Resource icon

21 Aralık İsg Sınavı İçin BASİT EZBER TEKNİKLERİ 2013-12-12

No permission to download
BASİT EZBER TEKNİKLERİ


1.BASİT BOĞUCU GAZLAR
KODLAMA : HAKEM-P

1.H idrojen
2.A setilen
3.K arbondioksit
4.E tan
5.M etan
6.P ropan ve bütan

2.KİMYASAL BOĞUCU GAZLAR( Bu üçünü ezberlemek gerekli)
1.Karbonmonoksit
2.Hidrojen sülfür
3.Hidrojen Siyanür


3.TAHRİŞ EDİCİ GAZLAR
KODLAMA : KAFKAFA (Kaskafa dan aklınıza gelsin)


1.K LOR
2.A monyak
3.F osgen
4.K ükürtdioksit
5.A zot oksitler
6.F ormaldehit
7.A zotdioksit

4.SİSTEMİK ZEHİR ETKİSİ GÖSTEREN GAZLAR
KODLAMA: SFANK (Sfenk ten aklınıza gelsin)


1.S tibin
2.F osfin
3.A srin
4.N ikel karbonil
5.K arbonsülfür*SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI:sadece yapı işlerinde uygulanır. Adında anlaşıldığı gibi yapı-plan ikisinde “p” harfi var
*SAĞLIK VE GÜVENLİK DÖKÜMANI:sadece maden işlerinde uygulanır. burasıda aynı doküman-maden ikisinde de “d”


1 İşçi Çalışıyorsa
6331 Sayılı İsg Kanunu Uygulanacak

2 İşçi Çalışıyorsa
Çalışan Temsilcisi Olacak

3 İşçi Çalışıyorsa
507 Sayılı Esnaf Bağkurlu İşkanunu Dışındadır.

10 İşçi Çalışıyorsa
İşçinin Ücretleri Bankaya Yatacak

30 İşçi Çalışıyorsa
İş Güvencesinden Yararlanılabilir.İşe Dönüş Davası Açabilir.

50 İşçi Çalışıyorsa
İsg Kurulu Kurulacak

Kamuda % 4 Özürlü Çalıştıracak
Özel Sektörde % 3 Özürlü Çalıştıracak


100 Kadın İşçi Çalışıyorsa
Emzirme Odası Açılacak


150 Kadın İşçi Çalışıyorsa
Kreş Ve Bakım Yurdu Kuracak


1000 İşçi Çalışıyorsa
Tam Süreli İGU ve İYH Olacak


YUKUMLULUK SURELERI:
AESENIK-1 AY
GÜRÜLTÜ-6AY
TİTREŞİM-2 YIL
AKUT ARSENIK -1 YIL
SILIKOZ,PNOMOKONYOZ,BENZEN-10YIL

ASBEST 40 YIL

PERYODIK SAĞLIK MUAYENELERİ
RADYASYON-1 AY
KURŞUN -3 AY
AESENIK -6AY


İŞ KAZASI SIKLIK HIZI:
Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.
İş kazası sıklık hızı= (İKS x 1,000,000)/ (PTEGS*8)
İKS=İş kazası sayısı PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat
PTEGS =Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı
İŞ KAZASI SIKLIK HIZI
Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.
İş kazası sıklık hızı=(İKS x 225,000)/ (PTEGS*8)
İKS=İş kazası sayısı PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat
225.000=100x45x50
45 Haftalık çalışma saati baz alınan
50 Bir yılda hafta sayısı baz alınan
İŞ KAZALARI AĞIRLIK HIZI:
Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
İş kazası ağırlık hızı= (TGK x 1.000.000) / (PTEGS*8)
TGK =İş kazası sonucu toplam gün kaybı
PTEGS*8=tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati

İŞ KAZALARI AĞIRLIK HIZI:
Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.
İş kazası ağırlık hızı= (TGKx 100)/ (PTEGS*8)
TGK =İş kazası sonucu toplam gün kaybı
PTEGS*8=tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati
100=çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.
Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)
Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:
850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın.
(1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. )
Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:
KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1000000
KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000
KSO= 62.01
Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)
Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Bu durumda, kaza ağırlık oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000
Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.
Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.


ÖRNEK SORULAR :

SORU 1 =Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde iş kazası sayısı 20'dir.Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS ( prime tahakkuk edilen gün sayısı ) kaçtır?

Kaza Sıklık Oranı =( Kaza sayısı X 225000 ) / ( PTEGS X 8 )

PTEGS = 20 X 225000 / ( 8X25 ) =22500


SORU 2 =Günde 8 Saat çalışılan işyerinde PTEGS 1200000 olup,iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48'dir.İş Kazası ağırık hızı kaç olmalı ?

İş Kazası ağırlık hızı : ( Toplam gün kaybı X 1000000 ) / ( PTEGS X 8 )

48 X 1000000 / 1200000 X 8 =5

SORU 3= Bir işyerinde yıl içinde 1 ölümlü,2 sürekli iş göremezlik ve toplam 48 iş günü gecici iş göremezlikle sonuçlanan kazalar meydana gelmiştir.Bu işyerinin iş kazası nedeniyle o yıl içinde toplam gün kaybı nedir ?

Toplam gün kaybı = ( Gecici iş göremezlik ) + ( sürekli iş göremezlik X 75 ) + ( Ölümlü vaka sayısı X 7500 ) =7698

SORU 4= Günde 8 sat çalışılan bir işyerinde PTEGS sayısı 22.500 ve iş kazası sayısı 20 ise tam gün çalışan her 100 kişi için iş kazası sıklık hızı nedir ?

= 20 / (22.500 X 8 ) X 225000 =25

Soru5=150 kg erimiş maden taşıyan krenlerin kova ile bağlantı zinciri ve kancaları min kaç kg olmalı?

Ç-b-s-i 6-5-4-3 150x5=750 k

Soru6=3.6 gr/dk gaz geliri olan ocağa saniyede 10m3 temiz hava verilirse, ocaktan çıkan havada kaç mgr/sn az olur?

1gr=1000mgr 1 dk=60 sn 3.6 x 1000 / 60 =10.x x=6

10=verilen temiz hava miktarı

Soru7:Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg. lık bir yükü kaldırırsa sırt bölesi ne kadarlık bir yüke maruz kalır?

(50+5)x10=550 kg a maruz kalır

SORU8: 110 ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ SINIF İYERİNDE İS UZMANI KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

(110 X 8 X 12 ) / 60 =176 SAAT (YILDA)

oSoru 9 :360 çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde tahliye ve yangın için en az kaç eğitilmiş personele ihtiyaç vardır?
a)12 b)24 c)36 d)48


360 / 30 X 2=24 12 tahliye, 12 yangın

Acil durum yöntmeliğine göre bunlar tek ekiptir, yanın yönetmeliğine göre ayrı iki ekiptir.

Soru 10 :Gürültülü bir ortamda 90 Db’lik bir gürültüye 100 dakika maruz kalan bir işçi üzerinde oluşan geçici işitme kaybının ortadan kalkması için gerekli olan iyileştirme süresi ne kadardır?
A) 100 dakika
10 dakika
C) 200 dakika
D) 1000 dakika

Cvp:maruz kalınan sürenin 10 katıdır. 100x10=1000 dakika

Soru11:30 çalışanı olan çok tehlikeli iş yerinde verilmesi gereken eğitim süresi ......dk/yıldır
a) 8 b)12 c)16 d)480 e)28 800

30x16=480 saat 480x60=28 800 dak

Soru 12: 450 çalışanı olan az tehlikeli sınıfta olan bir iş yerinde kaç kişi arama kurtarma ve tahliye için görevlendirilmeli
a-9 b-36 c-50 d-25

Arama , kurtarma , tahliye tek ekiptir..Diğerleri söndürme, koruma ve ilk yardım.Az tehlikeli dediği için 50 kişide bir görevlendirme yapılır.Arama , kurtarma tahliye derse acil durum yönetmeliği baz alınır.

450/ 50=9 kişi

SORU 13:1 DB GÜRÜLTÜLÜ BİR MAKİNA İLE 87 DB GÜRÜLTÜLÜ BİR MAKİNANIN TOPLAM GÜRÜLTÜSÜ İÇİN HANGİSİ KABUL EDİLEBİLİR
A)1 B)87 C)88 D)90

Aradaki fark 87-1=86 Eklenebilecek değer 16 dan büyük değer SIFIR sonuç 87

SORU 15:8 M2 KESİTLİ BİR GALERİ İSTASYONUNDA 120 M/DK İLE OCAĞA GİREN HAVA HIZI ÖLÇÜLMÜŞTÜR. OCAKTAN ÇIKAN KİRLİ HAVADAKİ METAN MİKTARI 15 MGR/SN İSE OCAKTA ÇIKAN GAZIN MİKTARI KAÇ GRAM/DK DIR
A)16 B)8 C)4 D)2
OCAKTA GELİRİ OLAN GAZ MİKTARI = OCAĞA VERİLEN TEMİZ HAVA X NEFESLİKTEN ÇIKAN GAZ MİKTARI
YARDIMCI BİLGİ....KESİT X HAVA HIZI = OCAĞA GİREN TEMİZ HAVA MİKTARI
8 İN ANLAMI : DEBİ GİBİ...BİRİM KESİTTEN GEÇEN SIVI VEYA HAVA HIZI ..
OCAĞA GİREN TEMİZ HAVA MİKTARI = OCAK KESİTİ X HAVA HIZI...8 X 120/60 = 16 M3 SN...OCAKT BULUNAN GAZ MİKTARI = TMİZ HAVA X OCAKTAN ÇIKAN GAZ MİKTARI ...= 16 X 15/60 = 4 MGR/DK
Tozda mgr veya gram/ sn/dk,,,,?? Gszlsrda m3/dk veys sn
m3/dk sn olarak verecekken mgr olarak yazılır
16 m3/sn x 15 m3/sn ; 240 m3/sn2: x m3/dk icin x: 4 m3/sn

SORU16: 100 LEL ÜZERİNDEN OKUNAN 40 LEL METANIN BİNDE KARŞILIĞI NEDİR?
METANIN EN DÜŞÜK PATLAMA DEĞERİ :%5 %5 İN KARŞILIĞI 100 LEL
X 40 LEL
X=%2 BİNDE 20
SORU17: Kurşunla çalışma yapılmayan ve makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dâhil olmak üzere eni 9 m, boyu 40 m ve tavan yüksekliği 6 m olan bir işyerinde kaç işçi çalışabilir?
a)102 b) 144 c) 20 d) 216
9x40x(6-2)=1440/ 10m3 kisibasi hava= 144 kisi calissin
SORU18:Trikloroetilen ile çalışılan bir iş yerinde 300 ppm 90 dk,200 ppm 4.5 saat ve 21 ppm 2 saat oluşursa TWA günlük sekiz saatlik maruziyet nedir?
a)65
b)174
c)290
d)384
((300*90)+(200*270)+(21*120))/480=174
Soru19:90 cm sıkılama ıçın 40 cm lik dinamit lokumundan kaç adet konulmalıdır
A)2 3/4 b)3 3/4 c)4 3/4 d)5 ¾
35 cm için 1 adet lokum kalan 55 cm için 110 cm lokum o da 110/40= 2 3/4 adet..
1+ 2 3/4 = 3 ¾
SORU20:bir iş güvenliği uzmanının 40 saat/ay görev yaptığı az tehlikeli bir işyerinde kaç tane acil çıkış kapısı olmalıdır
a)2 b)3 c)4 d)1
40saX60dak=2400 dak
2400/6=400 kişi 2 çıkış olmalı
SORU21:7 çalışanlı Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işletme için İş yeri hekimi çalışma süresi 1 yılda toplam kaç dakikadır.
çalışan başına yılda 25 dakika dolayısıyla
25x7=175 dk.
SORU22:OCAKTA ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN TOZ MİKTARI 4,2 GRAM/DK OLUP, OCAKTAN SANİYEDE 10 MGR TOZ ÇOKMASI İÇİN OCAĞA NE KADAR TEMİZ HAVA VERİLMELİDİR. (M3/SN)
A)5 B)7 C)8 D)10


4,2 . 1000 / 60 =X.10 X=7
SORU23:yarısı kadın yarısı erkek 348 kişi için kaç wc gerekli
a)16 b)14 c) 12 d)20 e)hiçbiri


kadın erkek aynı...100 kişiye kadar 25 kişiye 1 er tane 100 kişiden sonra her 50 kişi için bir tuvalet..
4+4 +1+1= 10 adet
24 er kişi ye tuvalet yok


SORU25:Farklı gürültü seviyesindeki makinelerde, tablo ezberlemeyle uğraşmayın derim aradaki fark sıfırsa zaten 3 eklendiğini biliyosunuz eğer kaynaklar farklı ise büyük olan kaynağa 1.5 ekliyosunuz şıklarda en yakın cevabı işaretlyosunuz
size bir soru..garanti..
SORU26:kömür ocağında ayaktan sızan metan miktarı 0,05 m3/sn dir..dönüş havasında metan oranının %08 de tutulabilmesi için ocağa ne kadar temiz hava verilmelidir
a)6,025 b)6.000 c)6,125 d)6,250
0.05X1000 / 8=6.25


SORU27:kaldırma kapasitesi bilinmeyen bir vincin 1,5 kilovattlık ve %80 verime sahip motoru bulunmaktadır.bu vinç bu yükü dakikada 2 m hızla yukarı çekerse vıncın kaldıracağı mak .yük ne kadardır..ton
a)3600 b)36000 c)3,6 d)26
1500 X 0.80 = 2/60 x 10 x P P=3600kg=3,6 ton
10=G=yerçekimi ivmesi


SORU 28:A 700 ve B 300 çalışanı olan 2 sendika 5 temsilci seçmek istiyor. a sendikası kaç temsilci verir
a)3 b)4 c)2 d)1
5 X 700 / 1000=3.5 BÖYLE KÜSÜRATLI ÇIKARSA ALT TAMA İNDİRİLİR.Kalan kura ile belirlenir.


SORU29:2 kwatt gücünde motoru olan %75 kapasite ile çalışan vinç bir yükü 3 m/dk hızla çekmesi düşünülürse vinç max. kaç kg yük kaldırır (ivme 10 kabul edilecektir)
a)2000 b)3000 c)4000 d)1500
2 000 X 0,75 = 10 X 3/60 X M...M= 1500 X 60/10X3 = 3 000 KG


SORU30:motorlar hariç 20 işçi çalışan kurşun madenine kaç m3/saat temiz hava gönderilmelidir
a)150 b)200 c)300 d)600
15X20=300 tozlu işler=15 m3


SORU :70 db(A) ile 100 db(A) ses şiddeti arasında kaç kat fark vardır?
100-70=30 30/10=3 10X10X10=1000 kat


SORU71:85 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde kurulacak acil eylem planında kaç tane haberleşme ve ilkyardım için destek elemanı olur
a- 0-1
b- 1-1
c- 0-0
d- 2-2
destek elemanı (arama, kurtarma. Tahliye) ve yangınla mücadele için 30-40-50 adet çalışana 1 kişi görevlendirilir.haberleşme ve ilk yardım için destek elemanı görevlendirilmez.


SORU:300 çalışanın olduğu tehlikeli işyerinde iş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi ne kadardır?
a)25 B SINIFI b) 34 C SINIFI C) 40 B SINIFI D) HİÇBİRİ
8X300=2400 / 60 = 40 B SINIFI


SORU:50. Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde Toplam PTEGS (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı)
1.600.000 olup toplam iş kazası sayısı 80 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç
kaza olduğunu gösteren iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır?
(100 KİŞİ DEDİĞİ için İş kazası sıklık hızı = (İKS x 1,000,000)/ (PTEGS*8) KULLANILIR.


Soru:trikloroetilen ile çalışılan bir iş yerinde 300 ppm 90 dk,200 ppm 4.5 saat ve 21 ppm 2 saat oluşursa TWA günlük sekiz saatlik maruziyet nedir?
a)65
b)174
c)290
d)384
1.5*300+4.5*200+2*21/8=174


SORU:= Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde iş kazası sayısı 20'dir.Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS ( prime tahakkuk edilen gün sayısı ) kaçtır?

PTEGS = 225000
A-2250
B-22500
C--225000
D-225
Kaza sıklık hızı= iş kazası sayısı/ (PTEGS*8) 225.000
şimdi kaza sıklık hızı 25 verilmiş. her 100 kişide dediği için soruda 225.000 ile çarpıyoruz.
25= 20/( PTEGS*8)*225.000
bu denklemi çözerseniz cevabı 22500 bulursunuz


SORU:******4857 KANUNNA GÖRE A SINIFI SORUNUN ŞAHI******
temel 2 ay önce kurduğu tesıste 110 personelınde sağlıklı olduğu tesbıt edılmıştır,özürlü işçi çalıştırmadığı için kaç lıra ceza kesılecek?
A-1700
B-3400
C-6800
1700 her çalıştırılmayan özürlü için ve her ay için belirlenen ceza miktarı , 3 engelli çalıştırıcaksa 1 ay için 3 *1700, 2 ay çalıştırmamış ve *2-10200


SORU:Haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir çalışan bu sürenin dışında hafta tatilini de çalışarak geçirdiği için hafta tatili için günlük kaç yevmiye alması gerekir?
A)1 B)1,5. C)2. D)2,5
ünal Kant Adam haftasonu çalışmasa zaten 1 yevmiye alcak.çalışıyor yüzde elli zamlı oluyor oldu 1,5+1=2,5


SORU:"4 metre uzaklıktan 87 Db olarak duyulan ses. Kaynağın yanına geldiğimizde kaç Db olur ?"
a-91 b-95 c-103 d-87
4 metre yakınlaşcaz. Yani 4ün karesi 16 Db daha artış olacak sesin şiddetinde formüle göre..O da 103 yapar sanırım
SORUİş kanununa göre bir çalışanın mesaisiyle beraber aylık çalışma süresi ne kadardır?
A)180 B)212 C)217 D)237
Mesaiyle günlük 3 saat, aylık 57 saat, yıllık 270 saat
45x4=180+57=237 saat


FORMÜL:MADEN OCAĞINDA HESAP FORMÜLÜ: OCAKTA GELİRİ OLAN GAZ MİKTARI = OCAĞA VERİLEN TEMİZ HAVA X NEFESLİKTEN ÇIKAN GAZ MİKTARI
YARDIMCI BİLGİ....KESİT X HAVA HIZI = OCAĞA GİREN TEMİZ HAVA MİKTARI


SORU:.3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir presle dakikada 60 stok yapıyorsa günde 10 saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?
a-1 b-10 c-2 d-20
60*60=3600 1 saatte,3600*10=360000 1 günde ,3600000/36000=100 gün, 100/5= 20 hafta


SORU:işverenin aynı il sınırları içerisinde sırayla 20,30,40 işçi bulunan 3 iş yeri vardır.çalışanların 20 işçi belirli süreli 60 işçi belirsiz süreli ve 10 işçi de kısmi süreli çalışmaktadır.İşveren kaç engelli işçi istihdam etmek zorundadır?
belirli belirsiz farketmez..kısmi sürelide tam süreli olarak değerlendirilir...2.5 üzeri tama çevrilir...toplam 50 ve üzeri olduğu için 3 dür cevabı


NOT: BİR SES KAYNAGI 1 MT UZAKLIKTA 90 Db SES ÇIKARIYORSA, SES DÜZEYİ 2 METRE UZAKLIKTA 84 Db, 4 mt UZAKTA İSE 78 Db OLMALIDIR.

SORU:halat çapı flanşın genişliğinin ...... kadarı olmalıdır
a)%40 si b)%50 c)%200 d)%250
100/2,5=40
Flanş genişliği halat çapının 2.5 katı olursa tersi %40


SORU:Havadaki hacimsel oranı % 0,1 olan bir maddesinin konsantrasyonu ppm cinsinden kaçtır?
a)10 b) 100 c)1.000 d)10.000
0,1/100=0,001x1.000.000


SORU:Havadaki konsantrasyonu 100 ppm olan bir maddesinin yüzde olarakhacimsel oranı kaçtır?
a}0,001 b) 0,01 c) 0,1 d)
100/1.000.000=0,0001 x10O=%


SORU işverenin aynı il sınırları içerisinde sırayla 20,30,40 işçi bulunan 3 iş yeri vardır.çalışanların 20 işçi belirli süreli 60 işçi belirsiz süreli ve 10 işçi de kısmi süreli çalışmaktadır.İşveren kaç engelli işçi istihdam etmek zorundadır?
90X%3=2.7=3


SORU:8 basamağı bulunan en alçak merdivenin yerden yüksekliği
a)4 m b)9 m c)2,08 m d)1,04 m
basamak yükseklikleri min mak..130 -260 mm
0.13X8=1.04M EN AZ


SORU:gürültülü bir ortamda 90 Db lik bir gürültüye 100 dk maruz kalan bir işçinin üzerinde oluşan geçici işitme kaybının ortadan kalkması için gerekli olan iyileştirme süresi ne kadardır?
a-100
b-2000
c-600
d-1000
100x10=1000 dak (maruz kalınan sürenin 10 katı)


SORU:3 yılda bir ölümle sonuçlanan bir olayın matris sitemde risk skoru sizce kaç olmalıdır
a)1*5 b)2*5 c)3*5 d)4*5 e)5*5
1 saat-2gün-3hafta-4ay-5yıl..şiddet: 4 öülm,ciddi yaralanma.5.birden fazla ölüm sürekli iş görememezlik=5X5


SORU=3 KİŞİLİK DALGIÇ ODASINA SAATTE ..M3 HAVA VERİLECEKTİR
A)30 B)40 C)90 D)120
40X3=120


SORU:Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 72 çalışanı olan bir işletme ile 123 çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmeye hizmet veren A sınıfı bir uzman toplamda ayda/yılda kaç saatlik iş güvenliği hizmeti vermektedir??
(72*12*12+123*8*12)/60=...


SORU:Toplam çalışan sayısı: 800
A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan
olan bir işletmede atanacak temsilci sayılarını bulunuz?
Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4 A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi)
B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi)
Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir.
Not: Sonuç eger küsürlü çıkarsa 0,5 in üzeri bir üst sayıa; 0,5 dahil altı bir alt sayıya yuvarlanır. Birde sendika temsilci sayısı yetmez ise kurayla belirlenir


SORU:900 GÜN ÇALIŞAN İŞÇİYE FESİH BİLDİRİM SÜRESİ
A) 14 GÜN B)28 GÜN C)42 GÜN D)56 GÜN
Mustafa Akyel 900 GÜN 30 AY EDER:
18-36 AY :6 HAFTA X7 =42 GÜN
SORU:BİLENE SINAVDAN SONRA ÇAY
Birlikte çalıştıklarında 60 dB gürültü oluşturan 2 makineden birincisinin gürültü seviyesi 53 dB ise ikinci makinenin gürültü seviyesi kaç dB’dir?
A-57,9
B-58,5
C-59
D-59,3


Elif Burcu Aşçıoğlu Çilingir 59
59-53 = 6 / 6 db farkta büyük olana 1 db eklenir
SORU:250 çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, aylık en az kaç saat iş güvenliği uzmanı görev yapmalıdır?


A)41 33,3 C) 72 D) 83,3
Serpil Sayın (250x8)/60=33.3 dkFesih bildirimi


6 AYA KADAR 2 HAFTA
6 AY 1,5 YIL 4 HAFTA
1,5 YIL-3 YIL 6 HAFTA
3 YILDAN> 8 HAFTA

-----------------------------------------------


İZİNLER


1-5 YIL 14
5-15 YIL 20
15 YIL> 26
18 yaş altı ve 50 yaş üstü 20Çalışma Süresi


gün hafta
çocuk işçi okul varsa 2- 10
çouk işçi 7- 35
genç işçi 8 -40


Fesih Tazminat


Cinsiyet 4 ay
Askerlik 3 ay 2 ay içinde
fesih geçersizse 4-8 ay

yok.bırakıldığı haklarda 4 ayMeslek Hastalığı


KİMYASAL A
CİLT B
SOLUNUM C
BULAŞICI D
FİZİK ETKENLER E


Şiddet Dereceleri

Çok Hafif iş saati kaybı yok ilkyardım
Hafif iş günü kaybı yok ilkyardım
orta hafif yaralanma tedavi
ciddi ölüm,yaral.meslek h. tedavi
çok ciddi birden çok ölüm tedaviElektrik Yaklaşma

volt volt cm
600 -1500- 30
1500 50000 50
50000 150000 120
150000 250000 200
250000 420000 350


Hukuk
hukuk dev madde:16
yaşam hak madde:17
yaşa uygun iş madde:50
sos.güv.hak madde:60


taksirle ölüm 2-6yıl
taksirle yaralama 3ay-1yılILO Sözleşmeler

127 ILO AZAMI AGIRLIK
100 ESIT UCRET
155 ILO ISG CALISMA ORT.
161 ILO SAĞLIK...
119 ILO MAKINA...
138 ILO ASGARI YAS..
170 ILO177 TV. KİMYASALLAR
182 çoc.İŞÇİ YASAKLANMASI
KİMYASAL..DEĞER...MUAY..YÜKÜM
Kadmiyum 0,10 mg/m3.......
Civa 0,02 mg/m3 .......3 AY
kurşun 0,15 mg/m3....... 3 AY....... 3 YIL
asbest 0,1 lif/cm3 .......2 YIL....... 10YIL
Arsenik 0.5mg/m3 .......6AY
berilyum 2 mg/m3
kalay 2 mg/m3KANSOREJEN

GRUP1 bilinen
GRUP2 kanıt olan
GRUP3 kanıt olmayan


MUTAJEN

GRUP1 M.olduğu bilinen
GRUP2 kanıt olan
GRUP3 kanıt olmayan


TOKSİK

GRUP1 T.OLAN
GRUP2 Kanıt olan
GRUP3 kanıt olmayan


BİYOLOJİK

GRUP1 Hastalık yapmayan
GRUP2 has.yapar topluma yayılmayan
GRUP3 hast.yapar.top.yayılır tedavisi var
GRUP4 hast.yapar.top.yayılır tedavisi yok


PATLAYICI ORTAM-GAZ

BÖLGE0 SIK SIK oluşan
BÖLGE1 ara sıra oluşan
BÖLGE2 nadiren


PATLAYICI ORTAM-TOZ

BÖLGE20 SIK SIK oluşan
BÖLGE21 ara sıra oluşan
BÖLGE22 nadiren
Yazar
ISGfrm
Downloads
2,866
Görüntüleme
2,866
First release
Last update
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating

More resources from ISGfrm

Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.