18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. 100 üzerinden değil 75 üzerinden sınav yapıldı ve bizden 70 almamızı bekliyorlar sonuç budur.


   
 2. Satsumaku

  Satsumaku TÜİSAG Üyesi

  Kitapçık türü : B
  İTİRAZ 1:
  B.7. Soru:Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisinde Planlama aşamasında yer almaz?
  A. Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  B. Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
  C. Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  D. Mevcut durumu analiz etme
  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap A Şıkkıdır.

  İTİRAZ GEREKÇESİ:
  1
  Türk Standardları Enstitüsü’nün yayınladığı ICS 03.100.01; 13.100 no’lu TS 18001/Nisan 2008 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar standardında:
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI:
  4.3.PLANLAMA:
  4.3.1.Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi

  Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

  Buna göre A seçeneğinde verilen ‘Risklerin değerlendirmesi, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme’ olgusu planlama aşamasında yer almaktadır.  4.4 UYGULAMA VE İŞLETME
  4.4.2 Eğitim, bilinç ve yeterlilik
  Kuruluş, İş yerinde, kontrolü altında İSG’yi etkileyebilecek görevleri yapan personelin uygun eğitim, öğretim veya tecrübe itibariyle yeterli olmasını sağlamalı ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.
  Kuruluş, İSG riskleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyacını tespit etmelidir. Kuruluş eğitimleri vermeli veya bu ihtiyacın karşılanması için tedbir almalı, alınan eğitimin veya tedbirin etkinliğini değerlendirmeli ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.

  Faaliyet planının izlenmesi bir sonraki adımda olduğu yani;
  4.5 KONTROL
  4.5.1 Performans ölçümü ve izleme
  Kuruluş, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
  maddesinde geçtiği görülmektedir.
  Buna göre sorunun birkaç cevabı olduğundan sorunun İPTALİ gerekmektedir.
  2

  Kaynak: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/969687/icerikler/puko-dongusu_456479.html
  İçerik: PUKÖ DÖNGÜSÜ (Planla / Uygula / Kontrol Et / Önlem Al)
  PUKÖ DÖNGÜSÜ (Planla / Uygula / Kontrol Et / Önlem Al)
  PUKÖ adım - adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.
  Hiçbir şey mükemmel değildir ve daha iyi yapılabilir! Bu işi nasıl daha iyi yapabilirim?
  PLANLA
  · Amacın kesin belirlenmesi (neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman )
  · Hedeflerin belirlenmesi
  · Detaylı plan hazırlama (uygulama planı)
  UYGULA
  · İlgili her kişiyi bilgilendirme ( Ne, Kim, Ne Zaman )
  · Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  · Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

  KONTROL ET
  · Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?
  · Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme
  · İlgili kişileri bilgilendirme
  ÖNLEM AL
  · Etkili önlemleri standartlaştırma
  · Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama
  · Kalıcı bir izleme sistemi kurma
  PLANLA
  · İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman )
  · Mevcut durumu analiz etme ( D ŞIKKI )
  · Hedeflerin belirlenmesi
  · Kayıtların analizi
  · Tehlikelerin Belirlenmesi
  · risk değerlendirme metodlarının belirlenmesi
  · Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı )
  · İç talimatlar hazırlama
  · UYGULA
  · Riskleri Değerlendirme
  · Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme ( A ŞIKKI )
  · Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması
  · Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama ( B ŞIKKI )
  · Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme ( C ŞIKKI )
  · Uygulama sonuçlarını yakın takip etme
  · KONTROL ET
  · Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?
  · İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme
  · Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme
  · İlgili kişileri bilgilendirme
  ÖNLEM AL
  · Kalıcı bir denetleme sistemi kurma
  · Etkili önlemleri standartlaştırma
  · Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama  İTİRAZ 2:

  B. 25. Soru:Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfuz etmesi) yanlıştır?
  A) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur.
  B) Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
  C) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.
  D) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğurulur.

  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap A Şıkkıdır.


  İTİRAZ GEREKÇESİ:

  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu resmi sitesinde (http://www.taek.gov.tr) yapılan soğurulma tanımlarına göre Alfa ve Beta’nın seçeneklerde yanlış verildiği görülmektedir. Kurum bu iyonlaştırıcı radyon tiplerini aşağıdaki gibi tanımlamıştır:
  ALFA:Sahip oldukları elektrik yükü, alfa parçacıklarının herhangi bir madde içerisinden geçerken yolları üzerinde yoğun bir iyonlaşma meydana getirmelerine ve bu yüzden de enerjilerini çabucak kaybetmelerine yol açar. Enerjilerini bu şekilde çabucak kaybeden alfa parçacıklarının erişme uzaklıkları da dolayısıyla çok kısadır. Bu yüzden de normal olarak dış radyasyon tehlikesi yaratmazlar. Alfa parçacıkları derinin ilk tabakası tarafından tutulur. Deriye nüfuz etmez.”

  BETA: Alfa parçacıkları gibi belli bir yük ve kütleye sahip olduklarından madde içerisinden geçerken yolları üzerinde iyonlaşmaya sebep olurlar. Ancak bu iyonlaşma, alfa parçacıklarının oluşturduğu iyonlaşmadan daha azdır. Yine de bunlardan korunmak için ince alüminyum levhadan yapılmış bir zırh malzemesi yeterlidir.”

  Ayrıca MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Programları ve Eğitim materyallerinin Radyasyon Eğitim Modülünde Alfa ışınının (+) yüklü bir helyum parçacığı olduğu ve oldukça ağır olduğundan, cildimiz ya da bir kâğıt parçası tarafından durdurulabileceği ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla cildimiz tarafından soğurulmaz.
  Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Radyasyondan%20Korunma%20(Aile%20T%C3%BCketici).pdf

  Bunun yanı sıra aşağıda kaynağını da belirttiğim gibi(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi sitesi ), Nötron giriciliğide yanlıştır.
  Kaynak:http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/Guncelbelgeler/Radyasyon_olcum_sunum.pdf

  •ALFA : İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
  •BETA : İnce bir metal tabakası tarafından soğurulur..
  •GAMA : Giricilik özelliği daha fazla olup kurşun ve beton gibi yoğun malzemelerde soğurulur.
  •NÖTRON : Parafin, beton, su gibi hidrojence zengin ortamlarda soğurulur

  Bakanlığın açıkladığı cevap şıkkı doğru olmayıp, sorunun birden fazla cevabı olduğundan dolayı İPTALİ gerekmektedir.  İTİRAZ 3:
  B.57. Soru:Güven Bey’in çalıştığı işyerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?

  A)Yükün ağırlığı
  B)Yükle ilgili genel bilgiler
  C)Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  D)Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler

  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap A Şıkkıdır.

  İTİRAZ GEREKÇESİ:

  24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı resmi gazete ’de yayınlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre kesin verilerle ibaresi geçmemektedir. Sadece bilgilendirilmesini sağlar ifadesi yer almaktadır:
  MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:
  a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
  b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
  c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.”
  ANCAK sorunun soruş tarzı incelendiğinde kesin verilerle bilgilendirilmesi ifadesi 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı resmi gazete’de yayınlanan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bu yönetmeliğe göre;
  A şıkkında belirtilen yükün ağırlığı kesin verilerle verilmesi gereken bir bilgilendirme yükümlülüğüdür. Yönetmelikte geçen ifade:

  İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi
  Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
  a) ….İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.”
  Bu duruma göre soruda geçen kesin verilerle ifadesi A seçeneğini yanlış yapmaktadır.

  Yine aynı yönetmeliğin adı geçen maddenin b bendinde kesin verilerle değil yeterli bilgi ibaresi geçmektedir. Geçen ifade:
  Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

  b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hususları da dikkate alarak, yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir.


