21 Aralık İsg Sınavı İçin BASİT EZBER TEKNİKLERİ | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

21 Aralık İsg Sınavı İçin BASİT EZBER TEKNİKLERİ 2013-12-12

21 Aralık İsg Sınavı İçin BASİT EZBER TEKNİKLERİNE buradan ulaşabilirsiniz.

 1. ISGfrm
  BASİT EZBER TEKNİKLERİ


  1.BASİT BOĞUCU GAZLAR
  KODLAMA : HAKEM-P

  1.H idrojen
  2.A setilen
  3.K arbondioksit
  4.E tan
  5.M etan
  6.P ropan ve bütan

  2.KİMYASAL BOĞUCU GAZLAR( Bu üçünü ezberlemek gerekli)
  1.Karbonmonoksit
  2.Hidrojen sülfür
  3.Hidrojen Siyanür


  3.TAHRİŞ EDİCİ GAZLAR
  KODLAMA : KAFKAFA (Kaskafa dan aklınıza gelsin)


  1.K LOR
  2.A monyak
  3.F osgen
  4.K ükürtdioksit
  5.A zot oksitler
  6.F ormaldehit
  7.A zotdioksit

  4.SİSTEMİK ZEHİR ETKİSİ GÖSTEREN GAZLAR
  KODLAMA: SFANK (Sfenk ten aklınıza gelsin)


  1.S tibin
  2.F osfin
  3.A srin
  4.N ikel karbonil
  5.K arbonsülfür  *SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI:sadece yapı işlerinde uygulanır. Adında anlaşıldığı gibi yapı-plan ikisinde “p” harfi var
  *SAĞLIK VE GÜVENLİK DÖKÜMANI:sadece maden işlerinde uygulanır. burasıda aynı doküman-maden ikisinde de “d”


  1 İşçi Çalışıyorsa
  6331 Sayılı İsg Kanunu Uygulanacak

  2 İşçi Çalışıyorsa
  Çalışan Temsilcisi Olacak

  3 İşçi Çalışıyorsa
  507 Sayılı Esnaf Bağkurlu İşkanunu Dışındadır.

  10 İşçi Çalışıyorsa
  İşçinin Ücretleri Bankaya Yatacak

  30 İşçi Çalışıyorsa
  İş Güvencesinden Yararlanılabilir.İşe Dönüş Davası Açabilir.

  50 İşçi Çalışıyorsa
  İsg Kurulu Kurulacak

  Kamuda % 4 Özürlü Çalıştıracak
  Özel Sektörde % 3 Özürlü Çalıştıracak


  100 Kadın İşçi Çalışıyorsa
  Emzirme Odası Açılacak


  150 Kadın İşçi Çalışıyorsa
  Kreş Ve Bakım Yurdu Kuracak


  1000 İşçi Çalışıyorsa
  Tam Süreli İGU ve İYH Olacak


  YUKUMLULUK SURELERI:
  AESENIK-1 AY
  GÜRÜLTÜ-6AY
  TİTREŞİM-2 YIL
  AKUT ARSENIK -1 YIL
  SILIKOZ,PNOMOKONYOZ,BENZEN-10YIL

  ASBEST 40 YIL

  PERYODIK SAĞLIK MUAYENELERİ
  RADYASYON-1 AY
  KURŞUN -3 AY
  AESENIK -6AY


  İŞ KAZASI SIKLIK HIZI:
  Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğu gösterir.
  İş kazası sıklık hızı= (İKS x 1,000,000)/ (PTEGS*8)
  İKS=İş kazası sayısı PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat
  PTEGS =Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı
  İŞ KAZASI SIKLIK HIZI
  Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.
  İş kazası sıklık hızı=(İKS x 225,000)/ (PTEGS*8)
  İKS=İş kazası sayısı PTEGSx8=Bir yıl içindeki toplam çalışılan saat
  225.000=100x45x50
  45 Haftalık çalışma saati baz alınan
  50 Bir yılda hafta sayısı baz alınan
  İŞ KAZALARI AĞIRLIK HIZI:
  Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
  İş kazası ağırlık hızı= (TGK x 1.000.000) / (PTEGS*8)
  TGK =İş kazası sonucu toplam gün kaybı
  PTEGS*8=tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati

  İŞ KAZALARI AĞIRLIK HIZI:
  Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.
  İş kazası ağırlık hızı= (TGKx 100)/ (PTEGS*8)
  TGK =İş kazası sonucu toplam gün kaybı
  PTEGS*8=tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati
  100=çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.
  Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)
  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
  Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:
  850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın.
  (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. )
  Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:
  KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1000000
  KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000
  KSO= 62.01
  Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)
  Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
  Bu durumda, kaza ağırlık oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
  KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000
  Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.
  Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.


  ÖRNEK SORULAR :

  SORU 1 =Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde iş kazası sayısı 20'dir.Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS ( prime tahakkuk edilen gün sayısı ) kaçtır?

  Kaza Sıklık Oranı =( Kaza sayısı X 225000 ) / ( PTEGS X 8 )

  PTEGS = 20 X 225000 / ( 8X25 ) =22500


  SORU 2 =Günde 8 Saat çalışılan işyerinde PTEGS 1200000 olup,iş kazası sonucu toplam gün kaybı 48'dir.İş Kazası ağırık hızı kaç olmalı ?

  İş Kazası ağırlık hızı : ( Toplam gün kaybı X 1000000 ) / ( PTEGS X 8 )

  48 X 1000000 / 1200000 X 8 =5

  SORU 3= Bir işyerinde yıl içinde 1 ölümlü,2 sürekli iş göremezlik ve toplam 48 iş günü gecici iş göremezlikle sonuçlanan kazalar meydana gelmiştir.Bu işyerinin iş kazası nedeniyle o yıl içinde toplam gün kaybı nedir ?

  Toplam gün kaybı = ( Gecici iş göremezlik ) + ( sürekli iş göremezlik X 75 ) + ( Ölümlü vaka sayısı X 7500 ) =7698

  SORU 4= Günde 8 sat çalışılan bir işyerinde PTEGS sayısı 22.500 ve iş kazası sayısı 20 ise tam gün çalışan her 100 kişi için iş kazası sıklık hızı nedir ?

  = 20 / (22.500 X 8 ) X 225000 =25

  Soru5=150 kg erimiş maden taşıyan krenlerin kova ile bağlantı zinciri ve kancaları min kaç kg olmalı?

  Ç-b-s-i 6-5-4-3 150x5=750 k

  Soru6=3.6 gr/dk gaz geliri olan ocağa saniyede 10m3 temiz hava verilirse, ocaktan çıkan havada kaç mgr/sn az olur?

  1gr=1000mgr 1 dk=60 sn 3.6 x 1000 / 60 =10.x x=6

  10=verilen temiz hava miktarı

  Soru7:Bel üstü gövde ağırlığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg. lık bir yükü kaldırırsa sırt bölesi ne kadarlık bir yüke maruz kalır?

  (50+5)x10=550 kg a maruz kalır

  SORU8: 110 ÇALIŞANI OLAN TEHLİKELİ SINIF İYERİNDE İS UZMANI KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

  (110 X 8 X 12 ) / 60 =176 SAAT (YILDA)

  oSoru 9 :360 çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde tahliye ve yangın için en az kaç eğitilmiş personele ihtiyaç vardır?
  a)12 b)24 c)36 d)48


  360 / 30 X 2=24 12 tahliye, 12 yangın

  Acil durum yöntmeliğine göre bunlar tek ekiptir, yanın yönetmeliğine göre ayrı iki ekiptir.

  Soru 10 :Gürültülü bir ortamda 90 Db’lik bir gürültüye 100 dakika maruz kalan bir işçi üzerinde oluşan geçici işitme kaybının ortadan kalkması için gerekli olan iyileştirme süresi ne kadardır?
  A) 100 dakika
  10 dakika
  C) 200 dakika
  D) 1000 dakika

  Cvp:maruz kalınan sürenin 10 katıdır. 100x10=1000 dakika

  Soru11:30 çalışanı olan çok tehlikeli iş yerinde verilmesi gereken eğitim süresi ......dk/yıldır
  a) 8 b)12 c)16 d)480 e)28 800

  30x16=480 saat 480x60=28 800 dak

  Soru 12: 450 çalışanı olan az tehlikeli sınıfta olan bir iş yerinde kaç kişi arama kurtarma ve tahliye için görevlendirilmeli
  a-9 b-36 c-50 d-25

  Arama , kurtarma , tahliye tek ekiptir..Diğerleri söndürme, koruma ve ilk yardım.Az tehlikeli dediği için 50 kişide bir görevlendirme yapılır.Arama , kurtarma tahliye derse acil durum yönetmeliği baz alınır.

  450/ 50=9 kişi

  SORU 13:1 DB GÜRÜLTÜLÜ BİR MAKİNA İLE 87 DB GÜRÜLTÜLÜ BİR MAKİNANIN TOPLAM GÜRÜLTÜSÜ İÇİN HANGİSİ KABUL EDİLEBİLİR
  A)1 B)87 C)88 D)90

  Aradaki fark 87-1=86 Eklenebilecek değer 16 dan büyük değer SIFIR sonuç 87

  SORU 15:8 M2 KESİTLİ BİR GALERİ İSTASYONUNDA 120 M/DK İLE OCAĞA GİREN HAVA HIZI ÖLÇÜLMÜŞTÜR. OCAKTAN ÇIKAN KİRLİ HAVADAKİ METAN MİKTARI 15 MGR/SN İSE OCAKTA ÇIKAN GAZIN MİKTARI KAÇ GRAM/DK DIR
  A)16 B)8 C)4 D)2
  OCAKTA GELİRİ OLAN GAZ MİKTARI = OCAĞA VERİLEN TEMİZ HAVA X NEFESLİKTEN ÇIKAN GAZ MİKTARI
  YARDIMCI BİLGİ....KESİT X HAVA HIZI = OCAĞA GİREN TEMİZ HAVA MİKTARI
  8 İN ANLAMI : DEBİ GİBİ...BİRİM KESİTTEN GEÇEN SIVI VEYA HAVA HIZI ..
  OCAĞA GİREN TEMİZ HAVA MİKTARI = OCAK KESİTİ X HAVA HIZI...8 X 120/60 = 16 M3 SN...OCAKT BULUNAN GAZ MİKTARI = TMİZ HAVA X OCAKTAN ÇIKAN GAZ MİKTARI ...= 16 X 15/60 = 4 MGR/DK
  Tozda mgr veya gram/ sn/dk,,,,?? Gszlsrda m3/dk veys sn
  m3/dk sn olarak verecekken mgr olarak yazılır
  16 m3/sn x 15 m3/sn ; 240 m3/sn2: x m3/dk icin x: 4 m3/sn

  SORU16: 100 LEL ÜZERİNDEN OKUNAN 40 LEL METANIN BİNDE KARŞILIĞI NEDİR?
  METANIN EN DÜŞÜK PATLAMA DEĞERİ :%5 %5 İN KARŞILIĞI 100 LEL
  X 40 LEL
  X=%2 BİNDE 20
  SORU17: Kurşunla çalışma yapılmayan ve makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dâhil olmak üzere eni 9 m, boyu 40 m ve tavan yüksekliği 6 m olan bir işyerinde kaç işçi çalışabilir?
  a)102 b) 144 c) 20 d) 216
  9x40x(6-2)=1440/ 10m3 kisibasi hava= 144 kisi calissin
  SORU18:Trikloroetilen ile çalışılan bir iş yerinde 300 ppm 90 dk,200 ppm 4.5 saat ve 21 ppm 2 saat oluşursa TWA günlük sekiz saatlik maruziyet nedir?
  a)65
  b)174
  c)290
  d)384
  ((300*90)+(200*270)+(21*120))/480=174
  Soru19:90 cm sıkılama ıçın 40 cm lik dinamit lokumundan kaç adet konulmalıdır
  A)2 3/4 b)3 3/4 c)4 3/4 d)5 ¾
  35 cm için 1 adet lokum kalan 55 cm için 110 cm lokum o da 110/40= 2 3/4 adet..
  1+ 2 3/4 = 3 ¾
  SORU20:bir iş güvenliği uzmanının 40 saat/ay görev yaptığı az tehlikeli bir işyerinde kaç tane acil çıkış kapısı olmalıdır
  a)2 b)3 c)4 d)1
  40saX60dak=2400 dak
  2400/6=400 kişi 2 çıkış olmalı
  SORU21:7 çalışanlı Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işletme için İş yeri hekimi çalışma süresi 1 yılda toplam kaç dakikadır.
  çalışan başına yılda 25 dakika dolayısıyla
  25x7=175 dk.
  SORU22:OCAKTA ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN TOZ MİKTARI 4,2 GRAM/DK OLUP, OCAKTAN SANİYEDE 10 MGR TOZ ÇOKMASI İÇİN OCAĞA NE KADAR TEMİZ HAVA VERİLMELİDİR. (M3/SN)
  A)5 B)7 C)8 D)10


  4,2 . 1000 / 60 =X.10 X=7
  SORU23:yarısı kadın yarısı erkek 348 kişi için kaç wc gerekli
  a)16 b)14 c) 12 d)20 e)hiçbiri


  kadın erkek aynı...100 kişiye kadar 25 kişiye 1 er tane 100 kişiden sonra her 50 kişi için bir tuvalet..
  4+4 +1+1= 10 adet
  24 er kişi ye tuvalet yok


  SORU25:Farklı gürültü seviyesindeki makinelerde, tablo ezberlemeyle uğraşmayın derim aradaki fark sıfırsa zaten 3 eklendiğini biliyosunuz eğer kaynaklar farklı ise büyük olan kaynağa 1.5 ekliyosunuz şıklarda en yakın cevabı işaretlyosunuz
  size bir soru..garanti..
  SORU26:kömür ocağında ayaktan sızan metan miktarı 0,05 m3/sn dir..dönüş havasında metan oranının %08 de tutulabilmesi için ocağa ne kadar temiz hava verilmelidir
  a)6,025 b)6.000 c)6,125 d)6,250
  0.05X1000 / 8=6.25


  SORU27:kaldırma kapasitesi bilinmeyen bir vincin 1,5 kilovattlık ve %80 verime sahip motoru bulunmaktadır.bu vinç bu yükü dakikada 2 m hızla yukarı çekerse vıncın kaldıracağı mak .yük ne kadardır..ton
  a)3600 b)36000 c)3,6 d)26
  1500 X 0.80 = 2/60 x 10 x P P=3600kg=3,6 ton
  10=G=yerçekimi ivmesi


  SORU 28:A 700 ve B 300 çalışanı olan 2 sendika 5 temsilci seçmek istiyor. a sendikası kaç temsilci verir
  a)3 b)4 c)2 d)1
  5 X 700 / 1000=3.5 BÖYLE KÜSÜRATLI ÇIKARSA ALT TAMA İNDİRİLİR.Kalan kura ile belirlenir.


  SORU29:2 kwatt gücünde motoru olan %75 kapasite ile çalışan vinç bir yükü 3 m/dk hızla çekmesi düşünülürse vinç max. kaç kg yük kaldırır (ivme 10 kabul edilecektir)
  a)2000 b)3000 c)4000 d)1500
  2 000 X 0,75 = 10 X 3/60 X M...M= 1500 X 60/10X3 = 3 000 KG


  SORU30:motorlar hariç 20 işçi çalışan kurşun madenine kaç m3/saat temiz hava gönderilmelidir
  a)150 b)200 c)300 d)600
  15X20=300 tozlu işler=15 m3


  SORU :70 db(A) ile 100 db(A) ses şiddeti arasında kaç kat fark vardır?
  100-70=30 30/10=3 10X10X10=1000 kat


  SORU71:85 çalışanı olan az tehlikeli bir işyerinde kurulacak acil eylem planında kaç tane haberleşme ve ilkyardım için destek elemanı olur
  a- 0-1
  b- 1-1
  c- 0-0
  d- 2-2
  destek elemanı (arama, kurtarma. Tahliye) ve yangınla mücadele için 30-40-50 adet çalışana 1 kişi görevlendirilir.haberleşme ve ilk yardım için destek elemanı görevlendirilmez.


  SORU:300 çalışanın olduğu tehlikeli işyerinde iş güvenliği uzmanı aylık çalışma süresi ne kadardır?
  a)25 B SINIFI b) 34 C SINIFI C) 40 B SINIFI D) HİÇBİRİ
  8X300=2400 / 60 = 40 B SINIFI


  SORU:50. Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde Toplam PTEGS (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı)
  1.600.000 olup toplam iş kazası sayısı 80 dir. Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç
  kaza olduğunu gösteren iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır?
  (100 KİŞİ DEDİĞİ için İş kazası sıklık hızı = (İKS x 1,000,000)/ (PTEGS*8) KULLANILIR.


  Soru:trikloroetilen ile çalışılan bir iş yerinde 300 ppm 90 dk,200 ppm 4.5 saat ve 21 ppm 2 saat oluşursa TWA günlük sekiz saatlik maruziyet nedir?
  a)65
  b)174
  c)290
  d)384
  1.5*300+4.5*200+2*21/8=174


  SORU:= Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde iş kazası sayısı 20'dir.Tam gün çalışan her 100 kişi arasında iş kazası sıklık hızı 25 ise PTEGS ( prime tahakkuk edilen gün sayısı ) kaçtır?

  PTEGS = 225000
  A-2250
  B-22500
  C--225000
  D-225
  Kaza sıklık hızı= iş kazası sayısı/ (PTEGS*8) 225.000
  şimdi kaza sıklık hızı 25 verilmiş. her 100 kişide dediği için soruda 225.000 ile çarpıyoruz.
  25= 20/( PTEGS*8)*225.000
  bu denklemi çözerseniz cevabı 22500 bulursunuz


  SORU:******4857 KANUNNA GÖRE A SINIFI SORUNUN ŞAHI******
  temel 2 ay önce kurduğu tesıste 110 personelınde sağlıklı olduğu tesbıt edılmıştır,özürlü işçi çalıştırmadığı için kaç lıra ceza kesılecek?
  A-1700
  B-3400
  C-6800
  1700 her çalıştırılmayan özürlü için ve her ay için belirlenen ceza miktarı , 3 engelli çalıştırıcaksa 1 ay için 3 *1700, 2 ay çalıştırmamış ve *2-10200


  SORU:Haftalık çalışma süresi 45 saat olan bir çalışan bu sürenin dışında hafta tatilini de çalışarak geçirdiği için hafta tatili için günlük kaç yevmiye alması gerekir?
  A)1 B)1,5. C)2. D)2,5
  ünal Kant Adam haftasonu çalışmasa zaten 1 yevmiye alcak.çalışıyor yüzde elli zamlı oluyor oldu 1,5+1=2,5


  SORU:"4 metre uzaklıktan 87 Db olarak duyulan ses. Kaynağın yanına geldiğimizde kaç Db olur ?"
  a-91 b-95 c-103 d-87
  4 metre yakınlaşcaz. Yani 4ün karesi 16 Db daha artış olacak sesin şiddetinde formüle göre..O da 103 yapar sanırım
  SORUİş kanununa göre bir çalışanın mesaisiyle beraber aylık çalışma süresi ne kadardır?
  A)180 B)212 C)217 D)237
  Mesaiyle günlük 3 saat, aylık 57 saat, yıllık 270 saat
  45x4=180+57=237 saat


  FORMÜL:MADEN OCAĞINDA HESAP FORMÜLÜ: OCAKTA GELİRİ OLAN GAZ MİKTARI = OCAĞA VERİLEN TEMİZ HAVA X NEFESLİKTEN ÇIKAN GAZ MİKTARI
  YARDIMCI BİLGİ....KESİT X HAVA HIZI = OCAĞA GİREN TEMİZ HAVA MİKTARI


  SORU:.3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir presle dakikada 60 stok yapıyorsa günde 10 saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?
  a-1 b-10 c-2 d-20
  60*60=3600 1 saatte,3600*10=360000 1 günde ,3600000/36000=100 gün, 100/5= 20 hafta


  SORU:işverenin aynı il sınırları içerisinde sırayla 20,30,40 işçi bulunan 3 iş yeri vardır.çalışanların 20 işçi belirli süreli 60 işçi belirsiz süreli ve 10 işçi de kısmi süreli çalışmaktadır.İşveren kaç engelli işçi istihdam etmek zorundadır?
  belirli belirsiz farketmez..kısmi sürelide tam süreli olarak değerlendirilir...2.5 üzeri tama çevrilir...toplam 50 ve üzeri olduğu için 3 dür cevabı


  NOT: BİR SES KAYNAGI 1 MT UZAKLIKTA 90 Db SES ÇIKARIYORSA, SES DÜZEYİ 2 METRE UZAKLIKTA 84 Db, 4 mt UZAKTA İSE 78 Db OLMALIDIR.

  SORU:halat çapı flanşın genişliğinin ...... kadarı olmalıdır
  a)%40 si b)%50 c)%200 d)%250
  100/2,5=40
  Flanş genişliği halat çapının 2.5 katı olursa tersi %40


  SORU:Havadaki hacimsel oranı % 0,1 olan bir maddesinin konsantrasyonu ppm cinsinden kaçtır?
  a)10 b) 100 c)1.000 d)10.000
  0,1/100=0,001x1.000.000


  SORU:Havadaki konsantrasyonu 100 ppm olan bir maddesinin yüzde olarakhacimsel oranı kaçtır?
  a}0,001 b) 0,01 c) 0,1 d)
  100/1.000.000=0,0001 x10O=%


  SORU işverenin aynı il sınırları içerisinde sırayla 20,30,40 işçi bulunan 3 iş yeri vardır.çalışanların 20 işçi belirli süreli 60 işçi belirsiz süreli ve 10 işçi de kısmi süreli çalışmaktadır.İşveren kaç engelli işçi istihdam etmek zorundadır?
  90X%3=2.7=3


  SORU:8 basamağı bulunan en alçak merdivenin yerden yüksekliği
  a)4 m b)9 m c)2,08 m d)1,04 m
  basamak yükseklikleri min mak..130 -260 mm
  0.13X8=1.04M EN AZ


  SORU:gürültülü bir ortamda 90 Db lik bir gürültüye 100 dk maruz kalan bir işçinin üzerinde oluşan geçici işitme kaybının ortadan kalkması için gerekli olan iyileştirme süresi ne kadardır?
  a-100
  b-2000
  c-600
  d-1000
  100x10=1000 dak (maruz kalınan sürenin 10 katı)


  SORU:3 yılda bir ölümle sonuçlanan bir olayın matris sitemde risk skoru sizce kaç olmalıdır
  a)1*5 b)2*5 c)3*5 d)4*5 e)5*5
  1 saat-2gün-3hafta-4ay-5yıl..şiddet: 4 öülm,ciddi yaralanma.5.birden fazla ölüm sürekli iş görememezlik=5X5


  SORU=3 KİŞİLİK DALGIÇ ODASINA SAATTE ..M3 HAVA VERİLECEKTİR
  A)30 B)40 C)90 D)120
  40X3=120


  SORU:Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 72 çalışanı olan bir işletme ile 123 çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmeye hizmet veren A sınıfı bir uzman toplamda ayda/yılda kaç saatlik iş güvenliği hizmeti vermektedir??
  (72*12*12+123*8*12)/60=...


  SORU:Toplam çalışan sayısı: 800
  A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan
  olan bir işletmede atanacak temsilci sayılarını bulunuz?
  Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4 A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi)
  B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi)
  Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir.
  Not: Sonuç eger küsürlü çıkarsa 0,5 in üzeri bir üst sayıa; 0,5 dahil altı bir alt sayıya yuvarlanır. Birde sendika temsilci sayısı yetmez ise kurayla belirlenir


  SORU:900 GÜN ÇALIŞAN İŞÇİYE FESİH BİLDİRİM SÜRESİ
  A) 14 GÜN B)28 GÜN C)42 GÜN D)56 GÜN
  Mustafa Akyel 900 GÜN 30 AY EDER:
  18-36 AY :6 HAFTA X7 =42 GÜN
  SORU:BİLENE SINAVDAN SONRA ÇAY
  Birlikte çalıştıklarında 60 dB gürültü oluşturan 2 makineden birincisinin gürültü seviyesi 53 dB ise ikinci makinenin gürültü seviyesi kaç dB’dir?
  A-57,9
  B-58,5
  C-59
  D-59,3


  Elif Burcu Aşçıoğlu Çilingir 59
  59-53 = 6 / 6 db farkta büyük olana 1 db eklenir
  SORU:250 çalışanı bulunan ve tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, aylık en az kaç saat iş güvenliği uzmanı görev yapmalıdır?


  A)41 33,3 C) 72 D) 83,3
  Serpil Sayın (250x8)/60=33.3 dk  Fesih bildirimi


  6 AYA KADAR 2 HAFTA
  6 AY 1,5 YIL 4 HAFTA
  1,5 YIL-3 YIL 6 HAFTA
  3 YILDAN> 8 HAFTA

  -----------------------------------------------


  İZİNLER


  1-5 YIL 14
  5-15 YIL 20
  15 YIL> 26
  18 yaş altı ve 50 yaş üstü 20  Çalışma Süresi


  gün hafta
  çocuk işçi okul varsa 2- 10
  çouk işçi 7- 35
  genç işçi 8 -40


  Fesih Tazminat


  Cinsiyet 4 ay
  Askerlik 3 ay 2 ay içinde
  fesih geçersizse 4-8 ay

  yok.bırakıldığı haklarda 4 ay  Meslek Hastalığı


  KİMYASAL A
  CİLT B
  SOLUNUM C
  BULAŞICI D
  FİZİK ETKENLER E


  Şiddet Dereceleri

  Çok Hafif iş saati kaybı yok ilkyardım
  Hafif iş günü kaybı yok ilkyardım
  orta hafif yaralanma tedavi
  ciddi ölüm,yaral.meslek h. tedavi
  çok ciddi birden çok ölüm tedavi  Elektrik Yaklaşma

  volt volt cm
  600 -1500- 30
  1500 50000 50
  50000 150000 120
  150000 250000 200
  250000 420000 350


  Hukuk
  hukuk dev madde:16
  yaşam hak madde:17
  yaşa uygun iş madde:50
  sos.güv.hak madde:60


  taksirle ölüm 2-6yıl
  taksirle yaralama 3ay-1yıl  ILO Sözleşmeler

  127 ILO AZAMI AGIRLIK
  100 ESIT UCRET
  155 ILO ISG CALISMA ORT.
  161 ILO SAĞLIK...
  119 ILO MAKINA...
  138 ILO ASGARI YAS..
  170 ILO177 TV. KİMYASALLAR
  182 çoc.İŞÇİ YASAKLANMASI
  KİMYASAL..DEĞER...MUAY..YÜKÜM
  Kadmiyum 0,10 mg/m3.......
  Civa 0,02 mg/m3 .......3 AY
  kurşun 0,15 mg/m3....... 3 AY....... 3 YIL
  asbest 0,1 lif/cm3 .......2 YIL....... 10YIL
  Arsenik 0.5mg/m3 .......6AY
  berilyum 2 mg/m3
  kalay 2 mg/m3  KANSOREJEN

  GRUP1 bilinen
  GRUP2 kanıt olan
  GRUP3 kanıt olmayan


  MUTAJEN

  GRUP1 M.olduğu bilinen
  GRUP2 kanıt olan
  GRUP3 kanıt olmayan


  TOKSİK

  GRUP1 T.OLAN
  GRUP2 Kanıt olan
  GRUP3 kanıt olmayan


  BİYOLOJİK

  GRUP1 Hastalık yapmayan
  GRUP2 has.yapar topluma yayılmayan
  GRUP3 hast.yapar.top.yayılır tedavisi var
  GRUP4 hast.yapar.top.yayılır tedavisi yok


  PATLAYICI ORTAM-GAZ

  BÖLGE0 SIK SIK oluşan
  BÖLGE1 ara sıra oluşan
  BÖLGE2 nadiren


  PATLAYICI ORTAM-TOZ

  BÖLGE20 SIK SIK oluşan
  BÖLGE21 ara sıra oluşan
  BÖLGE22 nadiren


Yandex.Metrica