KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ 2013-10-25

Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28364

 1. Kaan SAKA
  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ

  resmi gazete Tarihi: 25.07.2012 resmi gazete Sayısı: 28364

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

  Uyumlaştırılmış ulusal standartlar

  MADDE 2 – (1) Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarının listesi aşağıda gösterildiği gibidir:


  NO

  TS EN NO


  STANDARDIN ADI

  1

  TS EN 132

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Terimler, Tarifler ve Piktogramlar

  2

  TS EN 133

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Sınıflandırma

  3

  TS EN 134

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Bileşenlerin Adlandırılması

  4

  TS EN 135

  Solunumla İlgili Cihazlar - Eş Değer Terimler Listesi

  5

  TS EN 136

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  6

  TS EN 136/AC

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskeleri-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  7

  TS EN 137

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Açık Devreli Sıkıştırılmış Hava Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

  8

  TS EN 138

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Tam Yüz Maskesi, Yarım Yüz Maskesi veya Ağız Tipi Maske İçin Kullanılan Temiz Hava Solunum Cihazları Özellikler Deneyler ve İşaretleme

  9

  TS EN 140

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  10

  TS EN 140/AC

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yarım Maskeler ve Çeyrek Maskeler-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  11

  TS EN 142

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Ağızlık Tertibatları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  12

  TS EN 143

  Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  13

  TS EN 143/A1

  Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  14

  TS EN 143/AC

  Koruyucu Solunum Cihazları-Toz Süzgeçleri-Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  15

  TS EN 144-1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

  16

  TS EN 144-1/A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

  17

  TS EN 144-1/A2

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 1: Geçmeli Bağlantı Elemanı İçin Vidalı Bağlantılar

  18

  TS EN 144-2

  Koruyucu Teneffüs Cihazları- Gaz Silindir Vanaları- Bölüm 2: Çıkış Bağlantıları

  19

  TS EN 144-3

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

  20

  TS EN 144-3

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Tüpü Vanaları - Bölüm 3: Nitroks ve Oksijen Dalış Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

  21

  TS EN 145

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  22

  TS EN 145/A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı, Basınçlı Oksijenli veya Basınçlı Oksijen-Azotlu Tip-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  23

  TS EN 148-1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 1:Standard Vida Dişli Bağlantı

  24

  TS EN 148-2

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 2:Merkez Vida Dişli Bağlantı

  25

  TS EN 148-3

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Yüz Koruyucu Parçalar İçin Vida Dişleri-Bölüm 3: M45x3 Vida Dişli Bağlantı

  26

  TS EN 149+A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Filtreli Yarım Maskeler -Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  27

  TS EN 165

  Kişisel Göz Koruması-Terimler ve Tarifler

  28

  TS 5560 EN 166

  Kişisel Göz Koruması - Özellikler

  29

  TS EN 167

  Kişisel Göz Koruması-Optik Deney Metotları

  30

  TS 5558 EN 168

  Kişisel Göz Koruması - Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

  31

  TS EN 169

  Kişisel Göz Koruması - Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

  32

  TS EN 170

  Kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

  33

  TS 8435 EN 171

  Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

  34

  TS EN 172

  Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

  35

  TS EN 172/A1

  Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

  36

  TS EN 172/A2

  Kişisel Göz Koruması- Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler- Sanayide Kullanım İçin

  37

  TS EN 174

  Kişisel Göz Koruması-Alp Disiplini Kayak İçin Kayak Gözlükleri

  38

  TS 6860 EN 175

  Personel Koruyucuları-Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

  39

  TS EN 207

  Kişisel Göz Koruması – Lâzer Işınımına Karşı Filtreler ve Göz Koruyucular (Lâzer Göz Koruyucuları)

  40

  TS EN 208

  Kişisel Göz Koruması- Lazer ve Lazer Sistemleriyle Çalışmaya Uygun Göz Koruyucuları (Lazere Uygun Göz Koruyucuları)

  41

  TS EN 250

  Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  42

  TS EN 250/A1

  Solunumla İlgili Donanım - Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  43

  TS EN 269

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Başlıkla Birlikte Kullanılan, Güçle (Pille) Çalışan ve Taze Havanın Hortumla Sağlandığı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney, İşaretleme

  44

  TS EN 340

  Koruyucu Giyecekler - Genel Özellikler

  45

  TS EN 342

  Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

  46

  TS EN 342/AC

  Koruyucu Giyecekler - Soğuğa Karşı Koruma İçin Giyecek Takımları ve Parçaları

  47

  TS EN 343+A1

  Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

  48

  TS EN 343+A1/AC

  Koruyucu Giyecekler - Yağmura Karşı Koruma

  49

  TS EN 348

  Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Eriyen Metallerin Sıçrayan Küçük Parçalarının Malzemeye Etkisinin Tespiti

  50

  TS EN 348/AC

  Koruyucu Elbise-Deney Metodu; Eriyen Metallerin Sıçrayan Küçük Parçalarının Malzemeye Etkisinin Tespiti

  51

  TS EN 352-1

  İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 1: Kulak Kapatıcılar

  52

  TS EN 352-2

  İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 2: Kulak Tıkaçları

  53

  TS EN 352-3

  İşitme Koruyucuları-Genel Kurallar-Bölüm 3:Endüstriyel Güvenlik Kaskına Takılmış Koruyucu Kulaklıklar

  54

  TS EN 352-4

  İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

  55

  TS EN 352-4/A1

  İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 4: Seviyeye Bağlı Kulak Kapatıcıları

  56

  TS EN 352-5

  İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

  57

  TS EN 352-5/A1

  İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 5: Aktif Gürültüyü Azaltan Kulak Kapatıcıları

  58

  TS EN 352-6

  İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulak Kapatıcıları

  59

  TS EN 352-7

  İşitme Koruyucuları - Güvenlik Kuralları ve Deneyler - Bölüm 7: Seviyeye Bağlı Kulak Tıkaçları

  60

  TS EN 352-8

  İşitme Koruyucuları – Güvenlik Kuralları ve Deneyler – Bölüm 8: Eğlence Amaçlı Radyo Kulaklıkları

  61

  TS EN 353-2

  Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

  62

  TS EN 354

  Kişisel Koruyucu Donanım - Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı - Bağlama Tertibat

  63

  TS EN 355

  Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Enerji Absorplayıcılar

  64

  TS EN 358

  Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikte Çalışma Güvenliğini Sağlamak ve Düşmeyi Önlemek İçin-Tutma Sistemleri, Çalışma Konumu İçin Kemerler ve Halatlar

  65

  TS EN 360

  Kişisel Koruyucu Donanım - Yüksekten Düşmeye Karşı - Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

  66

  TS EN 361

  Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Tam Vücut Kemer Sistemleri

  67

  TS EN 362

  Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Bağlayıcılar

  68

  TS EN 363

  Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım – Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Sistemler

  69

  TS EN 364

  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

  70

  TS EN 364/AC

  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Deney Metotları

  71

  TS EN 365

  Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

  72

  TS EN 365/AC

  Yüksekten Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım - Kullanma Talimatı, Bakım, Periyodik Muayene, Tamir, İşaretleme ve Ambalajlamaya Ait Genel Kurallar

  73

  TS EN 367

  Koruyucu Elbiseler Isı ve Aleve Karşı Koruma-Alevli Etkilenmede Isı Geçişinin Tayini İçin Metot

  74

  TS EN 367/AC

  Koruyucu Elbiseler Isı ve Aleve Karşı Koruma-Alevli Etkilenmede Isı Geçişinin Tayini İçin Metot

  75

  TS EN 374-1

  Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı - Bölüm 1: Terimler ve Performans Kuralları

  76

  TS EN 374-2

  Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 2: Nüfuziyete Karşı Direncin Tayini

  77

  TS EN 374-3

  Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

  78

  TS EN 374-3/AC

  Koruyucu Eldivenler - Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karşı – Bölüm 3: Kimyasal Madde Geçirgenliğine Direncin Tayini

  79

  TS EN 379+A1

  Kişisel Göz Koruması-Otomatik Kaynak Filtreleri

  80

  TS EN 381-1

  Koruyucu Elbise-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 1: Zincirli Testereyle Kesilmeye Direnç İçin Deney Tertibatı

  81

  TS EN 381-2

  Koruyucu Giyecekler, Zincirli El Testeresi Kullanımlar İçin Bölüm 2: Bacak Koruyucuları İçin Deney Metotları

  82

  TS EN 381-3

  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 3: Koruyucu Botlar İçin Deney Metotları

  83

  TS EN 381-4

  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 4: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Deney Metotları

  84

  TS EN 381-5

  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin Bölüm 5 Bacak Koruyucular İçin Özellikler

  85

  TS EN 381-7

  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 7: Zincirli Testere Koruyucu Eldivenleri İçin Kurallar

  86

  TS EN 381-8

  Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 8: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Deney Metotları

  87

  TS EN 381-9

  Koruyucu Giyecekler - Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 9: Zincirli Testere Koruyucu Tozlukları - Özellikler

  88

  TS EN 381-10

  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 10: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Deney Metodu

  89

  TS EN 381-11

  Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin - Bölüm 11: Vücut Üst Kısmı Koruyucuları İçin Kurallar

  90

  TS EN 388

  Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

  91

  TS 2429 EN 397

  Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

  92

  TS 2429 EN 397/A1

  Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler)

  93

  TS EN 402

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Tam Yüz Maskesi veya Ağızlık Tertibatı Olan, Basınçlı Hava Kullanan Kendi Kendine Yeterli Akciğer Kumandalı Talep Tipi Açık Devre Solunum Aparatı - Kaçış İçin -Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  94

  TS EN 403

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Kendini Kurtarma İçin – Yangından Kaçarken Kullanılan Başlığı Olan Filtre Cihazları - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  95

  TS EN 404

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kendi Kendini Kurtarma İçin-Karbon Monoksite Karşı Ağızlık Tertibatı Olan Filtreli Kendi Kendini Kurtarma Cihazı

  96

  TS EN 405+A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gazlara ve Parçacıklara Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  97

  TS EN 407

  Isıl Risklere (Isı ve/veya Ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

  98

  TS EN 420+A1

  Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikleri-Deney Metotları

  99

  TS EN 421

  Koruyucu Eldivenler-İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

  100

  TS EN 443

  Binalarda ve Diğer Yapılarda Yangınla Mücadele İçin Koruyucu Başlıklar

  101

  TS EN 458

  İşitme Koruyucuları - Seçim, Kullanım, Muhafaza ve Bakım - Kılavuz

  102

  TS EN 464

  Koruyucu Giyecekler-Sıvı ve Gaz Kimyasal Maddelere Karşı Kullanım İçin (Aerosoller ve Katı Partiküller Dahil) Deney Metodu Gaz Geçirmez Giyeceklerin Sıvı Geçirmezliğinin Tayini (İç Basınç Deneyi)

  103

  TS EN 469

  İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

  104

  TS EN 469/AC

  İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

  105

  TS EN 469/A1

  İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler-Yangınla Mücadelede Kullanılan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları

  106

  TS EN 471+A1

  Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek – Deney Metotları ve Özellikler

  107

  TS EN 510

  Koruyucu Giyecekler-Hareketli Parçalara Dolanma Riskinin Olduğu Yerlerde Kullanılan Koruyucu Giyeceklere Ait Özellikler

  108

  TS EN 511

  Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

  109

  TS EN 530

  Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Aşınma Dayanımı-Deney Metotları

  110

  TS EN 564

  Dağcılık Teçhizatı-Yardımcı İp (Halat) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  111

  TS EN 565

  Dağcılık Teçhizatı- Şerit (Bant) Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  112

  TS EN 566

  Dağcılık Teçhizatı-Kemerler-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  113

  TS EN 567

  Dağcılık Teçhizatı- İp Kenetleri Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  114

  TS EN 568

  Dağcılık Teçhizatı-Buz Mahmuzları-Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  115

  TS EN 569

  Dağcılık Teçhizatı- Kancalar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  116

  TS EN 659+A1

  Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

  117

  TS EN 659+A1/AC

  Koruyucu Eldivenler - İtfaiyeciler İçin

  118

  TS EN 702

  Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Deney Metodu: Koruyucu Giyecek veya Malzemelerinde Temas Isısı Geçişinin Tayini

  119

  TS EN 795

  Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

  120

  TS EN 795/A1

  Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler

  121

  TS EN 812

  Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

  122

  TS EN 812/A1

  Sanayide Darbeye Karşı Kullanılan Başlıklar

  123

  TS EN 813

  Yüksekten Düşmeyi Önlemek İçin Personel Koruyucu Donanım- Oturma Kuşağı

  124

  TS EN 863

  Koruyucu Elbiseler – Mekanik Özellikler Deney Metodu: Delinme Dayanımı

  125

  TS EN 892

  Dağcılık Teçhizatı - Dinamik Dağcılık Halatları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  126

  TS EN 893

  Dağcılık Teçhizatı- Kramponlar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  127

  TS EN 943-1

  Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller Ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

  128

  TS EN 943-1/AC

  Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Hâlindeki Kimyasal Maddelere Karşı – Bölüm 1: Havalandırmalı ve Havalandırmasız “Gaz Sızdırmaz” (Tip 1) “Gaz Sızdıran” (Tip 2), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecek Takımları İçin Performans Kuralları

  129

  TS EN 943-2

  Koruyucu Giyecekler - Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dâhil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı - Bölüm 2: Acil Yardım Ekipleri (AE) İçin Gaz Sızdırmaz (Tip 1), Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Elbiselerin Performans Özellikleri

  130

  TS EN 958+A1

  Dağcılık Teçhizatı- Tırmandırmada Kullanılan Enerji Absorplama Sistemleri- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  131

  TS EN 960

  Kafa Kalıpları - Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan

  132

  TS EN 966

  Hava Sporları İçin Başlıklar

  133

  TS EN 966/A1

  Hava Sporları İçin Başlıklar

  134

  TS EN 966/A2

  Hava Sporları İçin Başlıklar

  135

  TS 8504 EN 1073-1

  Koruyucu Giyecekler- Radyoaktif Kirlenmeye Karşı- Bölüm 1: Radyoaktif Parçacık Kirlenmesine Karşı Havalandırmalı Koruyucu Giyecekler İçin Kurallar ve Deney Metotları

  136

  TS EN 1073-2

  Radyoaktif Bulaşmasına Karşı Koruyucu Giysi-Kısım 2: Radyoaktif Bulaşmasının Ayrılmasına Karşı Havalanmayan Koruyucu Giysi İçin Gereklilikler ve Deney Metotları

  137

  TS EN 1077

  Alp Tipi Kayakçılar ve Tek Parçalı Kar Kayakçıları İçin Kasklar

  138

  TS EN 1078

  Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

  139

  TS EN 1078/A1

  Bisiklet, Kaykay ve Tekerlekli Paten Kullanıcıları İçin Kasklar

  140

  TS EN 1080

  Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

  141

  TS EN 1080/A1

  Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

  142

  TS EN 1080/A2

  Koruyucu Kasklar - Küçük Çocuklar İçin - Darbeden Koruyucu

  143

  TS EN 1082-1

  Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 1: Zincir Zırhtan Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

  144

  TS EN 1082-2

  Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 2: Zincir Zırh Dışındaki Malzemeden Yapılmış Eldivenler ve Kolluklar

  145

  TS EN 1082-3

  Koruyucu Giyecekler- Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar- Bölüm 3: Kumaş, Deri ve Diğer Malzemeler İçin Darbeyle Kesme Deneyi

  146

  TS EN 1146

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kaçış Başlığı Bulunan Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Hava Solunum Cihazı - Kurallar, Deney, İşaretleme

  147

  TS EN 1149-1

  Koruyucu Giyecekler-Elektrostatik Özellikler-Bölüm 1: Yüzey Öz Direnci (Deney Metotları ve Kurallar)

  148

  TS EN 1149-2

  Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - BÖlüm 2: Malzemenin Derinliğine Elektrik Direncinin Ölçülmesi İçin Deney Metodu (Düşey Direnç)

  149

  TS EN 1149-3

  Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 3: Yük Zayıflamasını Ölçme İçin Deney Metodu

  150

  TS EN 1149-5

  Koruyucu Eldivenler - Elektrostatik Özellikler - Bölüm 5: Malzeme Performans ve Tasarım Özellikleri

  151

  TS EN 1150

  Koruyucu Giyecekler - Profesyonel Olmayan Kullanım İçin Görülebilme Özelliğine Sahip Giyecekler - Deney Metotları ve Özellikler

  152

  TS EN 1384

  Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

  153

  TS EN 1384/A1

  Koruyucu Başlıklar- Binicilikte Kullanılan

  154

  TS EN 1385

  Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

  155

  TS EN 1385/A1

  Kano ve Akarsu Sporları İçin Kasklar

  156

  TS EN 1486

  Koruyucu Elbiseler-İtfaiyeciler İçin-Uzman İtfaiyeci Elbiseleri İçin Özellikler ve Deney Metotları

  157

  TS EN 1497

  Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanım-Kurtarma Kuşakları

  158

  TS EN 1621-1

  Motosiklet Sürücülerini Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler- Bölüm 1: Darbe Koruyucular İçin Özellikler ve Deney Metotları

  159

  TS EN 1621-2

  Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

  160

  TS EN 1621-2/AC

  Motosikletçiler İçin Mekanik Darbeye Karşı Koruyucu Giyecekler – Bölüm 2: Motosikletçiler İçin Sırt Koruyucuları – Kurallar ve Deney Metotları

  161

  TS EN 1731

  Kişisel Göz Koruması - Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları

  162

  TS EN 1809

  Dalma Aksesuarları - Yüzmeye Yardımcı Olan Dengeleyiciler - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları Ve Deney Metotları

  163

  TS EN 1827+A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gazlara veya Gaz ve Parçacıklara veya Sadece Parçacıklara Karşı Koruma Amaçlı Soluk Alma Vanası Bulunmayan Ayrılabilir Filtreli Yarım Maskeler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  164

  TS EN 1836 +A1

  Kişisel Göz Koruyucu Donanım - Genel Kullanım Amaçlı Güneş Gözlükleri ve Güneşe Karşı Koruyucu Filtreler ve Güneşin Doğrudan Gözlenmesi İçin Filtreler

  165

  TS EN 1868

  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Donanım - Eşdeğer Terimler Listesi

  166

  TS EN 1891

  Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat-Düşük Uzamalı, Özlü Lif Halatlar

  167

  TS EN 1938

  Kişisel Göz Koruması- Motosiklet ve Mopet Kullanıcıları İçin Gözlükler

  168

  TS EN ISO 4869-2

  Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

  169

  TS EN ISO 4869-2/AC

  Akustik-Kulak Koruyucuları-Bölüm 2: Kulak Koruyucu İçine Takıldığında Etkili A-Ağırlıklı Ses Basınç Seviyelerinin Tayini

  170

  TS EN ISO 4869-3

  Akustik -İşitme Koruyucuları - Bölüm 3: Kalite Muayenesi İçin Amaçlanan Kulaklık Tipi Koruyucuların Araya Girme Kaybının Ölçülmesinde Kullanılan Basitleştirilmiş Metot

  171

  TS EN ISO 6529

  Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Koruyucu Giyecek Malzemelerinin Sıvı ve Gaz Geçişine Direncinin Tayini

  172

  TS EN ISO 6530

  Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma - Malzemelerin Sıvı Nüfuziyetine Direnci İçin Deney Metodu

  173

  TS EN ISO 6942

  Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma-Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynaklarına Maruz Kalındığında Malzeme ve Malzeme Birleşimlerinin Değerlendirilmesi

  174

  TS EN ISO 9185

  Koruyucu Giyecekler-Erimiş Metal Sıçramasına Karşı Malzemelerin Direncinin Değerlendirilmesi

  175

  TS EN ISO 10256

  Buz Hokeyinde Kullanılan Kafa ve Yüz Koruması

  176

  TS EN ISO 10819

  Mekanik Titreşim ve Şok-El, Kol Titreşimi-Eldivenden El Ayasına Geçen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi İçin Metot

  177

  TS EN ISO 10862

  Küçük Tekne - Trapez Donanımı İçin Hızlı Serbest Bırakma Sistemi

  178

  TS EN ISO 11611

  Kaynak ve İlgili İşlemlerde Kullanılan Koruyucu Giysiler

  179

  TS EN ISO 11612

  Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruyucu Giyecek

  180

  TS EN 12083

  Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  181

  TS EN 12083/AC

  Koruyucu Solunum Cihazları - Hortumlu Nefes Alma Teknikleri (Maskeye Monte Edilmemiş Filtreler) - Toz Filtreleri, Gaz Filtreleri ve Kombine Filtreler - Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

  182

  TS EN 12127-2

  Isı ve Aleve karşı Dayanıklı Giyecekler-Koruyucu Giyecek ve İlgili malzemede Temas Isısı Geçişi Tayini-Kısım 2-Küçük Silindirler Düşürerek Oluşturulan Temas Isısı Kullanma Metodu

  183

  TS EN 12270

  Dağcılık Teçhizatı -Takozlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  184

  TS EN 12275

  Dağcılık Teçhizatı - Bağlayıcılar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  185

  TS EN 12276

  Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme l Ankrajları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  186

  TS EN 12276/AC

  Dağcılık Teçhizatı -Sürtünme l Ankrajları - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  187

  TS EN 12277

  Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  188

  TS EN 12278

  Dağcılık Teçhizatı - Kuşaklar - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  189

  TS EN ISO 12401

  Küçük Tekne - Güverte Güvenlik Donanımı ve Güvenlik Hattı - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  190

  TS EN ISO 12402-2

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275 - Güvenlik Kuralları

  191

  TS EN ISO 12402-2/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 2: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 275 - Güvenlik Kuralları

  192

  TS EN ISO 12402-3

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150 - Güvenli Kuralları

  193

  TS EN ISO 12402-3/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 3: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 150 - Güvenli Kuralları

  194

  TS EN ISO 12402-4

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100 - Güvenlik Kuralları

  195

  TS EN ISO 12402-4/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 4: Can Yelekleri, Performans Seviyesi 100 - Güvenlik Kuralları

  196

  TS EN ISO 12402-5

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları

  197

  TS EN ISO 12402-5/AC

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları

  198

  TS EN ISO 12402-5/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 5: Sephiye Yardımcı Teçhizatları, (Performans Seviyesi 50) - Güvenlik Kuralları

  199

  TS EN ISO 12402-6

  Kişisel Yüzdürme Donanımları (KYD) - Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Sephiye Yardımcı Teçhizatları - Güvenlik Kuralları ve İlave Deney Metotları

  200

  TS EN ISO 12402-6/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları (KYD) - Bölüm 6: Özel Amaçlı Can Yelekleri ve Sephiye Yardımcı Teçhizatları - Güvenlik Kuralları ve İlave Deney Metotları

  201

  TS EN ISO 12402-8

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

  202

  TS EN ISO 12402-8/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 8: Aksesuarlar - Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

  203

  TS EN ISO 12402-9

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 9: Deney Yöntemleri

  204

  TS EN ISO 12402-9/A1

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 9: Deney Yöntemleri

  205

  TS EN ISO 12402-10

  Kişisel Yüzdürme Donanımları - Bölüm 10: Kişisel Yüzdürme Donanımları ve Diğer İlgili Donanımların Seçim ve Kullanımı

  206

  TS EN 12477

  Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

  207

  TS EN 12477/A1

  Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

  208

  TS EN 12492+A1

  Dağcılık Teçhizatı- Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  209

  TS EN 12492/A1

  Dağcılık Teçhizatı- Dağcılar İçin Koruyucu Başlıklar- Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  210

  TS EN 12628

  Dalma Aksesuarları - Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihazlar - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  211

  TS EN 12628/AC

  Dalma Aksesuarları - Yüzdürebilirlik ve Kurtarma İçin Birleşik Cihazlar - Fonksiyonel Özellikler, Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  212

  TS EN 12841

  Düşmeye Karşı Kişisel Koruma Donanımı - Halat Erişim Sistemleri - Halat Ayar Tertibatı

  213

  TS EN 12941

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

  214

  TS EN 12941/A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

  215

  TS EN 12941/A2

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Kask veya Başlıkla Kullanılan Güçlendirilmiş Filtreli Cihazlar- Özellikler, Deney ve İşaretleme

  216

  TS EN 12942

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

  217

  TS EN 12942/A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

  218

  TS EN 12942/A2

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar- Tam Yüz Maskeleri, Yarım Maskeler veya Çeyrek Maskelerle Birlikte Güç Destekli Filtre Cihazları- Özellikler, Deney ve İşaretleme

  219

  TS EN 13034+A1

  Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Sınırlı Koruma Sağlayan Koruyucu Giyecekler İçin Performans Kuralları (Tip 6 ve Tip PB [6] Donanımı)

  220

  TS EN 13061

  Koruyucu Giyecekler – Futbolcular İçin Tekmelikler – Kurallar ve Deney Metotları

  221

  TS EN 13087-1

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

  222

  TS EN 13087-1/A1

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 1: Şartlar ve Şartlandırma

  223

  TS EN 13087-2

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

  224

  TS EN 13087-2/A1

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 2: Şok Absorpsiyonu

  225

  TS EN 13087-3

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç

  226

  TS EN 13087-3/A1

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 3: Nüfuz Etmeye Karşı Direnç

  227

  TS EN 13087-4

  Koruyucu Kasklar-Deney Metotları-Bölüm 4: Tutma Sisteminin Etkinliği

  228

  TS EN 13087-5

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 5: Tutucu Sistem Dayanımı

  229

  TS EN 13087-6

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı

  230

  TS EN 13087-6/A1

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 6: Görüş Alanı

  231

  TS EN 13087-7

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

  232

  TS EN 13087-7/A1

  Koruyucu Kasklar- Deney Metotları- Bölüm 7: Aleve Karşı Direnç

  233

  TS EN 13087-8

  Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

  234

  TS EN 13087-8/A1

  Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 8: Elektriksel Özellikler

  235

  TS EN 13087-10

  Koruyucu Kasklar - Deney Metotları - Bölüm 10: Işıma Yoluyla Yayılan Isıya Direnç

  236

  TS EN 13089

  Dağcılık Teçhizatı - Buz Aletleri - Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  237

  TS EN 13138-1

  Yüzme Kursu İçin Yüzmeye Yardımcı Donanımlar - Bölüm1: Yüzmeye Yardımcı, Giyilen Donanımlar İçin Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları

  238

  TS EN 13158

  Koruyucu Giyecekler- At Binicileri İçin Koruyucu Ceketler, Vücut ve Omuz Koruyucuları- Kurallar ve Deney Metotları

  239

  TS EN 13178

  Kişisel Göz Koruması - Kar Aracı Kullanıcıları İçin Göz Koruyucuları

  240

  TS EN 13274-1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 1: İçe Doğru Sızıntı ve İçe Doğru Toplam Sızıntının Tayini

  241

  TS EN 13274-2

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 2: Uygulama ile İlgili Performans Deneyleri

  242

  TS EN 13274-3

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları - Bölüm 3: Solunum Direncinin Tayini

  243

  TS EN 13274-4

  Solunumlu İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 4: Alev Deneyleri

  244

  TS EN 13274-5

  Solunumlu İlgili Koruyucu Cihazlar- Deney Metotları- Bölüm 5:İklim Şartları

  245

  TS EN 13274-6

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Deney Metotları - Bölüm 6: Solukla Alınan Havadaki Karbon Dioksit Muhtevasının Tayini

  246

  TS EN 13274-7

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar – Deney Metotları – Bölüm 7: Filtreden Parçacık Nüfuziyetinin Tayini

  247

  TS EN 13274-8

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanma Deneyi

  248

  TS EN 13277-1

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 1: Genel Özellikler ve Deney Metotları

  249

  TS EN 13277-2

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 2: Ayak, Alt Bacak ve Ön Kol Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

  250

  TS EN 13277-3

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

  251

  TS EN 13277-3/A1

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım- Bölüm 3: Vücut Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları

  252

  TS EN 13277-4

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları”

  253

  TS EN 13277-4/A1

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım-Bölüm 4: Kafa Koruyucuları İçin İlave Özellikler ve Deney Metotları”

  254

  TS EN 13277-5

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım - Bölüm 5: Genital ve Karın Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

  255

  TS EN 13277-6

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 6: Kadınlarda Göğüs Koruyucuları İçin Ek Kurallar ve Deney Metotları

  256

  TS EN 13277-7

  Dövüş Sporları İçin Koruyucu Donanım – Bölüm 7: El ve Ayak Koruyucular İçin İlave Kurallar ve Deney Metotları

  257

  TS EN 13287

  Kişisel Koruyucu Donanım - Ayakkabılar - Kayma Direnci İçin Deney Metodu

  258

  TS EN 13356

  Amatör Kullanım İçin Görünebilirlik Aksesuarları-Özellikler ve Deney Metotları

  259

  TS EN 13484

  Buz kızağı kullanıcıları için kasklar

  260

  TS EN 13546+A1

  Koruyucu Giyecekler- Saha Hokeyi Kalecileri İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Ayak ve Genital Koruyucular ve Saha Oyuncuları İçin Kaval Kemiği Koruyucuları-Kuralları ve Deney Metotları

  261

  TS EN 13567+A1

  Koruyucu Giyecekler - Eskrim Oyuncuları İçin El, Kol, Göğüs, Karın, Bacak, Uzuv ve Yüz Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları

  262

  TS EN 13594

  Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Eldivenler - Özellikler ve Deney Metotları

  263

  TS EN 13595-1

  Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek Veya Parçalı Takımlar- Bölüm 1: Genel Kurallar

  264

  TS EN 13595-2

  Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 2: Darbe İle Aşınmaya Karşı Direncin Tayini İçin Deney Metodu

  265

  TS EN 13595-3

  Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 3: Patlama Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

  266

  TS EN 13595-4

  Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin Koruyucu Giyecekler - Ceketler, Pantolonlar ve Tek veya Parçalı Takımlar - Bölüm 4: Darbe Altında Kesme Dayanımının Tayini İçin Deney Metodu

  267

  TS EN 13634

  Koruyucu Ayakkabı - Profesyonel Motosiklet Sürücüleri İçin - Özellikler ve Deney Metotları

  268

  TS EN 13781

  Kar Aracı ve Kar Kızağı Sürücü ve Yolcuları İçin Koruyucu Kasklar

  269

  TS EN 13794

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre Solunum Aparatı-Kaçış İçin - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  270

  TS EN 13819-1

  İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 1: Fiziksel Deney Metotları

  271

  TS EN 13819-2

  Akustik - İşitme Koruyucuları - Deneyler - Bölüm 2: Akustik Deney Metotları

  272

  TS EN 13832-1

  Kimyasallara Karşı Koruyucu Ayak Giyecekleri - Terimler ve Deney Metotları

  273

  TS EN 13832-2

  Kimyasal Şartlara Dayanıklı Ayak Giyecekleri - Bölüm 2: Laboratuar Şartlarında Kimyasal Maddelere Dayanıklı Ayak Giyeceklerinin Özellikleri

  274

  TS EN 13832-3

  Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Ayak Giyeceği - Bölüm 3: Laboratuar Şartlarında Kimyasal Maddelere Karşı Çok Yüksek Dirençli Ayak Giyeceklerine İlişkin Kurallar

  275

  TS EN 13911

  İtfaiyeciler İçin Koruyucu Giyecekler -Yangın Başlıkları İçin Özellikler ve Deney Metotları

  276

  TS EN 13921

  Kişisel Koruyucu Donanım - Ergonomik Prensipler

  277

  TS EN 13949

  Solunumla İlgili Donanım - Basınçlı Nitroks ve Oksijenle Kullanım İçin Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Dalma Aparatı - Özellikler, Deneyler, İşaretleme

  278

  TS EN 13982-1

  Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları

  279

  TS EN 13982-1/A1

  Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 1: Hava ile Yayılan Katı Parçacıklı Kimyasal Maddelere Karşı Vücudun Tamamına Koruma Sağlayan Kimyasal Koruyucu Giyecekleri İçin Performans Kuralları

  280

  TS EN 13982-2

  Katı Parçacılara Karşı Kullanılan Koruyucu Giyecekler - Bölüm 2: Küçük Parçacık Aerosollerinin Giyecek Takımlarında İçeriye Doğru Sızıntısının Tayini İçin Deney Metodu

  281

  TS EN ISO 13995

  Koruyucu Giyecekler – Mekanik Özellikler – Malzemelerin Delinmeye ve Dinamik Yırtılmaya Karşı Direncinin Tayini İçin Deney Metodu

  282

  TS EN ISO 13997

  Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini

  283

  TS EN ISO 13997/AC

  Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından Kesilmeye Direncin Tayini

  284

  TS EN ISO 13998

  Koruyucu Giyecekler - Bıçak Batması ve Kesmesine Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Yelekler

  285

  TS EN ISO 14021

  Sürücülerini Taş ve Mıcıra Karşı Korumaya Uygun Yol Dışı Motosiklet Yarışları İçin Taş Siperleri

  286

  TS EN ISO 14052

  Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Kasklar

  287

  TS EN ISO 14058

  Koruyucu Giyecekler - Soğuk Ortamlara Karşı Koruma İçin Giyecek Parçaları

  288

  TS EN ISO 14116

  Koruyucu Giyecekler - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler

  289

  TS EN ISO 14116/AC

  Koruyucu Giyecekler - Isıya ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlı Alev Yayma Özelliğine Sahip Malzemeler, Malzeme Donanımları ve Giyecekler

  290

  TS EN 14120+A1

  Koruyucu Giyecekler - Paten Sporu Donanımı Kullanıcıları İçin El Bileği, Avuç İçi, Diz ve Dirsek Koruyucuları - Kurallar ve Deney Metotları

  291

  TS EN 14126

  Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Kuralları ve Deney Metotları

  292

  TS EN 14126/AC

  Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı - Performans Kuralları ve Deney Metotları

  293

  TS EN 14143

  Solunumla İlgili Donanım – Kendi Kendine Yeterli Yeniden Solumalı Dalma Aparatı

  294

  TS EN 14225-1

  Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 1: Islak Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları

  295

  TS EN 14225-2

  Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 2: Kuru Elbiseler - Kurallar ve Deney Metotları

  296

  TS EN 14225-3

  Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 3: Faal Olarak Isıtılan veya Soğutulan Elbiseler (sistemler) - Kurallar ve Deney Metotları

  297

  TS EN 14225-4

  Dalgıç Elbiseleri - Bölüm 4: Tek Ortam Elbiseleri (ADS) - İnsan Faktörleri - Kurallar ve Deney Metotları

  298

  TS EN 14325

  Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı - Koruyucu Giyecek Malzemesi, Dikişleri, Birleşim Yerleri ve Birleştirmelerinin Deney Metotları ve Performans Sınıflandırması

  299

  TS EN 14328

  Koruyucu Giyecekler - Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler ve Kolluklar - Kurallar ve Deney Metotları

  300

  TS EN 14360

  Yağmura Karşı Koruyucu Giyecekler - Hazır Haldeki Giyecek Parçaları İçin Deney Metodu - Yüksek Enerjili Damlalarla Yüksekten Gelen Darbeler

  301

  TS EN 14387+A1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Gaz Filtreleri ve Birleşik Filtreler - Gerekler, Deneyler ve İşaretleme

  302

  TS EN 14404+A1

  Diz Çökme Konumunda Çalışma İçin Diz Koruyucuları

  303

  TS EN 14435

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Pozitif Basınçla Kullanılmak Üzere Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  304

  TS EN 14458

  Kişisel Göz Donanımı - İtfaiyecilerin Kullanımı İçin Yüz Siperleri ve Göz Siperleri, İtfaiyeciler, Ambulans ve Acil Servislerde Kullanılan Yüksek Performanslı Sanayi Tipi Güvenlik Kaskları

  305

  TS EN ISO 14460

  Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları

  306

  TS EN ISO 14460/AC

  Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları

  307

  TS EN ISO 14460/A1

  Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler - Isı ve Ateşe Karşı Korunma - Performans Kuralları ve Deney Metotları

  308

  TS EN 14529

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sadece Kaçış Amaçları İçin Pozitif Basınçlı Akciğerle Kumanda Edilen Bir Talep Vanası İçerecek Şekilde Tasarımlanmış Yarım Maskeli, Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  309

  TS EN 14572

  Binicilikle İlgili Faaliyetler İçin Yüksek Performanslı Kasklar

  310

  TS EN 14593-1

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 1: Tam Yüz Maskeli Aparatus - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  311

  TS EN 14593-2

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  312

  TS EN 14593-2/AC

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Talep Vanalı, Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Bölüm 2: Pozitif Basınçlı Yarım Maskeli Aparat - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  313

  TS EN 14594

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  314

  TS EN 14594/AC

  Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar - Sürekli Akışlı Basınçlı Hava Hatlı Solunum Aparatı - Kurallar, Deneyler, İşaretleme

  315

  TS EN 14605+A1

  Koruyucu Giyecekler - Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı - Vücudun Sadece Bir Kısmına Koruma Sağlayanlar (Tip PB [3] ve Tip PB [4]) Dâhil, Bağlantı Yerleri Sıvı Geçirmez (Tip 3) veya Sprey Geçirmez (Tip 4) Giyecekler İçin Performans Özellikleri

  316

  TS EN 14786

  Koruyucu Giyecekler - Püskürtülen Sıvı Kimyasal Maddeler, Emülsiyonlar ve Dispersiyonların Nüfuziyetine Karşı Direncin Tayini - Atomizör Deneyi

  317

  TS EN ISO 14877

  Tanecikli Aşındırıcılar Kullanılarak Yapılan Aşındırıcı Püskürtme İçin Koruyucu Giyecek

  318

  TS EN ISO 15025

  Koruyucu Giyecekler - Isı ve Aleve Karşı Koruma - Sınırlandırılmış Alev Sıçraması İçin Deney Metodu

  319

  TS EN ISO 15027-1

  Su Altı Elbiseleri - Bölüm 1: Sürekli Giyilen Elbiseler, Güvenlik Dâhil Kurallar

  320

  TS EN ISO 15027-2

  Su Altı Elbiseleri - Bölüm 2: Ayrılma Elbiseleri, Güvenlik Dâhil Kurallar

  321

  TS EN ISO 15027-3

  Su Altı Elbiseleri - Bölüm 3: Deney Metotları

  322

  TS EN 15090

  İtfaiyeciler İçin Ayak Giyecekleri

  323

  TS EN 15333-1

  Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 1: Akışı Sağlayan Cihaz

  324

  TS EN 15333-1/AC

  Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 1: Akışı Sağlayan Cihaz

  325

  TS EN 15333-2

  Solunum Cihazları - Açık Devreli, Göbek Seviyesinde Sağlanan Gazı İçeren Cihaz - Bölüm 2: Serbest Akış Cihazı

  326

  TS EN 15613

  Kapalı Alan Sporları İçin Diz ve Dirsek Koruyucuları- Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri

  327

  TS EN 15614

  Koruyucu Giyecekler-İtfaiyeciler İçin-Meskun Olmayan Alanlarda Kullanılan Giyecekler İçin Laboratuar Deney Metotları ve Performans Kuralları

  328

  TS EN 15831

  Giyecekler - Fizyolojik Etkiler - Isıl Manken Aracılığıyla Isıl Yalıtımın Ölçülmesi

  329

  TS EN 17249

  Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

  330

  TS EN 17249/A1

  Zincirli Testereyle Kesmeye Dirençli Güvenlik Ayakkabıları

  331

  TS EN 17491-3

  Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma Sağlayan Giyecekler İçin Deney Metotları - Bölüm 3: Bir Sıvı Jetinin Nüfuziyetine Karşı Direncin Belirlenmesi (Jet Deneyi)

  332

  TS EN 17491-4

  Koruyucu Giyecekler - Kimyasal Maddelere Karşı Koruma Sağlayan Giyecekler İçin Deney Metotları - Bölüm 4: Püskürtülen Sıvının Nüfuziyetine Karşı Direncin Belirlenmesi (Püskürtme Deneyi)

  333

  TS EN ISO 20344

  Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları

  334

  TS EN ISO 20344/AC

  Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları

  335

  TS EN ISO 20344/A1

  Kişisel Koruyucu Donanım – Ayak Giyecekleri İçin Deney Metotları

  336

  TS EN ISO 20345

  Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

  337

  TS EN ISO 20345/AC

  Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

  338

  TS EN ISO 20345/A1

  Kişisel Koruyucu Donanım - Emniyet Ayak Giyecekleri

  339

  TS EN ISO 20346

  Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

  340

  TS EN ISO 20346/AC

  Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

  341

  TS EN ISO 20346/A1

  Kişisel Koruyucu Donanım - Koruyucu Ayak Giyecekleri

  342

  TS EN ISO 20347

  Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

  343

  TS EN ISO 20347/AC

  Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

  344

  TS EN ISO 20347/A1

  Kişisel Koruyucu Donanım - İş Ayak Giyecekleri

  345

  TS EN ISO 20349

  Kişisel Koruyucu Donanım -Kaynak ve Döküm Sırasında Ergimiş Metal Sıçramasına ve Isıl Risklere Karşı Koruyucu Ayakkabı- Özellikler ve Deney Metodu

  346

  TS EN 24869-1

  Akustik- Kulak Koruyucuları: Bölüm 1: Ses Yalıtımının Ölçülmesi İçin Subjektif Bir Metot

  347

  TS EN 50286

  Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

  348

  TS EN 50286/AC

  Alçak Gerilim Tesisatları İçin Elektriksel Koruyucu Yalıtım Giydirilmesi

  349

  TS EN 50321

  Elektrik Yalıtımlı Ayak Giyecekleri – Alçak Gerilim Tesislerinde Çalışmak İçin

  350

  TS EN 50365

  Alçak Gerilim Tesislerinde Kulanım İçin Elektriksel Olarak Yalıtımlı Başlıklar

  351

  TS EN 60743

  Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler

  352

  TS EN 60743/A1

  Gerilim Altında Çalışma - Aletler, Donanım ve Cihazlar İçin Terim ve Tarifler

  353

  TS EN 60895

  Gerilim Altında Çalışma – Anma Gerilimi En Çok 800 Kv A.A ve ± 600 Kv D.A’da Kullanım İçin İletken Elbiseler

  354

  TS EN 60903

  Eldivenler-Yalıtkan Malzemeden-Gerilim Altında Çalışma İçin

  355

  TS EN 60984

  Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

  356

  TS EN 60984/A11

  Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin

  357

  TS EN 60984/A1

  Kolluklar - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin


  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  MADDE 3 – (1) 6/4/2007 tarihli ve 26485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer

  Yürütme

  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


  Sayfa


Yandex.Metrica