18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular | Sayfa 263 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. berfu kimya müh

  berfu kimya müh TÜİSAG Üyesi  byee


   
 2. Atarlı gülestan

  Atarlı gülestan TÜİSAG Üyesi

  Pazartesiye de az kaldı.. Ak koyun kara koyun belli olsun artık :D

   
 3. Chemik

  Chemik TÜİSAG Üyesi

  yiğitoğlu ve Fatma ertan bu yazıya teşekkür etti.
 4. berfu kimya müh

  berfu kimya müh TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar 120 kişi olmuş neredesiniz yahu

   
 5. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  tamamda bu mesaj burada boş boş durur.. acil çsgb sitesindne bakana mesaj olarak, yada bimer den yollamanı tavsiye ederim.

     

   
 6. berfu kimya müh

  berfu kimya müh TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar 120 kişimiyiz

   
  Fatma ertan bu yazıya teşekkür etti.
 7. Ali Üstün

  Ali Üstün TÜİSAG Üyesi

  121.
  fazla olduğumuzu sanmıyorum.. 1000 kişi bu forumu okusa yorum yapsa mesajlara yetişemeyiz..
   
  Fatma ertan bu yazıya teşekkür etti.
 8. 122. oldum

  isim mail adrsi başka birşey istemiyor...cevap iste tıklayın...   
 9. 1216 kez bakılmış 122 oy.

  1000 e yakın kişi es geçmiş...
  yazık
  neden korkuyorlarsa
  bunlar mı isg uzmanı olacak...

     

   
  Ayhan Acar bu yazıya teşekkür etti.
 10. Kamber Atay

  Kamber Atay TÜİSAG Üyesi

  123.   
 11. Ayhan Acar

  Ayhan Acar TÜİSAG Üyesi

  İris akademi tarafından kursiyerlerine gönderilen ve hatalı olduğu düşünülen uzunca bir soru listesi bulunmakta. Bu listeden seçtiğimiz bazı sorular ve gerekçeleri şöyle..
  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavındaki hatalı soruların listesi B Kitapçığı…
  100. SORU

  1-)Kalıtsal ve sosyal çevre
  2-)Kişinin hatası
  3-)güvensiz hareket ve koşullar
  4-)kaza
  5-)yaralanma
  Açıklama 1:
  Domino Kuramı
  İlk geliştirilen kaza sebep teorilerinden biridir.Teori, yaralanmaların bir dizi faktörlerden meydana
  geldiğini savunur. Bu teori (domino theory) endüstriyel güvenliğin aksiyonları olarak tanımlanan on ifadeden oluşur. Bu teoriye göre kazalara yol açan beş temel faktör vardır:
  1-) İnsanın tabiat şartları (doğa) karşısındaki zayıflığı,
  2-)insan hatası,
  3-)güvensiz eylemler
  4-)mekanik veya fiziksel tehlikeler,
  5-) kaza ve yaralanma.

  B KİTAPÇIĞI 72. SORU
  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve …………den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında,çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.
  Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A-)1,2 metre
  B-)2 metre
  C-)3metre
  D-)4metre
  Açıklama 1:
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 443
  Madde 521 – Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında,çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.
  HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE SORULDUĞUNUN BELİRTİLMESİ GEREKLİ !!!!!
  YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974, No : 7/8602
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974, No : 15004
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 2614
  Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düş- me veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

  B KİTAPÇIĞI 45. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur?
  a) Sigorta
  b) Elektrik anahtarı
  c) Topraklama levhası
  d) Toprak kaçak akım koruma rölesi
  Açıklama 1:
  Sigorta üzerinden sadece faz geçer. Toprak kaçak akım rölesi üzerinden faz ve nötr geçer. Örneğin bina ana girişinde sigortadan önce kaçak akım rölesi kullanılır. Sigorta girişlerde faz dağıtımları için kullanılır. Bu sebepten kısa devrelere karşı koruyan toprak kaçak akım rölesidir. NOT YÖNETMELİK BULUNACAK

  B KİTAPÇIĞI 16. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu ortak özelliklerden biri değildir?
  a) Yasama organı tarafından konulmuş olmak.
  b) Devlet destekli yaptırıma sahip olmak.
  c) İnsan davranışını konu almak.
  d) Normatif olmak.

  Açıklama 1:
  Verilen cevap A şıkkı hukuk kurallarının sahip olduğu ortak olmayan özeliklerden değil kanun koyucu erkin çeşitliliği anlamındadır.
  Açıklama 2:
  Sorunun kurgusu hukuk kurallarının ortak özelliği üzerinedir. A şıkkında erkler ayrı başlıklar halinde düşünülmüştür. Eğer bu kurgu doğruysa C şıkkı insan davranışını konu almak tek ortak özellik değil hukuk aynı zamanda tabiat ve doğayı da inceler. D şıkı Normatif olmak Normatif bilim üzerine kurulmak demektir. Normlar hiyerarşisini temel alır ve hukukun normatif bilim üzerine kurulmasını öngörür. Normatif olmayan hukuk düzenleri de vardır. Eğer A şıkkındaki çeşitlendirme mantığı geçerliyse B ve C şıkkı da sadece …………… anlamına gelir ki bu da C ve D şıklarının da yanlış olduğunu gösterir.

  B KİTAPÇIĞI 7. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  a) Riskleri değerlendirmek, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  b) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama,
  c) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  d) Mevcut durumu analiz etme
  Açıklama 1:
  OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ

  1.KAPSAM
  2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR
  3.TERİMLER VE TARİFLER
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
  4.1 GENEL ŞARTLAR
  4.2 İSG POLİTİKASI
  4.3 PLANLAMA
  4.3.1 TEHLİKE TANIMLAMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROLLERİN BELİRLENMESİ
  4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
  4.3.3 HEDEFLER VE PROGRAMLAR
  4.4 UYGULAMA VE İŞLETME
  4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLULUK, HESAP VERME VE YETKİ
  4.4.2 EĞİTİM, BİLİNÇ VE YETERLİLİK
  4.4.3 İLETİŞİM, KATILIM VE DANIŞMA
  4.4.4 DOKÜMANTASYON
  4.4.5 DOKÜMAN KONTROLÜ
  4.4.6 İŞLETME KONTROLÜ
  4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKENLER
  4.5 KONTROL
  4.5.1 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İZLEME
  4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  4.5.3 KAZALAR, OLAYLAR, UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
  4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
  4.5.5 İÇ TETKİK
  4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının
  4.3. Planlama, 4.3.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi maddeleridir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi planlama aşamasında yapılır. Yanlış olan sorulduğundan cevap anahtarında verilen “A” şıkkı doğru cevap değildir. Doğru cevap “D” şıkkı olmalıdır.
  (İtiraz edilen soru

  B KİTAPÇIĞI 8. SORU
  Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Tehlikenin tanımı yapılır.
  b) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.
  c) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.
  d) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir.
  Açıklama 1:
  Soru şıklarında yer alan; “Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.” ve
  “Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.” ifadeleri de yanlıştır. Risk değerlendirmesinde tehlikeden kaynaklanan risklerin gerçekleşme olasılığı ile tehlikeden kaynaklanan riskin şiddet derecesi belirlenir.

  Soruda yanlış olan sorulduğundan, D) şıkkı ile birlikte C) ve B) şıkları da yanlıştır ve bu nedenle soru iptal edilmelidir.
  B KİTAPÇIĞI 24. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerden değildir?

  a) Bağıl nem
  b) Hava akım hızı
  c) Termal radyasyon
  d) İyonize olmayan radyasyon

  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı belirtilmiştir. Ancak, İyonize olamayan radyasyon içinde yer alan ultraviyole ışınlar (morötesi ışınlar) ve ınfrared ışınlar (kızılötesi ışınlar) çalışma ortamına yaydıkları enerji ve ısı ile çalışma ortamında termal konforu etkilerler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı bulunmadığından, soru iptal edilmelidir.
  (İtiraz edilen soru 10.)B KİTAPÇIĞI 25. SORU
  Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?

  a) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğrulur.
  b) Alfa: İnce bir kağıt tabakası ve cildimiz tarafından soğrulur.
  c) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğrulur.
  d) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğrulur.

  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak A) şıkkı verilmiştir. Ancak, beta ışınları yoğun beton tarafından soğrulur. Dolayısıyla yanlış olan sorulduğundan sorunun doğru şıkkı bulunmamaktadır ve soru iptal edilmelidir.
  Hızları bu ışınların kaynağına göre 120.000-299.000 km h-1 arasındadır. Şiddeti bilinen bir alanda sapma miktarlarından da ışınlarının elektronlar olduğu anlaşılmıştır. Havada metrelerce, madenlerde ise birkaç santimetre yol alırlar. Yolları üzerindeki atomlara çarptıklarında onları iyonlaştırabilirler. Ancak çarpmalar sırasında kendileri de saparlar bu nedenle ışınlarının yolu kırık doğrular şeklindedir.
  (Kaynakça: Vikipedi Özgür Ansiklopedi)

  B KİTAPÇIĞI 42. SORU
  Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?


  a) Önce oksijen musluğu açılmalıdır.
  b) Önce asetilen musluğu açılmalıdır.
  c) Asetilen tüp ventilleri bir veya birbuçuk turdan fazla açılmamalıdır.
  d) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenle dokunulmamalıdır.

  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğu cevap A) olarak verilmiştir. Soruda yanlış olan sorulmaktadır. Gaz kaynak işlemlerinde aşağıda detaylı olarak açıklandığı gibi önce oksijen musluğu açılır. Bu nedenle A) şıkkında belirtilen ifade yanlış değil, doğrudur. Soruda yanlış olan sorulduğundan doğru cevap B) şıkkı olmalıdır.
  “Hamlaç çıkışında oksijen ve asetilen karıştırılarak bek ucundan çıkar ve bir kıvılcımla bek ucunda alev oluşturur. Bek ucunda meydana gelen alevin sıcaklığı 3250’C° dir. Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır.

  Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır.
  (Kaynak: T.C. Millik Eğitim Bakanlığı – MEGEP Temel Oksi-Asetilen Kaynağı Ders Notları)
  B KİTAPÇIĞI 49. SORU
  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiç kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
  A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız I
  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap C) olarak verilmiştir. Ancak, açık havada çalışan vinçlerin kabinleri çalışanı/operatörü olumsuz dış etkenlerden korumak için kapalı olmalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B) şıkkı olmalıdır.
  (Kaynakça. İSG Tüzüğü 397. Maddesinde ; “ …..…operatörlerin bulunduğu kabinler , yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkenlere dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.”)

  B KİTAPÇIĞI 62. SORU
  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ‘ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin “Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler …………” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?

  Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Her gün temizlenerek hijyene dikkat edilecektir.
  b) hakkında risk değerlendirmeleri yapılacaktır.
  c) rutin olarak kontrol edilecektir.
  d) derhal dışarı atılacaktır.
  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı belirtilmiştir. C) şıkkı da doğrudur
  Yönetmelikte C) şıkkını belirtenler.
  resmi gazete Tarihi: 21.02.2004 resmi gazete Sayısı: 25380
  YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİKŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
  YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİ İLE BUNLARIN YERÜSTÜ TESİSLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL HÜKÜMLER
  1. Organizasyon ve gözetim
  1.1. İşyerlerinin organizasyonu
  1.1.1. İşyerleri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir.
  İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli veya atık maddeler uzaklaştırılacak veya kontrol altında tutularak işyerinin her zaman düzenli bir durumda olması sağlanacaktır.
  Yanıt olarak derhal dışarı atılacaktır verilmiştir ancak “veya kontrol altında tutularak“ ibaresi de vardır Doğru şık D ile birlikte “rutin olarak kontrol edilecektir.” olan C de olabilmektedir.

  B KİTAPÇIĞI 10. SORU
  İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

  a) İşveren veya işveren vekili
  b) risk değerlendirme uzmanı
  c) İşyerindeki çalışan temsilcisi
  d) İşyerinde varsa destek elemanı
  Açıklama 1:
  Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a,b,c,ç,d bentlerine göre bu ekibin içinde olan kişiler belirtilmiştir, fakat madde 6 nın 3. fıkrasına göre işveren bu ekibin içinden herhangi birine de bu görevi verebilir. Buradan şu anlaşılmaktadır ki soruda zorunlu değildir ifadesi B şıkkı hariç diğerlerinin bulunması zorunlu anlamına gelmektedir. Bu da yanlıştır.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavındaki hatalı soruların listesi bunlarla sınırlı değil. hatalı ve yanlış sorulan soruların 15′i rahatlıkla geçtiği ve sınavın kesinlikle yenilenmesi gerektiğini savunan bazı adaylara karşı geçmiş dönemden deneyimli adayların, 2 sorunun cevabının değiştirilip en fazla 9 sorunun ise iptal edilebileceğini belirterek mahkeme alternatiflerini kullanmayı düşündükleri belirtiliyor.   
 12. En kötü ihtimal bu olmalı bundan aşağısı adaletsizliktir. haysiyetsizliktir. vs...
  sınavın iptali kimsenin işine gelmez. tekrar ankara vs. bunun yerine barajı düşürüp kesin hatalı soruları iptal etmeleri gerekli.
  yani baraj 60+5iptal+2 şık değişimi. bu sınavın hakkı bu.
  böylece ortalama 55 neti olanın bile geçme şansı olacak.
  bu pislik anca böyle temizlenir...

   
 13. Emre Bağbaşı

  Emre Bağbaşı TÜİSAG Üyesi

  Çok sakat sınavmışsın be kardeş her taraftan veri yağıyor.Nası sınavmışsın milleti 60-70 arasında yığdın.Nası sınavmışsın millete sınava girdiğinden beri stresli ne alcağını bilmiyor.Ya şimdi küfürü basarım ben neyse:k_kızgın:
   
  emsalsiz_ bu yazıya teşekkür etti.
 14. 66+5-1=70

  +5
  -1

  :D

   
 15. ISGurusu

  ISGurusu TÜİSAG Üyesi

  130. Benimki   
 16. alara başar

  alara başar TÜİSAG Üyesi

  aslında iptaller yerine direk barajı 60 yapsalar iyi olur 10 soru iptal edilse dahi herkes bazılarını doğru yapmış olacak ortalama 5 tane iptal işine yarayacak. oysa sınavda en az 10 hatalı soru var ve bizler yanlışmı okuduk, anlamadıkmı diye evire çevire uzun uzun soruları ve şıklarını 2 şer, 3 er kez okuyunca yapabileceğimiz 10 soruya vakit kalmadı

   
  kimyacaa ve Ali Üstün bu yazıya teşekkür etti.
 17. Ayhan Acar

  Ayhan Acar TÜİSAG Üyesi

  B KİTAPÇIĞI 10. SORU
  İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

  a) İşveren veya işveren vekili
  b) risk değerlendirme uzmanı
  c) İşyerindeki çalışan temsilcisi
  d) İşyerinde varsa destek elemanı
  Açıklama 1:
  Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a,b,c,ç,d bentlerine göre bu ekibin içinde olan kişiler belirtilmiştir, fakat madde 6 nın 3. fıkrasına göre işveren bu ekibin içinden herhangi birine de bu görevi verebilir. Buradan şu anlaşılmaktadır ki soruda zorunlu değildir ifadesi B şıkkı hariç diğerlerinin bulunması zorunlu anlamına gelmektedir. Bu da yanlıştır.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.


  BU SORU TAM MAHKEMELİK , pek üstünde durmadık ama şıklarda verilen D) İş yerinde varsa destek elemanı bir zorunluluk değildir ki o yüzden iş yerinde varsa (olmasada olur) diye belirtilmektedir. Eğer bu soru şöyle sorulsaydı cevap yanlız B) Risk değerlendirmesi uzmanı olurdu : Aşşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme ekibinde yer alır/alabilir..... Bu kadar basit bir cümleyi kuramayan insanlar bize sınav yapmış işte........

   
  müslüm63 bu yazıya teşekkür etti.
 18. oguz ali

  oguz ali TÜİSAG Üyesi

 19. Başar KOYUNCU

  Başar KOYUNCU TÜİSAG Üyesi

  500 bın kişi gırmiş ya girse neyazar ben kazanamadıktan sonra 1 mılyon kişi dirse neyazar seneye buzamanalar türkıye cumhurıyetindekı bütün mühendisler bu tezgahtan geçer 500 bin isg uzmanı olur muhendıs olupta bu diplomayı almayan kalmaz bu diplomada ayağa düşer herkes A için sınava girer 2-3 seneye 500 binde A sertıfıkası olur geçmiş olsun avuntu sadece bence bu işte OSGB açan kazanır diğerlerinin hepsi koyun sürü psıkolojısı ile 1000 tl ya iş için kuyruğa girer

   
 20. tayfuntokmak

  tayfuntokmak TÜİSAG Üyesi

  bırakın kardeşim kendi doğrularınızı yanlışlarınızı ,he kafadan bir ses çıkıyor,dünyanın parasını verip gittiğimiz eğitim kurumları hiç sesini çıkarmıyor hakkımızı onlar aramalı öyle ya bu işin uzmanı eğiticisi onlar,net ve yasal dayanaklarıyla hakıkımızı aramalılar,ama onlar napıyorlar sessiz kalıyorlar kalımışız umurlarında mı ver parayı bir daha git onlar para kazansın biz ekmek davasına stres çekelim

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica