Yönetmelikler ve Tebliğler

Güncel yönetmelikler ve tebliğlere buradan ulaşabilirsiniz.

Dayandığı Kanun No/Madde

Yönetmelik/Tebliğ Adı Mevzuat Bilgi
Sistemi Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Sayısı
6331/30
3146/12
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MBS Linki 25.01.2013
Değ.16.01.2014
28539
Değ.28884
6331/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik MBS Linki 24.12.2013 28861
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği MBS Linki 05.11.2013 28812
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MBS Linki 25.10.2013 28802
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 06.04.2004
Değ:21.02.2013
25425
Değ:28566
6331/3,30
3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
Değ.11.10.2013
28512
Değ.28545
Değ.28792
6356/42,61

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 11.10.2013 28792
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği MBS Linki 05.10.2013 28786
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği MBS Linki 19.09.2013 28770
6331/30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

MBS Linki 11.09.2013 28762
6331/30

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

MBS Linki 29.08.2013 28750
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik MBS Linki 23.08.2013 28744
6331/30

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

MBS Linki 22.08.2013 28743
6331/10, 30, 31

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

MBS Linki 16.08.2013 28737
4857/91,
6331/24-3

Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 16.08.2013 28737
3146/12,34, KKD Yön.

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

MBS Linki 15.08.2013 28736
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 12.08.2013 28733
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 06.08.2013 28730
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik MBS Linki 28.07.2013 28721
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 20.07.2013 28713
6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik MBS Linki 17.07.2013 28710
6331/30 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat  veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik MBS Linki 16.07.2013 28709
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik MBS Linki 13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği MBS Linki 05.07.2013 28698
6331/30

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

02.07.2013 28695
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ MBS Linki 29.06.2013 28692
6331/11, 12, 30

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

18.06.2013 28681
6331/30

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

15.06.2013 28678
6331/8 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ MBS Linki 14.06.2013 28677
6331/16,17,
18,30
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 15.05.2013 28648
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30,31
3146/2,12
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği MBS Linki 25.04.2013 28628
6331/30
3146/12

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

16.04.2013 28620
6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik MBS Linki 30.03.2013 28603
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği MBS Linki

MBS Linki
26.12.2012
Değ:29.03.2013
28509
Değ:28602
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği MBS Linki 05.02.2013 28550
6331/30
3146/12

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

25.01.2013 28539
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği MBS Linki 29.12.2012 28512
6269 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik MBS Linki 19.09.1964 11811
3143, 1705, 132 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820)(Tebliğ No: MSG-MS-2012/17) 
(Tebliğ içeriği TSE'de para karşılığı verilmektedir!!!)
MBS Linki 20.05.2007 26527
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği  MBS Linki 27.09.2008 27010
4703 Asansör Yönetmeliği MBS Linki 31.01.2007 26420
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği MBS Linki 01.08.2004
Değ.07.07.2012
25540
Değ.25540
4703 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği MBS Linki 22.01.2007 26411
4703 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği MBS Linki 30.12.2006 26392
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (pdf) MBS Linki 19.12.2007 26735
2872, 4856, 4847, 3146, ...... Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik MBS Linki 18.08.2010
Değ.31.07.2012
27676
Değ.28370
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği MBS Linki 11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği MBS Linki 31.10.2012 28453
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 14.09.2010 27699
7269/3

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

06.03.2007 26454
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği MBS Linki 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği MBS Linki 30.11.2000 24246
3154/28 Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği MBS Linki 21.08.2001 24500
7201/7-a Elektronik Tebligat Yönetmeliği MBS Linki 19.01.2013 28533
2872/8,11,12 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği MBS Linki 18.03.2004 25406
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği MBS Linki 28.04.2004 25446
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım Yönetmeliği MBS Linki 22.05.2002 24762
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği MBS Linki 06.04.2004 25425
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 05.03.2004 25393
6356/4 İşkolları Yönetmeliği (NACE Kodları)
 
MBS Linki 19.12.2012
Değ.26.07.2013
28502
D.28719
5510/11,12,
80,86,88,90
İşveren Uygulama Tebliği MBS Linki 01.09.2012 28398
1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (pdf) MBS Linki 10.08.2005 25902
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 13.04.2005 25785
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik MBS Linki 30.04.2011 27920
5510/107 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği MBS Linki 28.09.2008 27011
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği MBS Linki 29.11.2006 26361
-- Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ MBS Linki 11.03.2012 28230
-- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ MBS Linki 06.04.2007 26485
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği MBS Linki 03.03.2004 25391
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği MBS Linki 30.12.2006 26392(4.Mük)
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (pdf) MBS Linki 15.11.1990 20696
1739, 3797,
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği MBS Linki 03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği MBS Linki 31.12.2008 27096
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik MBS Linki 30.12.2006 26392(4.Mük)
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik MBS Linki 07.10.2004 25606
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MBS Linki 07.04.2004 25426
234 Resmi Mühür Yönetmeliği (pdf) MBS Linki 12.09.1984 18513
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (pdf) MBS Linki 02.12.2004 25658
4857/111

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

03.09.2008 26986
5510/Ek-1 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği MBS Linki 12.05.2010 27579
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği MBS Linki 27.05.2010 27593
4703/4  Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği MBS Linki 31.12.2012 28514 (4.Mük.)
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik MBS Linki 25.01.2012 28184
2872, 4856, 1593, 6968... Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik MBS Linki 26.12.2008 27092 Mük.
2872, 4856, 1593, 3146... Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik MBS Linki 26.12.2008 27092 Mük.
4857/32,
818/323,
854/29....
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik MBS Linki 18.11.2008 27058
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği MBS Linki 29.08.2003 25214
KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ MBS Linki 30.06.2007 26568 Mük.
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği MBS Linki 03.03.2004 25391
4857/30,39
4904/3
4447/48
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 25.04.2009 27210
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik MBS Linki 28.02.2004 25387
  • Yayınlanan
    25 Eki 2013
  • Sayfa görüntüleme sayısı
    33,090
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.