  Buna göre C ve D seçeneklerini her ikisini birden doğru seçenek yapmaktadır. Dolayısıyla hem yanlış ifade bulunmasından hem de iki doğru cevabı olduğundan İPTALİ gerekmektedir.
  İTİRAZ 4:

  B.42. Soru: Kesme ve Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?
  A) Önce oksijen tüpü açılmalıdır
  B) Önce asetilen tüpü açılmalıdır
  C) Asetilen tüp valfleri bir veya bir buçuk turdan fazla açılmamalıdır
  D) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenlerle dokunulmamalıdır.
  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap A Şıkkıdır.

  İTİRAZ GEREKÇESİ:
  1
  T.C. MEB MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) Metal Teknolojisi ; Oksi-Gaz ile Kesme başlıklı 2005 tarihli yayında Sayfa 11 5. Adım olarak ; “Kesme üflecinin ucundan önce oksijen sonra asetilen vererek alev oluşturunuz” ifade edilmekte olup soruda yanlış denilen ifade ile çelişmektedir. Sorunun cevap seçeneğinin A ‘değil B olması bu koşulda gerçektir.

  İlgili Doküman ; http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/metal/moduller/oksigaz_ile_kesme.pdf (syf 11)

  2
  Oksi asetilen kaynağındaki en temel kurallardan birisi ateşleme işlemine önce oksijen valfini açarak başlamaktır. Bu konuda en bariz kaynak milli eğitim bakanlığın yayınladığı kitaptır.
  Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır. Ardından asetilen musluğu açılırve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır. ”
  Kaynak : http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprog...isat/moduller/temel_oksi_asetilen_kaynagi.pdf
  3
  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi kapsamında 2005 yılında yayınlamış olduğu modülün uygulama faaliyetleri kapsamında 5. Kısımda (11. Sayfada) yazı olarak da şekil olarak da görüldüğü gibi öncelikle OKSİJEN TÜPÜ açılmalıdır.


  Soruda yanlışı sorduğuna göre önce Asetilen tüpü açılmalıdır seçeneği yanlış ve bu sorunun cevabının B olması dolayısıyla yanlış cevabının düzeltilmesi gerekmektedir.


  İTİRAZ 5:

  B.49. Soru:
  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiçbir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I

  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap C Şıkkıdır.

  İTİRAZ GEREKÇESİ:
  Aşağıdaki mevzuattan alınan bilgiye göre; Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını ağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır. Dolayısı ile doğru cevap C değildir. B şıkkı olmalıdır. Hatalı soru olduğundan iptal edilmesi gerekir.

  Kaynak:İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 443

  İçerik : Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacakve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.


  Madde 388 - Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde,
  yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
  İTİRAZ 6:
  B.64. Soru: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlı ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre kapalı işyerlerinin havalandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmasını gerektiren bir durum değildir?
  A) Ortam havasında azot bulunması
  B) Ortamda fena kokuların bulunması
  C) Ortamda toz, buğu ve duman bulunması
  D) Ortamda boğucu, zehirli veya tahriş edici gazların bulunması

  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap AŞıkkıdır.

  İTİRAZ GEREKÇESİ:
  17.07.2013 tarih ve 28710 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİKÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK I - Kapalı işyerlerinin havalandırılması başlığına göre;

  15 - Kapalı işyerlerinde çalışanların ihtiyaç duyacakları yeterli temiz havanın bulunması sağlanır. Yeterli hava hacminin tespitinde, çalışma yöntemi, çalışan sayısı ve çalışanların yaptıkları iş dikkate alınır.

  16 - Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulur.


  Avrupa İş sağlığı ve Güvenliği Ajansının (OSHA) internet sitesinde - https://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/Files/kapaliortamdaisg - yayınladığı bilgiye göre :

  Basit boğucu gazlar : Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Etan (C2H6), Propan (C3H8), Bütan (C4H10), Hidrojen (H2), Azot (N2)
  Kimyasal boğucu gazlar : Karbonmonoksit (CO), Hidrojen sülfür (H2S), Hidrojen siyanür (HCN), vb. dir.

  Görüldüğü üzere Azot boğucu gazlar arasındadır.

  Dolayısıyla yukarıda adı geçen yönetmelikte verilen bilgiler ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansının sitesinde de görüleceği üzere azotun basit boğucu bir gaz olarak değerlendirilmesi nedeniyle mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulmasını gerektiren bir durumdur.

  Bu açıklamalar ışığında sorunun İPTALİ gerekmektedir.
  İTİRAZ 7:
  B.72. Soru: Korkuluklu platformlarla çalışılması imkânı sağlanamayan ve …………….. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, em- niyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır. Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakiler- den hangisi gelmelidir?
  A) 1,2 metre B) 2 metre C) 3 metre D) 4 metre

  BAKANLIK tarafından verilen doğru Cevap D Şıkkıdır.
  İTİRAZ GEREKÇESİ:
  1
  Kaynak:http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.78602.pdf
  İçerik : YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ: Madde 13 - Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ: Madde 521-Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır
  2
  Ayrıca aynı tarihte yapılan B sınıfı İSG uzman sınavının A kitapçığı 76.sorunun cevabı da 3 m olarak verilmiştir. 3 ve 4 metre cevaplarının ikisi de kabul edilmelidir.


   
  ayna42, zülal_zülal, Aysun BİROL ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Mert B.

  Mert B. TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar itiraz sonuçları ne zaman belli olcak ?? geçen sınavda nasıl olmuştu bilen var mı ??

     

   
 4. ermankaraca

  ermankaraca TÜİSAG Üyesi

  merhaba arkadaşlar;

  hatalı sorular ve hazır dilekçe örneği ektedir.

  Ankara dışında olduğumdan dolayı dilekçemin yetişmiyeceğini söylediler .Ankarada olan arkadaslar iletirlerse ii olur

   

  Ekli Dosyalar:

  yiğitoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 5. yiğitoğlu

  yiğitoğlu TÜİSAG Üyesi


  Teşekkür ederiz. :) Hangi sorulara itiraz ettiğiniz acaba ?

     

   
  senizz ve Aysun BİROL bu yazıya teşekkür etti.
 6. Atarlı gülestan

  Atarlı gülestan TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar merhaba.. Tespit ettiğim bir kaç soruyu burada nedenleri ile birlikte paylaşıyorum..  B kitapçığı soru 49

  Madde 387 Açik havada çalisan vinçlerin kabinleri kapali olacak ve bunlarin operatöre en genis görüs alanini saglayacak sekilde yukari kaldirilabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soguk havalarda, uygun sekilde isitilacaktir.

  B kitapçığı soru 72

  Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma
  tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.
  B kitapçığı soru 91

  Yapı işyerlerinde koordinatörlerin atanması, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
  a) Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör atayacaktır.
  b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır.
  Yapı işinde Ek-II’deki listede belirtilen risklerin bulunmaması halinde koordinatör atanmayabilir. ( yani bu görevi işveren de yürütebilir. )
  B kitapçığı 64 numaralı soru

  İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI-
  ( resmi gazeteden alıntıdır )
  Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanacak. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma sistemi kurulacak.

  B kitapçığı 10 numaralı soru

  B kitapçığı 95 numaralı soru ( hatalı boşluk sorusu )

  B kitapçığı 98 numaralı soru

   
 7. himawari

  himawari TÜİSAG Üyesi

  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA


  TARİH : 21.08.2013
  KONU : 18.08.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav Sonuçlarına İtiraz


  Milli Eğitim Bakanlığınca 18.08.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 20.08.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde bazı soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim.

  İtiraz için gerekli olan ödeme hesabınıza yapılmış olup, dekont ektedir. söz konusu soruların incelenerek, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi hususunu,

  Gereği için bilginize arz ederim.

  Saygılarımla  TC Kimlik No : XXXXXXXXXXXXX
  Adı Soyadı : XXXXXXXXXXXXX
  İmza :
  Adres : XXXXXXXXXXXXXXXX

  ANKARA

  EKLER:
  1. Dekont
  2. İtiraz edilen sorular


  18.08.2013 TARİHLİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI OLASI HATALI SORULARI
  ( A kitapçığı) EK:2
  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  1
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  17
  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  a) Riskleri değerlendirmek, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  b) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama,
  c) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  d) Mevcut durumu analiz etme

  A)
  D)
  GEREKÇE

  OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ

  1.KAPSAM
  2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR
  3.TERİMLER VE TARİFLER
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
  4.1 GENEL ŞARTLAR
  4.2 İSG POLİTİKASI
  4.3 PLANLAMA
  4.3.1 TEHLİKE TANIMLAMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROLLERİN BELİRLENMESİ
  4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
  4.3.3 HEDEFLER VE PROGRAMLAR
  4.4 UYGULAMA VE İŞLETME
  4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLULUK, HESAP VERME VE YETKİ
  4.4.2 EĞİTİM, BİLİNÇ VE YETERLİLİK
  4.4.3 İLETİŞİM, KATILIM VE DANIŞMA
  4.4.4 DOKÜMANTASYON
  4.4.5 DOKÜMAN KONTROLÜ
  4.4.6 İŞLETME KONTROLÜ
  4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKENLER
  4.5 KONTROL
  4.5.1 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İZLEME
  4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  4.5.3 KAZALAR, OLAYLAR, UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
  4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
  4.5.5 İÇ TETKİK
  4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının
  4.3. Planlama, 4.3.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi maddeleridir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi planlama aşamasında yapılır. Yanlış olan sorulduğundan cevap anahtarında verilen “A” şıkkı doğru cevap değildir. Doğru cevap “D” şıkkı olmalıdır.


  2
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  18

  Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

  a) Tehlikenin tanımı yapılır.
  b) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.
  c) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.
  d) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir.

  D)
  D) – C) – B)
  GEREKÇE

  Soru şıklarında yer alan; “Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.” ve
  “Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.” ifadeleri de yanlıştır. Risk değerlendirmesinde tehlikeden kaynaklanan risklerin gerçekleşme olasılığı ile tehlikeden kaynaklanan riskin şiddet derecesi belirlenir.

  Soruda yanlış olan sorulduğundan, D) şıkkı ile birlikte C) ve B) şıkları da yanlıştır ve bu nedenle soru iptal edilmelidir.


  3
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  33
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerden değildir?

  a) Bağıl nem
  b) Hava akım hızı
  c) Termal radyasyon
  d) İyonize olmayan radyasyon

  D)
  ?
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı belirtilmiştir. Ancak, İyonize olamayan radyasyon içinde yer alan ultraviyole ışınlar (morötesi ışınlar) ve ınfrared ışınlar (kızılötesi ışınlar) çalışma ortamına yaydıkları enerji ve ısı ile çalışma ortamında termal konforu etkilerler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı bulunmadığından, soru iptal edilmelidir.


  4
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  35

  Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?  a) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğrulur.
  b) Alfa: İnce bir kağıt tabakası ve cildimiz tarafından soğrulur.
  c) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğrulur.
  d) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğrulur.

  A)
  ?
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak A) şıkkı verilmiştir. Ancak, beta ışınları yoğun beton tarafından soğrulur. Dolayısıyla yanlış olan sorulduğundan sorunun doğru şıkkı bulunmamaktadır ve soru iptal edilmelidir.
  Hızları bu ışınların kaynağına göre 120.000-299.000 km h-1 arasındadır. Şiddeti bilinen bir alanda sapma miktarlarından da ışınlarının elektronlar olduğu anlaşılmıştır. Havada metrelerce, madenlerde ise birkaç santimetre yol alırlar. Yolları üzerindeki atomlara çarptıklarında onları iyonlaştırabilirler. Ancak çarpmalar sırasında kendileri de saparlar bu nedenle ışınlarının yolu kırık doğrular şeklindedir.
  (Kaynakça: Vikipedi Özgür Ansiklopedi)

  5
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  51


  Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz
  tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?


  a) Önce oksijen musluğu açılmalıdır.
  b) Önce asetilen musluğu açılmalıdır.
  c) Asetilen tüp ventilleri bir veya birbuçuk turdan fazla açılmamalıdır.
  d) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenle dokunulmamalıdır.  A)
  B)
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğu cevap A) olarak verilmiştir. Soruda yanlış olan sorulmaktadır. Gaz kaynak işlemlerinde aşağıda detaylı olarak açıklandığı gibi önce oksijen musluğu açılır. Bu nedenle A) şıkkında belirtilen ifade yanlış değil, doğrudur. Soruda yanlış olan sorulduğundan doğru cevap B) şıkkı olmalıdır.
  “Hamlaç çıkışında oksijen ve asetilen karıştırılarak bek ucundan çıkar ve bir kıvılcımla bek ucunda alev oluşturur. Bek ucunda meydana gelen alevin sıcaklığı 3250’C° dir. Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır.

  Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır.

  (Kaynak: T.C. Millik Eğitim Bakanlığı – MEGEP Temel Oksi-Asetilen Kaynağı Ders Notları)
  6
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  59

  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiç kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

  A) I, II ve III B) I ve III

  C) Yalnız III D) Yalnız I


  C)
  B)
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap C) olarak verilmiştir. Ancak, açık havada çalışan vinçlerin kabinleri çalışanı/operatörü olumsuz dış etkenlerden korumak için kapalı olmalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B) şıkkı olmalıdır.

  (Kaynakça. İSG Tüzüğü 397. Maddesinde ; “ …..…operatörlerin bulunduğu kabinler , yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkenlere dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.”)

  7
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  62

  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ………… den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.


  Yukarıdaki cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 1,2 metre B) 2 metre
  B) 3 metre D) 4 metre

  D)
  ?
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı verilmiştir. Ancak , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde iki farlı değer bulunmaktadır. Soru kökünde sorunun kaynağı yani hangi tüzüğüğe göre sorulduğu belirtilmediğinden sorunun doğru cevabı yoktur. Bu nedenle soru iptal edilmelidir.
  Kaynakça:
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 521; ̎Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.̎
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13; “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.̎
  8
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  63
  Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.

  Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

  B)
  ?
  GEREKÇE

  A) Kuru kimyevi toz B) Köpük
  C) Kum D) Karbondioksit

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak B) şıkkı belirtilmiştir. Karbondioksitli yangın söndürücüler de B) şıkkında belirten etkiye sahiptirler.
  Aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle hem oksijenle teması keserek hem de soğutarak söndürme yaparlar. Bu nedenle sorunun birden fazla doğru cevabı bulunduğundan iptal edilmelidir.
  Yoğunluğu 1.52 Kg /m3 olup havadan ağırdır.
  Tüplere 20 ºC de 57 bar basınçta sıvı halde doldurulur.
  Alçak basınçlı tanklarda ise -18 ºC da normal basınçta depolanır.
  1Lt sıvı CO2 500 Lt gaz haline dönüşür.
  Boğma etkisi ile yangını söndürür. Kapalı hacimlerde %30 konsantrasyon gerekir.
  Kısmen soğutma , kısmen de engelleme etkisi vardır.
  Söndürme maddesi dışında itici gaz olarak da kullanılır. CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC dır.Bu sıcaklığın üstünde gaz olarak bulunur. 65 ºC de basınç 250 Bar olup 190 Bar basınçta açılan emniyet valfi bulunur CO2 tüpleri boşalma sırasında – 78 ºC ye soğur. Bu nedenle çıkan gazın % 25 i kar haline dönüşür.
  (Kaynak: İstanbul Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Notları)

   
  Execute bu yazıya teşekkür etti.
 8. Geentell

  Geentell TÜİSAG Üyesi

  —————————————————————————————————————————————————————————————–  T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  ANKARA

  TARİH : 21.08.2013
  KONU : 18.08.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav Sorularına İtiraz
  Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından 18.08.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 20.08.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde ekteki soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim. İtirazlarım için gerekli olan ödeme belirtilen hesaba yapılmış olup dekont ektedir. Söz konusu soruların incelenerek, yapılacak değerlendirme sonucunun tarafıma bildirilmesini arz ederim.

  İşbu dilekçe 4 (dört) sayfadan ve 1(bir) banka dekontundan oluşmaktadır.
  Saygılarımla

  TC Kimlik No :
  Adı Soyadı :

  e-posta :
  İmza :
  Adres :


  EKLER :
  EK I :İTİRAZ EDİLEN SORULAR

  EK II : ÖDEME DEKONT  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO I  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-  SORU 17. Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?  A)Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  B)Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
  C)Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  D)Mevcut durumu analiz etme

  Doğru Cevap olarak A seçeneği verilmiştir.  Fakat;

  Türk Standardları Enstitüsü’nün yayınladığı TS 18001 (Nisan 2008) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri-Şartlar standardında ;  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI:  4.3.PLANLAMA:  4.3.1.Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi  Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli

  kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

  Buna göre A seçeneğinde verilen ‘Risklerin değerlendirmesi,risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme’ olgusu planlama aşamasındadır.

  Sorunun C seçeneğinde verilen ‘Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme’ döngünün diğer safhalarında yer almaktadır.

  Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği olmalıdır.  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO II  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-  SORU 47. Güven Bey’in çalıştığı işyerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?  A)Yükün ağırlığı
  B)Yükle ilgili genel bilgiler
  C)Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  D)Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler

  Doğru Cevap olarak A seçeneği verilmiştir.

  Fakat;  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ ndeki İşverenin Yükümlülükleri başlıklı ikinci bölüm ve İşçilerin Eğitilmesi ve Bilgilendirilmesi’ni konu alan Madde 8;  “İşçilerin Eğitimi ve Bilgilendirilmesi

  Madde 8 — Elle yapılan taşıma işlerinde, işçilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

  a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.

  İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.”

  ifadesi işverenin yükün ağırlığı hakkında mümkün olan şartlarda kesin verilerle işçiyi bilgilendirmekle yükümlü tutulduğunu belirtmektedir.  Dolayısıyla cevap yanlış olup soru iptal edilmelidir.  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO III

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 35. Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfuz etmesi) yanlıştır?

  A) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğurulur.

  B) Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.

  C) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğurulur.

  D) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğurulur.

  Doğru Cevap A seçeneği verilmiştir.

  Fakat;

  http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r02.htm (Türkiye atom enerjisi kurumu) sitesinde

  Beta ışınlarının ince bir alüminyum levha ile soğurulabileceği yazmaktadır. Yani yoğun beton blok ile ile rahatlıkla durdurulabilir ve beton blok tarafından beta soğurulur.

  Nötron ışınlarının soğurulabilmesi için kalın beton, su veya parafin kütlelerine ihtiyaç vardır.

  Ancak verilen soruda nötronun plastik ve benzeri malzeme ile durdurulabileceği ifade edilmiş, plastik ve benzeri malzemenin kalınlığı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Yani bu malzeme naylon torba olabilir. Bu durumda nötron ışıması kesinlikle durudurulamaz.

  Kaynak: http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/Guncelbelgeler/Radyasyon_olcum_sunum.pdf

  Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği olmalıdır.  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO IV

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-  SORU81. Yapı işletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak sağlık ve güvenlik planında gerekli düzenlemeleri yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.?  A)İşveren
  B)Proje Sorumlusu
  C)Hazırlık Koordinatörü
  D)Uygulama Koordinatörü  Doğru Cevap D seçeneği verilmiştir.  Fakat;

  4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine; Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ne göre ;  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

  i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

  j)Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

  Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri

  Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;

  a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.

  b)Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.

  c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.

  Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri

  Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;

  a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve organizasyona yönelik kararlar alınmasında;

  İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.

  b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının uygulanmasını koordine edecektir.  Dolayısıyla C seçeneğide doğrudur. Soru iptal edilmedir.

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO V  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-  SORU 58  açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  Yük üzerine yanlızca görevli kimseler binmelidir.
  Hiçbir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.
  Yukarıdakilerden hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

  a) 1,2 ve 3

  b) 1 ve 3

  c) Yalnız 3

  d) Yalnız 1

  Doğru kabul edilen cevap : C

  Olması gereken cevap : B

  Fakat,

  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün “Kaldırma Makinalarında Alınacak Güvenlik Tedbirleri” başlıklı Yedinci Bölüm’üne ait 387. ve 388. Maddelerinde bulunan;  “Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.

  Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri,hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.”  İfadeler doğrultusunda öngörülen cevabın hatalı olduğu açıkça görülmekte ve doğru cevap seçeneğinin “I ve III”, dolayısıyla B seçeneğinin olması gerekmektedir.  Kaynak: İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583

  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475

  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765

  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 443

  İçerik : Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda,uygun şekilde ısıtılacaktır.

  Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde,

  yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine

  binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.

  Mevzuata göre itirazda bulunduğum sorunun cevabı 1 ve 3 (B) olmalıdır.  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO VI

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 62. Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ….. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde bakım veya onarım işleri ile her türlü bina sökme ve yıkım işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel koruma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaktır.

  Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 1.2 metre

  B) 2 metre

  C) 3 metre

  D) 4 metre

  Doğru cevap D , 4 metre denmiştir.

  Fakat;

  Yapı İşleri Tüzüğünde de, 3 m üzeri yüksekliklerde emniyet kemeri kullanımı zorunluluğu getirilmiştir, soru yükseklik ifadesi ve emniyet kemeri ifadesi içerdiğinden, hem 3 metre hem de 4 metre doğru cevap olarak verilebilir. Soru iptal edilmelidir.

  Kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.78602.pdf

  İçerik :

  YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ:Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ: Madde 521-Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO VII

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 85: Maden ve Taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzüğe göre “havasında ……….dan az oksijen,……..den çok metan , ……..den çok …….’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.”

  Yukarda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) % 18 / % 1 / %0.05

  B) % 19 / % 1 / %0.5

  C) % 19.5 / % 2 / %0.5

  D) % 19 / % 2 / %0.5

  Soruda 4 adet boşluk bulunmakta ve anlam bozukluğu oluşmaktadır. Soru iptal edilmelidir.

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO VIII

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 40: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği, biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalar için, sağlık gözetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

  A) Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir.

  B) Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbı kayıtlar, maruziyetin son bulmasında sonra en az on beş yıl süre ile saklanır.

  C) İşyeri hekimi, her çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunur.

  D) Biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda işveren çalışanların, çalışmaya başladıktan sonra ve işin devamı süresince düzenli aralıklarla sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.  Doğru cevap D denmiştir.

  Fakat ;

  Bu soru bütün şıklar doğrudur. Soru iptal edilmelidir.

  Biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesi

  MADDE 13 – (1) İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.

  (2) Bu liste ve kayıtlar, maruziyet sona erdikten sonra en az onbeş yıl saklanır; ancak aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu olduğunda, bu liste, bilinen son maruziyetten sonra en az kırk yıl boyunca saklanır:

  Sağlık gözetimi

  MADDE 16 – sine göre D şıkkı yanlış görünmekte çünkü bundan bahsedilmemektedir.

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO IX

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 50: Kaynak atölyelerinde kaynak sırasında ortaya çıkan toz, duman , gaz ve buhar gibi hava kirleticilerinin kaynakçının solunum bölgesinden uzaklaştırılması ve izin verilen sınırlara çekilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tavan yüksekliği 5 metreden fazla olmadır

  B) Her kaynakçıya en az 284 m3 hava düşmelidir.

  C) Kaynakçı mümkün olduğu kadar kapalı alanda çalışmamalıdır.

  D) Mutlaka hem genel havalandırma hem de lokal havalandırma olmalıdır.

  Doğru cevap D denmiştir.

  Fakat ;

  D şıkkı doğrudur kaynak işlerinde ki yönetmeliğe göre hem lokal hem genel havalandırma yapılmadır.

  Tavan yüksekliği 5 m ve üzeri olmadır A şıkkında fazla diyerek 5 metre olamazmış ibaresi katılmaktadır bu nedenle bu yanlıştır. Ayrıca kaynakçıya en az 284 m3 hava değil max 100 m3 hava gerekmektedir. Bu soruda 2 şık yanlıştır. Bu nedenle bu soru iptal edilmedir.

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO X  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 56: Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri için ,

  İşyerinde ki diğer sinyal seslerinden farklı olacak,
  Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar için farklı ses tonu kullanılacak
  Diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri bastıracak kadar kuvvetli olacak.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II

  B) II ve III

  C) I , II ve III

  D) I ve III

  Doğru cevap D denmiştir.

  Hangi motorlu araçlar için hangisinin sesinin üstün olması anlam kargaşıklığına neden olmaktadır. Örneğin tehlikeli araç olan dragline motorlu aracın normal 4*4 aracından sesini mi bastıracak yoksa tam tersimi olacak yani hangi makine hangisine göre bastırmalı birbirini??? Bu soru mantık hatasıdır. Bu nedenle iptal edilmedir.

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO XI

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 78: iskele dikmelerinin ahşap ya da beton plaka üzerine oturtulmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İskele dengesini sağlamak için

  B) Zayıf tabanda yükü yaymak için

  C) Dikme kaymalarını azaltmak için

  D) Dikmelere gelen yükleri dengelemek için

  Doğru cevap B denmiştir.  Fakat;

  Bu soruda 4 şıkkında hepsi doğrudur çünkü bizim iskele kurmamızın amacı tam olarak bu 4 şıkkıda kapsamaktadır.  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO XII

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu ortak özelliklerden biri değildir?

  A) Yasama organı tarafından konulmuş olmak

  B) Devlet destekli yaptırıma sahip olmak

  C) İnsan davranışını konu almak

  D) Normatif olmak

  Doğru cevap A denmiştir.  Fakat;

  Söz konusu soruda hukuk kurallarının ortak özelliği olmayan cevap sorgulanmış, ve cevap anahtarında “yasama organınca çıkarılmış olma” yazan a şıkkı doğru cevap olarak belirtilmiştir.  Oysa hukuk kuralları yasama organınca kanun şeklinde çıkarılan normlarla hukuk düzeninde var olurken; yürütme organınca çıkarılan Tüzük ve yönetmelik şeklindeki normlarla da hukuk düzenimizde yer alabilmektedir. Yani Hukuk kuralları yasama organınca pekala çıkarılabilir, ancak tüm hukuk kurallarının ortaya konulması, sadece yasama organının tekelinde değildir. Açıklanan nedenlerle MEB tarafından doğru cevap olarak kabul edilen ”yasama organınca çıkarılmış olma” şıkkı eksik ifade edilmiştir. Söz konusu şık, “SADECE yasama organınca çıkarılmış olma” şeklinde ifade edildiğinde tamamen yanlış olmakta ve doğru cevap olarak kabul edilebilir hale gelmektedir.

  Bu çerçevede, sorusunun doğru cevap olarak kabul edilen A şıkkının eksik kaleme alınması ve bu nedenle hukuk kurallarının ortak özellikleri bağlamında yanlış değil ama eksik bir bilgi olması; öğrencide duraksamalara yol açması ve okuyanı soruda yanlış yönlendirmesi, çoktan seçmeli soru hazırlama tekniğine aykırı bir şekilde hazırlanması sebebiyle bu sorunun iptal edilmesi gereklidir.  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO XIII

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 1 :

  Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir?

  İlk okul öğretmeni
  Fındık toplayan işçi
  Kendi hesabına çalışan berber
  Avukat bürosunda staj yapan kişi
  Doğru cevap C denmiştir.  Fakat;

  FINDIK İŞÇİLERİ İÇİN TAM BİLGİ VERİLMEMİŞTİR(SÖZLEŞMELİ Mİ SÖZLEŞMESİZ Mİ??? 50 DEN FAZLA ÇALIŞANI OLAN BİR İŞLETMEDE Mİ ÇALIŞIYORLAR??) AYRICA

  İLKOKUL ÖĞRETMENİ DEVLET MEMURUDUR BU NEDENLE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEĞİLDİR 2-ANCAK CEVAP ŞIKKINDA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMUNDA ÇALIŞAN İLKOKUL ÖĞRETMENİ DENSEYDİ O ZAMAN ÖĞRETMEN 6331 E TABİ OLURDU 3-DOĞRU CEVAP OLARAK BELİRTİLEN ŞIKTA “KENDİ HESABINA ÇALIŞAN BERBER” DENİLMİŞTİR SADECE OYSA Kİ KANUNUN 2. MADDESİNİN Ç BENDİNDE “ÇALIŞAN İSTİHDAM ETMEKSİZİN KENDİ NAM VE HESABINA MAL VE HİZMET ÜRETİMİ YAPANLAR” DENİLMİŞTİR YANİ BURADAKİ ŞIKTA BERBERİN ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİP ETMEDİĞİ ŞIKTA BELİRTİLMEMİŞTİR… KADI Kİ BERBER DÜKKANINDA ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLEMESE DE SADECE BERBERİN TEK BAŞINA BİR MÜŞTERİ OLMADAN HİZMET ÜRETMESİ SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞINDAN BU İŞİN VE HİZMETİN İCRA EDİLMESİ BAKIMINDAN DA BU SORU İPTAL EDİLMESİ GEREKİR…..

  EK I : İTİRAZ EDİLEN SORU NO XIV

  KİTAPÇIK TÜRÜ -A-

  SORU 30 :

  Yeterli sayıda sayıda acil çıkış kapısı olması halinde yerinin önemi yoktur.
  Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir.
  Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir.
  Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur.
  Yapı işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre yukarıdakilerinden hangileri yanlıştır?

  A) I , II ve III

  B) I , III ve IV

  C) I , II ve IV

  D) II , III ve IV  Doğru cevap C denmiştir.

  Fakat;

  Yapı İşleri Tüzüğünde de;EK – IV

  YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI’ da

  3. Acil çıkış yolları ve kapıları

  3.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.

  3.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.

  3.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanının ve işçi barakalarının kullanım şekline, boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami işçi sayısına uygun olacaktır.

  3.4. Acil çıkış yoları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

  3.5. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır.

  3.6. Aydınlatılması gereken acil çıkış ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulunacaktır.

  4. Yangın algılama ve yangınla mücadele

  4.1. Yapı alanının özelliklerine, işçi barakalarının boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek maksimum kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulacaktır.

  4.2. Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli olarak kontrol ve bakımı sağlanacaktır. Periyodik olarak uygun deneme ve testleri yapılacaktır.

  4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı kolayca erişilebilir yerlerde bulunacak ve kullanımı basit olacaktır.

  Ekipmanlar ilgili yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.

  Yukarıda da yönetmeliğe göre bakıldığında 1 nolu maddenin yanlı yada doğru olduğuna dair yorum yapılamamaktadır. Çünkü yönetmelikte yeterli sayıda olması bastarılmıştır yeri veye uzaklığından bahsedilmemiştir. Bu nedenle bu soru iptal edilmedir.

  NOT :

  A GRUBU 16. SORU : PUKO BİR METOD DEĞİLDİR BİR YÖNTEMDİR VE 4 TANE DAYANAKTAN OLUŞUR. AYRICA TS18001 İSE 5 DAYANAKTAN OLUŞMAKTADIR (POLİTİKA) BU NEDENLE BU SORUDA BİR NATIK HATASI BULUNMAKTADIR.

  A GRUBU 22. SORU : A ŞIKKINDA YER ALAN ‘kısıtları’ KELİMESİ ‘KISTAS MI YOKSA KASIT MI’ KELİMESİ YERİNE KULLANILMIŞTIR. YAZIM HATASI VE ANLAM KARGAŞASI NEDENİYLE NEDENİYLE SORU İPTAL EDİLMELİDİR.

  A GRUBU 43. SORU : MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU, OLMAZSA OLMAZLARDAN SAYDIĞIMIZ BİR ŞEYDİR RİSK DEĞERLENDİRMASINDE. BU SORUDA 4 ŞIKKIN 4 DE YANLIŞTIR BU NEDNELE BU SORU İPTAL EDİLMEDİR.

  A GRUBU 57. SORU: 1 KESİNLİKLE YANLIŞ 3 DE KESİNLİKLE DOĞRU AMA 2. ŞIKKIN DOĞRULUYLA İLGİ MEVZUATI BULAMDIM BU DURUMDA BU SORUDA İPTAL BENCE AMA KONTROL EDİLMESİ GEREKİR.

  A GRUBU 82. SORU : CEVAP B DENMİŞ TABİKDE AMACIMIZ GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLAYIP SONRA İŞE BAŞLAMAK ANCAK RÜZGAR ALAN İŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİR NEDİR DENDİĞİ İÇİN İLK BAŞTA RÜZGAR SORUNUNU ÇÖZMEDEN DOLAYI RÜZGAR KESİSİ KURARIM BU NEDENLE BU SORUNUN CEVABI C OLMASI GEREKİR.

  A GRUBU 91. SORU: BU SORUNUN CEVABI KESİNLİKLE C OLAMAZ. SİZ İŞ YERİNİZDE GÜVENLİ OLMAYAN ÇALIŞMA ŞEKLİ GÖRÜYORSUNUZ VE RİSK DEĞERLENDİRMASINE YAZMIYORSUNUZ BU SÖZ KONUSU BİLE OLMAMALI.

  A GRUBU 99. SORU : BU SORU BAŞLI BAŞINA HATALI ÇÜNKÜ ‘İŞVEREN HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR ÇÜNKÜ İŞVEREN İSGU OLABİLİR BU NEDENLEDE EĞİTİMİ VEREBİLİR. DANIŞMANLIK FİRMALARINA GELİNCE BENİM ÇALIŞTIĞIM ŞİRKETTE DANIŞMAN DİYE TABİR EDİLEN FİRMALAR AYDA EN AZ 1 GÜN EĞİTİM VERMEKTELER.

  A GRUBU 20 : CEVAP b ANCAK d ŞIKKI SORUNLU. iŞYERİNDE VARSA DESTEK ELEMANI DENMİŞ SORU KALIBI VE CEVAP UYUŞMAZLIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. AYRICA DESTEK ELEMANI BULUNDURMAK ZORUNDALARADIR DERKEN DESTEK ELEMANDAN KASIT NEDİR???

  A GRUBU 49 : AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TEHLİKELİ DURUMA ÖRNEKLERDEN DEĞİLDİR DEMİŞ. CEVAP D ŞIKKI DENMİŞ. BU SORUDAKİ D ŞIKKINDA ETİKETSİZ KİMYASALLARIN ETİKETSİZ OLMASINDAN DOLAYI YANLIŞ KULLANILMASINDAN BAHSEDİLMİŞ. BUNA ŞIKKIN TEHLİKELİ DURUM OLMAMASININ MANTIĞI ARTIK DURUMDAN YANİ TEHLİKEDEN RİSKE (OLAYA) DÖNMÜŞ OLMASI DÜŞÜNÜLMÜŞ OLSA GEREK. FAKAT KİMYASALLARIN ETİKETLERİNİN OLMAMASINDAN DOLAYI YANLIŞ KULLANIMI OLDUKTAN SONRA YENİ TEHLİKELER OLUŞUR. MESELA İŞME SUYU ZANNEDİP YERLERİ ÇAMAŞIR SUYU DÖKERSEN: O ANDAN İTİBAREN YERDE YENİ BİR TEHLİKE/KİMYASAL OLUŞUR. KISACASI BU ŞIK HALA TEHLİKELİ DURUM İÇERİR.

  A GRUBU 59: SORUNUN A ŞIKKINDA TANIM EKSİK. A ŞIKKI: “İŞÇİNİN KOLAYCA KULLANABİLECEĞİ YERDE OLACAKTIR.” DİYOR. AMA NE? DURDURMA MI, BAŞLATMA
  A GRUBU 75 : DOĞRU ŞIK A DENİLMİŞ ANCAK ORTAMDA BİR GAZIN BULUNMASI TANIMI NORMAL DERİŞİMİNDEN FAZLA OLMASI DURUMUNDA SÖYLENİR. MADENCİLİKTE ORTAMDA CO2 VAR DENMESİ BEKLENEN DERİŞİM SINIRLARININ ÜZERİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR (NORMALDE HAVADA ZATEN CO2 VARDIR VE 0,035 ORANINDA ATMOSFERDE BULUNMAKTADIR). BU DURUMDA A ŞIKKINDA HAVADA AZOT BULUNUYOR DENMESİ NORMAL DERİŞİMİNDEN FAZLA OLDUĞUNU GÖSTERİR VE BU GAZIN HAVADA HATTİNDEN FAZLA OLMASI DEMEK; HAVADAKİ O2′Yİ İTEREK BOĞUCU GAZ KONUMUNA GELMESİ DEMEKTİR Kİ BU DURUMDA CEBRİ HAVALANDIRMA GEREKTİRİR.MI, ŞALTER Mİ YOKSA KKD Mİ?   
  Execute ve Demet GÜRPINAR bu yazıya teşekkür etti.
 9. Serdar Ö.

  Serdar Ö. TÜİSAG Üyesi

  Şuan itibari ile itirazlarımızı yaptık. İnanın çok huzurluyum ve mutluyum. Hayırlısı olsun

     

   
  senizz, Aysun BİROL, ufuk_topal ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.

 10. herkes işi gücü bıraktı hakkı olanı aramakla zaman öldürüyor maddi ve manevi tazminat hakkımız doğuyor bu durumda   
 11. yiğitoğlu

  yiğitoğlu TÜİSAG Üyesi  Haızır dilekçe var . Maddi destekte var ama başvuracak kimseyi bulamadım Ankara'da ben. Maalesef bu yöntem işe yaramıyor. :(   
 12. yiğitoğlu

  yiğitoğlu TÜİSAG Üyesi  Hangi sorulara itiraz ettiniz ? Yazabilir misiniz ?

   
  Demet GÜRPINAR bu yazıya teşekkür etti.
 13. Demet GÜRPINAR

  Demet GÜRPINAR TÜİSAG Üyesi

  Itiraz suresi bitiminden sonra 10 gun icersinde cevap verilmesi gerekiyor.
   
 14. krydmn

  krydmn TÜİSAG Üyesi

  Çok güzel hazırlanmış bence Ankara'da olan arkadaşlardan imkanı olan itiraz edebilir.

   
 15. emrahgures

  emrahgures TÜİSAG Üyesi


  Volkan Bey bahsettiğiniz soruda ' varsa destek elemanı ' hatasına sınıf arkadaşım itiraz etti. Biz paylaştık soruları ve o şekilde dilekçe verdik   
  ufuk_topal, yiğitoğlu ve tunaytemiz bu yazıya teşekkür etti.
 16. Bianegro

  Bianegro Guest


  İtiraz İçin;
  Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir..

   
 17. ermankaraca

  ermankaraca TÜİSAG Üyesi

  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
  ANKARA


  Konu: sınav Sorularına İtiraz.
  İlgi : 18/08/2013tarihinde yapılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
  İlgide kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı tarafından 18.08.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 20.08.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde ekteki A Kitapçığında 17,20,35,51,58,62 nolu soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim. İtiraz için gerekli olan ödeme belirtilen hesaba yapılmış olup dekont ektedir.

  Söz konusu soruların incelenerek, yapılacak değerlendirme sonucunun tarafıma bildirilmesini arz ederim.

  EK.1:5 Sayfa itiraz metinleri
  Ek.2:İtiraz başvuru ücreti dekontu


  TC Kimlik No :
  Adı Soyadı :
  İmza :
  Adres :  18.08.2013 TARİHLİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI OLASI HATALI SORULARI
  ( A kitapçığı) EK:1
  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  1
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  17
  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  a) Riskleri değerlendirmek, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  b) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama,
  c) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  d) Mevcut durumu analiz etme

  A
  B-C-D
  GEREKÇE

  OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ

  1.KAPSAM
  2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR
  3.TERİMLER VE TARİFLER
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
  4.1 GENEL ŞARTLAR
  4.2 İSG POLİTİKASI
  4.3 PLANLAMA
  4.3.1 TEHLİKE TANIMLAMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROLLERİN BELİRLENMESİ
  4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
  4.3.3 HEDEFLER VE PROGRAMLAR
  4.4 UYGULAMA VE İŞLETME
  4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLULUK, HESAP VERME VE YETKİ
  4.4.2 EĞİTİM, BİLİNÇ VE YETERLİLİK
  4.4.3 İLETİŞİM, KATILIM VE DANIŞMA
  4.4.4 DOKÜMANTASYON
  4.4.5 DOKÜMAN KONTROLÜ
  4.4.6 İŞLETME KONTROLÜ
  4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKENLER
  4.5 KONTROL
  4.5.1 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İZLEME
  4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  4.5.3 KAZALAR, OLAYLAR, UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
  4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
  4.5.5 İÇ TETKİK
  4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının
  4.3. Planlama, 4.3.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi maddeleridir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi planlama aşamasında yapılır. Yanlış olan sorulduğundan cevap anahtarında verilen “A” şıkkı doğru cevap değildir. Doğru cevap “B-C-D” şıkları olmalıdır.


  2
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  20
  İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

  a) İşveren veya işveren vekili
  b) risk değerlendirme uzmanı
  c) İşyerindeki çalışan temsilcisi
  d) İşyerinde varsa destek elemanı

  B
  ?
  GEREKÇE
  Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a,b,c,ç,d bentlerine göre bu ekibin içinde olan kişiler belirtilmiştir, fakat madde 6 nın 3. fıkrasına göre işveren bu ekibin içinden herhangi birine de bu görevi verebilir. Buradan şu anlaşılmaktadır ki soruda zorunlu değildir ifadesi B şıkkı hariç diğerlerinin bulunması zorunlu anlamına gelmektedir. Bu da yanlıştır.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  3
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  35

  Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?  a) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğrulur.
  b) Alfa: İnce bir kağıt tabakası ve cildimiz tarafından soğrulur.
  c) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğrulur.
  d) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğrulur.

  A
  D
  GEREKÇE
  *ALFA:İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.
  *BETA:İnce bir metal tabakası tarafından soğurulur..
  *GAMA : Giricilik özelliği daha fazla olup kurşun ve beton gibi yoğun malzemelerde soğurulur.
  *NÖTRONLAR:
  Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Bu özelliklerinden dolayı herhangi bir madde içerisine kolaylıkla nüfuz edebilirler. Doğrudan bir iyonlaşmaya sebep olmazlar. Ancak atomlarla etkileşmeleri, iyonlaşmaya neden olan alfa, beta, gama veya x ışınlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Nötronlar sadece kalın beton, parafin veya su gibi hidrojence zengin ortamlarda soğurulur.


  Kaynaklar:

  1-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu:
  http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r02.htm

  2-Radyasyondan Korunma Derneği
  http://www.trkd.org.tr/terimler-ve-tan%C4%B1mlar/209-notron.html

  3-ANKARA ÜNİVERSİTESİ-BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ-DOKTORA TEZİ(sayfa 46)
  http://biotek.ankara.edu.tr/files/%C3%87i%C4%9Fdem-YILDIZ-Gamma-Radyasyonunun-Bu%C4%9FdaydaTriticum-sp.-Partik%C3%BCl-Bombard%C4%B1man%C4%B1-Tekni%C4%9Fi-ile-Gen-Ak.pdf

  4-http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/Guncelbelgeler/Radyasyon_olcum_sunum.pdf


  4
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  51


  Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz
  tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?


  a) Önce oksijen musluğu açılmalıdır.
  b) Önce asetilen musluğu açılmalıdır.
  c) Asetilen tüp ventilleri bir veya birbuçuk turdan fazla açılmamalıdır.
  d) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenle dokunulmamalıdır.  A
  B
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğu cevap A) olarak verilmiştir. Soruda yanlış olan sorulmaktadır. Gaz kaynak işlemlerinde aşağıda detaylı olarak açıklandığı gibi önce oksijen musluğu açılır. Bu nedenle A) şıkkında belirtilen ifade yanlış değil, doğrudur. Soruda yanlış olan sorulduğundan doğru cevap B) şıkkı olmalıdır.
  “Hamlaç çıkışında oksijen ve asetilen karıştırılarak bek ucundan çıkar ve bir kıvılcımla bek ucunda alev oluşturur. Bek ucunda meydana gelen alevin sıcaklığı 3250’C° dir. Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır.

  Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır.

  http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprog...isat/moduller/temel_oksi_asetilen_kaynagi.pdf

  (Kaynak: T.C. Millik Eğitim Bakanlığı – MEGEP Temel Oksi-Asetilen Kaynağı Ders Notları)
  5
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  58

  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiç kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

  A) I, II ve III B) I ve III

  C) Yalnız III D) Yalnız I


  C
  B
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap C) olarak verilmiştir. Ancak, açık havada çalışan vinçlerin kabinleri çalışanı/operatörü olumsuz dış etkenlerden korumak için kapalı olmalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B) şıkkı olmalıdır.

  Kaynakça:
  1475 SAYILI İŞ KANUNUN 74. MADDESİNE GÖRE;
  11.01.1974 Tarih ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ’ nün Kaldırma Makinaları ile ilgili maddeleri:

  Madde 387 – Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda,uygun şekilde ısıtılacaktır.
  Madde 388 – Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabalarıüzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri,hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir.


  (Kaynakça. İSG Tüzüğü 397. Maddesinde ; “ …..…operatörlerin bulunduğu kabinler , yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkenlere dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.”)

  6
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  62

  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ………… den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.


  Yukarıdaki cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 1,2 metre B) 2 metre
  B) 3 metre D) 4 metre

  D)
  ?
  GEREKÇE
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı verilmiştir. Ancak , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde iki farlı değer bulunmaktadır. Soru kökünde sorunun kaynağı yani hangi tüzüğüğe göre sorulduğu belirtilmediğinden sorunun doğru cevabı yoktur. Bu nedenle soru iptal edilmelidir.
  Kaynakça:
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 521; ̎Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.̎
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13; “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.̎

   

  Ekli Dosyalar:

  Execute bu yazıya teşekkür etti.
 18. himawari

  himawari TÜİSAG Üyesi

  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA


  TARİH : 21.08.2013
  KONU : 18.08.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav Sonuçlarına İtiraz


  Milli Eğitim Bakanlığınca 18.08.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 20.08.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde bazı soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim.

  İtiraz için gerekli olan ödeme hesabınıza yapılmış olup, dekont ektedir. söz konusu soruların incelenerek, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi hususunu,

  Gereği için bilginize arz ederim.

  Saygılarımla  TC Kimlik No : XXXXXXXXXXXXX
  Adı Soyadı : XXXXXXXXXXXXX
  İmza :
  Adres : XXXXXXXXXXXXXXXX

  ANKARA

  EKLER:
  1. Dekont
  2. İtiraz edilen sorular


  18.08.2013 TARİHLİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI OLASI HATALI SORULARI
  ( A kitapçığı) EK:2
  C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - A GRUBU sınav KİTAPÇIĞI
  1
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  17
  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  a) Riskleri değerlendirmek, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  b) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama,
  c) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  d) Mevcut durumu analiz etme

  A)
  D)
  GEREKÇE

  OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ

  1.KAPSAM
  2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR
  3.TERİMLER VE TARİFLER
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
  4.1 GENEL ŞARTLAR
  4.2 İSG POLİTİKASI
  4.3 PLANLAMA
  4.3.1 TEHLİKE TANIMLAMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROLLERİN BELİRLENMESİ
  4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
  4.3.3 HEDEFLER VE PROGRAMLAR
  4.4 UYGULAMA VE İŞLETME
  4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLULUK, HESAP VERME VE YETKİ
  4.4.2 EĞİTİM, BİLİNÇ VE YETERLİLİK
  4.4.3 İLETİŞİM, KATILIM VE DANIŞMA
  4.4.4 DOKÜMANTASYON
  4.4.5 DOKÜMAN KONTROLÜ
  4.4.6 İŞLETME KONTROLÜ
  4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKENLER
  4.5 KONTROL
  4.5.1 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İZLEME
  4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  4.5.3 KAZALAR, OLAYLAR, UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
  4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
  4.5.5 İÇ TETKİK
  4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının
  4.3. Planlama, 4.3.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi maddeleridir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi planlama aşamasında yapılır. Yanlış olan sorulduğundan cevap anahtarında verilen “A” şıkkı doğru cevap değildir. Doğru cevap “D” şıkkı olmalıdır.


  2
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  18

  Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

  a) Tehlikenin tanımı yapılır.
  b) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.
  c) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.
  d) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir.

  D)
  D) – C) – B)
  GEREKÇE

  Soru şıklarında yer alan; “Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.” ve
  “Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.” ifadeleri de yanlıştır. Risk değerlendirmesinde tehlikeden kaynaklanan risklerin gerçekleşme olasılığı ile tehlikeden kaynaklanan riskin şiddet derecesi belirlenir.

  Soruda yanlış olan sorulduğundan, D) şıkkı ile birlikte C) ve B) şıkları da yanlıştır ve bu nedenle soru iptal edilmelidir.


  3
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  33
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerden değildir?

  a) Bağıl nem
  b) Hava akım hızı
  c) Termal radyasyon
  d) İyonize olmayan radyasyon

  D)
  ?
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı belirtilmiştir. Ancak, İyonize olamayan radyasyon içinde yer alan ultraviyole ışınlar (morötesi ışınlar) ve ınfrared ışınlar (kızılötesi ışınlar) çalışma ortamına yaydıkları enerji ve ısı ile çalışma ortamında termal konforu etkilerler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı bulunmadığından, soru iptal edilmelidir.


  4
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  35

  Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?  a) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğrulur.
  b) Alfa: İnce bir kağıt tabakası ve cildimiz tarafından soğrulur.
  c) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğrulur.
  d) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğrulur.

  A)
  ?
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak A) şıkkı verilmiştir. Ancak, beta ışınları yoğun beton tarafından soğrulur. Dolayısıyla yanlış olan sorulduğundan sorunun doğru şıkkı bulunmamaktadır ve soru iptal edilmelidir.
  Hızları bu ışınların kaynağına göre 120.000-299.000 km h-1 arasındadır. Şiddeti bilinen bir alanda sapma miktarlarından da ışınlarının elektronlar olduğu anlaşılmıştır. Havada metrelerce, madenlerde ise birkaç santimetre yol alırlar. Yolları üzerindeki atomlara çarptıklarında onları iyonlaştırabilirler. Ancak çarpmalar sırasında kendileri de saparlar bu nedenle ışınlarının yolu kırık doğrular şeklindedir.
  (Kaynakça: Vikipedi Özgür Ansiklopedi)

  5
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  51


  Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz
  tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?


  a) Önce oksijen musluğu açılmalıdır.
  b) Önce asetilen musluğu açılmalıdır.
  c) Asetilen tüp ventilleri bir veya birbuçuk turdan fazla açılmamalıdır.
  d) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenle dokunulmamalıdır.  A)
  B)
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğu cevap A) olarak verilmiştir. Soruda yanlış olan sorulmaktadır. Gaz kaynak işlemlerinde aşağıda detaylı olarak açıklandığı gibi önce oksijen musluğu açılır. Bu nedenle A) şıkkında belirtilen ifade yanlış değil, doğrudur. Soruda yanlış olan sorulduğundan doğru cevap B) şıkkı olmalıdır.
  “Hamlaç çıkışında oksijen ve asetilen karıştırılarak bek ucundan çıkar ve bir kıvılcımla bek ucunda alev oluşturur. Bek ucunda meydana gelen alevin sıcaklığı 3250’C° dir. Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır.

  Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır.

  (Kaynak: T.C. Millik Eğitim Bakanlığı – MEGEP Temel Oksi-Asetilen Kaynağı Ders Notları)
  6
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  59

  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiç kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

  A) I, II ve III B) I ve III

  C) Yalnız III D) Yalnız I


  C)
  B)
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap C) olarak verilmiştir. Ancak, açık havada çalışan vinçlerin kabinleri çalışanı/operatörü olumsuz dış etkenlerden korumak için kapalı olmalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B) şıkkı olmalıdır.

  (Kaynakça. İSG Tüzüğü 397. Maddesinde ; “ …..…operatörlerin bulunduğu kabinler , yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkenlere dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.”)

  7
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  62

  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ………… den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.


  Yukarıdaki cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) 1,2 metre B) 2 metre
  B) 3 metre D) 4 metre

  D)
  ?
  GEREKÇE

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı verilmiştir. Ancak , İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünde iki farlı değer bulunmaktadır. Soru kökünde sorunun kaynağı yani hangi tüzüğüğe göre sorulduğu belirtilmediğinden sorunun doğru cevabı yoktur. Bu nedenle soru iptal edilmelidir.
  Kaynakça:
  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 521; ̎Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.̎
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 13; “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.̎
  8
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
  63
  Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.

  Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

  B)
  ?
  GEREKÇE

  A) Kuru kimyevi toz B) Köpük
  C) Kum D) Karbondioksit

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak B) şıkkı belirtilmiştir. Karbondioksitli yangın söndürücüler de B) şıkkında belirten etkiye sahiptirler.
  Aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle hem oksijenle teması keserek hem de soğutarak söndürme yaparlar. Bu nedenle sorunun birden fazla doğru cevabı bulunduğundan iptal edilmelidir.
  Yoğunluğu 1.52 Kg /m3 olup havadan ağırdır.
  Tüplere 20 ºC de 57 bar basınçta sıvı halde doldurulur.
  Alçak basınçlı tanklarda ise -18 ºC da normal basınçta depolanır.
  1Lt sıvı CO2 500 Lt gaz haline dönüşür.
  Boğma etkisi ile yangını söndürür. Kapalı hacimlerde %30 konsantrasyon gerekir.
  Kısmen soğutma , kısmen de engelleme etkisi vardır.
  Söndürme maddesi dışında itici gaz olarak da kullanılır. CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC dır.Bu sıcaklığın üstünde gaz olarak bulunur. 65 ºC de basınç 250 Bar olup 190 Bar basınçta açılan emniyet valfi bulunur CO2 tüpleri boşalma sırasında – 78 ºC ye soğur. Bu nedenle çıkan gazın % 25 i kar haline dönüşür.
  (Kaynak: İstanbul Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Notları)


   
  Execute bu yazıya teşekkür etti.
 19. Serdar Ö.

  Serdar Ö. TÜİSAG Üyesi

  ['Haızır dilekçe var . Maddi destekte var ama başvuracak kimseyi bulamadım Ankara'da ben. Maalesef bu yöntem işe yaramıyor. :('

  Tavsiyem uçak kargo yapılmandır.

   
 20. yiğitoğlu

  yiğitoğlu TÜİSAG Üyesi  Bunu duyduğuma çok sevindim. Teşekkür ederim. :)

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica