ILO Sözleşmeleri Özet Halde | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

ILO Sözleşmeleri Özet Halde 2013-12-12

ILO Sözleşmelerinin Özetini buradan indirebilirsiniz.

 1. ISGfrm
  PDF formatında 2 sayfadan oluşan ilo sözleşmelerinin özet listesi

  ILO
  ILO SÖZLEŞMELERİ 2013
   2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
   11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
   14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
   15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
   26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
   29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
   34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
   42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
   45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
   53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin
  Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
   55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
  Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
   58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
   59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
   68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
   69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
   73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
   77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
   80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
   81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
   87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
   88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
   92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
   94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
   95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
   96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
   98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
   99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
   100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
   102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
   105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
   108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
   111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
   115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
   116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
  ILO
  ILO SÖZLEŞMELERİ 2013
   118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
   119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
   122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
   123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
   127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
   133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
   134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
   135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
   138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
   142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
   144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
   146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
   151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
   152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
   153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
   155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
   158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
   159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
   161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
   164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
   166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
   182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
  Acil Eylem Sözleşmesi
  VEMUTLU, Baki Y., birold ve 12 kişi daha buna teşekkür etti.


Yandex.Metrica