18 Ağustos 2013 Sınavı Müfredatı Açıklandı!!

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında abuzer kadayıf tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. emineerdoğan

  emineerdoğan TÜİSAG Üyesi  arkadaşlar 4857 kanunun yenisini indirin zaten 77-89 arası iptal olduğunu göreceksiniz


   
  SRPOZNDR bu yazıya teşekkür etti.
 2. alperyapi

  alperyapi TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar, bilen veya öğrenen varsa lütfen cevaplayın!... 18.Ağustos' da 6331' den mi sorumluyuz. Eğer öyle ise ki!... EVET deniyor... Peki Yeni Tüzük yayınlandı mı?...Yayınlanmıyacak mı?... Yeni Yönetmelikler yayınlandı mı?... Lütfen!... lütfen!... Teşekkürler...

   
 3. jeomer

  jeomer TÜİSAG Üyesi

  ya hakikaten aklım karman çorman oldu. herkes farklı bişey söylüyo. elimde kaynak yok neye çalışcaz biz nerden sorulacağı da kesin diilll :((

     

   
 4. DBTIRAK

  DBTIRAK TÜİSAG Üyesi


  6331 sayılı yasadan da sorumluyuz;bu durumda 4857 nin bazı maddeleri geçersiz oluyor;bakınız 6331 sayılı yasa.

   
 5. numua

  numua TÜİSAG Üyesi

  bu yazıyı okumanızda fayda war arkadaşlar .... !!!


  ÇSGB’nın 1 Temmuz 2013 Tarihinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim programının yeni içeriğini yayımlayacaktır. Eğitim kurumlarına gönderilen bildirimlerde ise 4857 sayılı kanuna bağlı, yürülükten kalkan yönetmeliklerin yerine, 6331 sayılı kanuna istinaden çıkarılan yönetmliklerin geçerli olduğu söylenmektedir.
  Ayrıca 4857 sayılı kanunun yürülükten kalkan 77. maddeden 89. maddeye kadar olan kısmının dışında kalan bütün içerikler sınav konularına dahildir.
  4857 SAYILI İŞ KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ARASINDAKİ FARK VE sınav MÜFREDATI HAKKIND BİLİNMESİ GEREKENLER.
  4857 Sayılı kanun amacı: Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
  6331 sayılı kanun amacı: Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir
  4857 sayılı kanun; çalışma süreleri, mesailer, yıllık izinler, haftalık tatiller, yıllık tatilleri, iş akidlerini, gece çalışmalarını, fesih şartları gibi durumları içerirken
  6331 sayılı kanun; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri belirler
  Her iki kanun birbirinden bağımsız içerikler içerirken; birliktede çalışma yaşamı koşullarını düzenlerler
  Kanunların amaçlarına baktığınız zaman içerik olarak çok farklılar. Yeni Kanunla birlikte değişikler neler?
  4857 sayılı kanun, 6331 sayılı kanun çıkmadan önce 77. Madde İle 89. Madde arasındaki maddeler İş sağlığı ve iş güvenliğinden söz ederdi. 6331 sayılı kanun çıktıktan sonra bu maddeler yürürlükten kalkıp değişikliğe uğrayarak 6331 sayılı kanuna dâhil edildi.
  4857 sayılı kanunda iş sağlığı ve güvenliği; Sanayiden sayılan işler, En az 50 işçi bulunduran ve 6 aydan uzun süren işlerde uygulanırdı.
  6331 sayılı kanunda ise sanayi, işçi ve 6 aylık süre kalkarak; yerine tüm işletmeler, çalışan ve süreli süresiz işler kavramı getirildi. Yani 6331 sayılı kanun kademeli olarak yürürlüğe girerken; 50’nin üstünde çalışanı olan işletmeler hemen, 50’nin altında çalışanı olan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler 30 Haziran 2013 tarihinde, 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında ise 30 Haziran 2014 itibari ile yürürlüğe girmiş olacak.
  Yeni kanun birçok işletmede İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Sağlık personeli zorunluluğu getirdiği için ve piyasadaki İş Güvenliği Uzman ve İşyeri Hekimi sayısının yetersiz olmasından dolayı, mevcut 4857 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerinde yetersiz olmasından kaynaklanan sorunlar 6331 sayılı kanun ve yönetmeliklerinde giderilmeye çalışılmaktadır.
  Ayrıca risk değerlendirmelere çeşitli yönetmeliklerde atıflar var iken yeni ‘İşyerlerinde Risk değerlenme yönetmeliğinde’ risk değerlendirme konusunda yapılacaklar bir çatı altına toplanmıştır.
  6331 sayılı kanun çıktığından beri geçen süre zarfında;
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik
  Yönetmeliklerinde bir takım değişiklikler yapılarak 4857 sayılı kanundan 6331 sayılı kanuna geçişleri sağlanmıştır. Bu değişikliklerde en önemli olanları İş güvenliği Uzmanlarının Çalışma sürelerinde değişiklik olmuştur. Bununla birlikte birçok madde aynı kalmakla birlik ufak eklentilerde sağlanmıştır.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile de OSGB ve İSGB lerin işleyişlerinde bir takım değişiklikler gerçekleşti.
  Ayrıca yeni kanunla birlikte 4857 sayılı kanunda olmayan yeni yönetmeliklerde çıkmıştır. Bunlar
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
  • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliği
  4857 sayılı kanundan değişikliklere uğrayarak 6331 sayılı kanuna bağlanan yönetmelikler
  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
  • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
  • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
  • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik
  Değişen ve yeni çıkan yönetmeliklerin dışında diğer yönetmeliklerde de değişiklikler olacaktır ve şuan taslakları bakanlık tarafından sosyal taraflara sunulmuş durumda..
  TÜM BU OLANLARI BİRLEŞTİRDİĞİNİZ ZAMAN 18 AĞUSTOS MÜFREDATI NASIL OLACAK?
  18 Ağustos 2013 sınavı müfredatı ile ilgili açıklama Genel Müdürlük tarafından yapılmıştır. Duyuruda açıkça belirtildiği üzere 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılacak olan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yürürlükte olan mevzuattan yapılacaktır.
  Şöyle ki, Yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler sınav konularına dâhil edilmiştir. Buda şu anlama gelir yeni çıkan bir yönetmeliğin eskisi iptal edileceğinden sizler sınava çalışırken ilgili yönetmeliğin son ve yürürlükte olan halinde çalışmalısınız. Örneğin İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin eski hali değil yayımlanmış son hali sizlerin sınav sorularına dâhil edilecektir. Özellikle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu sınava dâhil edilmiştir.
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Kurumlarına yapılan açıklamaya göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı 1 Temmuz 2013 tarihinde açıklanacaktır.
  Duyuruya bakıldığı zaman hem 4857 sayılı kanun hem de 6331 sayılı kanundan sorumlusunuz.
  Yani 6331 sayılı kanuna bağlı yeni ve değişikliklere uğramış yönetmeliklerden ve 4857 sayılı kanunda hala yürürlükte devam eden yönetmeliklerinden sorumlusunuz
  Neden?
  4857 sayılı kanun; çalışma süreleri, mesailer, yıllık izinler, haftalık tatiller, yıllık tatilleri, iş sözleşmelerini, gece çalışmalarını, fesih şartları gibi durumları içerdiği için
  6331 sayılı kanun; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenleri belirlediği için her ikisi de sınav içeriğindedir.
  ÖZETLE;
  Ortalıkta dolaşan söylentiler göz önüne alındığında 6331 sayılı kanunla tüm mevzuatın değiştirilerek farklı kavram, görev, yetki sorumluluklar tamamen yok edilmiş yerine eskisiyle hiç ilgisi alakası olmayan yenilikler getirilmiş gibi bir karışık durum yaratılıyor.
  SINAVA HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPMANIZ GEREKENLER.
  4857 sayılı kanun ve kanuna bağlı yürürlükte olan yönetmelikleri ve 6331 sayılı kanun, kanuna bağlanmış (4857 sayılı kanundan geçirilmiş) yönetmelikler ve yeni oluşturulan (sıfırdan oluşturulmuş) yönetmeliklere çalışacaksınız. Tabi bununla birlikte yasal mevzuatta yer almayan konulara da bakmanız gerekmektedir.
  Olayı karışık kılan ise bazı yönetmeliklerin 4857 sayılı kanuna bazılarının ise 6331 sayılı kanuna bağlı olmasından kaynaklanıyor.

     

   
  ruh adam, SİBEL AKÇALI, rider ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
 6. Serdar PATAN

  Serdar PATAN TÜİSAG Üyesi

  Peki, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünden Sorumlu muyuz?

   
 7. isgisgisgizmir

  isgisgisgizmir TÜİSAG Üyesi

  İş sağlığı ve güvenliği tüzüğünden sorumlu muyuz ??
   
 8. ZgnZR

  ZgnZR TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar 1 temmuzda sorumlu olacağımız yönetmelikler açıklanacak diye duydum. o yüzden yarını bekleyelim   
 9. mehmet3341

  mehmet3341 TÜİSAG Üyesi

  arakdaslar 18 ağustos sınavı için neye çalışacaz bilen var mı ?? ..

     

   
 10. Onur KUTAY

  Onur KUTAY TÜİSAG Üyesi

  1 Temmuz oldu açıklama yok hala ?   
 11. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

 12. ZgnZR

  ZgnZR TÜİSAG Üyesi

  iyide 6331 mi 4857denmi sorumluyuz bunun cevabını bilen yokmu

   
 13. guven7557

  guven7557 TÜİSAG Üyesi

  İş sağlığı ve güvenliği tüzüğünden sorumlu muyuz ?
   
 14. SİBEL AKÇALI

  SİBEL AKÇALI TÜİSAG Üyesi

  6331 tamam da her gün yeni bir yönetmelik yada taslak çıkıyor neredeyse, esas bunların hangilerinden sorumluyuz. Kafam çorba oldu.

   
  meldak bu yazıya teşekkür etti.
 15. Berna_

  Berna_ TÜİSAG Üyesi

  Katılıyorum size. Neye çalışacağımız belli değil. :düşünceli:   
 16. isg mav

  isg mav TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar yeni çıkan yonetmeliklerin hepsine bakacakmıyız o zaman neden sorularınız hazı denılıyor hazırsa yenı yonetmelıkler sorumlulugumuz dahılınde degıl

   
  meldak bu yazıya teşekkür etti.
 17. SİBEL AKÇALI

  SİBEL AKÇALI TÜİSAG Üyesi

  Bir habere göre 1 tem.a kadar çıkan yönetmelikler dahil deniyor. bu kesinse ona göre liste yapacağım hepsi var bende eski yeni.

   
 18. isg mav

  isg mav TÜİSAG Üyesi

  bende aynı bılgıyı mustafa beyden duydum sanırım dogru

   
 19. onur dülger

  onur dülger TÜİSAG Üyesi

  çalışacağımız tüm yönetmelikler bu linktekilermi arkadaşlar yoksa bunların için sorumlu olmadığımız yönetmelikler varmı bu konuda bilgisi olan var bir liste gibi bişi hazırlasak sanırım herkesin çok işine yarayacak,herkes bir karışıklık içinde

  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=mevzuat&id=3

   
 20. SRPOZNDR

  SRPOZNDR TÜİSAG Üyesi


  hayır tüzük iptal. 6331 de yazıyor sanırım iptal edildiği.

   
  alix bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica