sürekli umutsuzluk ve karamsarlık pompalayan insanlardan da mümkün olduğunca uzak durun.
   
  alara başar, emsalsiz_, fahriyamac ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 8. Bianegro

  Bianegro Guest


  evet doğruyu söylediniz..insan bilinmeyenden ürkmelidir..bu durum moral kırıcı olsa da olması mümkün bir durumdur   
 9. Bianegro

  Bianegro Guest


  pardon emre bey..siz genç işçi tanımının b şıkkına değiştirildiğine emin misiniz
  olmaması lazım..genç işçi 16 yaşını doldurmuş yahut 15 yaşını tamamlamış kişidir
  oysa b şıkkında 15 yaşını doldurmuş diyor

     

   
 10. Bianegro

  Bianegro Guest

  koray bey bunlara benim itimadım azaldı

  16 yaşını doldurmuş 18 yaşını bitirmemiş cevabı genç işçi tanımı için doğru seçenekken
  15 yaşını doldurmuş 18 yaşını bitirmemiş olarak yanlışa şık değişimi yapmışlar...bu ne biçim olay bu adamlara güven olmaz ki   
 11. Bianegro

  Bianegro Guest


  tabi ki o dönem sınava girenler doğruluklarını halen daha sürdürürler..doğru olan şıkkı resmen yanlışa çevirmişler..yuh be   
 12. mujganasya

  mujganasya TÜİSAG Üyesi

  genç işçi tanımı iki yerde geçiyordu.biri ağır ve tehlikeli işer yönetmeliğinde 16 yı doldurmuş 18 i doldurmamış
  diğeri 6331 de veya diğer kanun da 15 i doldurmuş 18 i doldurmamış.zaten sorun da burada 3m bir yerde 4m bir yerde...
  kadın işçi doğumdan sonra 6 ay gece çalışmaz....kadın çalışan 1 yıl çalışmaz.neye göre soruyorsa ona göre cevaplanacak sorun burda.kafamızı iyice karıştırdılar ve sonuç böyle sancılı oldu.

   
 13. Bianegro

  Bianegro Guest


  hayır..6331 de 15 yaşını tamamlamış..
  15 yaşını doldurmuş demek 15 yaşının içinde bulunmaktır
  15 yaşını tamamlamış demek 16 ya girmiş kabul edilir
  bakın 6331 in yönetmeliğine aynı şöyle yazar 15 yaşını tamamlamış yazar...ve iğrendim bu durumdan
   
 14. Bianegro

  Bianegro Guest


  kadın işçilerin gece çalışma izni yine 6 ay..
  1 yıl durumları kamu sektörü dışındaki kadın çalışanlar için geçerli yönetmeliğe iyi bakarsınız..yanılmanızı istemiyorum

   
  mujganasya bu yazıya teşekkür etti.
 15. Bianegro

  Bianegro Guest  e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı,   

 16. Gençi işçi ; 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir. (4857/md.71)

   
 17. Bianegro

  Bianegro Guest


  abi kahroluyorum..adamlar resmen aralık sınavında doğru olan şıkkı yanlışa çevirmişler farkettin mi

   
 18. Farketmedim hocam :)

  15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişidir. (4857/md.71) bunu doğru kabul etmemişler mi?

   
 19. Bianegro

  Bianegro Guest


  hayır abi emre arkadaş yaydığı zaman inceledim...doğru şıkkı verdiler itirazlardan sonra yanlış şıkka çevirdiler..insafsızlar..
  kimbilir nekadar kişinin hakkına girdiler..bu insanlar acizliklerinden doğru olan şeyi bile savunamıyorlar birazcık baskı yediler milletin istediği yanlışı kodladılar..nefret ettim tiksindim

   
 20. soruyu bulursak oradan bakalım

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica