18 Ağustos Sınavı Hatalı Olduğunu Düşündüğünüz, Itiraz Edilmesi Gereken Sorular

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Emre YİĞİTARSLAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. ali erhan

  ali erhan TÜİSAG Üyesi  arkadaşlar çok güzel bir çalışma yapılmış.buradan itiraz etmek istediklerinizi seçerek bulunduğunuz şehirde ptt den iadeli taahütlü bugün mesai bitimine kadar yollayabilirsiniz.


   
 2. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi


  Arkadaşlar bu soru hatalı değildir Çünkü yukarıdaki paragrafta Kimyasallarla alakalı bir ortam yoktur bilginize arz ederim...

   
 3. müslüm63

  müslüm63 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar ben bu soruya aşağıdaki şekilde itiraz ettim lütfen bir kaç arkadaşım daha itiraz etsin
  10. soru B kitapçığı

  resmi gazete Tarihi: 29.12.2012 resmi gazete Sayısı: 28512İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları. (ŞIKLARDA VARSA DİYOR)

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,

  mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan

  hizmet alabilir.

  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden

  görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine

  getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini

  yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan

  bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.  B kitapçığı 10.soruda d şıkkında İŞYERİNDE VARSA DESTEK ELEMANI denilmekte.Oysa yukarıda ki yönetmeliğe göre İŞYERİNDEKİ DESTEK ELEMANLARI diye belirtilmekte.Bu durumda B ve D şıkları yanlış cevap olduğundan bu sorunun iptali gerekmektedir.

     

   
  yiğitoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 4. ergeco

  ergeco TÜİSAG Üyesi

  Henüz kargolar ulasmadı sanırım...Ben ve4 arkadasım 5-6 soruya itraz ettik.Bir çok magdur diycem kargoyla yolladı dilekçelerini.

   
  yiğitoğlu ve müslüm63 bu yazıya teşekkür etti.
 5. suna yurtsever

  suna yurtsever TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar,
  A kitapçığındaki 50. soruya kimse itiraz etmemiş. Bu sorunun cevaplarında b)her kaynakçıya 284 m3 hava düşmelidir cevabı hangi yönetmelikte yazıyor. Böyle bir açıklamayı yönetmeliklerde bulamadım. Yalnız Makine Müh. hazırladığı dokumanda var.
  Bu nasıl cevap olabilir?

     

   
 6. ergeco

  ergeco TÜİSAG Üyesi

  Ayrı ayrı dilekçelerle itiraz ettik.

   
 7. En güzel dilekçe bu forumdur bu forumu dikkate alsınlar burada paylaşılanlara baksınlar bu kadar insan boşuna çırpınmıyor.
   
  MakissoS ve Karam3131 bu yazıya teşekkür etti.
 8. chemistanbul45

  chemistanbul45 TÜİSAG Üyesi

  EK-1
  İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE GEREKÇELERİ:

  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI
  C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - 18/05/2013


  A kitapçığı 17. soru
  Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?
  Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına kara verme
  Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
  Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  Mevcut durumu analiz etme
  Cevap “A” şıkkı olarak belirtilmiş fakat “Riskleri değerlendirme, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına kara verme” faaliyetleri Planlama aşamasında yer alırken diğer şıklar Planlama aşamasında yer almaz. Diğer şıkların hepsi doğrudur. Soru “…….Planlama aşamasında yer alır?” şeklinde sorulsaydı doğru olurdu. Soru hatalıdır, iptal gerektirmektedir.


  A kitapçığı 24. soru
  Aşağıdakilerden hangisi torna tezgahında çalışan birisi için en etkin risklerden değildir?
  Elektrik çarpması
  Göze çapak kaçması
  Vücutta yaralanmalar
  Ellerin kimyasal kullanımından dolayı tahriş olması
  Cevap “elektrikle çalışan torna tezgahları” için doğrudur ancak, elektrikle çalışmayan torna tezgahları da mevcuttur. Soru içeriği açık değildir. Elektrik ile çalışmayan torna tezgahları için A şıkkı doğru olacaktır. Soru iptal gerektirmektedir.


  A kitapçığı 30. soru
  I Yeterli sayıda acil çıkış kapısı olması hâlinde yerinin önemi yoktur.
  II Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir.
  III Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir.
  IV Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur.

  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
  I, II ve III
  I, III ve IV
  I, II ve IV
  II, III ve IV
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 32. soru
  Gürültü Yönetmeliği’ne göre “Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında ___________ maruziyet değerleri yerine ____________ maruziyet değerleri kullanılabilir.”
  Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelir?
  Haftalık / Günlük
  Saatlik / Günlük
  Günlük / Haftalık
  Günlük / Aylık
  28 Temmuz 2013 tarihli ve 28721 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile “maruziyet etkin değeri” kavramı “maruziyet eylem değeri” olarak değiştirilmiştir. Soru eski yönetmeliğe göre sorulmuştur. İptali gerektirir.


  A kitapçığı 47. soru
  Güven Bey’in çalıştığı işyerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği`ne göre işveren, çalışanlara aşağıdakilerden hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?
  Yükün ağırlığı
  Yükle ilgili genel bilgiler
  Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
  Yüklerin yanlış taşınması hâlinde ortaya çıkabilecek riskler
  Cevap “A” şıkkı olarak verilmesine rağmen, gerek 2004 tarihli eski yönetmeliğin 8. Maddesi a ve b fıkraları, gerekse Temmuz 2013 tarihli yönetmeliğin 8 maddesinin b ve c fıkraları gereği İşveren tarafından çalışanlara, soruda belirtilen tüm şıklar hakkında bilgi vermesi gerekir. Eğer “Kesin verilerden” kastedilen, ilgili maddedeki “mümkünse” kelimesi ise, diğer şıklarda belirtilen konular da kesin veri değil genel bilgidir. Tüm şıklar doğru olacaktır. Soru iptal gerektirmektedir


  A kitapçığı 58. soru
  IAçık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  IIYük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  IIIHiçbir kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.
  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
  I, II ve III
  I ve III
  Yalnız III
  Yalnız I
  Doğru cevap C (yalnız III) verilmiş. Oysa, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:387 gereği I ve III - yani B olmalıydı. Ayrıca;
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 59. soru
  Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde belirtilen özellik ve nitelik değildir?
  İşçinin kolayca kullanabileceği yerde bulunacaktır.
  Çalıştırma düğmeleri kırmızı, durdurma düğmeleri yeşil renkte olacaktır.
  Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek şekil ve özellikte yapılmış olacaktır.
  Bir atölye veya kısımda bulunan makine ve tezgâhlar, bir yerden çalıştırıldığı ve kumanda edildiği ve bunların hareketlerinin kumanda yerinden görülemediği hâllerde, uygun haber verme sistemi kurulacak, çalışmaya başlamadan önce sesle ve ışıkla haber verilecektir.
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).  A kitapçığı 62. soru
  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkânı sağlanamayan ve …………….. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

  Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  1,2 metre
  2 metre
  3 metre
  4 metre
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 82. soru
  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Düşmelerin önlenmesi için, rüzgârın durması beklenmelidir.
  Gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma başlatılmalıdır.
  Şantiyeler kurulurken rüzgâr kesiciler kurulmalıdır.
  Şantiyeler kurulurken toz kesiciler kurulmalıdır.
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 83. soru
  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre aşağıdakilerden hangisi “yer altında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri” ifade etmektedir?
  A) Kanalet
  B) Set
  C) Baraj
  D) Dolgu

  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).


  A kitapçığı 84. soru

  IYapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan kısımlarda,
  IIGrizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde,
  IIITıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
  IVKapatılmış yangın barajlarının açılmasında,

  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yukarıdakilerin hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması yasaktır?
  II, III ve IV
  II ve I
  III, I ve IV
  IV ve I
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).

  A kitapçığı 85. soru
  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında ………….. dan az oksijen, ………….. den çok metan, ………….. den çok …………..’den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz”
  Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  %18 / %1 / %0,05
  %19 / %1 / %0,5
  %19,5 / %2 / %0,5
  % 19 / % 2 / % 0,5
  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.
  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’ ‘de bu kapsamda yürürlükten kalkmıştır.
  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) soru iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).

  TÜZÜKLER DAYANAK GÖSTERİLEN SORULAR HK. AÇIKLAMA:

  T.C. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih ve 59 No’lu Duyurusunda, “Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanların, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacakları” açıkça belirtilmiştir.

  30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 37 maddesi (ç) fıkrası gereği, “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 2. Maddesi” yani “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm tüzükler”, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

  İlgili soru mer’i mevzuat kapsamında değil, yürürlükten kalkmış bir mevzuata dayanmaktadır. İlgili Bakanlık duyurusuna istinaden sınav kapsamında olmaması gereken (mer’i mevzuatta yer almayan) sorular iptal edilmelidir. (İlgili Bakanlık duyurusu aşağıda referans olarak eklenmiştir).

  İlgi: T.C. ÇSGB - ISGGM Duyurusu No: 59 ) 12.06.2013

  Eğitim Kurumlarının Dikkatine - 59
  (Eğitim Programı Müfredat Değişikliği Hakkında)

  Eğitim Kurumlarının Dikkatine!!!
  Bilindiği üzere son 1 yıl içerisinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında oldukça önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
  Bu değişikliklerin iş güvenliği uzmanlığı temel ve yenileme eğitim programlarına da yansıtılabilmesi amacıyla, her iki program için de güncelleme çalışması yapılmış ve 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde İSG-KÂTİP’te gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu itibarla, anılan tarihten itibaren girişi yapılacak iş güvenliği uzmanlığı temel ve yenileme eğitimlerinde güncellenmiş programların kullanılması uygun olacaktır.
  Güncellenmiş programlara, İSG-KATİP’in ilgili kısmında yer alan (Yeni) ibaresinden ulaşılması mümkündür.
  Örnek: (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı (Yeni)
  Ayrıca, 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak sınava katılacak olanlar, mer’i mevzuatta yer alan konulardan sorumlu tutulacak olup; Kurumlarınızca katılımcılara bu yönde bilgi verilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.

  Bilgileriniz rica olunur.

  T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
  Execute, ttopdemir ve müslüm63 bu yazıya teşekkür etti.
 9. ttopdemir

  ttopdemir TÜİSAG Üyesi

  ben itiraz ettim...

     

   
  gzd, tunaytemiz ve müslüm63 bu yazıya teşekkür etti.
 10. ufuk_topal

  ufuk_topal TÜİSAG Üyesi  Bu açıklamanızdan dolayı çok teşekkür ederiz ilgi alakanızdan ötürüde size minnetarız,Arkadaşınıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz,Sizin gibi hakkını savunan uğraşan bütün arkadaşlarımıza teşekkürler...   
  Karam3131, tunaytemiz, ttopdemir ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 11. yunus979

  yunus979 TÜİSAG Üyesi

  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  YETKİLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA


  TARİH : 21.08.2013
  KONU : 18.08.2013 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav Sonuçlarına İtiraz


  Milli Eğitim Bakanlığınca 18.08.2013 günü saat 10:00 da yapılan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına katıldım. 20.08.2013 günü sınav soru ve cevap anahtarı açıklanmış olup, incelemelerim neticesinde bazı soruların hatalı olduğunu düşünmekteyim.

  İtiraz için gerekli olan ödeme hesabınıza yapılmış olup, dekont ektedir. söz konusu soruların incelenerek, varsa yanlışlıkların düzeltilmesi hususunu,

  Gereği için bilginize arz ederim.

  Saygılarımla  TC Kimlik No :
  Adı Soyadı :
  İmza :
  Adres :


  EKLER:
  1. Dekont
  2. İtiraz edilen sorular
  (İtiraz edilen soru 1.)B KİTAPÇIĞI 95.SORU:
  Maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin tüzük’e göre”havasında ……dan az oksijen,……den çok metan ,…….den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz” noktalı yerlere sırasıyla ne yazılmalıdır?
  A-)%18,%1,%0.05
  B-)%19,%1,%0.5
  C-)%19.5,%2,%0.5
  D-)%19,%2,%0.5 Doğru cevap
  Açıklama 1:
  MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE
  TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ
  SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
  ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN
  TÜZÜK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1984, No : 84/8428
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.10.1984, No : 18553
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 24, S. 2024 Madde 162 – Havasında % 19 dan az oksijen, % 2 den çok metan, % 05 den çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.
  (İtiraz edilen soru 2.)B KİTAPÇIĞI 100. SORU
  1-)Kalıtsal ve sosyal çevre
  2-)Kişinin hatası
  3-)güvensiz hareket ve koşullar
  4-)kaza
  5-)yaralanma
  Açıklama 1:
  Domino Kuramı
  İlk geliştirilen kaza sebep teorilerinden biridir.Teori, yaralanmaların bir dizi faktörlerden meydana
  geldiğini savunur. Bu teori (domino theory) endüstriyel güvenliğin aksiyonları olarak tanımlanan on ifadeden oluşur. Bu teoriye göre kazalara yol açan beş temel faktör vardır:
  1-) İnsanın tabiat şartları (doğa) karşısındaki zayıflığı,
  2-)insan hatası,
  3-)güvensiz eylemler
  4-)mekanik veya fiziksel tehlikeler,
  5-) kaza ve yaralanma.
  (İtiraz edilen soru 3.)B KİTAPÇIĞI 72. SORU
  Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve …………den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında,çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.
  Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A-)1,2 metre
  B-)2 metre
  C-)3metre
  D-)4metre
  Açıklama 1:
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 443
  Madde 521 – Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında,çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.
  HANGİ YÖNETMELİĞE GÖRE SORULDUĞUNUN BELİRTİLMESİ GEREKLİ !!!!!
  YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
  GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974, No : 7/8602
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No : 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974, No : 15004
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 2614
  Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düş- me veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

  (İtiraz edilen soru 4.)B KİTAPÇIĞI 44. SORU
  Aşağıdaki maddelerden hangisinin elektriksel direnci en büyüktür?
  a) Su
  b) Islak tahta
  c) Demir
  d) Kauçuk
  Açıklama 1:
  Saf su yalıtkandır, şebeke suyu (çeşme suyu) iletkendir. A şıkkında şebeke suyu mu yoksa saf su mu olduğu belirtilmemiştir.
  Açıklama 2:
  Direnç Formülü
  "R" veya "r" harfi ile gösterilir ve birimi Ohm(Ω)'dur. Direnç, iletken yolun yüzeydirenci, ısıl direnç gibi yönlere ayrılır. Teoride direnç ısıyla doğru orantılıdır.
  Dikkesit alanı S (metrekare), uzunluğu L (metre) ve özdirenci ρ (ohm.metre) olan bir iletkenin direnci,
  [​IMG] ile hesaplanır.
  Soruda hiçbir veri yoktur. Ortam ile ilgili hiçbir veri verilmemiştir. Bu veriler olmadan direnç hesaplanamaz.

  (İtiraz edilen soru 5.)B KİTAPÇIĞI 45. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi elektrik hatlarını kısa devrelere karşı korur?
  a) Sigorta
  b) Elektrik anahtarı
  c) Topraklama levhası
  d) Toprak kaçak akım koruma rölesi
  Açıklama 1:
  Sigorta üzerinden sadece faz geçer. Toprak kaçak akım rölesi üzerinden faz ve nötr geçer. Örneğin bina ana girişinde sigortadan önce kaçak akım rölesi kullanılır. Sigorta girişlerde faz dağıtımları için kullanılır. Bu sebepten kısa devrelere karşı koruyan toprak kaçak akım rölesidir. NOT YÖNETMELİK BULUNACAK
  (İtiraz edilen soru 6.)B KİTAPÇIĞI 16. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu ortak özelliklerden biri değildir?
  a) Yasama organı tarafından konulmuş olmak.
  b) Devlet destekli yaptırıma sahip olmak.
  c) İnsan davranışını konu almak.
  d) Normatif olmak.

  Açıklama 1:
  Verilen cevap A şıkkı hukuk kurallarının sahip olduğu ortak olmayan özeliklerden değil kanun koyucu erkin çeşitliliği anlamındadır.
  Açıklama 2:
  Sorunun kurgusu hukuk kurallarının ortak özelliği üzerinedir. A şıkkında erkler ayrı başlıklar halinde düşünülmüştür. Eğer bu kurgu doğruysa C şıkkı insan davranışını konu almak tek ortak özellik değil hukuk aynı zamanda tabiat ve doğayı da inceler. D şıkı Normatif olmak Normatif bilim üzerine kurulmak demektir. Normlar hiyerarşisini temel alır ve hukukun normatif bilim üzerine kurulmasını öngörür. Normatif olmayan hukuk düzenleri de vardır. Eğer A şıkkındaki çeşitlendirme mantığı geçerliyse B ve C şıkkı da sadece …………… anlamına gelir ki bu da C ve D şıklarının da yanlış olduğunu gösterir.
  (İtiraz edilen soru 7.)B KİTAPÇIĞI 7. SORU
  Aşağıdakilerdenhangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisindeki Planlama aşamasında yer almaz?

  a) Riskleri değerlendirmek, risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
  b) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama,
  c) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
  d) Mevcut durumu analiz etme
  Açıklama 1:
  OHSAS 18001 STANDART MADDELERİ

  1.KAPSAM
  2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR
  3.TERİMLER VE TARİFLER
  4.İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
  4.1 GENEL ŞARTLAR
  4.2 İSG POLİTİKASI
  4.3 PLANLAMA
  4.3.1 TEHLİKE TANIMLAMASI, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROLLERİN BELİRLENMESİ
  4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR
  4.3.3 HEDEFLER VE PROGRAMLAR
  4.4 UYGULAMA VE İŞLETME
  4.4.1 KAYNAKLAR, GÖREVLER, SORUMLULUK, HESAP VERME VE YETKİ
  4.4.2 EĞİTİM, BİLİNÇ VE YETERLİLİK
  4.4.3 İLETİŞİM, KATILIM VE DANIŞMA
  4.4.4 DOKÜMANTASYON
  4.4.5 DOKÜMAN KONTROLÜ
  4.4.6 İŞLETME KONTROLÜ
  4.4.7 ACİL DURUM HAZIRLIĞI VE BU HALLERDE YAPILMASI GEREKENLER
  4.5 KONTROL
  4.5.1 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İZLEME
  4.5.2 UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  4.5.3 KAZALAR, OLAYLAR, UYGUNSUZLUKLAR, DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
  4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ
  4.5.5 İÇ TETKİK
  4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ


  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının
  4.3. Planlama, 4.3.1. Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi maddeleridir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi planlama aşamasında yapılır. Yanlış olan sorulduğundan cevap anahtarında verilen “A” şıkkı doğru cevap değildir. Doğru cevap “D” şıkkı olmalıdır.
  (İtiraz edilen soru 8.)B KİTAPÇIĞI 8. SORU
  Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Tehlikenin tanımı yapılır.
  b) Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.
  c) Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.
  d) Risk ile şiddet derecesinin çarpımıyla riskin düzeyi belirlenir.
  Açıklama 1:
  Soru şıklarında yer alan; “Tehlikelerin gerçekleşme olasılığı hesaplanır.” ve
  “Tehlike potansiyelinin şiddet derecesi belirlenir.” ifadeleri de yanlıştır. Risk değerlendirmesinde tehlikeden kaynaklanan risklerin gerçekleşme olasılığı ile tehlikeden kaynaklanan riskin şiddet derecesi belirlenir.

  Soruda yanlış olan sorulduğundan, D) şıkkı ile birlikte C) ve B) şıkları da yanlıştır ve bu nedenle soru iptal edilmelidir.

  (İtiraz edilen soru 9.)B KİTAPÇIĞI 24. SORU
  Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerden değildir?

  a) Bağıl nem
  b) Hava akım hızı
  c) Termal radyasyon
  d) İyonize olmayan radyasyon

  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı belirtilmiştir. Ancak, İyonize olamayan radyasyon içinde yer alan ultraviyole ışınlar (morötesi ışınlar) ve ınfrared ışınlar (kızılötesi ışınlar) çalışma ortamına yaydıkları enerji ve ısı ile çalışma ortamında termal konforu etkilerler. Bu nedenle sorunun doğru cevabı bulunmadığından, soru iptal edilmelidir.
  (İtiraz edilen soru 10.)B KİTAPÇIĞI 25. SORU
  Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?

  a) Beta: Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğrulur.
  b) Alfa: İnce bir kağıt tabakası ve cildimiz tarafından soğrulur.
  c) Gama: Kurşun ve beton gibi malzemelerde soğrulur.
  d) Nötron: Plastik ve benzeri malzemelerde soğrulur.

  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak A) şıkkı verilmiştir. Ancak, beta ışınları yoğun beton tarafından soğrulur. Dolayısıyla yanlış olan sorulduğundan sorunun doğru şıkkı bulunmamaktadır ve soru iptal edilmelidir.
  Hızları bu ışınların kaynağına göre 120.000-299.000 km h-1 arasındadır. Şiddeti bilinen bir alanda sapma miktarlarından da ışınlarının elektronlar olduğu anlaşılmıştır. Havada metrelerce, madenlerde ise birkaç santimetre yol alırlar. Yolları üzerindeki atomlaraçarptıklarında onları iyonlaştırabilirler. Ancak çarpmalar sırasında kendileri de saparlar bu nedenle ışınlarının yolu kırık doğrular şeklindedir.
  (Kaynakça: Vikipedi Özgür Ansiklopedi)  (İtiraz edilen soru 11.)B KİTAPÇIĞI 42. SORU
  Kesme ve kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kullanılmasında hangisinin yapılması yanlıştır?

  a) Önce oksijen musluğu açılmalıdır.
  b) Önce asetilen musluğu açılmalıdır.
  c) Asetilen tüp ventilleri bir veya birbuçuk turdan fazla açılmamalıdır.
  d) Oksijen tüplerine ve cihazlarına yağlı el veya eldivenle dokunulmamalıdır.

  Açıklama 1:

  Cevap anahtarında doğu cevap A) olarak verilmiştir. Soruda yanlış olan sorulmaktadır. Gaz kaynak işlemlerinde aşağıda detaylı olarak açıklandığı gibi önce oksijen musluğu açılır. Bu nedenle A) şıkkında belirtilen ifade yanlış değil, doğrudur. Soruda yanlış olan sorulduğundan doğru cevap B) şıkkı olmalıdır.
  “Hamlaç çıkışında oksijen ve asetilen karıştırılarak bek ucundan çıkar ve bir kıvılcımla bek ucunda alev oluşturur. Bek ucunda meydana gelen alevin sıcaklığı 3250’C° dir. Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu (valf) açılır.

  Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır.

  (Kaynak: T.C. Millik Eğitim Bakanlığı – MEGEP Temel Oksi-Asetilen Kaynağı Ders Notları)

  (İtiraz edilen soru 12.)B KİTAPÇIĞI 49. SORU

  I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
  II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
  III- Hiç kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.

  Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

  A) I, II ve III B) I ve III C) Yalnız III D) Yalnız I

  Açıklama 1:

  Cevap anahtarında doğru cevap C) olarak verilmiştir. Ancak, açık havada çalışan vinçlerin kabinleri çalışanı/operatörü olumsuz dış etkenlerden korumak için kapalı olmalıdır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B) şıkkı olmalıdır.
  (Kaynakça. İSG Tüzüğü 397. Maddesinde ; “ …..…operatörlerin bulunduğu kabinler , yanmaz malzemeden ve açık havada çalışanlarınki de ayrıca dış etkenlere dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.”)

  (İtiraz edilen soru 13.)B KİTAPÇIĞI 73. SORU
  Yanan maddeyi kapladığında hava ve ısı ile teması keser. Ortamda oksijen olmadığından ısı, yanan maddeye ulaşsa dahi yanma olmaz. Kaplama oksijeni saf dışı bırakır.

  Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuru kimyevi toz B) Köpük C) Kum D) Karbondioksit

  Cevap anahtarında doğru cevap olarak B) şıkkı belirtilmiştir. Karbondioksitli yangın söndürücüler de B) şıkkında belirten etkiye sahiptirler.
  Aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle hem oksijenle teması keserek hem de soğutarak söndürme yaparlar. Bu nedenle sorunun birden fazla doğru cevabı bulunduğundan iptal edilmelidir.
  Yoğunluğu 1.52 Kg /m3 olup havadan ağırdır.
  Tüplere 20 ºC de 57 bar basınçta sıvı halde doldurulur.
  Alçak basınçlı tanklarda ise -18 ºC da normal basınçta depolanır.
  1Lt sıvı CO2 500 Lt gaz haline dönüşür.
  Boğma etkisi ile yangını söndürür. Kapalı hacimlerde %30 konsantrasyon gerekir.
  Kısmen soğutma , kısmen de engelleme etkisi vardır.
  Söndürme maddesi dışında itici gaz olarak da kullanılır.
  CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC dır.Bu sıcaklığın üstünde gaz olarak bulunur. 65 ºC de basınç 250 Bar olup 190 Bar basınçta açılan emniyet valfi bulunur CO2 tüpleri boşalma sırasında – 78 ºC ye soğur. Bu nedenle çıkan gazın % 25 i kar haline dönüşür.
  (Kaynak: İstanbul Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Notları)
  (İtiraz edilen soru 14.)B KİTAPÇIĞI 62. SORU
  Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ‘ne göre çalışma ortamı havasına ilişkin “Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek artık ve pislikler ............” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.?

  Yukarıda bahsedilen yangın söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Her gün temizlenerek hijyene dikkat edilecektir.
  b) hakkında risk değerlendirmeleri yapılacaktır.
  c) rutin olarak kontrol edilecektir.
  d) derhal dışarı atılacaktır.
  Açıklama 1:
  Cevap anahtarında doğru cevap olarak D) şıkkı belirtilmiştir. C) şıkkı da doğrudur
  Yönetmelikte C) şıkkını belirtenler.
  resmi gazete Tarihi: 21.02.2004 resmi gazete Sayısı: 25380
  YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİKŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
  YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİ İLE BUNLARIN YERÜSTÜ TESİSLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL HÜKÜMLER
  1. Organizasyon ve gözetim
  1.1. İşyerlerinin organizasyonu
  1.1.1. İşyerleri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir.
  İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamak için işyerindeki tehlikeli veya atık maddeler uzaklaştırılacak veya kontrol altında tutularak işyerinin her zaman düzenli bir durumda olması sağlanacaktır.
  Yanıt olarak derhal dışarı atılacaktır verilmiştir ancak “veya kontrol altında tutularak“ ibaresi de vardır Doğru şık D ile birlikte “rutin olarak kontrol edilecektir.” olan C de olabilmektedir.

  (İtiraz edilen soru 15.)B KİTAPÇIĞI 10. SORU
  İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi ekibinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

  a) İşveren veya işveren vekili
  b) risk değerlendirme uzmanı
  c) İşyerindeki çalışan temsilcisi
  d) İşyerinde varsa destek elemanı
  Açıklama 1:
  Yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a,b,c,ç,d bentlerine göre bu ekibin içinde olan kişiler belirtilmiştir, fakat madde 6 nın 3. fıkrasına göre işveren bu ekibin içinden herhangi birine de bu görevi verebilir. Buradan şu anlaşılmaktadır ki soruda zorunlu değildir ifadesi B şıkkı hariç diğerlerinin bulunması zorunlu anlamına gelmektedir. Bu da yanlıştır.
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.   

  Ekli Dosyalar:

  Execute ve foodengineer01 bu yazıya teşekkür etti.
 12. ozcanyil

  ozcanyil TÜİSAG Üyesi

  Ya berberin yaninda cirak varsa? Bu belirtilmismi siklarda hayir? Calisan sayisi verilmedigi icin soru yanlistir.


   
 13. ttopdemir

  ttopdemir TÜİSAG Üyesi

  Ben itiraz ettim ancak dediğiniz noktadan değil. Çünkü yönetmelikte 284 m3 var. Fakat sorunun yanlış cevabı yok. seçeneklerdeki herşey doğru...
   
  aziz e. bu yazıya teşekkür etti.
 14. hasancakar

  hasancakar TÜİSAG Üyesi

  evet doğru bence de neticede en az 5 metre olması 5 metreden fazla olmasını gerektirir diyebilirler

   
 15. hasancakar

  hasancakar TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar tüzüklerin kalktığını gösteren resmi gazete veya sitede yazı var mı elinizde sürekli yürürlükten kalktı diyorlar ama ben de bir yazı göremedim şayet kalktıysa zaten iptal etmek zorundular   
 16. mülayim helva

  mülayim helva TÜİSAG Üyesi

  78,79,99 da hatalı bunlarıda alın ben6,17,58,79,99 itiraz ettim böyle sınavmı olur bu sınav doğru şıkkı değil yanlış şıkları bulma sınavı olmuş

   
 17. ttopdemir

  ttopdemir TÜİSAG Üyesi

  Biraz daha zamanım olsa yeni bilgi sahibi olduğum sorulara da itiraz ederdim ama bu vakitten sonra bana göre sadece Ankara ve civarında oturanlar yetiştirebilir.

   
  yiğitoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 18. ilterkilerci

  ilterkilerci TÜİSAG Üyesi

  Evet bazıları güzel ama bazıları çok gereksiz. Bu tür itirazlar literatürle örtüşmeli. Bence şeklinde başlayan bir itiraz olamaz (klakson sorusu)
  Vikipedi den alıntı yapılan açıklamanın sitesinde herhangi birbilimsel kuruma atıfı var mı bakmadım ama eğer yoksa vikipedi den yapılan atıfın da geçerliliği yoktur. Ama geçerli sebebe dayandırılan itirazlar var teşekkürler

   
 19. yiğitoğlu

  yiğitoğlu TÜİSAG Üyesi  Aslında geç kalmadık. Ben maddi olarak destek olabilirim. Dilekçe hazırlamada da mümkün olduğunca katkı sağlayabilirim. Sadece Ankara'da ikamet eden arkadaş bir kaç saatini ayıracak. Aslında zor bir iş değil..

   
 20. isgosman07

  isgosman07 TÜİSAG Üyesi

  yürülükten kalkmış yönetmeliklerden soru çıkması!... gayet açık ve net bir dayanaktır

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica