Resource icon

ILO Sözleşmeleri Özet Halde 2013-12-12

No permission to download
PDF formatında 2 sayfadan oluşan ilo sözleşmelerinin özet listesi

ILO
ILO SÖZLEŞMELERİ 2013
 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
 14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
 15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
 26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
 29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
 34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
 45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
 53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin
Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
 55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
 58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
 68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
 73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
 88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
 92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
 94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
 95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
 96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
 99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
 100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
 102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
 105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
 108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
 116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
ILO
ILO SÖZLEŞMELERİ 2013
 118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
 122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
 123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
 133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
 134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
 135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
 142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
 144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
 146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
 151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
 152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
 153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
 158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
 159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
 161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
 166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Acil Eylem Sözleşmesi
Yazar
ISGfrm
Downloads
1,442
Görüntüleme
1,442
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

More resources from ISGfrm

Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.